A+ A A-

PERATURAN PENGIKLANAN DALAM EDISI PELITA BRUNEI

 1. IKLAN hendaklah dialamatkan kepada : Penerbit Iklan Pelita Brunei, Bahagian Akhbar, Tingkat 2, Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri, Lapangan Terbang Lama Berakas BB3510, Negara Brunei Darussalam.
 2. Rang iklan hendaklah dimasukkan dalam disket menggunakan Microsoft Word dengan saiz font 11 ke 12 point, manakala persuratan mengenainya boleh dihantar dalam "hard copy".
 3. Iklan hendaklah sampai kepada penerbit dua (2) minggu sebelum tarikh terbit iklan yang dikehendaki.
 4. Rang iklan hendaklah dalam Bahasa Melayu menggunakan Sistem Ejaan Rumi baru. Bahasa Inggeris hanya boleh digunakan bagi deskripsi iklan yang dibukakan untuk penyertaan dari luar negeri atau perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan.
 5. Iklan-iklan hanya akan diterbitkan dua kali, itu pun jika belum sampai kepada tarikh tutup tawaran. Walau bagaimanapun pengeluaran iklan yang diterima adalah tertakluk kepada kekosongan ruangan.
 6. Jika perubahan mendadak pada iklan-iklan yang sudah dihantar hendaklah dimaklumkan kepada penerbit tidak lewat pada hari Sabtu sebelum jam 10.00 pagi bagi iklan yang akan diterbitkan pada minggu berikutnya.
 7. Sebarang iklan yang hendak ditarik balik (dibatalkan) hendaklah dimaklumkan tidak lewat dari hari Khamis 11.30 pagi iaitu bagi iklan yang akan diterbitkan pada hari Rabu akan datang.
 8. Hanya kementerian-kementerian, jabatan-jabatan kerajaan dan agensi-agensi separuh kerajaan sahaja yang diterima mengiklankan di PELITA BRUNEI.
 9. Hanya permohonan iklan-iklan yang mematuhi syarat-syarat dan peraturan ini sahaja yang akan dipertimbangkan.
 10. Iklan-iklan juga boleh di hantar terus melalui e-mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DI DALAM KELAS III, IV & V
BAWAH KATEGORI : B01 SAHAJA
TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN PADA : 26 JANUARI 2016 (Selasa)
TARIKH TUTUP PADA : 9 FEBRUARI 2016 (Selasa) HINGGA JAM 2.00 PETANG
BIL. : JKR/DTS/22/STE/2015-T/IV
MEMBANGUN DAN MEMELIHARA MAKAM SULTAN MUHAMMAD HASSAN DI TANJUNG CHENDANA,
KG. SUNGAI BUNGA, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM (COMPLETION)

NO. PROJEK : DTS/STE/P/1/ 2012
JUMLAH YURAN TAWARAN dan YURAN e-DOKUMEN : BND30.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

Seterusnya...

PUSAT PEMBANGUNAN BELIA
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

KENYATAAN TAWARAN
'TENDER NOTICE'

BILANGAN TAWARAN / TAWARAN REFERENCE : 01 / 2015 / KKBS / PPB /03 (RE-TENDER)
TAJUK SEBUT HARGA : KONTRAK PENGGAL 12 BULAN BAGI PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN BAHAN-BAHAN LATIHAN PRAKTIKAL BAGI KURSUS KEMAHIRAN PASTRI DAN KONFEKSIONARI (PROGRAM JANGKA PANJANG DAN PROGRAM JANGKA PENDEK) DI PUSAT PEMBANGUNAN BELIA, KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN, JALAN UTAMA TANAH JAMBU, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

TAWARAN NO. 1
MINDEF/DFA/RC/60(10)
SHIPMENT OF RBAF MATERIALS AND EQUIPMENT - FIVE (5) YEARS CONTRACT
BAYARAN TAWARAN : BND100.00 (Tidak dikembalikan)

TAWARAN NO. 2
MINDEF/DFA/RC/61(9)
SHIPMENT OF PERSONAL EFFECTS - FIVE (5) YEARS CONTRACT
BAYARAN TAWARAN : BND100.00 (Tidak dikembalikan)

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

PEJABAT PEGUAM NEGARA
JABATAN PERDANA MENTERI

BILANGAN SEBUT HARGA : JPN/K/1/11/TT/2016/13
TAWARAN PEMELIHARAAN KAWASAN LANDSKAP BANGUNAN MAHKAMAH TINGGI, BANGUNAN UNDANG-UNDANG,
BANGUNAN UNDANG-UNDANG DAN MAHKAMAH-MAHKAMAH JALAN RAJA ISTERI PENGIRAN ANAK SALEHA, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

Seterusnya...

