Ruj. Manisnya Iman 060523'DAN ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu dengan

sejelas-jelasnya : Demi sesungguhnya jika kamu bersyukur terhadap

segala nikmat-Ku tentu Aku akan menambah nikmat itu kepada kamu

dan demi sesungguhnya jika kamu kufur terhadap nikmat itu

maka sesungguhnya azab-Ku sangat keras''.

- Firman Allah Subhanahu Wata'ala

dalam Surah Ibrahim, ayat 7

Attachments