A+ A A-

PERATURAN PENGIKLANAN DALAM EDISI PELITA BRUNEI

 1. IKLAN hendaklah dialamatkan kepada : Penerbit Iklan Pelita Brunei, Bahagian Akhbar, Tingkat 2, Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri, Lapangan Terbang Lama Berakas BB3510, Negara Brunei Darussalam.
 2. Rang iklan hendaklah dimasukkan dalam disket menggunakan Microsoft Word dengan saiz font 11 ke 12 point, manakala persuratan mengenainya boleh dihantar dalam "hard copy".
 3. Iklan hendaklah sampai kepada penerbit dua (2) minggu sebelum tarikh terbit iklan yang dikehendaki.
 4. Rang iklan hendaklah dalam Bahasa Melayu menggunakan Sistem Ejaan Rumi baru. Bahasa Inggeris hanya boleh digunakan bagi deskripsi iklan yang dibukakan untuk penyertaan dari luar negeri atau perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan.
 5. Iklan-iklan hanya akan diterbitkan dua kali, itu pun jika belum sampai kepada tarikh tutup tawaran. Walau bagaimanapun pengeluaran iklan yang diterima adalah tertakluk kepada kekosongan ruangan.
 6. Jika perubahan mendadak pada iklan-iklan yang sudah dihantar hendaklah dimaklumkan kepada penerbit tidak lewat pada hari Sabtu sebelum jam 10.00 pagi bagi iklan yang akan diterbitkan pada minggu berikutnya.
 7. Sebarang iklan yang hendak ditarik balik (dibatalkan) hendaklah dimaklumkan tidak lewat dari hari Khamis 11.30 pagi iaitu bagi iklan yang akan diterbitkan pada hari Rabu akan datang.
 8. Hanya kementerian-kementerian, jabatan-jabatan kerajaan dan agensi-agensi separuh kerajaan sahaja yang diterima mengiklankan di PELITA BRUNEI.
 9. Hanya permohonan iklan-iklan yang mematuhi syarat-syarat dan peraturan ini sahaja yang akan dipertimbangkan.
 10. Iklan-iklan juga boleh di hantar terus melalui e-mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

JABATAN ALAM SEKITAR, TAMAN & REKREASI
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN
DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM KELAS II, III dan IV
Tarikh Buka Tawaran Pada : 11 November 2014 (Selesa)
Tarikh Tutup Pada : 2 Disember 2014 (Selesa) Hingga Jam : 2.00 petang.
(Di Tutup di Pejabat Lembaga Tawaran Kecil, di Tingkat Bawah Bangunan Kementerian Pembangunan,
Lapangan Terbang Lama Berakas, Bandar Seri Begawan BB3510, Negara Brunei Darussalam)

Seterusnya...

KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA
DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG KELAS V & VI DAN KATEGORI K01 & B01
BIL: KHEU/BDP/LTK/038/2014
MASJID BARU RANCANGAN PERUMAHAN NEGARA KAMPONG TANAH JAMBU, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
YURAN DOKUMEN: $1,000.00 (TIDAK DI KEMBALIKAN)
Tarikh dan Jam tutup mengambil dokumen tawaran : 16 Disember 2014 (3.00 petang)
Tarikh Tutup: 23 Disember 2014 (2.00 petang)

Seterusnya...

JABATAN PERTANIAN DAN AGRIMAKANAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA
TAWARAN UNTUK MEMAJUKAN TAPAK-TAPAK BAGI PERUSAHAAN
PERTANIAN KOMERSIL DI KAWASAN KEMAJUAN PERTANIAN (KKP)
BILANGAN : 8/2014

Seterusnya...

PEJABAT PENERBANGAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA
KEMENTERIAN KEWANGAN
BILANGAN TAWARAN: HMSF/TDR/03/2014
TAWARAN: DESIGN AND BUILD FOR THE CONSTRUCTION OF NEW RADIO COMMUNICATION TOWER
AT ISTANA KOTA MENGELLELA FOR HIS MAJESTY THE SULTAN'S FLIGHT

Seterusnya...

UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

BIL.TAWARAN:UBD/E8/027/2014
To Supply, Deliver, Install, Commission One (1) set of gas chromatography mass spectrometer (GCMS)
to Herbal Drug Discovery Laboratory, SHBIE Building, Universiti Brunei Darussalam. (BRC/6)

BAYARAN DOKUMEN &PENTADBIRAN BND50.00 (Tidak dikembalikan)

BIL.TAWARAN:UBD/E8/028/2014
To Supply, Deliver, Install, Commission One (1) set of Fourier transform infrared spectrometric system (FTIR/IR)
to Herbal Drug Discovery Laboratory, SHBIE Building, Universiti Brunei Darussalam.(BRC/6)

BAYARAN DOKUMEN &PENTADBIRAN BND10.00 (Tidak dikembalikan)

Seterusnya...

JABATAN DAERAH TUTONG
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

BILANGAN TAWARAN:Q.JDT/121/2014
TAWARAN BAGI PROJEK MEMBINA JALAN PINTAS DARI JALAN KECIL KERAKAS PAYAU MENUJU KE JALAN LEBUHRAYA MUARA TUTONG.
YURAN TAWARAN: BND10.00

BILANGAN TAWARAN:Q.JDT/122/2014
TAWARAN BAGI PROJEK MEMBINA JALAN PENGHUBUNG DARI JALAN KECIL TEMANDAS BUKIT KUKUB,
KAMPONG BUKIT UDAL MENUJU KE JALAN KECIL KAMPONG BUKIT BERUANG, TUTONG.

YURAN TAWARAN: BND30.00

Seterusnya...

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN
KENYATAAN TAWARAN
'TENDER NOTICE'

TAJUK TAWARAN : KONTRAK PENGGAL 24 BULAN BAGI KERJA-KERJA PEMBERSIHAN BANGUNAN DAN
KAWASAN,  PEMELIHARAAN LANDSKAP DAN PEMOTONGAN RUMPUT DI PUSAT PEMBANGUNAN BELIA,
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN, JALAN UTAMA TANAH JAMBU, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

TENDER TITLE: TERM CONTRACT 24 MONTHS FOR CLEANING WORKS BUILDING AND COMPOUND, LANDSCAPE MAINTENANCE AND GRASS CUTTING AT PUSAT PEMBANGUNAN BELIA, KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN, JALAN UTAMA TANAH JAMBU, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

BILANGAN TAWARAN / TENDER REFERENCE: 11/2014/KKBS/PPB/05

Seterusnya...

JABATAN PERKHIDMATAN ELEKTRIK
JABATAN PERDANA MENTERI
BILANGAN TAWARAN : JPE/LTK/BPP/101/2014
TAJUK TAWARAN : MAINTENANCE OF STREET LIGHTINGS AT MUKIM KILANAS, SENGKURONG,
PENGKALAN BATU & LUMAPAS FOR A PERIOD OF TWO (2) YEARS

Tarikh Tutup : 16 DISEMBER 2014,
(HARI SELASA, JAM 2.00 petang.)
Yuran Tawaran : B$30.00 (tidak dikembalikan)
Tempat tutup :
'TENDER BOX'
Pengerusi Lembaga Tawaran Kecil
Jabatan Perdana Menteri,
Block 2-D, Jalan Ong Sum Ping Level 1,
Bandar Seri Begawan BS8610
Negara Brunei Darussalam.

Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DI DALAM KELAS III, IV & V DI BAWAH KATEGORI M01 SAHAJA
Tarikh akhir mengambil dokumen tawaran pada : 9 Disember 2014 (Selasa)
Tarikh tutup pada : 23 Disember 2014 (Selasa) jam 2.00 petang

BILANGAN TAWARAN : JKR/DME/41/BPB/2014
TAJUK PROJEK : PEMELIHARAAN SISTEM HAWA DINGIN DAN SISTEM 'BUILDING AUTOMATION' BERKONTRAK DAN KERJA- KERJA PENGGANTIAN DAN PEMBAIKAN BAGI BANGUNAN KEMENTERIAN KEWANGAN (COMMONWEALTH DRIVE), NEGARA BRUNEI DARUSSALAM BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN
JUMLAH YURAN TAWARAN : BND100.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

Seterusnya...

JABATAN PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

pendidikan01 261114 rabu

Seterusnya...

JABATAN BELIA DAN SUKAN
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

1. BIL.TAWARAN : JBS/TDR/BPE/UP/62/2014

Tawaran-tawaran diterima oleh:

Pengerusi
Lembaga Tawaran Kecil
Tingkat 1, (Ruang Masuk / Penyambut Tetamu)
Simpang 336-17, Jalan Kebangsaan BA1210
Negara Brunei Darussalam.

Tajuk: JBS/TDR/BPE/UP/62/2014
DESIGN AND BUILT - PROPOSED ADDITIONAL GRANDSTAND PADANG AND BALAPAN KSNHB (PHASE I)
Cagaran : BND100.00 (untuk setiap tender dokumen tidak dikembalikan)
Tarikh Tutup Tawaran : 16 Safar 1436H / 9 Disember 2014M (Selasa)

Seterusnya...

JABATAN BANDARAN KUALA BELAIT DAN SERIA
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

1. Keterangan Sebut Harga : 47 Unit Peralatan / Perkakas Elektrik
Bilangan Tawaran : BBS/47PPE/2013-2014

Seterusnya...

JABATAN KEHAKIMAN NEGARA
JABATAN PERDANA MENTERI

IKLAN SEBUT HARGA

1. BILANGAN SEBUT HARGA : JKN/BPB/7/2014
KERJA-KERJA MEMBEKAL / PEMBAIKAN DAN PENGENTIAN KEROSAKAN-KEROSAKAN BANGUNAN MAHKAMAH-MAHKAMAH DAERAH BELAIT, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Tarikh terakhir mengambil dokumen
sebut harga: 8 Disember 2014
Tarikh Sesi Penerangan (Information Day): 9 Disember 2014, Hari Selasa
Tempat Berkumpul : Kawasan Luar Mahkamah-Mahkamah Daerah Belait
Jam: 10 - 10.30 pagi
Tarikh Tutup Sebut Harga : 15 Disember 2014

Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

1. DOKUMEN-DOKUMEN tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi daripada Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan, semasa waktu-waktu bekerja, mulai hari Rabu, 29 Oktober 2014. Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn.

Seterusnya...

JABATAN PERKHIDMATAN ELEKTRIK
JABATAN PERDANA MENTERI

JEMPUTAN UNTUK MEMBERI TAWARAN JABATAN PERKHIDMATAN ELEKTRIK

Bilangan. Tawaran : JPE / LTK / PDP / 102/ 2014

Tajuk Tawaran : REPLACEMENT AND UPGRADING OF 11KV MAIN INTAKE UBSTATION LIGHKTING SYSTEM FOR STATEWIDE
Tarikh Tutup : 18 NOVEMBER 2014 (Hari Selasa) Jam 2.00 Petang
Yuran Tawaran : BND50.00 (Tidak dikembalikan)
Tempat Tutup: "TENDER BOX"
PENGERUSI LEMBAGA TAWARAN KECIL
JABATAN PERDANA MENTERI
JALAN MENTERI BESAR
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Seterusnya...

JABATAN ALAM SEKITAR, TAMAN & REKREASI
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN
DI BUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM KELAS II, III dan IV
Tarikh Buka Tawaran Pada : 11 November 2014 (Selasa)
Tarikh Tutup Pada : 2 Disember 2014 (Selesa) Hingga Jam : 2.00 petang.
(Di Tutup di Pejabat Lembaga Tawaran Kecil, di Tingkat Bawah Bangunan Kementerian Pembangunan,
Lapangan Terbang Lama Berakas, Bandar Seri Begawan BB3510, Negara Brunei Darussalam)

Seterusnya...

KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG KELAS V & VI DAN KATEGORI K01 & B01

BIL: KHEU/BDP/LTK/038/2014
MASJID BARU RANCANGAN PERUMAHAN NEGARA KAMPONG TANAH JAMBU, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
YURAN DOKUMEN: $1,000.00 (TIDAK DI KEMBALIKAN)
Tarikh dan Jam tutup mengambil dokumen tawaran : 16 Disember 2014 (3.00 petang)
Tarikh Tutup: 23 Disember 2014 (2.00 petang)

Seterusnya...

JABATAN BANDARAN KUALA BELAIT DAN SERIA
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

Keterangan Projek :
KERJA - KERJA MEMBAIKI DAN MEMBINA LALUAN PEJALAN KAKI KAWASAN
TAMAN JUBLI PERAK, JALAN MAULANA, KUALA BELAIT

DIBUKAKAN kepada pemborong- pemborong yang berdaftar di dalam Kelas II dan III sahaja dalam Kategori KA01

Bilangan Tawaran : BBS/P.KHAS (RIADAH)/PKKTJP.JMKB/2014-2015

Seterusnya...