JABATAN PERHUTANAN
KEMENTERIAN SUMBER-SUMBER UTAMA DAN PELANCONGAN

TO INVEST, DEVELOP, AND OPERATE AND MAINTAIN THE BERAKAS FOREST RECREATION PARK (BFRP) IN BRUNEI DARUSSALAM
Reference No. : MPRT/RFP/2016/01

Published in Tawaran
Seterusnya...

JABATAN PENERBANGAN AWAM
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

1. TAWARAN adalah dibukakan kepada kontraktor yang berdaftar dalam PendaftaranKontraktor dan Pembekal, Kementerian Pembangunan, Negara Brunei Darussalam (Kelas I, II, III, 1V, V & VI, Sijil Pendaftaran Section 16 & 17 atau Kategori Elektrikal (E01, M03, KP04, KA01).

Seterusnya...

BAHAGIAN SUKATAN DAN TIMBANGAN
JABATAN TENAGA DAN PERINDUSTRIAN
JABATAN PERDANA MENTERI

DENGAN hormatnya sukacita dimaklumkan kepada orang ramai bahawa Bahagian Sukatan dan Timbangan berpindah dari Bahagian Sukatan dan Timbangan Bangunan Hortikultur, Rimba Gadong Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama ke alamat seperti berikut :

No. 32-15, B19, Anggerek Desa
Bahagian Sukatan dan Timbangan
Jabatan Tenaga dan Perindustrian
Jabatan Perdana Menteri.

Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DI DALAM KELAS III, IV & V BAWAH KATEGORI : B01 SAHAJA
TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN PADA : 26 JANUARI 2016 (Selasa)
TARIKH TUTUP PADA : 9 FEBRUARI 2016 (Selasa) HINGGA JAM 2.00 PETANG

BIL. : JKR/DTS/22/STE/2015-T/IV
MEMBANGUN DAN MEMELIHARA MAKAM SULTAN MUHAMMAD
HASSAN DI TANJUNG CHENDANA, KG. SUNGAI BUNGA, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM (COMPLETION)
NO. PROJEK : DTS/STE/P/1/ 2012
JUMLAH YURAN TAWARAN dan YURAN e-DOKUMEN : BND30.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

Seterusnya...

JABATAN BANDARAN KUALA BELAIT DAN SERIA
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

PEMBERITAHUAN
TAWARAN BAGI MENDAPATKAN PENYEWAAN RUANG-RUANG DI BANGUNAN PASARNEKA KUALA BELAIT

Seterusnya...

UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI

Tajuk Tawaran :
1. UNISSA/SB054/2016-2017
MENYEDIAKAN DAN MENGHANTAR VIDEO KORPORAT EDISI KE - 3 BAGI UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI (RETENDER 3)

Tajuk Tawaran :
2. UNISSA/SB056/2016-2017
TO MAINTENANCE AND GRASS CUTTING FOR UNIVERSITI ISLAM
SULTAN SHARIF ALI (RETENDER 2)

Published in Tawaran
Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

JPPK/LTN/33/2015
Tajuk Tawaran : FIVE YEARS TERM CONTRACT FOR MAINTENANCE AND REPAIR OF COMPOUND, STREET, FENCING SECURITY
LIGHTING AND HELIPAD / AVIATION LIGHTING SYSTEM FOR MILITARY ESTABLISHMENT WITHIN PENANJONG CAMP.

BAYARAN TAWARAN : BND500.00 (tidak dikembalikan)
Kelas : III DAN KE ATAS
Kategori : E01 & E02
Tempat Penyiapan : 5 (LIMA) TAHUN

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

PUSAT PEMBANGUNAN BELIA
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

KENYATAAN TAWARAN
'TENDER NOTICE'

BILANGAN TAWARAN / TAWARAN REFERENCE : 01 / 2015 / KKBS / PPB /03 (RE-TENDER)
TAJUK SEBUT HARGA : KONTRAK PENGGAL 12 BULAN BAGI PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN BAHAN-BAHAN LATIHAN PRAKTIKAL BAGI KURSUS KEMAHIRAN PASTRI DAN KONFEKSIONARI (PROGRAM JANGKA PANJANG DAN PROGRAM JANGKA PENDEK) DI PUSAT PEMBANGUNAN BELIA, KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN, JALAN UTAMA TANAH JAMBU, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

Seterusnya...

JABATAN PENERBANGAN AWAM
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Syarat-Syarat Tawaran :

1. TAWARAN adalah dipelawa ''The supply, delivery and installation of batteries for Aeronautical Telecommunication Modules and Systems, Department of Civil Aviation''

Seterusnya...

JABATAN RADIO TELEVISYEN BRUNEI
JABATAN PERDANA MENTERI

NOTIS TAWARAN

TAWARAN-TAWARAN adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat penerbitan tempatanyang berdaftar di Negara Brunei Darussalam yang mempunyai sijil perniagaan yang masih sahlaku dan juga berdaftar di Radio Televisyen Brunei untuk mengemukakan tawaran bagi empat (4) kerja berikut :

1. TENDER NO. : RTB/ 01 / 2016
PERKHIDMATAN PENERBITAN SWASTADI BAHAGIAN BERITA HAL EHWAL SEMASA DAN SUKAN, RADIO TELEVISYEN BRUNEI
UNTUK TEMPOH 2 TAHUN BAGI PERKHIDMATAN DI DAERAH BRUNEI MUARA

Yuran Tawaran : BND30.00 (tidak dikembalikan)
Tarikh Tutup : Hari Selasa
16 Februari 2016, jam 2.00 Petang

Seterusnya...

UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI

Tajuk Tawaran :
1. UNISSA/SB054/2016-2017
MENYEDIAKAN DAN MENGHANTAR VIDEO KORPORAT EDISI KE - 3 BAGI UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI (RETENDER 3)

Tajuk Tawaran :
2. UNISSA/SB056/2016-2017
TO MAINTENANCE AND GRASS CUTTING FOR UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI (RETENDER 2)

Published in Tawaran
Seterusnya...

JABATAN DAERAH TEMBURONG
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

JABATAN DAERAH TEMBURONG
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

BILANGAN SEBUT HARGA : JDT / S / 31 / 2015

SEBUT HARGA PENYEWAAN KANTIN RUMAH PERSINGGAHAN KERAJAAN, DAERAH TEMBURONG

Seterusnya...

PUSAT PEMBANGUNAN BELIA
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

KENYATAAN TAWARAN
'TENDER NOTICE'

BILANGAN TAWARAN / TAWARAN REFERENCE : 01 / 2015 / KKBS / PPB /03 (RE-TENDER)
TAJUK SEBUT HARGA : KONTRAK PENGGAL 12 BULAN BAGI PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN BAHAN-BAHAN LATIHAN PRAKTIKAL BAGI KURSUS KEMAHIRAN PASTRI DAN KONFEKSIONARI (PROGRAM JANGKA PANJANG DAN PROGRAM JANGKA PENDEK) DI PUSAT PEMBANGUNAN BELIA, KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN, JALAN UTAMA TANAH JAMBU, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

Seterusnya...

KEMENTERIAN SUMBER-SUMBER UTAMA DAN PELANCONGAN

BILANGAN SEBUT HARGA : KSSUP/BPK/SH/09/2015 - 2016
TAJUK TAWARAN :TO SUPPLY, INSTALL AND COMMISSIONING TWO (2) UNITS VERTICAL
TYPES OF CENTRIFUGAL PUMP FOR MINISTRY OF PRIMARY RESOURCES AND TOURISM

TARIKH TUTUP MENGAMBIL BORANG SEBUT HARGA : 18 JANUARI 2016
TARIKH TAKLIMAT SEBUT HARGA : 18 JANUARI 2016 JAM 9.00 PAGI
TARIKH TUTUP SEBUT HARGA : 21 JANUARI 2016
HARI : KHAMIS JAM 2 PETANG
YURAN SEBUT HARGA : BND10.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

Published in Tawaran
Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

TAWARAN NO. 1
MINDEF/DFA/RC/246(1)
OPERATING THE CANTEEN AT THE MINISTRY OF DEFENCE, BOLKIAH GARRISON (FOOD SECTION) - THREE (3) YEARS CONTRACT
BAYARAN TAWARAN : BND50.00 (Tidak dikembalikan)

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DI DALAM KELAS III, IV & V
BAWAH KATEGORI : B01 SAHAJA
TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN PADA : 26 JANUARI 2016 (Selasa)
TARIKH TUTUP PADA : 9 FEBRUARI 2016 (Selasa) HINGGA JAM 2.00 PETANG

BIL. : JKR/DTS/22/STE/2015-T/IV
MEMBANGUN DAN MEMELIHARA MAKAM SULTAN MUHAMMAD HASSAN DI TANJUNG CHENDANA,
KG. SUNGAI BUNGA, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM (COMPLETION)

NO. PROJEK : DTS/STE/P/1/ 2012
JUMLAH YURAN TAWARAN dan YURAN e-DOKUMEN : BND30.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

Seterusnya...

PUSAT DA'WAH ISLAMIAH
KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

Bilangan Tawaran : (28) KHEU. PDI 300-001/02 JILID 9
Tajuk Tawaran : TAWARAN MEMBEKAL JAMUAN MAKAN & MINUM BAGI MAJLIS-MAJLIS PUSAT DA'WAH ISLAMIAH,
MAJLIS-MAJLIS PENGISLAMAN, KURSUS SKIM ASAS, KURSUS LANJUTAN BIMBINGAN MUALLAF DAN LAWATAN-LAWATAN
KE PUSAT DA'WAH ISLAMIAH BERMULA 1 APRIL 2016 HINGGA 31 MAC 2017
(SELAMA 1 TAHUN) BAGI DAERAH BRUNEI - MUARA

Seterusnya...

