A+ A A-

LOGO MMN 2015BANDAR SERI BEGAWAN, Khamis, 19 Mac. - Sidang Permesyuaratan Majlis Mesyuarat Negara (MMN) pada hari kesebelas juga menimbulkan isu Tabung Haji seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Dato Paduka Awang Haji Abdullah bin Haji Mohd. Jaafar.

Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pengiran Dato Seri Setia Dr. Haji Mohammad bin Pengiran Haji Abdul Rahman dalam menjawab persoalan pada MMN di sini berkata, Tabung Haji itu berskala besar untuk berkhidmat kepada golongan yang besar jumlahnya.

"Pemikiran itu memang ada sejak lama sudah, malahan lawatan ke Tabung Haji juga sudah pernah dilakukan.

“Namun apa kurangnya, kita sudah ada TAIB, sesuai dengan saiz kita, yang mana tugas awal-awal TAIB ditubuhkan ialah untuk memberi kemudahan kepada bakal-bakal haji dan umrah. Saya kira amanah itu masih dipegang. Di bawahnya ada anak syarikat Darussalam Holdings yang tugasnya untuk mengaturkan perjalanan haji dan umrah. Jika ada kekurangannya, kita tingkatkan dan perbaiki di mana yang kurang," ujar Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Ugama lagi.

Juga isu yang berkaitan seperti yang diutarakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Mohd. Shafiee bin Ahmad mengenai agen pakej haji dan umrah, Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Ugama menjelaskan bahawa kerajaan memang mengalu-alukan mana-mana pengendali untuk menjalankan pakej haji dan umrah.

Menurutnya, setakat ini hanya ada dua pengendali iaitu Darussalam Holdings dan SCA yang memenuhi syarat yang ditetapkan dan berharap yang lain juga akan tampil dengan memenuhi syarat yang ditetapkan.

Sementara cadangan penambahan kuota haji seperti yang disuarakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Ramli bin Haji Lahit, Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Ugama sentiasa menghadapkan permohonan bagi penambahan kuota tersebut daripada hanya 400 kuota melalui perundingan dan persuratan dengan pihak yang berautoriti di Kerajaan Arab Saudi.

Yang Berhormat berharap agar permohonan dan rundingan akan berhasil dan berjaya agar lebih ramai para jemaah haji kita dapat menunaikan Rukun Islam Kelima itu setiap tahun.

Seterusnya...

PAUTAN JABATAN

 • harikebangsaan
 • dailydairy
 • bruneigovernment
 • infofoto
 • pentarama
 • pressroom

NOMBOR KECEMASAN

 • 991
 • 993
 • 995
 • 998

RADIO TELEVISYEN BRUNEI

 • RTB 1
 • RTB 2
 • RTB 3
 • RTB 4
 • RTB 5

Pautan ke akhbar-akhbar

 • borneoBulletin
 • sunday
 • weekEnd
 • mediaPermata
 • bt

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel