Ruj. Manisnya Iman 090823​"DARIPADA Abi Bakrah Radiallahuanha daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wassalam, Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda : Tidak ada satu dosa yang lebih patut disegerakan hukuman bagi pelakunya (di dunia), di samping hukuman yang disimpan untuknya (di akhirat), daripada perbuatan melampaui batas dan memutuskan hubungan kekeluargaan." (Hadis Riwayat Al-Imam Al-Bukhari)

Attachments