A+ A A-

BANDAR SERI BEGAWAN, Sabtu, 11 Julai. - Golongan orang-orang tertentu hari ini mengukir senyuman tanda gembira setelah menerima Kurnia Peribadi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien sempena Hari Raya Aidilfitri.

Golongan Orang-Orang Tertentu yang terdiri daripada Anak-Anak Yatim, Orang Berkeperluan Khas (OBK), Golongan Fakir dan Miskin serta Warga Emas, yang menerima kurnia itu setentunya akan dapat meringankan beban perbelanjaan yang ditanggung oleh golongan berkenaan.

Seorang penerima yang ditemui PELITA BRUNEI, Awangku Abdul Ali'f bin Pengiran Bahrin, 9 tahun, amat bersyukur atas kurnia yang diterima pada hari ini.

110715 HERNIE1 INTEBIU

AWANGKU Abdul Ali'f bin Pengiran Bahrin ... Amat bersyukur atas kurnia yang diterima sempena Hari Raya.

Menurut ibu kepada Awangku Abdul Ali'f, Dayang Nur Masyithah binti Abdullah On memandangkan anaknya mempunyai masalah percakapan, maka sebahagian besar kurnia yang diterima akan digunakan untuk membiayai keperluan kelas tusyen bacaan dan sebahagiannya digunakan untuk membeli pakaian Hari Raya anaknya.

Dalam pada itu, beliau turut menjunjung kasih ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia atas ingatan baginda kepada nasib OBK seperti anaknya.

Sementara itu, Dayang Noraliza binti Haji Latif turut melahirkan rasa syukur atas kurnia yang diterimanya dan berazam memanfaatkan wang kurnia sebaiknya dengan membelanjakan bagi keperluan Hari Raya dan selebihnya akan disimpan untuk keperluan akan datang.

110715 HERNIE2 INTEBIU

DAYANG Noraliza binti Haji Latif ... Syukur atas kurnia yang diterimanya dan berazam memanfaatkan wang kurnia sebaiknya
dengan membelanjakan bagi keperluan hari raya dan selebihnya akan disimpan untuk keperluan akan datang.

Turut merasa gembira dengan kurnia tersebut Awangku Hanin Hibatullah bin Pengiran Khairul Aisamuddin, 6 tahun yang hadir bersama ibunya, Dayang Hajah Noor Fazillah binti Haji Judin.

Menurut Dayang Hajah Noor Fazillah, rezeki yang diterima anaknya itu akan disimpan dalam akaun simpanan anaknya untuk kegunaan akan datang, memandangkan keperluan hari raya anaknya sudah disediakan.

110715 HERNIE3 INTEBIU

AWANGKU Hanin Hibatullah bin Pengiran Khairul Aisamuddin salah seorang penerima di Istana Nurul Iman bagi Daerah Brunei dan Muara.

Dengan adanya kurnia ini mencerminkan keprihatinan baginda terhadap nasib rakyat baginda terutama golongan-golongan tertentu agar mereka turut berpeluang menikmati kemeriahan suasana hari raya sepertimana orang lain.

Seterusnya...

NOMBOR KECEMASAN

 • 991
 • 993
 • 995
 • 998

RADIO TELEVISYEN BRUNEI

 • RTB 1
 • RTB 2
 • RTB 3
 • RTB 4
 • RTB 5

Pautan ke akhbar-akhbar

 • borneoBulletin
 • sunday
 • weekEnd
 • mediaPermata
 • bt

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel