Ruj. Manisnya Iman 050224"WAHAI orang-orang yang beriman! Sesungguhnya arak, judi, pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan anak panah itu adalah perbuatan keji daripada perbuatan syaitan. Maka hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu beroleh kemenangan dan keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu mahu menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan sebab meminum arak dan bermain judi dan menghalangi kamu daripada mengingati Allah dan mengerjakan sembahyang. Maka tidakkah kamu mahu berhenti daripada melakukan perbuatan keji itu?" 

- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Al-Maa'idah, ayat 90 - 91

Attachments