Ruj. Manisnya Iman 010124​"DAN juga mereka diredai Allah itu ialah apabila membelanjakan hartanya tiadalah melampaui batas dan tiada bakhil kedekut dan sebaliknya perbelanjaan mereka adalah betul sederhana di antara kedua-dua cara (boros dan bakhil) itu"

- Allah Subhanahu Wata'ala berfirman dalam Surah Al-Furqan, ayat 67.

Attachments