Ruj. Manisnya Iman 170822
''DAN juga mereka yang berdoa : Ya Tuhan kami! Kurniakanlah kepada kami isteri-isteri kami dan zuriat-zuriat keturunan kami sebagai penyenang hati dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa''. - Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Al-Furqan, ayat 74


Attachments