Ruj. Manisnya Iman 170124​"DAN orang-orang yang (memperuntukkan) dalam harta mereka hak yang tertentu. (Iaitu) bagi yang meminta (orang miskin) dan yang menahan diri (tidak meminta)". 

- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah al-Ma'arij ayat 24-25.


Attachments