Ruj. Manisnya Iman 101022
''SESIAPA yang taat kepada Rasulullah, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah, dan sesiapa yang berpaling (daripada ketaatan itu), maka (janganlah Engkau berduka cita wahai Nabi Muhammad) kerana Kami tidak mengutus Engkau untuk menjadi pemelihara mereka (daripada melakukan kesalahan)''. Surah An-Nisaa, Ayat 80.


Attachments