JABATAN PENERBANGAN AWAM
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

1. TAWARAN adalah dipelawa untuk "AIRPORT OWNERS AND OPERATORS LIBILITY INSURANCE"

2. Tawaran hendaklah dihantar dalam sampul surat yang bertutup tanpa menunjukkan identiti atau logo pembekal / pemborong, ditulis dengan :-

TAWARAN BAGI MEMBEKAL PERKHIDMATAN "AIRPORT OWNERS AND OPERATORS LIABILITY INSURANCE"

BilanganTawaran : JPA/ADM/2014/01
TarikhTutup : 9 DISEMBER 2014

Kepada : Pengerusi Lembaga Tawaran Kecil,
Kementerian Perhubungan,
Jalan Menteri Besar, Bandar Seri Begawan BB 3910
Negara Brunei Darussalam.

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN
TAWARAN 1
MINDEF/DFA/2014/K/037(TDDB)
SUPPLY OF MEDIUM RECOVERY 20 - 25 TON
(QTY : 2 UNITS)
Bayaran Tawaran: BND500.00 (tidak dikembalikan)

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

JABATAN BURUH
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI
NAMA TAWARAN : "TO SUPPLY AND DELIVER OF FIRST AID KIT AND RELATED SUPPLIES
FOR WORK, SAFETY AND HEALTH UNIT, LABOUR DEPARTMENT"

BILANGAN SEBUT HARGA: PJB/KHAS/2014-2015/K22141

Seterusnya...

PEJABAT PENERBANGAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA
KEMENTERIAN KEWANGAN

BILANGAN TAWARAN: HMSF/TDR/03/2014

TAWARAN: DESIGN AND BUILD FOR THE CONSTRUCTION OF NEW RADIO COMMUNICATION TOWER
AT ISTANA KOTA MENGELLELA FOR HIS MAJESTY THE SULTAN'S FLIGHT

Seterusnya...

JABATAN PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

 IKLAN KEM PENDIDIKAN 01 22112014

Seterusnya...

JABATAN PERKHIDMATAN ELEKTRIK
JABATAN PERDANA MENTERI
BILANGAN TAWARAN : JPE/LTK/BPP/101/2014

TAJUK TAWARAN :
MAINTENANCE OF STREET LIGHTINGS AT MUKIM KILANAS, SENGKURONG, PENGKALAN BATU & LUMAPAS FOR A PERIOD OF TWO (2) YEARS

Tarikh Tutup : 16 DISEMBER 2014,
(HARI SELASA, JAM 2.00 petang.)

Yuran Tawaran : B$30.00 (tidak dikembalikan)

Tempat tutup :
'TENDER BOX'
Pengerusi Lembaga Tawaran Kecil
Jabatan Perdana Menteri,
Block 2-D, Jalan Ong Sum Ping Level 1,
Bandar Seri Begawan BS8610
Negara Brunei Darussalam.

Seterusnya...

JABATAN PENERBANGAN AWAM
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

1. SEBUTHARGA adalah dipelawa dari syarikat-syarikat yang berkelayakan bagi: Pemborong-pemborong yang berdaftar di dalam Pendaftran Kontraktor dan Pembekalan, Kementerian Pembangunan, Negara Brunei Darussalam bagi Kelas 1 dan ii dalam kategori kerja: S01, menyertakan Sijil pendaftran 16 & 17 berserta dengan salinan kad pengenalan atau pasport pemilik.

Seterusnya...

JABATAN BURUH
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

BANCI MAJIKAN/PEKERJA, GAJI, PENDAPATAN DAN JAM BEKERJA, 2014

JABATAN Buruh melalui Bahagian Kajian dan Perangkaan sukacita memaklumkan kepada semua majikan di Negara Brunei Darussalam bahawa penerimaan borang-borang Banci Majikan/ Pekerja, Kadar Gaji Pendapatan Dan Jam-Jam Bekerja bagi tahun 2014 telahpun bermula.

Seterusnya...

JABATAN BELIA DAN SUKAN
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

BIL TAWARAN : ( 1 ) JBS/ADM/TDR/12/2014

Seterusnya...

PAUTAN JABATAN

 • harikebangsaan
 • dailydairy
 • bruneigovernment
 • infofoto
 • pentarama
 • pressroom

NOMBOR KECEMASAN

 • 991
 • 993
 • 995
 • 998

RADIO TELEVISYEN BRUNEI

 • RTB 1
 • RTB 2
 • RTB 3
 • RTB 4
 • RTB 5

Pautan ke akhbar-akhbar

 • borneoBulletin
 • sunday
 • weekEnd
 • mediaPermata
 • bt

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel