Ruj. Manisnya Iman 120224​‘‘DAN juga mereka diredai Allah itu ialah apabila membelanjakan hartanya tiadalah melampaui batas dan tiada bakhil kedekut dan sebaliknya perbelanjaan mereka adalah betul sederhana di antara kedua-dua cara (boros dan bakhil) itu’’. - Allah Subhanahu Wata’ala berfirman dalam Surah Al-Furqan, ayat 67.

Attachments