A+ A A-

PERATURAN PENGIKLANAN DALAM EDISI PELITA BRUNEI

 1. IKLAN hendaklah dialamatkan kepada : Penerbit Iklan Pelita Brunei, Bahagian Akhbar, Tingkat 2, Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri, Lapangan Terbang Lama Berakas BB3510, Negara Brunei Darussalam.
 2. Rang iklan hendaklah dimasukkan dalam disket menggunakan Microsoft Word dengan saiz font 11 ke 12 point, manakala persuratan mengenainya boleh dihantar dalam "hard copy".
 3. Iklan hendaklah sampai kepada penerbit dua (2) minggu sebelum tarikh terbit iklan yang dikehendaki.
 4. Rang iklan hendaklah dalam Bahasa Melayu menggunakan Sistem Ejaan Rumi baru. Bahasa Inggeris hanya boleh digunakan bagi deskripsi iklan yang dibukakan untuk penyertaan dari luar negeri atau perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan.
 5. Iklan-iklan hanya akan diterbitkan dua kali, itu pun jika belum sampai kepada tarikh tutup tawaran. Walau bagaimanapun pengeluaran iklan yang diterima adalah tertakluk kepada kekosongan ruangan.
 6. Jika perubahan mendadak pada iklan-iklan yang sudah dihantar hendaklah dimaklumkan kepada penerbit tidak lewat pada hari Sabtu sebelum jam 10.00 pagi bagi iklan yang akan diterbitkan pada minggu berikutnya.
 7. Sebarang iklan yang hendak ditarik balik (dibatalkan) hendaklah dimaklumkan tidak lewat dari hari Khamis 11.30 pagi iaitu bagi iklan yang akan diterbitkan pada hari Rabu akan datang.
 8. Hanya kementerian-kementerian, jabatan-jabatan kerajaan dan agensi-agensi separuh kerajaan sahaja yang diterima mengiklankan di PELITA BRUNEI.
 9. Hanya permohonan iklan-iklan yang mematuhi syarat-syarat dan peraturan ini sahaja yang akan dipertimbangkan.
 10. Iklan-iklan juga boleh di hantar terus melalui e-mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KEMENTERIAN PERTAHANAN

TAWARAN
MINDEF/DFA/2016/TA/3003
SUPPLY, INSTALLATION, COMISSIONING AND TRAINING OF CNC TURRET MILLING MACHINE
BAYARAN TAWARAN :
BND30.00 (tidak dikembalikan)

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN
KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

Seterusnya...

JABATAN KASTAM DAN EKSAIS DIRAJA
KEMENTERIAN KEWANGAN

JABATAN KASTAM DAN EKSAIS DIRAJA
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

TAWARAN KASTAM 10/2016 KERJA-KERJA BAIKPULIH DAN UBAHSUAI BILIK-BILIK DI POS KAWALAN KASTAM SUNGAI TUJUH, DAERAH BELAIT, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN
DI DALAM KELAS : III, IV & V SAHAJA
KATEGORI : (5j SAHAJA) - (KOD LAMA)
(M01 SAHAJA) - (KOD BAHARU)

TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN PADA : 21 JUN 2016 (SELASA)

TARIKH TUTUP : 12 JULAI 2016
(SELASA) TIDAK LEWAT DARI JAM : 2.00 PETANG

BILANGAN TAWARAN : JKR/DME/ 13/BPB/2016
NAMA PROJEK : TERM CONTRACT FOR OPERATION AND MAINTENANCE WORKS OF
AIR
CONDITIONING SYSTEM AT LAPAU BUILDING FOR THREE (3) YEARS
(NO. PROJEK: AM-003/2016)

YURAN TAWARAN : BND50.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

Seterusnya...

JABATAN KEMAJUAN PELANCONGAN
KEMENTERIAN SUMBER-SUMBER UTAMA DAN PELANCONGAN

 

JABATAN KEMAJUAN PELANCONGAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN
SUMBER-SUMBER UTAMA
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Bilangan Tawaran: JKP/SH/2016-2017/1
Tajuk Tawaran : ''DESIGNING, PRODUCTION AND INSTALLATION OF SIGNAGE FOR KAMPONG AYER CULTURAL AND TOURISM GALLERY''
Dokumen Tawaran : BND5.00 (tidak dikembalikan)

 

Tarikh Tutup Tawaran : KHAMIS, 16 JUN 2016, JAM 2.00 PETANG

Published in Tawaran
Seterusnya...

KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN

1. Bilangan Tawaran: MOFAT/ICC/LM/01/2016 (1)
Tajuk Tawaran: LANDSCAPE MAINTENANCE SERVICES FOR INTERNATIONAL CONVENTION CENTRE,
BERAKAS MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS AND TRADE FOR THE PERIOD OF THREE (3) YEARS.

Seterusnya...

JABATAN TENAGA DAN PERINDUSTRIAN
JABATAN PERDANA MENTERI

NOTIS TAWARAN
BAHAGIAN KOPERASI DAN INDUSTRI KOTEJ
JABATAN TENAGA DAN PERINDUSTRIAN
JABATAN PERDANA MENTERI
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

TAJUK TAWARAN :
''PENYEWAAN KOMPLEKS KOPERASI BATU APOI TEMBURONG NEGARA BRUNEI DARUSSALAM''

BILANGAN PROJEK : CIC/01/2016

Seterusnya...

KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG

1. Bilangan Tawaran : KHEU/BDP/LTK/003/2016
PENYEWAAN BAS BAGI PERHIMPUNAN PERARAKAN SEMPENA SAMBUTAN HARI KEPUTERAAN NABI MUHAMMAD SALALLAHU ALAIHI WASSALAM
BAGI TAHUN 1438H / 2016M - BAS 22 PENUMPANG SEBANYAK LIMA PULUH (50) BUAH.

YURAN DOKUMEN : BND10.00 (tidak dikembalikan)

Seterusnya...

UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM

BILANGAN TAWARAN
UBD/E8/005/2016

TAJUK TAWARAN
PROPOSED PRE-FABRICATED MODULAR CABIN AT STUDENT CENTER, UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM

Published in Tawaran
Seterusnya...

PUSAT PEMBANGUNAN BELIA
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

KENYATAAN TAWARAN
TENDER NOTICE

BILANGAN TAWARAN / TENDER
REFERENCE : 06/2016/KKBS/PPB/20

TAJUK TAWARAN / TENDER TITLE : TAWARAN UNTUK MENGENDALI KURSUS PEMANDU JENTERA BERAT (KURSUS SINGKAT) PUSAT PEMBANGUNAN BELIA,
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN, JALAN UTAMA TANAH JAMBU NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN
KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

1. DOKUMEN-DOKUMEN tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi dari Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah, Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan, semasa waktu-waktu bekerja, mulai Sabtu, 21 Mei 2016. Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn.

Seterusnya...

JABATAN PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEWANGAN

PEMBERITAHUAN SEBUT HARGA

Bilangan Sebut Harga : JPKK/A/138 Q.6/2016
Tajuk Sebut Harga : MEMBEKALKAN 125 BUAH KOTAK SAMPUL SURAT TABUNG PENCEN BAGI KEGUNAAN JABATAN PERBENDAHARAAN
Tarikh Tutup / Jam : 13 Jun 2016 (Isnin), 9.00 Pagi
Tempat Menghantar Sebut Harga :
Peti Sebut Harga (Quotation Box)
Jabatan Perbendaharaan
Level 2, Tower Block
Bangunan Kementerian Kewangan
Commonwealth Drive
Negara Brunei Darussalam.

Seterusnya...

JABATAN DAERAH BRUNEI DAN MUARA
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

BILANGAN TAWARAN : JDBM / T / 01 / 2016
TAWARAN : MENGGANTI ATAP BLOK 'A' DAN 'B' BANGUNAN LAMA JABATAN DAERAH BRUNEI DAN MUARA NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Seterusnya...

JABATAN TANAH
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

MENGEMASKINI MAKLUMAT PEMDAFTARAN PEMILIKAN TANAH BAGI TANAH-TANAH WARIS KERABAT DIRAJA

SILA semak senarai nana dan maklumat tanah-tanah berkenaan dalam laman web Jabatan Tanah di www.tanah.gov.bn.

Dipohonkan kepada ahli-ahli waris (jika ada) untuk membuat pengemaskinian maklumat tanah dan menuntut tanah-tanah tersebut di Jabatan Tanah sebelum tindakan pembatalan Dilaksanakan.

Seterusnya...

UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI

Tajuk Tawaran :
a. UNISSA/SB/KQ17/2016/17
MENCETAK DAN MEMBEKAL SIJIL-SIJIL DAN FOLDER-FOLDER BAGI KEPERLUAN ACARA-ACARA DI SEPANJANG MAJLIS HAFL AL-TAKHARRUJ KE-6 UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI;

b. UNISSA/SB/KQ18/2016/17
MENCETAK DAN MEMBEKAL BUKU-BUKU TERBITAN UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI;

c. UNISSA/SB/KQ19/2016/17
MEMBEKAL KERTAS JENIS LASERJET UNTUK TUJUAN PERCETAKAN;

d. UNISSA/SB/KQ20/2016/17
INSTALLATION, CONFIGURATION, DISMANTLING AND TECHNICAL
SUPPORT FOR VIDEO WALL DISPLAY;

e. UNISSA/SB/KQ21/2016/17
INSTALLATION, COMMISSIONING, CONFIGURATION & SUPPLY 5 UNIT DESKTOP COMPUTER FOR LIBRARY UNISSA.

Published in Tawaran
Seterusnya...

PEJABAT PENERBANGAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA
HIS MAJESTY THE SULTAN'S FLIGHT

EXPRESSION OF INTEREST THE TERM MAINTENANCE AND OPERATION CONTRACT OF FUEL FARM DEPOT FOR HIS MAJESTY THE SULTAN'S FLIGHT
TENDER REF. : HMSF/TDR/01/2017

HMSF wishes to invite interested parties to participate in the following tender

Published in Tawaran
Seterusnya...

PUSAT KEBANGSAAN E-KERAJAAN
JABATAN PERDANA MENTERI

PUSAT KEBANGSAAN E-KERAJAAN
JABATAN PERDANA MENTERI

BILANGAN TAWARAN : EGNC/PM/4.1/3.2016
''THE MAINTENANCE OF EGNC DATA CENTRE 2016 - 2021''

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

TAWARAN
MINDEF/DFA/2016/TA/3003
SUPPLY, INSTALLATION, COMISSIONING AND TRAINING OF CNC TURRET MILLING MACHINE
BAYARAN TAWARAN : BND30.00 (tidak dikembalikan)

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

JABATAN PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

Seterusnya...

JABATAN PENGANGKUTAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BILANGAN SEBUT HARGA : 01/JPD/JKSH/20162017

TAJUK SEBUT HARGA : TAWARAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN DALAM DAN LUAR BANGUNAN JABATAN PENGANGKUTAN DARAT,
CAWANGAN DAERAH TEMBURONG, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

Seterusnya...

KEMENTERIAN KEWANGAN

PEMBERITAHUAN SEBUT HARGA
KEMENTERIAN KEWANGAN

Bilangan Sebut Harga : MOF/ADM/UFB/BASEMENT/1/2016
Tajuk Sebut Harga : PROJEK KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEROSAKAN DINDING DAN SILING DI KAWASAN
LETAK KERETA BASEMENT DI BANGUNAN KEMENTERIAN KEWANGAN, COMMONWEALTH DRIVE

Seterusnya...

JABATAN PERIKANAN
KEMENTERIAN SUMBER-SUMBER UTAMA DAN PELANCONGAN

REQUEST FOR PROPOSALS (RFP)

DEPARTMENT OF FISHERIES
MINISTRY OF PRIMARY RESOURCES AND TOURISM (MPRT)
Open Invitation for Proposals

DOCUMENTATION FOR PROPOSALS TO OPERATE, MANAGE AND MAINTAIN THE SHRIMP PROCESSING PLANT FOR EXPORT IN BRUNEI DARUSSALAM
Reference No. : MPRT/RFP/2016/05

Published in Tawaran
Seterusnya...

KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG

1. Bilangan Tawaran : KHEU/BDP/LTK/003/2016
PENYEWAAN BAS BAGI PERHIMPUNAN PERARAKAN SEMPENA SAMBUTAN HARI KEPUTERAAN NABI MUHAMMAD SALALLAHU ALAIHI WASSALAM BAGI TAHUN 1438H / 2016M - BAS 22 PENUMPANG SEBANYAK LIMA PULUH (50) BUAH.
YURAN DOKUMEN : BND10.00 (tidak dikembalikan)

Seterusnya...

UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM

BILANGAN TAWARAN
UBD/E8/005/2016

TAJUK TAWARAN
PROPOSED PRE-FABRICATED MODULAR CABIN AT STUDENT CENTER, UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM

Published in Tawaran
Seterusnya...

PUSAT KEBANGSAAN E-KERAJAAN
JABATAN PERDANA MENTERI

PUSAT KEBANGSAAN E-KERAJAAN
JABATAN PERDANA MENTERI
BILANGAN TAWARAN : EGNC/PM/4.1/3.2016
''THE MAINTENANCE OF EGNC DATA CENTRE 2016 - 2021''

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

TAWARAN
MINDEF/DFA/2016/TA/3003
SUPPLY, INSTALLATION, COMISSIONING AND TRAINING OF CNC TURRET MILLING MACHINE
BAYARAN TAWARAN : BND30.00 (tidak dikembalikan)

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

JABATAN PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

IKLAN KEM PENDIDIKAN SABTU 04062016

Seterusnya...

JABATAN TANAH
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

MENGEMASKINI MAKLUMAT PEMDAFTARAN PEMILIKAN TANAH BAGI TANAH-TANAH WARIS KERABAT DIRAJA

SILA semak senarai nana dan maklumat tanah-tanah berkenaan dalam laman web Jabatan Tanah di www.tanah.gov.bn.

Dipohonkan kepada ahli-ahli waris (jika ada) untuk membuat pengemaskinian maklumat tanah dan menuntut tanah-tanah tersebut di Jabatan Tanah sebelum tindakan pembatalan dilaksanakan.

Seterusnya...

UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI

Tajuk Tawaran :

a.UNISSA/SB/KQ17/2016/17
MENCETAK DAN MEMBEKAL SIJIL-SIJIL DAN FOLDER-FOLDER BAGI KEPERLUAN ACARA-ACARA DI SEPANJANG MAJLIS HAFL AL-TAKHARRUJ KE-6 UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI;

b. UNISSA/SB/KQ18/2016/17
MENCETAK DAN MEMBEKAL BUKU-BUKU TERBITAN UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI;

c. UNISSA/SB/KQ19/2016/17
MEMBEKAL KERTAS JENIS LASERJET UNTUK TUJUAN PERCETAKAN;

d. UNISSA/SB/KQ20/2016/17
INSTALLATION, CONFIGURATION, DISMANTLING AND TECHNICAL SUPPORT FOR VIDEO WALL DISPLAY;

e. UNISSA/SB/KQ21/2016/17
INSTALLATION, COMMISSIONING, CONFIGURATION & SUPPLY 5 UNIT DESKTOP COMPUTER FOR LIBRARY UNISSA.

1. TAWARAN adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat dan pembekal-pembekal tempatan yang berdaftar di Negara Brunei Darussalam.

2. Dokumen tawaran boleh didapati :

BAHAGIAN KEWANGAN
TINGKAT 1
BANGUNAN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN
SIMPANG 347
JALAN PASAR BAHARU
GADONG, BE 1310
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

3. Pada waktu-waktu seperti berikut :

ISNIN hingga KHAMIS
8.30 PAGI hingga 11.00 PAGI
2.00 PETANG hingga 3.00 PETANG
SABTU
8.30 PAGI hingga 10.00 PAGI

Pada waktu bulan Ramadan :

ISNIN hingga KHAMIS dan SABTU
8.30 PAGI hingga 11.00 PAGI

4. Yuran tawaran adalah BND10.00 sahaja dan tidak akan dikembalikan kepada setiap syarikat-syarikat dan pembekal-pembekal sama ada yang berjaya atau yang tidak berjaya setelah menghantar tawaran yang sah.

5. Tawaran yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga yang disedia dan dialamatkan kepada :

PENGERUSI
JAWATANKUASA SEBUT HARGA
UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI
SIMPANG 347, JALAN PASAR BAHARU
GADONG BE1310,
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

6. Tawaran hendaklah disimpan di dalam sampul surat tertutup rapi. Di samping surat berkenaan hendaklah ditulis di sebelah kiri atas tanpa menyatakan sebarang nama atau logo syarikat.

7. Tawaran hendaklah dikembalikan tidak lewat pada 14 Jun 2016, Selasa, jam 9.30 Pagi. Tawaran yang lewat dihantar tidak akan diterima.

8. Sijil pendaftaran dari Pejabat Peguam Negara (Form 16 dan 17 / Form X) hendaklah disertakan bersama tawaran.

9. Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam tidak semestinya menerima tawaran-tawaran yang rendah atau sebarang tawaran.

Published in Tawaran
Seterusnya...

Ramalan Cuaca

Untuk maklumat lanjut Ramalan Cuaca bagi Negara Brunei Darussalam sila layari www.met.gov.bn

NOMBOR KECEMASAN

 • 991
 • 993
 • 995
 • 998

RADIO TELEVISYEN BRUNEI

 • RTB 1
 • RTB 2
 • RTB 3
 • RTB 4
 • RTB 5

Pautan ke akhbar-akhbar

 • borneoBulletin
 • sunday
 • weekEnd
 • mediaPermata
 • bt

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel