Ruj. Manisnya Iman 191122''IAITU mereka (umat Islam) yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di bumi nescaya mereka mendirikan sembahyang dan membayar zakat serta mereka menyuruh berbuat yang makruf dan melarang daripada mengerjakan yang mungkar. Dan kepada Allah jualah kesudahan segala urusan''. - Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Al-Hajj, ayat 41.

Attachments