Ruj. Manisnya Iman 311022''DIALAH juga yang menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu, tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur dan segala jenis buah-buahan. Sesungghnya pada yang demikian itu terdapat tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang (mahu) berfikir''. - Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah An-Nahl, Ayat 11.

Attachments