JABATAN PENERBANGAN AWAM
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Syarat-Syarat Tawaran :

1. TAWARAN adalah dipelawa ''The supply, delivery and installation of batteries for Aeronautical Telecommunication Modules and Systems, Department of Civil Aviation''

Seterusnya...

JABATAN PERBEKALAN DAN STOR NEGARA
KEMENTERIAN KEWANGAN

NEGARA BRUNEI DARUSSALAM NATIONAL FLAG, COTTON PRINTED 3' X 6' WITH STATE CREST
ON BOTH SIDES FOR DEPARTMENT OF SUPPLYAND STATE STORES, MINISTRY OF FINANCE

(QUOTATION REF. : JPSN/QTN/Q2.TD.2015)

Seterusnya...

JABATAN PERCETAKAN KERAJAAN
JABATAN PERDANA MENTERI

JABATAN PERCETAKAN KERAJAAN
JABATAN PERDANA MENTERI

SPESIFIKASI SEBUT HARGA PEMOTONGAN RUMPUT DI KAWASAN JABATAN PERCETAKAN BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN

Seterusnya...

JABATAN DAERAH TEMBURONG
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

JABATAN DAERAH TEMBURONG
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

BILANGAN SEBUT HARGA : JDT / S / 31 / 2015

SEBUT HARGA PENYEWAAN KANTIN RUMAH PERSINGGAHAN KERAJAAN,DAERAH TEMBURONG

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

JPPK/LTN/33/2015
Tajuk Tawaran : FIVE YEARS TERM CONTRACT FOR MAINTENANCE AND REPAIR OF COMPOUND, STREET, FENCING SECURITY
LIGHTING AND HELIPAD / AVIATION LIGHTING SYSTEM FOR MILITARY ESTABLISHMENT WITHIN PENANJONG CAMP.

BAYARAN TAWARAN : BND100.00 (tidak dikembalikan)
Kelas : III DAN KE ATAS
Kategori : E01 & E02
Tempat Penyiapan : TIGA (3) TAHUN

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DI DALAM KELAS II & III
KATEGORI : B01 SAHAJA
TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN PADA : 19 JANUARI 2016 (Selasa)
TARIKH TUTUP PADA : 2 FEBRUARI 2016 (Selasa) HINGGA JAM 2.00 PETANG

BIL. : JKR/DTS/21/STE/2015-T/III
BANTUAN PERUMAHAN BOLONGAN DAIF, FAKIR DAN MISKIN (2 BUAH) BAGI AWG. NORZELAN BIN HAJI ZAINAL, PTT/LTS/24/2011, KG. PENANJONG, TUTONG (RUMAH JENIS A2) : DYG. ROSLINAH BINTI LAMPOH, EDR 11345, LOT 12501, KG. PENANJONG TUTONG (RUMAH JENIS B2) DAERAH TUTONG, NBD
NO. PROJEK : DTS/STE/KPP3.DF-19-TT
JUMLAH YURAN TAWARAN dan YURAN e-DOKUMEN : BND30.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

Seterusnya...

JABATAN DAERAH TEMBURONG
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

BILANGAN SEBUT HARGA : JDT/S/30/2015

SEBUT HARGA PENYEWAAN KANTIN
JABATAN-JABATAN KERAJAAN, DAERAH TEMBURONG

Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN
KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

1. DOKUMEN-DOKUMEN tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi dari Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah, Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan, semasa waktu-waktu bekerja, mulai hari Rabu, 23 Disember 2015. Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn.

Seterusnya...

PUSAT PEMBANGUNAN BELIA
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

KENYATAAN TAWARAN
'TENDER NOTICE'

BILANGAN TAWARAN / TENDER REFERENCE : 10/2015/KKBS/PPB/14 (RE-TENDER)

TAJUK TAWARAN / TENDER TITLE : MEMBEKAL BAGI COVERALL, CHEF UNIFORM, SAFETY SHOES, UNIFORM F1 INFORMATION TEKNOLOGI KOMPUTER (ITC), AUTOCAD DAN BEAUTY THERAPHY (BT) BAGI PROGRAM LATIHAN KEMAHIRAN DI PUSAT PEMBANGUNAN BELIA, KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN, JALAN UTAMA TANAH JAMBU, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

Seterusnya...

NOMBOR KECEMASAN

 • 991
 • 993
 • 995
 • 998

RADIO TELEVISYEN BRUNEI

 • RTB 1
 • RTB 2
 • RTB 3
 • RTB 4
 • RTB 5

Pautan ke akhbar-akhbar

 • borneoBulletin
 • sunday
 • weekEnd
 • mediaPermata
 • bt

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel