A+ A A-

BANDAR SERI BEGAWAN, Sabtu, 24 Mei. - Masyarakat Islam di negara ini khasnya dan penduduk Islam dunia amnya akan sama-sama memperingati peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam.

Dalam pada itu Negara Brunei Darussalam akan mengadakan Majlis Sambutan Isra' dan Mi'raj Peringkat Negara Tahun 1435 Hijriah yang akan diadakan pada hari Selasa, 27 Rejab 1435 Hijriah bersamaan 27 Mei 2014 Masihi, jam 9.00 pagi bertempat di Dewan Plenari, Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas, Negara Brunei Darussalam.

Antara aturcara majlis ialah ceramah khas yang akan disampaikan oleh Pemangku Rektor Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Negara Brunei Darussalam, Pengiran Anak Dr. Haji Amiruddin Alam Shah bin Pengiran Anak Haji Ismail.

Acara kemuncak majlis itu nanti ialah permakluman Anugerah 'Imam Cemerlang dan Bilal Cemerlang'.

Tema Sambutan Isra' dan Mi'raj Peringkat Negara Tahun 1435 Hijriah ialah 'Sembahyang Teras Kekuatan Umat'.

Hadir bagi menyaksikan latihan penuh sambutan tersebut di Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas ialah Setiausaha Tetap, Kementerian Hal Ehwal Ugama (KHEU), Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yussof; Setiausaha Tetap, KHEU, Awang Haji Mohammad 'Abdoh bin Dato Seri Setia Haji Abd Salam dan Timbalan Setiausaha Tetap KHEU, Awang Haji Harun bin Haji Junid serta Ahli-Ahli Jawatankuasa Tertinggi Sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam Tahun 1435H.

Seterusnya...

PAUTAN JABATAN

 • harikebangsaan
 • dailydairy
 • bruneigovernment
 • infofoto
 • pentarama
 • pressroom

NOMBOR KECEMASAN

 • 991
 • 993
 • 995
 • 998

RADIO TELEVISYEN BRUNEI

 • RTB 1
 • RTB 2
 • RTB 3
 • RTB 4
 • RTB 5

Pautan ke akhbar-akhbar

 • borneoBulletin
 • sunday
 • weekEnd
 • mediaPermata
 • bt

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel