Ruj. Manisnya Iman 130124​"DAN sesiapa yang bertakwa kepada Allah nescaya Allah akan memudahkan baginya jalan keluar (dalam urusannya)".

- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah at-Thalaq, ayat 2.​

Attachments