Ruj. Manisnya Iman 200822
''KEMUDIAN ketahuilah bahawa apabila ditiup Sangkakala dengan sekali tiup, dan bumi serta gunung-ganang diangkat dari tempatnya lalu dihancurkan keduanya dengan sekali hancur, maka pada saat itu berlakulah Hari Kiamat.'' - (Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Al Haaqqah ayat 13 - 15).


Attachments