A+ A A-

OIC LOGO 2015KUWAIT, Rabu, 27 Mei. - Isu-isu semasa yang menjadi kepentingan bersama adalah antara yang dibincangkan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan, dengan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Republik Demokratik Rakyat Algeria, Tuan Yang Terutama Ramtane Lamamra semasa mengadakan Perjumpaan Dua Hala.

Perjumpuaan Dua Hala tersebut telah berlangsung di Bayan Palace, Bandaraya Kuwait, Kuwait, di sini.

Duli Yang Teramat Mulia berkenan mengadakan perjumpaan bersama TYT yang juga berada di sini bagi menghadiri Sesi Pembukaan Mesyuarat Majlis Menteri-Menteri Luar Pertubuhan Kerjasama Islam (Organization of Islamic Cooperation – OIC) Ke-42 bermula hari ini sehingga esok.

Negara Brunei Darussalam menyertai OIC pada 1984 sejurus mencapai kemerdekaannya, sementara Republik Demokratik Rakyat Algeria pula menyertai pertubuhan tersebut pada 1969.

Dalam pada itu, sebanyak 57 negara-negara Islam seluruh dunia yang antaranya dari Timur Tengah dan Utara Afrika, Asia Tenggara, Caucasus, Asia Tengah, Balkan dan Asia Selatan bersidang pada sesi yang bertemakan 'Visi Bersama Dalam Meningkatkan Toleransi dan Menolak Keganasan' yang berlangsung selama dua hari.

OIC adalah kesepakatan bagi memastikan dunia Islam dilindungi dan dipertahankan bagi mewujudkan keamanan dan keharmonian antarabangsa.

Seterusnya...

NOMBOR KECEMASAN

 • 991
 • 993
 • 995
 • 998

RADIO TELEVISYEN BRUNEI

 • RTB 1
 • RTB 2
 • RTB 3
 • RTB 4
 • RTB 5

Pautan ke akhbar-akhbar

 • borneoBulletin
 • sunday
 • weekEnd
 • mediaPermata
 • bt

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel