Ruj. Manisnya Iman 070823​''DAN sesungguhnya Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut dan kelaparan dan kekurangan harta benda dan jiwa dan buah-buahan (kerana Kami hendak melihat sama ada kamu sabar atau tidak atas ujian itu). Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar''. - Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Al-Baqarah, ayat 155.

Attachments