Ruj. Manisnya Iman 290723''DAN sesungguhnya Hari Kiamat itu tetap datang, tidak ada keraguan padanya dan bahawa sesungguhnya Allah akan membangkitkan (menghidupkan semula) orang-orang yang di dalam kubur (untuk dihisab)''. - Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah al-Hajj, ayat 7.

Attachments