A+ A A-

BANDAR SERI BEGAWAN, Khamis, 1 Mei.- Seramai 1,014 graduan yang menamatkan pengajian mereka di institusi-institusi pendidikan teknik dan vokasional pagi tadi menerima sijil mereka masing-masing pada Majlis Konvokesyen Kebangsaan Institusi-Institusi Pendidikan Teknik dan Vokasional Kali Ke-20, berlangsung di Dewan Plenari, Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas, di sini.

Dari jumlah tersebut, 950 penerima adalah para graduan di peringkat Diploma Kebangsaan, enam penerima Sijil Kebangsaan (National Diploma), 38 penerima Sijil Kejuruan Kebangsaan (National Trade Certificate 2), lapan penerima Sijil Kemahiran 3 (Skill Certificate 3) dan 12 penerima Sijil Kemahiran 2 (Skill Certificate 2).

Para penerima berkenaan terdiri daripada pelajar-pelajar di Maktab Teknik Sultan Saiful Rijal (MTSSR), Maktab Kejuruteraan Jefri Bolkiah (MKJB), Sekolah Vokasional Nakhoda Ragam (SVNR), Sekolah Vokasional Sultan Bolkiah (SVSB), Sekolah Vokasional Wasan (SVW), Sekolah Perdagangan (SP) dan juga Pusat Latihan Mekanik (PLM).

ZUL-IZZI01 010514 KONVO
TIMBALAN
Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Dimuliakan Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi
hadir selaku tetamu kehormat pada Majlis Konvokesyen Kebangsaan Institusi-Institusi Pendidikan Teknik dan Vokasional Kali Ke-20.
(Foto : Mohd. Zul-Izzi Haji Duraman)

Sehubungan itu, hadir selaku tetamu kehormat dan menyempurnakan penyampaian sijil-sijil kepada para graduan tersebut ialah Timbalan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Dimuliakan Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof.

Seterusnya, tetamu kehormat menyempurnakan penyampaian sijil kepada dua graduan yang menerima Anugerah Pelajar Cemerlang, tujuh graduan bagi Anugerah Prestasi Terbaik, sementara 12 graduan menerima bagi Anugerah Khas Institusi-Institusi Teknikal dan Vokasional, manakala dua graduan lagi menerima Anugerah Pertubuhan Kejuruteraan dan Teknologi, Brunei Darussalam (IET).

ZUL-IZZI02 010514 KONVO
PEMANGKU Pengarah Pendidikan Teknik, Dr. Awang Haji Mohd. Zamri bin Haji Sabli selaku Pengerusi Majlis dalam ucapan alu-aluan.
(Foto : Mohd. Zul-Izzi Haji Duraman)

Terdahulu, Pemangku Pengarah Pendidikan Teknik, Dr. Awang Haji Mohd. Zamri bin Haji Sabli, selaku Pengerusi Majlis dalam ucapan alu-aluannya menyatakan pada tahun ini, satu anugerah baru diperkenalkan iaitu Anugerah Khas, yang telah dapat diungkayahkan oleh institusi-institusi pendidikan teknik dan vokasional.

Anugerah Khas ini jelasnya, bertujuan bagi menghargai pelajar-pelajar yang dapat menonjolkan diri dengan melibatkan aktiviti-aktiviti bukan akademik.

Turut hadir di majlis tersebut ialah Setiausaha Tetap (Pengajian Tinggi) Kementerian Pendidikan, Dato Paduka Dr. Haji Zulkarnain bin Haji Hanafi yang juga Naib Canselor Universiti Brunei Darussalam.

Seterusnya...

PAUTAN JABATAN

 • harikebangsaan
 • dailydairy
 • bruneigovernment
 • infofoto
 • pentarama
 • pressroom

NOMBOR KECEMASAN

 • 991
 • 993
 • 995
 • 998

RADIO TELEVISYEN BRUNEI

 • RTB 1
 • RTB 2
 • RTB 3
 • RTB 4
 • RTB 5

Pautan ke akhbar-akhbar

 • borneoBulletin
 • sunday
 • weekEnd
 • mediaPermata
 • bt

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel