A+ A A-

PERATURAN PENGIKLANAN DALAM EDISI PELITA BRUNEI

 1. IKLAN hendaklah dialamatkan kepada : Penerbit Iklan Pelita Brunei, Bahagian Akhbar, Tingkat 2, Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri, Lapangan Terbang Lama Berakas BB3510, Negara Brunei Darussalam.
 2. Rang iklan hendaklah dimasukkan dalam disket menggunakan Microsoft Word dengan saiz font 11 ke 12 point, manakala persuratan mengenainya boleh dihantar dalam "hard copy".
 3. Iklan hendaklah sampai kepada penerbit dua (2) minggu sebelum tarikh terbit iklan yang dikehendaki.
 4. Rang iklan hendaklah dalam Bahasa Melayu menggunakan Sistem Ejaan Rumi baru. Bahasa Inggeris hanya boleh digunakan bagi deskripsi iklan yang dibukakan untuk penyertaan dari luar negeri atau perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan.
 5. Iklan-iklan hanya akan diterbitkan dua kali, itu pun jika belum sampai kepada tarikh tutup tawaran. Walau bagaimanapun pengeluaran iklan yang diterima adalah tertakluk kepada kekosongan ruangan.
 6. Jika perubahan mendadak pada iklan-iklan yang sudah dihantar hendaklah dimaklumkan kepada penerbit tidak lewat pada hari Sabtu sebelum jam 10.00 pagi bagi iklan yang akan diterbitkan pada minggu berikutnya.
 7. Sebarang iklan yang hendak ditarik balik (dibatalkan) hendaklah dimaklumkan tidak lewat dari hari Khamis 11.30 pagi iaitu bagi iklan yang akan diterbitkan pada hari Rabu akan datang.
 8. Hanya kementerian-kementerian, jabatan-jabatan kerajaan dan agensi-agensi separuh kerajaan sahaja yang diterima mengiklankan di PELITA BRUNEI.
 9. Hanya permohonan iklan-iklan yang mematuhi syarat-syarat dan peraturan ini sahaja yang akan dipertimbangkan.
 10. Iklan-iklan juga boleh di hantar terus melalui e-mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

JABATAN PERTANIAN DAN AGRIMAKANAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

TAWARAN UNTUK MEMAJUKAN TAPAK-TAPAK BAGI PERUSAHAAN PERTANIAN KOMERSIL DI KAWASAN KEMAJUAN PERTANIAN (KKP)
BILANGAN : 5/2014

Seterusnya...

JABATAN PERCETAKAN KERAJAAN
JABATAN PERDANA MENTERI
JABATAN PERCETAKAN KERAJAAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
RANCANGAN KEMAJUAN NEGARA (RKN 10)

PEMBEKAL-PEMBEKAL adalah dipelawa bagi menghantar tawaran mereka kepada Pengerusi Lembaga Tawaran Kecil, Jabatan Perdana Menteri, Jalan Perdana Menteri, Bandar Seri Begawan BB3913, Negara Brunei Darussalam bagi projek-projek Rancangan Kemajuan Negara (RKN 10) Jabatan Percetakan Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri seperti berikut:

Seterusnya...

JABATAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PEMBERITAHUAN TAWARAN SEBUT HARGA:
Tajuk Sebut harga:
1. TO SUPPLY AND DELIVERY OF WORKING DRESS (COVERALL) FOR MARINE DEPARTMENT
Bilangan Sebut harga: 013/JL/SH/2014/2015 (R)
Tarikh Tutup / Masa: 27 OGOS 2014 / 2.00 Petang

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN
MINDEF/DFA/2014/K/035 (GRU)
SUPPLY OF LIGHT TRUCK 3/4 TON AWD FFR OR EQUIVALENT (SOFT TOP)

(KTI: 2 UNITS)
YURAN TAWARAN: $50.00 (tidak dikembalikan)

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

TAWARAN 1: JPPK/LTN/46/2014
Tajuk Tawaran: DEVELOPMENT OF MILITARY ACADEMY, KAMPUNG TANAH JAMBU, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM-PACKAGE 2 - OFFICER CADET BUILDING. TRAINING FACILITES AND ASSOCIATED EXTERNAL WORKS - DITU/COMMS BUILDING
YURAN TAWARAN: $50.00 (tidak dikembalikan)
Kelas: KELAS III KE ATAS
Kategori: B01 ATAU KA01
Tempat Penyiapan: EMPAT (4) BULAN

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM

IKLAN TAWARAN

PROJEK: TAMBAHAN BANGUNAN SULTAN HASSANAL BOLKIAH INSTITUTE OF EDUCATION, UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM
Bilangan Tawaran: UBD/E8/022/2014
Yuran Tawaran: BND 1,000.00 (Tidak dikembalikan)
Tarikh Tutup: 2 SEPTEMBER 2014
Kelas: Kontraktor yang berdaftar di Kementerian Pembangunan Kelas VI Ke Atas.

Published in Tawaran
Seterusnya...

JABATAN PENTADBIRAN DN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

SYARAT-SYARAT IKLAN SEBUTHARGA

1. SEBUTHARGA adalah dipelawa daripada Syarikat- Syarikat yang berdaftar dengan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di- Pertuan Negara Brunei Darussalam.EDISI RABU 6 OGOS 2014 : IKLAN TAWARAN DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN

2. Bayaran dokumen Sebutharga bagi setiap sebutharga adalah dikehendaki dalam bentuk Wang Tunai. Penawar adalah di kehendaki membayar semua bayaran dokumen Sebutharga seperti yang diiklankan. Yuran Sebutharga tidak akan dikembalikan kepada setiap penawar sama ada yang berjaya atau yang tidak berjaya setelah menghantar sebutharga yang jujur (bone-fide tender).

Seterusnya...

JABATAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN SEBUT HARGA

TAJUK SEBUT HARGA: MEMBEKAL PERALATAN OIL SPILL BAGI JABATAN LAUT
Bilangan Sebut Harga: 026/JL/SH/2014/2015
Tarikh Tutup / Masa : 27 OGOS 2014 / 2.00 PM

TAJUK SEBUT HARGA: TO SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION AND COMMISSIONING OF SELF-CONTAINED LED LANTERN FOR TRANSIT LEADING LIGHT (KANDANG SAPI, PULAU MUARA BESAR)
Bilangan Sebut Harga: 027/JL/SH/2014/2015
Tarikh Tutup / Masa : 27 OGOS 2014 /2.00 PM

Seterusnya...

JABATAN KEMAJUAN PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

TAWARAN-TAWARAN adalah dipelawa dari pemborong-pemborong yang berdaftar di Kementerian Pembangunan dalam Kelas IV and V Kategori Kerja KA01 sahaja bagi:

Projek: PERUMAHAN NEGARA KG. RATAIE - FASA 6 “KAWASAN TAMBAHAN “ NEGARA BRUNEI DARUSSALAM, “ BALANCE INFRASTRUCTURE WORKS PART I “
No. Projek: JKP / 27 / 2014

Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

1. Dokumen-dokumen tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi daripadaBahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah Kementerian Kesihatan,Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan,semasa waktu-waktu bekerja, mulai Hari Sabtu, 12 Julai 2014. Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn.

Seterusnya...

KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN

Bilangan Tawaran: MOFAT/TRADE/01/2014

Syarat-Syarat Tawaran:-

1. TAWARAN adalah dipelawa bagi “Proposal for Event Management Services for the BIMP-EAGA Tourism Trade Expo 2014 from 19th to 22nd November 2014 at the International Convention Centre, Berakas for the Ministry of Foreign Affairs and Trade of Brunei Darussalam”.

2. Bayaran tawaran berharga B$10.00 (Sepuluh Ringgit Sahaja) hendaklah dijelaskan di Bahagian Kewangan, Jabatan Pentadbiran, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan, Jalan Subok, Bandar Seri Begawan, BD2710, Negara Brunei Darussalam pada waktu bekerja iaitu hari Isnin hingga hari Sabtu (jam 8.30 - 11.30 pagi; dan 2.00 - 3.00 petang) kecuali hari Jumaat.

Seterusnya...

JABATAN PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

TERM CONTRACT 2 (TWO) YEARS FOR CLEANING SERVICES AND GENERAL REPAIR WORKS

MOE/LTK/14/2014/2015 (DA(UPPK)-OGOS-2014)
TERM CONTRACT 2 (TWO) YEARS FOR CLEANING SERVICES AND GENERAL REPAIR WORKS OF TOILETS TO SEKOLAH MENEGAH BERAKAS AND SEKOLAH MENEGAH SAYYIDINA HASSAN, NEGARA BRUNEI DARUSSLAM
BND30.00 (Bayaran Yuran / Dokumen Tawaran tidak dikembalikan)
26 OGOS 2014 (Tidak lewat jam 2.00 petang)
TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN : 12 OGOS 2014 (SELASA)

Seterusnya...

BAHAGIAN SUKATAN DAN TIMBANGAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

1) BILANGAN TAWARAN : SDT/KPSU/SH/004/2014
TAJUK TAWARAN : PENGUBAHSUAIAN PEJABAT BAHAGIAN SUKATAN DAN TIMBANGAN CAWANGAN TEMBURONG

Seterusnya...

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN

Bilangan Tawaran : KPN/IT/T01/2014
Tajuk Tawaran : UPGRADING AND RENOVATION WORKS TO SERVER ROOM AT 4TH FLOOR, INFORMATION TECHNOLOGY UNIT MINISTRY OF DEVELOPMENT, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
Tarikh Tutup: HARI SELASA, 26 OGOS 2014, JAM 2.00 PETANG
Yuran Tawaran : B$10.00 (Tidak dikembalikan)

Seterusnya...

JABATAN PENGAJIAN ISLAM,
KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

BIL. SEBU THARGA KETERANGAN
BAYARAN DOKUMEN

KHEU / JPI / JKS / 19 / 2014 - 2015
Membekal, Menghantar, Memasang Dan MengujiMesin Pembuatan Ais Ketul (Ice Cube) Dan Penyimpanan (Storage Bin) Ke Dapur Asrama Sekolah-Sekolah Arab, Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama Tahun 1435H-1436H / 2014M - 2015M
Tidak dikenakan sebarang Bayaran

Seterusnya...

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

KENYATAAN TAWARAN

BILANGAN TAWARAN: 19/JULAI/2014/PKBN/1.40/14
TAJUK TAWARAN: PERKHIDMATAN BAGI PERLINDUNGAN INSURANS PELATIH/PEGAWAI/JURULATIH/ PENYELIA PROGRAM KHIDMAT BAKTI NEGARA (PKBN) PENGAMBILAN KE-3 DAN KE-4

Seterusnya...

KOLEJ UNIVERSITI PERGURUAN UGAMA SERI BEGAWAN

MAKLUMAN

TAWARAN BAGI MEMBEKAL DAN MEMASANG PERKAKAS DAN PERALATAN PERABUT UNTUK KEDIAMAN MAHASISWA DAN MAHASISWI KOLEJ UNIVERSITI PERGURUAN UGAMA SERI BEGAWAN

1. TAWARAN sebut harga hanya ini dipelawa kepada syarikat-syarikat/ pemborong- pemborong yang mempunyai kemahiran dan pengalaman dalam perkerjaan yang dimaksudkan (Bona Fide) sahaja. Syarikatsyarikat / Pemborong-pemborong dimestikanjuga menghadapkan profil syarikat (company profile) keatas pengalaman kerja yang pernah dilaksanakan dan yang berdaftar dengan Kementerian Pembangunan dalamKelas I & II KATOGERI B01 SAHAJA di Negara Brunei Darussalam.

Published in Tawaran
Seterusnya...

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
JABATAN PERDANA MENTERI

BAHAGIAN GEMS
JABATAN PERKHIDMATAN AWAM

TAJUK TAWARAN : “GEMS HARDWARE AND SOFTWARE REPLACEMENT, PUBLIC SERVICE DEPARTMENT”
BILANGAN TAWARAN: JPA/1.5/GEMS(HRMS)/11(II)/2014

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

TAWARAN 1
MINDEF/DFA/2014/K/021
PEMBELIAN PERALATAN DAN KELENGKAPAN PERGIGIAN - 27 JENIS
Bayaran Tawaran: $100.00 (tidak dikembalikan)

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

JABATAN BURUH
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL KENDERAAN JENIS PACUAN 4 RODA (4WD (PETROL / DIESEL)
BILANGAN SEBUT HARGA: PJB/KHAS/2014-2015/K22140
TARIKH TUTUP: 16 OGOS 2014

Seterusnya...

JABATAN BELIA DAN SUKAN
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

BIL.TAWARAN :

1. JBS/TDR/BPE/UP/56/2014
3 YEARS TERM CONTRACT FOR THE MAINTENANCE REPAIRS AND MINOR NEW BUILDING WORKS - TO SPORT COMPLEXS BUILDING : -
a. Stadium Negara HassanalBolkiah Building
b. Tennis Sport Complex, SNHBC
c. Maintenance Unit and Coaching Section Office, SNHBC
d. National Swimming Pool, SNHBC
e. Transport Section SNHBC
f. Youth and Sports Department (KKBS Building)
g. Padang and Balapan, SNHBC

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

TAWARAN 1: JPPK/LTN/52/2014
Tajuk Tawaran: PROPOSED 2 BLOCKS (32 UNITS) SFQ 'F' FLATS PHASE 5 (A) FOR EDP BRUNEI GARRISON SERIA - DOORS AND IRONMONGERIESYURAN
TAWARAN: BND30.00 (tidak dikembalikan)
Kelas: KELAS II DAN KEATAS
Kategori: B01
Tempat Penyiapan: TWO (2) BULAN

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

JABATAN PERANCANG BANDAR DAN DESA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

TAWARAN secara sebut harga adalah dipelawa dari syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Kerja-kerja yang ditawarkan secara sebut harga adalah:

1) Bilangan sebut harga 15/2014/2015
Bagi Membersih Secara Berkala Di Bangunan Jabatan Perancang Bandar dan Desa, cawangan Temburong

2) Bilangan sebut harga 16/2014/2015
Bagi Penggantian sebahagian lampu-lampu kepada Energy Saver, di Jabatan Perancang Bandar dan Desa.

3) Bilangan sebut harga 17/2014/2015
Bagi mengubahsuaian di Bahagian Perancangan Pembangunan, Jabatan Perancang Bandar dan Desa, Lapangan Terbang Lama Berakas.

4) Sebut harga Bil: 18/2014/2015
The Removal and Dismantling of Signs and Advertisemets, Jabatan Perancang Bandar dan Desa.

5) Sebut hargaBil: 19/2014/2015
Bagi Pemasangan CCTV di dalam dan luar, Jabatan Perancang Bandar dan Desa.

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

PUSAT PROMOSI DAN PEMASARAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

BILANGAN TAWARAN: KPSU/MPC/LTK/2014-2015 (1)
TAJUK TAWARAN: DESIGNING, CONSTRUCTION, FURNISHING AND DISMANTLING OF BRUNEI DARUSSALAM “CITY OF CHARM” PAVILION AT THE 11TH CHINA-ASEAN EXPO, NANNING INTERNATIONAL CONVENTION CENTER, NANING GUANGXI, CHINA, 16th - 19th SEPTEMBER 2014
YURAN TAWARAN: $10.00 (tidak dikembalikan)
TARIKH TUTUP TAWARAN: SELASA, 5 OGOS 2014 JAM 2.00 PETANG

Seterusnya...

JABATAN PERKHIDMATAN POS
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

POS/T/25/JPP/2014-2015
MENYEWA RUANG-RUANG DI PEJABAT POS RIMBA, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM (FIXED)

Seterusnya...

JABATAN PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

TERM CONTRACT 2 (TWO) YEARS FOR CLEANING SERVICES AND GENERAL REPAIR WORKS

MOE/LTK/14/2014/2015(DA(UPPK)-OGOS-2014)
TERM CONTRACT 2 (TWO) YEARS FOR CLEANING SERVICES AND GENERAL REPAIR WORKS OF TOILETS TO SEKOLAH MENEGAH BERAKAS AND SEKOLAH MENEGAH SAYYIDINA HASSAN, NEGARA BRUNEI DARUSSLAM
BND30.00 (Bayaran Yuran / Dokumen Tawaran tidak dikembalikan)
26 OGOS 2014 (Tidak lewat jam 2.00 petang)
TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN : 12 OGOS 2014 (SELASA)

Seterusnya...

JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

IKLAN TAWARAN

PROJEK : SUPPLY, DELIVERY AND INSTALLATION OF TYRES (HEAVY AND LIGHT TRUCK) AND PROVOSION OF OTHER RELATED SERVICES FOR FIRE AND RESCUE DEPARTMENT (3 YEARS CONTRACT)
KOD PROJEK : BFRD/LTK/07/2014/2015
TENDER FEE: BND100.00

Seterusnya...

INSTITUT TAHFIZ AL-QURAN SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH
PENGAMBILAN PELAJAR-PELAJAR BARU PERINGKAT MENENGAH INSTITUT TAHFIZ AL-QURAN
SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH BAGI SESI 1436H - 2015M

Published in Tawaran
Seterusnya...

JABATAN PERKHIDMATAN BOMBA
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

JUALAN SECARA TAWARAN TERTUTUP KEPADA ORANG AWAM BAGI 4 UNIT/BUAH PERAHU (FASA 2) JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT, CAWANGAN OPERASI 'D'

Seterusnya...

JABATAN KAJI CUACA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

1. TAWARAN adalah dipelawa bagi "BRUNEI DARUSSALAM METEO ROLOGICAL DEPARTMENT 3D MEDIA WEATHER FOR TELEVISION BROADCAST"

Seterusnya...

PAUTAN JABATAN

 • harikebangsaan
 • dailydairy
 • bruneigovernment
 • infofoto
 • pentarama
 • pressroom

NOMBOR KECEMASAN

 • 991
 • 993
 • 995
 • 998

RADIO TELEVISYEN BRUNEI

 • RTB 1
 • RTB 2
 • RTB 3
 • RTB 4
 • RTB 5

Pautan ke akhbar-akhbar

 • borneoBulletin
 • sunday
 • weekEnd
 • mediaPermata
 • bt

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel