Ruj. Manisnya Iman 151022
DARIPADA Abu Hurairah Radiallahuanhu, bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang bermaksud : ''Demi (Allah) yang jiwaku berada di dalam kekuasaan-Nya, tidak beriman seorang daripada kamu (dengan iman yang sempurna) sehingga aku menjadi (orang) yang lebih dicintainya daripada bapanya dan anaknya''. (Hadis Riwayat al-Bukhari)


Attachments