Pameran Kereta semarakkan lagi Hari Kebangsaan Ke-40
Berita dan Foto : Saerah Haji Abdul Ghani


BANDAR SERI BEGAWAN, Ahad, 3 Mac. - Sebanyak 70 buah kenderaan dan 30 buah motosikal pelbagai jenama yang terdiri daripada jenis klasik dan moden menyertai Pameran Kereta Semarak Hari Kebangsaan sempena Ulang Tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam Ke-40, Tahun 2024.


Dengan membawakan tema 'Semarak Hari Kebangsaan', Pameran Kereta tersebut mengambil tempat di kawasan letak kereta Stadium Tertutup Kompleks Sukan Hassanal Bolkiah, di sini.


Hadir selaku tetamu kehormat pada pameran tersebut sekali gus menyaksikan pameran ialah Ahli Majlis Mesyuarat Negara, Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Lamat. Pameran Kereta Semarak Hari Kebangsaan merupakan anjuran Kelab Benzer Brunei Darussalam atas jemputan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan.


Antara tujuan pameran diadakan bagi menyemarakkan lagi semangat patriotik, kebangsaan dan bernegara sempena Sambutan Hari Kebangsaan Ke-40 serta seterusnya menjalinkan lagi hubungan baik dan silaturahim antara semua yang terlibat.


Close