Ruj. Manisnya Iman 060124"..SESUNGGUHNYA hanya orang-orang yang bersabar sahaja akan disempurnakan pahala mereka tanpa batasan". 

- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Az-Zumar, ayat 10.
Attachments