A+ A A-

JERUDONG, Sabtu, 28 Mei. - Kementerian Pendidikan telah menganjurkan Acara Gerai Jualan Amal selama dua hari bermula hari ini bertempat di Jerudong Park Amphitheatre.

Hadir selaku tetamu kehormat dan seterusnya merasmikan acara tersebut ialah Menteri Pendidikan, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Indera Pahlawan Dato Seri Setia Awang Haji Suyoi bin Haji Osman.

Juga hadir ialah Timbalan Menteri Pendidikan, Yang Mulia Pengiran Dato Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar.

Acara tersebut merupakan aktiviti yang kedua kali pernah dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan yang mana ia diadakan buat pertama kali pada tahun 2005.

280516 AMP3 JUALAN

Yang Berhormat Menteri Pendidikan bersama Timbalannya ketika menyaksikan pameran kereta klasik, salah satu aktiviti pada Gerai Jualan Amal tersebut.

Pada tahun ini acara tersebut diselenggarakan oleh Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dengan kerjasama Bahagian Swasta, Kementerian Pendidikan.

Acara tersebut bertujuan untuk memberikan sumbangan derma kepada Tabung IKHLAS Kanak-Kanak berkeperluan khas yang di bawah pengendalian Unit Pendidikan Khas (UPK) untuk persiapan Ramadhan dan Hari Raya Aidilfitri yang akan menjelang.

Sebanyak lima peratus daripada hasil jualan acara tersebut juga akan didermakan kepada Tabung IKHLAS Kanak-Kanak berkeperluan Khas yang mana seramai 4,161 telah didaftarkan di bawah UPK.

280516 AMP4 JUALAN

Yang Berhormat Menteri Pendidikan bersama Timbalannya ketika menyaksikan salah satu petak gerai jualan yang ikut serta pada Gerai Jualan Amal tersebut.

Kotak derma tabung berkenaan juga akan disediakan yang mana kutipan tersebut akan disalurkan 100 peratus kepada tabung berkenaan.

Barang-barang yang dijual oleh warga Kementerian Pendidikan dan keluarga mereka termasuk barangan sama ada baru atau terpakai seperti pakaian, mainan, majalah dan barangan elektrik.

Di samping itu, aktiviti lain seperti pameran kereta-kereta nostalgia juga diadakan.

Seterusnya...

Ramalan Cuaca

Untuk maklumat lanjut Ramalan Cuaca bagi Negara Brunei Darussalam sila layari www.met.gov.bn

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel