Ruj. Manisnya Iman 231122''ORANG-orang yang melanggar perjanjian Allah selepas perjanjian itu diperteguhkan (diikrarkan) dan memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah supaya dihubungkan (silaturahim) dan mereka juga melakukan kerosakan di bumi, mereka itulah yang mendapat laknat dan bagi mereka seburuk-buruk tempat kediaman di akhirat (neraka)''. - Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah ar-Rad, ayat 25.

Attachments