A+ A A-

BANDAR SERI BEGAWAN, Khamis, 16 Jun. - Bulan Ramadan adalah bulan penuh berkat yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam terutamanya kepada mereka yang mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wata'ala kerana di dalamnya mengandungi beribu kebaikan.

Dalam bulan ini juga Allah Subhanahu Wata'ala telah menurunkan satu mukjizat agung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam iaitu Al-Quran.

Pada bulan Ramadan juga, pahala amal kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wata'ala yang mana amalan Tadarus merupakan salah satu ibadat penting yang diberi tumpuan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta merupakan salah satu sunnah Baginda dalam bulan Ramadan.

Sehubungan dengan itu, Jabatan Perdana Menteri (JPM) terus menyemarakkan bulan Ramadan dengan Majlis Bertadarus di Masjid Kampung Pintu Malim, di sini.

Majlis berkenaan merupakan aktiviti berterusan JPM yang telah disusun bagi masjid-masjid di Daerah Brunei dan Muara sepanjang bulan Ramadan ini.

160616 AMP JPM-01

MENTERI di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan II, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Laila Setia Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Ibrahim  menyerahkan wakaf kepada Imam Masjid Kampung Pintu Malim.

Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan II (Kedua), Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Laila Setia Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Ibrahim mengepalai bacaan Surah Al-Fatihah dan seterusnya pembacaan Al-Quran bermula dari Juz 1 hingga Juz 15.

Terdahulu, Yang Berhormat juga menyampaikan sumbangan wakaf berupa dua buah kipas angin, sistem PA, tempat memandikan jenazah dan kerusi bankuet kepada Imam masjid berkenaan.

Majlis Bertadarus berkenaan telah dikendalikan oleh Jabatan Perancangan dan Kemajuan Ekonomi, Jabatan Audit dan Jabatan Perkhidmatan Awam.

Acara kemudiannya diselajurkan dengan Majlis Bertahlil, Doa Arwah dan Doa Selamat dan seterusnya disudahi dengan Berbuka Puasa dan Sembahyang Fardu Maghrib Berjemaah.

Juga hadir, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Mohamed Roselan bin Haji Mohd. Daud.

Seterusnya...

Ramalan Cuaca

Untuk maklumat lanjut Ramalan Cuaca bagi Negara Brunei Darussalam sila layari www.met.gov.bn

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel