Ruj. Manisnya Iman 220822RASULULLAH Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda : "Dari Abi Musa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Baginda bersabda : Orang mukmin terhadap orang mukmin yang lainnya, tidak ubah bagaikan sebuah bangunan yang bahagian-bahagian menguatkan satu sama lain".


Attachments