Ruj. Manisnya Iman 031022''DAN ingatlah wahai Muhammad, ketika Kami mengambil janji setia dengan Bani Israil dengan berfirman : ''Janganlah kamu menyembah melainkan Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapa''. - Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Al-Baqarah, ayat 38.

Attachments