A+ A A-

LOGO MMN 2016BANDAR SERI BEGAWAN, Khamis, 17 Mac. - 'E-cigarette' atau 'vape' masih diklasifikasikan sebagai sejenis rokok walaupun tidak menggunakan tembakau dan ia termasuk di bawah Akta Tembakau 2005.

Walaupun belum ada penyelidikan yang komprehensif mengenai perkara ini, namun pihak Kementerian Kesihatan secara awal merasa risiko daripada penggunaan 'e-cigarette' atau 'vape' memang ada.

Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Dato Paduka Dr. Awang Haji Zulkarnain bin Haji Hanafi menjelaskan demikian semasa menjawab isu yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat Awang Haji Ramli bin Haji Lahit pada hari kesepuluh Mesyuarat Pertama dari Musim Permesyuaratan Ke-12 Majlis Mesyuarat Negara (MMN) yang berlangsung di Dewan Persidangan MMN, Bangunan Dewan Majlis.

"Yang paling mengkhuatirkan pihak abis kaola, apa yang dimasukkan ke dalam 'e-cigarette' ini terutama sekali kepada belia, yang kitani takuti nanti 'substances' yang dimasukkan ini, mungkin 'subtances' yang di'control'. Ini dikhuatiri akan menyebabkan ketagihan nanti.
"Dari segi isu 'vape' risikonya kaola berpendapat haruslah dilihat ia seperti tembakau juga dan termasuk dalam Akta Tembakau 2005. Kalau biskita mengagai anak-anak buah biskita di kampung-kampung atau di mana-mana haruslah ditegur, bukannya asap 'carbon'nya yang dikatakan 'steam' tetapi 'substance' yang di dalamnya yang mustahak," jelas Yang Berhormat Menteri Kesihatan.

Mengenai belanjawan yang ditimbulkan tentang rancangan untuk menjadikan Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Tutong, sebagai hospital utama yang kedua di negara ini, Menteri Kesihatan berkata kita perlu memikirkan apa yang dimahukan sebenarnya.

Jelas Yang Berhormat, kita mahu rakyat sentiasa sihat seberapa lama yang boleh dan apa yang dimahukan ialah konsep 'wellness' ataupun kesihatan daripada konsep penyakit (illness).

18032016 1703161 MMNAM RIZAL4 YB RAMLI LAHIT

YANG Berhormat Awang Haji Ramli bin Haji Lahit.

Menteri Kesihatan seterusnya berkata, jika dilihat hospital-hospital di negara ini, terdapat empat buah hospital utama yang di bawah jagaan Kementerian Kesihatan dan 18 buah pusat kesihatan di merata tempat di seluruh daerah dan ini tidak mengambil kira hospital swasta dan pusat-pusat kecemerlangan seperti Pusat Jantung, Pusat Neurosains dan juga Pusat Kanser.

"Sudah tiba masanya kita memikirkan kesihatan (wellness) daripada penyakit ini. Oleh itu, jika kita menubuhkan hospital lagi bermakna kita seperti bersiap sedia pula untuk penyakit. Mungkin lebih baik kita mengubah sedikit pemikiran itu dengan mengutamakan kesihatan," ujar Yang Berhormat Menteri Kesihatan.

Walau bagaimanapun, Yang Berhormat Menteri Kesihatan turut bersetuju jika Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Tutong dijadikan satu pusat kerana banyak kemudahan-kemudahan yang terdapat di hospital berkenaan di mana ianya dibuat dengan tujuan utama sebagai satu hospital, mempunyai dua bilik bedah namun penggunaan bilik bedah ini berkurangan.

Kementerian Kesihatan tambah Yang Berhormat, juga berhasrat untuk mengadakan satu Pusat Kecemerlangan Bahagian Mata, Telinga, Hidung dan Kerongkong sebagai 'Centre of Excellence' di hospital berkenaan kerana rangkaian jalannya yang berkeadaan bagus.

"Jika dari bandar ke Tutong bukan seperti dahulu. Sekarang dalam jangka masa tiga puluh ke empat puluh minit dengan pemanduan perlahan pun sudah sampai. Sudah tiba masanya bagi dibuat perkara-perkara ini untuk mengoptimumkan lagi perkhidmatan (services) kita untuk memastikan jangan diduplikasikan lagi," tegas Menteri Kesihatan.

Seterusnya...

Ramalan Cuaca

Untuk maklumat lanjut Ramalan Cuaca bagi Negara Brunei Darussalam sila layari www.met.gov.bn

NOMBOR KECEMASAN

 • 991
 • 993
 • 995
 • 998

RADIO TELEVISYEN BRUNEI

 • RTB 1
 • RTB 2
 • RTB 3
 • RTB 4
 • RTB 5

Pautan ke akhbar-akhbar

 • borneoBulletin
 • sunday
 • weekEnd
 • mediaPermata
 • bt

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel