A+ A A-

PERATURAN PENGIKLANAN DALAM EDISI PELITA BRUNEI

 1. IKLAN hendaklah dialamatkan kepada : Penerbit Iklan Pelita Brunei, Bahagian Akhbar, Tingkat 2, Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri, Lapangan Terbang Lama Berakas BB3510, Negara Brunei Darussalam.
 2. Rang iklan hendaklah dimasukkan dalam disket menggunakan Microsoft Word dengan saiz font 11 ke 12 point, manakala persuratan mengenainya boleh dihantar dalam "hard copy".
 3. Iklan hendaklah sampai kepada penerbit dua (2) minggu sebelum tarikh terbit iklan yang dikehendaki.
 4. Rang iklan hendaklah dalam Bahasa Melayu menggunakan Sistem Ejaan Rumi baru. Bahasa Inggeris hanya boleh digunakan bagi deskripsi iklan yang dibukakan untuk penyertaan dari luar negeri atau perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan.
 5. Iklan-iklan hanya akan diterbitkan dua kali, itu pun jika belum sampai kepada tarikh tutup tawaran. Walau bagaimanapun pengeluaran iklan yang diterima adalah tertakluk kepada kekosongan ruangan.
 6. Jika perubahan mendadak pada iklan-iklan yang sudah dihantar hendaklah dimaklumkan kepada penerbit tidak lewat pada hari Sabtu sebelum jam 10.00 pagi bagi iklan yang akan diterbitkan pada minggu berikutnya.
 7. Sebarang iklan yang hendak ditarik balik (dibatalkan) hendaklah dimaklumkan tidak lewat dari hari Khamis 11.30 pagi iaitu bagi iklan yang akan diterbitkan pada hari Rabu akan datang.
 8. Hanya kementerian-kementerian, jabatan-jabatan kerajaan dan agensi-agensi separuh kerajaan sahaja yang diterima mengiklankan di PELITA BRUNEI.
 9. Hanya permohonan iklan-iklan yang mematuhi syarat-syarat dan peraturan ini sahaja yang akan dipertimbangkan.
 10. Iklan-iklan juga boleh di hantar terus melalui e-mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

BIL TAWARAN : UBD/E8/017/2014
KETERANGAN : To Supply, Delivery, install and Commission One (1) Unit of KLA-TENCOR Alpha Step IQ Suface Profiler to Faculty of Science (FOS) Univerisit Brunei Darussalam
BAYARAN DOKUMEN DAN PENTADBIRAN: $30.00 (Tidak dikembalikan)

BIL TAWARAN: UBD/E8/018/2014
KETERANGAN :To Supply, Delivery, install and Commission One (1) Unit of PureLab HE 2 Glove Box with Gas Purification to Faculty of Science (FOS), Univerisit Brunei Darussalam
BAYARAN DOKUMEN DAN PENTADBIRAN: $50.00 (Tidak dikembalikan)

BIL TAWARAN: UBD/E8/019/2014
KETERANGAN :To Supply, Delivery, install and Commission One (1) Set of High Performance Liquid Chromatography (HPLC) to Department of Chemistry, Faculty of Science (FOS) Univerisit Brunei Darussalam
BAYARAN DOKUMEN DAN PENTADBIRAN: $30.00 (Tidak dikembalikan)

Seterusnya...

PASUKAN POLIS DIRAJA BRUNEI
JABATAN PERDANA MENTERI

PENENDER - PENENDER adalah dipelawa untuk mengemukakan tawaran bagi kerja berikut :

1. T/03/HQ/2014 - QM
THE SUPPLY AND TAILORING SERVICES OF ROYAL BRUNEI POLICE FORM UNIFORMS AND UNIFORMS ACCESSORIES FOR A PERIOD OF THREE (3) YEARS CONTRACT
Yuran Tawaran : BND500.00 (Tidak Dikembalikan)

Seterusnya...

JABATAN KEMAJUAN PELANCONGAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

Bilangan Tawaran : JKP/LTK/2014-2015/2
Tajuk Tawaran : “UPGRADING OF THE RAILING AT KAMPONG AYER CULTURAL AND TOURISM GALLERY”
Yuran Tawaran : BND10.00 (tidak dikembalikan)
Tarikh Tutup Tawaran : HARI SELASA, 19 OGOS 2012, JAM 2.00 PETANG

Seterusnya...

TAWARAN 1: JPPK/LTN/52/2014
Tajuk Tawaran: PROPOSED 2 BLOCKS (32 UNITS) SFQ 'F' FLATS PHASE 5 (A) FOR EDP BRUNEI GARRISON SERIA - DOORS AND IRONMONGERIESYURAN
BAYARAN TAWARAN: BND30.00 (tidak dikembalikan)
Kelas: KELAS II DAN KEATAS
Kategori: B01
Tempat Penyiapan: TWO (2) BULAN

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

JABATAN PENJARA
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

BILANGAN TAWARAN : JPB/5/2014
KETERANGAN: MEMBEKALKAN CATUAN MAKANAN BAGI PENJARA LELAKI JERUDONG
YURAN TAWARAN : BND100 (Tidak Dikembalikan)
TARIKH TUTUP DAN WAKTU Hari Selasa, 5 Ogos 2014 (tidak lewat dari jam 2.00 petang)

Seterusnya...

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DALAM KELAS IV & KE ATAS, DI BAWAH KATEGORI: (1) & (5c) SAHAJA
TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN PADA: HARI SELASA, 5 OGOS 2014 (SABTU)
TARIKH TUTUP TAWARAN : TIDAK LEWAT JAM 2.00 PETANG HARI SELASA, 19 OGOS 2014.

BIL: JKR/DBSTUT 011/2014
KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEROSAKAN BENTENG JALAN DI JALAN PULAU LAMU, KAMPUNG BUKIT DI DAERAH TUTONG, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
NOMBOR PROJEK: 2014/TUT/K10983-07
JUMLAH YURAN TAWARAN : BND500.00 (tidak dikembalikan)

Seterusnya...

JABATAN PENERBANGAN AWAM
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

1. TAWARAN-TAWARAN adalah dipelawa untuk “TO SUPPLY 5,000 LITERS, 6 % NON - FLUOROSURFACTANT FOAM CONCENTRATE FOR AIRPORT FIRE SERVICE, DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION”.

2. Tawaran-tawaran berkenaan hendaklah dihantar dalam sampul surat yang bertutup tanpa menunjukkan identity atau logo pembekal / pemborong, ditulis dengan :-

“TO SUPPLY 5,000 LITERS, 6 % NON - FLUOROSURFACTANT FOAM CONCENTRATE FOR AIRPORT FIRE SERVICE, DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION”.
Bilangan Tawaran : DCA/AFS/2014/SH-02
Tarikh Tutup : 13 OGOS 2014

Seterusnya...

BAHAGIAN SUKATAN DAN TIMBANGAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

1) BILANGAN TAWARAN : SDT/KPSU/SH/004/2014
TAJUK TAWARAN : PENGUBAHSUAIAN PEJABAT BAHAGIAN SUKATAN DAN TIMBANGAN CAWANGAN TEMBURONG

Seterusnya...

JABATAN PERKHIDMATAN ELEKTRIK
JABATAN PERDANA MENTERI

PERTANDINGAN BERCUCUL BAGI KATEGORI RUMAH-RUMAH KAMPUNG AYER, DARAT, DAN MUKIM / KAMPUNG SEMPENA SAMBUTAN PERAYAAN ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM YANG KE-68 TAHUN BAGI DAERAH BRUNEI DAN MUARA, 2014

PERTANDINGAN bercucul ini adalah bertujuan bagi emmeriahkan suasana dan menyerikan Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Ke-68 Tahun Ini.

Seterusnya...

JABATAN PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

KONTRAK PENGGAL BAGI PERKHIDMATAN MEMOTONG RUMPUT DAN PEMELIHARAAN KEBERSIHAN KAWASAN
MAKTAB / SEKOLAH / ASRAMA / PEJABAT / PERUMAHAN

BILANGAN SEBUT HARGA
KETERANGAN BAYARAN YURAN/
DOKUMEN SEBUT HARGA
TARIKH TUTUP DAN WAKTU

DA/JKSH/52/2014/2015(UPPK-JULAI-2014)
KONTRAK PENGGAL BAGI PERKHIDMATAN MEMOTONG RUMPUT DAN PEMELIHARAAN KEBERSIHAN KAWASAN MAKTAB / SEKOLAH / ASRAMA / PEJABAT / PERUMAHAN DIBAWAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM UNTUK 2 TAHUN SEKOLAH MENENGAH SAYYIDINA HUSSAIN, JERUDONG (15 EKAR) DAERAH BRUNEI MUARA (ANGGARAN KELUASAN 15 EKAR)
BND10.00 (Bayaran Dokumen Sebut harga tidak dikembalikan)
9 OGOS 2014 (Tidak lewat jam 9.00 pagi)

Seterusnya...

JABATAN BURUH
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

BILANGAN TAWARAN: PJB/BURUH/LTK/02/2014
TAJUK TAWARAN: MEMBEKAL PERKHIDMATAN PENGAWAL KESELAMATAN DI BANGUNAN IBU PEJABAT, JABATAN BURUH (KONTRAK 24 BULAN)

Syarat-Syarat Tawaran:-

1. TAWARAN adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat Agensi Pengawal Keselamatan yang berdaftar di bawah kawala Bahagian Perlesenan Agensi Pengawal Keselamatan Pasukan Polis Diraja Brunei.

Seterusnya...

JABATAN PERANCANG BANDAR DAN DESA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

TAWARAN secara sebut harga adalah dipelawa dari syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

Kerja-kerja yang ditawarkan secara sebut harga adalah:

1) Bilangan sebut harga 15/2014/2015
Bagi Membersih Secara Berkala Di Bangunan Jabatan Perancang Bandar dan Desa, cawangan Temburong

2) Bilangan sebut harga 16/2014/2015
Bagi Penggantian sebahagian lampu-lampu kepada Energy Saver, di Jabatan Perancang Bandar dan Desa.

3) Bilangan sebut harga 17/2014/2015
Bagi mengubahsuaian di Bahagian Perancangan Pembangunan, Jabatan Perancang Bandar dan Desa, Lapangan Terbang Lama Berakas.

4) Sebut harga Bil: 18/2014/2015
The Removal and Dismantling of Signs and Advertisemets, Jabatan Perancang Bandar dan Desa.

5) Sebut hargaBil: 19/2014/2015
Bagi Pemasangan CCTV di dalam dan luar, Jabatan Perancang Bandar dan Desa. Dokumen sebut harga dan keterangan lanjut boleh diperolehi di Tingkat 2, Bahagian Pentadbiran dan Kewangan, Jabatan Perancang Bandar dan Desa, Lapangan Terbang Lama, Negara Brunei Darussalam.

Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

1. Dokumen-dokumen tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi daripada Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan, semasa waktu-waktu bekerja, mulai Hari Sabtu 5 Julai 2014. Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn.

2. Tawaran-tawaran hendaklah dihantar dalam sampul surat yang tertutup dengan menyatakan bilangan tajuk tawaran serta tarikh tutup tanpa menunjukkan identiti pemborong dan dialamatkan kepada :-

Pengerusi Lembaga Tawaran Kecil.
Peti Tawaran, Tingkat Bawah,
Kementerian Kesihatan,
Commonwealth Drive
Bandar Seri Begawan BB 3910
Negara Brunei Darussalam

Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

1. Dokumen-dokumen tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi daripada Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan, semasa waktu-waktu bekerja, mulai Hari Sabtu 5 Julai 2014. Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn.

2. Tawaran-tawaran hendaklah dihantar dalam sampul surat yang tertutup dengan menyatakan bilangan tajuk tawaran serta tarikh tutup tanpa menunjukkan identiti pemborong dan dialamatkan kepada :-

Pengerusi Lembaga Tawaran Kecil.
Peti Tawaran, Tingkat Bawah,
Kementerian Kesihatan,
Commonwealth Drive
Bandar Seri Begawan BB 3910
Negara Brunei Darussalam

Seterusnya...

JABATAN PENGAJIAN ISLAM
KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

BIL. SEBUT HARGA

KHEU / JPI / JKS / 18 / 2014 - 2015
Membekal Dan Menghantar Hadiah- Hadiah Peraduan / Kegiatan Bagi Sekolah-Sekolah Ugama Dan Arab, Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama Tahun 1435H-1436H / 2014M - 2015M
Tidak dikenakan sebarang Bayaran

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

No. Tawaran : JPPK/LTN/38/2014
Tajuk Tawaran : SPECIAL FORCES REGIMENT AT PENAJONG GARRISON PACKAGE 2 -ADMINISTRATION AND COMMUNAL FACILITIES, -EQUIPMENT AND MATV SYSTEM
Bayaran Tawaran : B$ 10.00 (Tidak dikembalikan)
Kelas : III DAN KE ATAS
Kategori : E01 & P05
Tempoh Penyiapan : ENAM (06) BULAN

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

JABATAN PERKHIDMATAN POS
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SUPPLY, INSTALL, MAINTAINING, TESTING AND COMMISSIONING OF GATE BARRIER SYSTEM AT THE MAIL PROCESSING CENTER, OLD AIRPORT, BERAKAS
Rujukan Tawaran : POS/T/21/JPP/2014-2015

Seterusnya...

JABATAN BELIA DAN SUKAN
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

BIL.TAWARAN : 1. JBS/TDR/BPE/UP/56/2014
3 YEARS TERM CONTRACT FOR THE MAINTENANCE REPAIRS AND MINOR NEW BUILDING WORKS - TO SPORT COMPLEXS BUILDING : -

a. Stadium Negara HassanalBolkiah Building
b. Tennis Sport Complex, SNHBC
c. Maintenance Unit and Coaching Section Office, SNHBC
d. National Swimming Pool, SNHBC
e. Transport Section SNHBC
f. Youth and Sports Department (KKBS Building)
g. Padang and Balapan, SNHBC

Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG - PEMBORONG YANG BERDAFTAR DALAM KELAS II, DI BAWAH KATEGORI: 1,3,4h, 5b & 2, 4a (kod lama), KA01 & B01 (kod baru) SAHAJA
TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN PADA: 29 Julai 2014 (SELASA)
TARIKH TUTUP TAWARAN : TIDAK LEWAT JAM 2.00 PETANG HARI SELASA, 12 OGOS 2014.

BIL: JKR/DOD/6/2014
MENGUBAHSUAI MESS PEGAWAI, PASUKAN POLIS DIRAJA BRUNEI DAN DEWAN BANQUET - RENOVATION TO EXISTING GYM & SPA YANG SEDIA ADA
NO. PROJEK: JKR/DOD/BPP/VOTE: 930-007
JUMLAH YURAN TAWARAN: BND10.00 (tidak dikembalikan)

Seterusnya...

PUSAT PROMOSI DAN PEMASARAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

BILANGAN TAWARAN: KPSU/MPC/LTK/2014-2015 (1)
TAJUK TAWARAN: DESIGNING, CONSTRUCTION, FURNISHING AND DISMANTLING OF BRUNEI DARUSSALAM “CITY OF CHARM” PAVILION AT THE 11TH CHINA-ASEAN EXPO, NANNING INTERNATIONAL CONVENTION CENTER, NANING GUANGXI, CHINA, 16th - 19th SEPTEMBER 2014
YURAN TAWARAN: $10.00 (tidak dikembalikan)
TARIKH TUTUP TAWARAN: SELASA, 5 OGOS 2014 JAM 2.00 PETANG

Seterusnya...

JABATAN KAJICUACA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

1. TAWARAN adalah dipelawa bagi : TWO YEAR TERM CONTRACT FOR RODENT CONTROL:

1. BRUNEI DARUSSALAM METEOROLOGICAL DEPARTMENT BUILDING AT B23 SIMPANG 32-37 ANGGEREK DESA FLAT TO ALL LEVEL (GROUND FLOOR, 1ST FLOOR, 2ND FLOOR AND 3RD FLOOR)

2. SWiPER BUILDING AT BRUNEI INTERNATIONAL AIRPORT

Seterusnya...

JABATAN KEMAJUAN PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

TAWARAN-TAWARAN adalah dipelawa dari pemborong-pemborong yang berdaftar di Kementerian Pembangunan dalamKelas V & VI dan Kategori Kerja KA01 sahaja.

(i) Projek : PERUMAHAN NEGARA BUKIT BERUANG EARTHWORKS & INFRASTRUCTURE PHASE 4 & 4A BALANCE INFRASTRUCTURE STAGE 1
(ii) No. Projek : JKP /13/ 2014

Dokumen-Dokumen tawaran dan Lukisanlukisan tawaran boleh dilihat dan didapati di Tingkat 4, Bahagian Perancangan Projek, Jabatan Kemajuan Perumahan, Negara Brunei Darussalam sehingga jam 12.00 tengah hari, hari Rabu, 13 Ogos, 2014.

Seterusnya...

JABATAN PENJARA
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

BILANGAN TAWARAN : JPB/5/2014
KETERANGAN: MEMBEKALKAN CATUAN MAKANAN BAGI PENJARA LELAKI JERUDONG
YURAN TAWARAN : BND100 (Tidak Dikembalikan)
TARIKH TUTUP DAN WAKTU : Hari Selasa, 5 Ogos 2014 (tidak lewat dari jam 2.00 petang)

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

TAWARAN 1: MINDEF/DFA/RC/175 (4)
DAILY HOUSEKEEPING TERM CONTRACT FOR THE DENTAL CLINIC BUILDING AT BERAKAS GARRISON - THREE (3) YEARS CONTRACT
YURAN TAWARAN: $50.00 (tidak dikembalikan)

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

KEMENTERIAN PENDIDIKAN

DA/JKSH/59/2014/2015(UPPK-JULAI-2014)
SUPPLY OF LOOSE ITEMS TO TOILETS AT SEKOLAH MENENGAH BERAKAS AND SEKOLAH MENENGAH SAYYIDINA HASSAN, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
BND10.00 (Bayaran Dokumen Sebut harga tidak dikembalikan)
9 OGOS 2014 (Tidak lewat jam 9.00 pagi)

Seterusnya...

JABATAN PERTANIAN DAN AGRIMAKANAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

TAWARAN UNTUK MEMAJUKAN TAPAK-TAPAK BAGI PERUSAHAAN PERTANIAN KOMERSIL DI KAWASAN KEMAJUAN PERTANIAN (KKP)
BILANGAN : 4/2014

TAWARAN bagi mempelawa pengusaha-pengusaha untuk menghadapkan permohonan bagi menyewa di Tapak-Tapak Pertanian seperti berikut :-

TAPAK PERTANIAN :-

1) Plot 6 Kawasan Kemajuan Pertanian (KKP) Lumapas, Daerah Brunei dan Muara (Bagi menjalankan kegiatan pertanian untuk kegiatan Tanaman Sayur-sayuran dan pelbagai tanaman)

Seterusnya...

JABATAN BELIA DAN SUKAN
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

BIL. TAWARAN :

JBS/TDR/BPE/UP/56/2014
JBS/TDR/BPE/UP/57/2014
JBS/TDR/BPE/UP/58/2014
JBS/TDR/BPE/UP/59/2014
JBS/TDR/BPE/UP/60/2014
JBS/TDR/BPE/UP/61/2014

Seterusnya...

JABATAN PERHUTANAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

TAWARAN: JPH/RKN1002-011/TAW298(2R)2014
TAJUK: PENANAMAN MENGAYA DALAM KOMPARTMEN 76, 77 & 78, HUTAN SIMPANAN BUKIT LABI DAERAH BELAIT

TAWARAN: JPH/RKN1002-001/TAW319(R)2014
TAJUK: PENANAMAN MENGAYA DALAM KOMPARTMEN 84 & 90, HUTAN SIMPANAN BUKIT LADAN DAERAH TUTONG

TAWARAN: JPH/RKN1002-001/TAW320(R)2014
TAJUK: PENANAMAN MENGAYA DALAM KOMPARTMEN 91 & 92, HUTAN SIMPANAN BUKIT LADAN DAERAH TUTONG

TAWARAN: JPH/B00405/TAW322(R)/2014
TAJUK: KONTRAK MEMBERSIH KAWASAN PERKHEMAHAN DAN SEKELILINGNYA DI TAMAN REKREASI HUTAN BERAKAS

TAWARAN: JPH/B00405/TAW323/2014
TAJUK: KONTRAK MEMBERSIH KAWASAN 'BUTTERFLY GARDEN' DAN SEKELILINGNYA SERTA PEMBEKALAN SPESIS RAMA-RAMA BAGI JABATAN PERHUTANAN

TAWARAN: JPH/B00405/TAW324/2014
TAJUK: KONTRAK MEMBERSIH KAWASAN FASA II DI TAMAN REKREASI HUTAN BERAKAS.

Seterusnya...

PAUTAN JABATAN

 • harikebangsaan
 • dailydairy
 • bruneigovernment
 • infofoto
 • pentarama
 • pressroom

NOMBOR KECEMASAN

 • 991
 • 993
 • 995
 • 998

RADIO TELEVISYEN BRUNEI

 • RTB 1
 • RTB 2
 • RTB 3
 • RTB 4
 • RTB 5

Pautan ke akhbar-akhbar

 • borneoBulletin
 • sunday
 • weekEnd
 • mediaPermata
 • bt

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel