Ruj. Manisnya Iman 080124​"KAMU ​wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi (faedah) umat manusia kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah (buruk dan keji) serta kamu pula beriman kepada Allah (dengan sebenar-benar iman) ."

- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Ali-Imran, ayat 110.​

Attachments