Ruj. Manisnya Iman 240124"RASA malu adalah sebahagian daripada keimanan dan keimanan berada di syurga. Sedangkan tindakan kotor adalah sebahagian dari perangai yang kasar dan perangai kasar tempatnya di neraka". 

- Daripada Abu Hurairah Radiallahuanhu, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 
Attachments