Ruj. Manisnya Iman 191022
''DARIPADA Abi Bakrah Radiallahuanhu daripada Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam, Baginda Sallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda : Tidak ada satu dosa yang lebih patut disegerakan hukuman bagi pelakunya (di dunia), di samping hukuman yang disimpan untuknya (di akhirat), daripada perbuatan melampaui batas dan memutuskan hubungan kekeluargaan." (Hadis Riwayat Al-Imam Al-Bukhari)


Attachments