Ruj. Manisnya Iman 050922''DAN Tuhan kamu berfirman : Berdoalah kepada-Ku nescaya Aku perkenankan doa kamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadat kepada-Ku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina''. - Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Ghafir, ayat 60.

Attachments