Ruj. Manisnya Iman 030922''WAHAI orang-orang yang beriman! Apabila diseru untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka pergilah kamu (ke masjid) untuk mengingati Allah (dengan mengerjakan Sembahyang Fardu Jumaat) dan tinggalkanlah berjual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika benar kamu mengetahui''. - Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Al-Jumu'ah, ayat 9.

Attachments