Ruj. Manisnya Iman 100523"DAN sesiapa yang bertakwa kepada Allah nescaya Allah akan memudahkan baginya jalan keluar (dalam urusannya)".


- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah At-Talaq, ayat 2

Attachments