A+ A A-

BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu, 18 Jun. - Pemangku Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Mulia Pengiran Dato Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar berkata, tugas-tugas mengutip dan mengumpul zakat sangat-sangat memerlukan sifat-sifat luhur dan terpuji seperti jujur, amanah, cekap, teliti dan lutanan agar ianya dapat dilaksanakan dengan sempurna.

?Ianya pula merupakan satu tugas yang mulia kerana tugas mengutip zakat itu membantu umat Islam menyempurnakan ibadat mereka membayar zakat,? tegas Yang Mulia Pengiran Dato Paduka Haji Bahrom semasa berucap selaku Pemangku Yang Dipertua Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB) pada Majlis Penyampaian Tauliah Amil-Amil Seluruh Negara Tahun 1435H-1436H/2014M-2015M yang berlangsung di Dewan Sembahyang Jame? ?Asr Hassanil Bolkiah, Kampung Kiarong di sini.

Lantikan amil yang ditauliahkan kepada mereka itu, tegasnya seterusnya, merupakan tugas dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh mereka sendiri dengan kata lain tidak mewakilkan kerja-kerja selaku amil itu kepada orang lain kerana tauliah amil yang diberikan itu adalah kepada mereka bukannya kepada orang lain itu.

?Eloklah mereka sentiasa berada di tempat-tempat dan masa-masa yang telah ditentukan bagi memudahkan orang ramai membayar zakat mereka. Di samping mengambil langkah waspada dalam menjaga keselamatan wang zakat yang dikutip supaya akan tetap terjaga sepanjang masa ia berada di dalam simpanan para amil,? ujarnya.

Jelasnya, kehilangan wang zakat dengan apa jua sebab sekalipun akan mendatangkan masalah dan kesulitan kepada para amil apatah lagi jika kehilangan itu disebabkan perbuatan yang bertentangan dengan tatasusila dan ajaran agama Islam yang suci dan boleh mencemarkan nama baik dan berdosa
di sisi Allah Subhanahu Wata?ala.

Terdahulu, Yang Mulia Pengiran Dato Paduka Haji Bahrom berkata, dalam memungut zakat-zakat yang dibayar oleh orang Islam di Negara Brunei Darussalam ini, MUIB telah melantik amil-amil yang terdiri daripada pegawai-pegawai masjid iaitu imam dan bilal, penghulu-penghulu dan ketua-ketua kampung, guru-guru agama, pegawai-pegawai dari Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, Pasukan Polis Diraja Brunei dan Pasukan Bomba dan Penyelamat serta pegawai dan kakitangan kerajaan yang dilantik bagi kawasan-kawasan tertentu.

Para amil berkenaan, tambahnya, akan menerima tauliah lantikan masing-masing dan lantikan ini adalah satu amanah dan kepercayaan kepada para amil bagi membolehkan mereka melaksanakan tugas dan tanggungjawab mengutip zakat di negara ini mengikut kawasan masing-masing dengan penuh tanggungjawab serta patuh mengikut peraturan dan arahan-arahan yang diberikan dalam melaksanakan tugas mengutip zakat itu.

?Bercakap mengenai tugas dan tanggungjawab amil ini, walaupun ianya nampak seperti mudah dan senang sahaja, kerana seorang amil itu antara lain dilihat menerima wang zakat yang diserahkan kepada mereka oleh orang yang berzakat. Tapi sebenarnya ia adalah tugas yang berat dan bukan mudah tetapi mulia. Ianya berat dari aspek menjaga amanah zakat-zakat yang dikutip dan dikumpulkan itu tidak kiralah sama ada ia zakat fitrah ataupun zakat harta,? tegasnya lagi.

Pemangku Menteri Hal Ehwal Ugama juga menyeru kepada masyarakat Islam di negara ini untuk sentiasa mengingati bahawa kewajipan membayar zakat bagi setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat-syaratnya adalah kewajipan fardu ain yang mesti ditunaikan dan tidak boleh diringan-ringankan.

Yang Mulia Pengiran Dato Paduka percaya dengan kesedaran umat Islam terhadap penghayatan hidup beragama di negara ini dan juga meningkatnya pengetahuan orang ramai mengenai kewajipan berzakat ini, maka kutipan zakat di Negara Brunei Darussalam akan bertambah dan semakin meningkat serta semakin ramai bilangan orang Islam yang akan mengeluarkan zakat yang akan dapat dimanfaatkan demi kemaslahatan masyarakat Islam yang berhak dan memerlukan yang terdiri dari asnaf-asnaf yang wujud di negara ini.

Dengan adanya kesedaran seperti ini, jelasnya, kehidupan masyarakat di negara ini akan menjadi lebih makmur, struktur sosioekonomi akan menjadi lebih mantap dan terjamin yang akan turut memberi impak positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dan negara yang kita cintai ini.

Seterusnya...

PAUTAN JABATAN

 • harikebangsaan
 • dailydairy
 • bruneigovernment
 • infofoto
 • pentarama
 • pressroom

NOMBOR KECEMASAN

 • 991
 • 993
 • 995
 • 998

RADIO TELEVISYEN BRUNEI

 • RTB 1
 • RTB 2
 • RTB 3
 • RTB 4
 • RTB 5

Pautan ke akhbar-akhbar

 • borneoBulletin
 • sunday
 • weekEnd
 • mediaPermata
 • bt

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel