Ruj. Manisnya Iman 070224“MAHA Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya (Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan roh dan jasadnya) pada waktu malam dari Masjidilharam (di Mekah) ke Masjidil Aqsa (Baitulmuqaddis di Palestin), yang Kami berkati sekelilingnya supaya Kami memperlihatkan kepadanya sebahagian daripada tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan) Kami. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat’’. - Firman Allah Subhanahu Wata’ala dalam Surah Al-Israa’, ayat 1.

Attachments