Ruj. Manisnya Iman 081022
''DAN Kami tidak mengutus engkau (wahai Nabi Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam''. - Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Anbiya, ayat 107.


Attachments