Ruj. Manisnya Iman 100822​''KAMU (wahai umat Nabi Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia (kerana) kamu menyuruh berbuat yang makruf dan melarang daripada yang mungkar dan kamu beriman kepada Allah. Dan kalau ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) beriman, tentulah yang demikian itu baik bagi mereka. (Tetapi) sebahagian daripada mereka ada yang beriman dan kebanyakan  mereka ialah orang fasik''. - Firman Allah Subhanahu Wata'ala  dalam Surah Ali-Imran, ayat 110.

Attachments