A+ A A-

PERATURAN PENGIKLANAN DALAM EDISI PELITA BRUNEI

 1. IKLAN hendaklah dialamatkan kepada : Penerbit Iklan Pelita Brunei, Bahagian Akhbar, Tingkat 2, Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri, Lapangan Terbang Lama Berakas BB3510, Negara Brunei Darussalam.
 2. Rang iklan hendaklah dimasukkan dalam disket menggunakan Microsoft Word dengan saiz font 11 ke 12 point, manakala persuratan mengenainya boleh dihantar dalam "hard copy".
 3. Iklan hendaklah sampai kepada penerbit dua (2) minggu sebelum tarikh terbit iklan yang dikehendaki.
 4. Rang iklan hendaklah dalam Bahasa Melayu menggunakan Sistem Ejaan Rumi baru. Bahasa Inggeris hanya boleh digunakan bagi deskripsi iklan yang dibukakan untuk penyertaan dari luar negeri atau perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan.
 5. Iklan-iklan hanya akan diterbitkan dua kali, itu pun jika belum sampai kepada tarikh tutup tawaran. Walau bagaimanapun pengeluaran iklan yang diterima adalah tertakluk kepada kekosongan ruangan.
 6. Jika perubahan mendadak pada iklan-iklan yang sudah dihantar hendaklah dimaklumkan kepada penerbit tidak lewat pada hari Sabtu sebelum jam 10.00 pagi bagi iklan yang akan diterbitkan pada minggu berikutnya.
 7. Sebarang iklan yang hendak ditarik balik (dibatalkan) hendaklah dimaklumkan tidak lewat dari hari Khamis 11.30 pagi iaitu bagi iklan yang akan diterbitkan pada hari Rabu akan datang.
 8. Hanya kementerian-kementerian, jabatan-jabatan kerajaan dan agensi-agensi separuh kerajaan sahaja yang diterima mengiklankan di PELITA BRUNEI.
 9. Hanya permohonan iklan-iklan yang mematuhi syarat-syarat dan peraturan ini sahaja yang akan dipertimbangkan.
 10. Iklan-iklan juga boleh di hantar terus melalui e-mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

JABATAN DAERAH BRUNEI DAN MUARA
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

BIL 1. JDBM / Q / 84 / 2014

TAWARAN PEMELIHARAAN HAWA DINGIN BAGI TEMPOH SATU TAHUN BERTEMPAT DEWAN MUHIBBAH, JABATAN DAERAH BRUNEI DAB MUARA, LAPANGANTERBANG LAMA BERAKAS NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

BIL 2. JDBM / Q / 85 / 2014
TAWARAN PEMELIHARAAN HAWA DINGIN BAGI TEMPOH SATU TAHUN BERTEMPAT DEWAN-DEWAN KEMASYARAKATAN BAGI ZON I DAN II, JABATAN DAERAH BRUNEI DAN MUARA, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

1. Dokumen-dokumen tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi daripada Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan, semasa waktu-waktu bekerja, mulai Hari Sabtu 16hb Ogos 2014. Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn.

Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DALAM KELAS V & VI, DI BAWAH KATEGORI: B01
TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN PADA: HARI SELASA, 2 September 2014
TARIKH TUTUP TAWARAN : HARI SELASA, 11 November 2014.

BIL TAWARAN: JKR/DBSBM010/2014
NAMA PROJEK: PEMBINAAN DAN MENAIK TARAF UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI (UNISSA) DESIGN & BUILD - (DITAWARKAN SEMULA)
NOMBOR PROJEK: 2014DBSBM/MOE001
YURAN TAWARAN : BND1000.00 (tidak dikembalikan)

Seterusnya...

JABATAN KAJICUACA BRUNEI DARUSSALAM
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

1. TAWARAN adalah dipelawa bagi : “CORPORATE BRANDING FOR BRUNEI DARUSSALAM METEOROLOGICAL DEPARTMENT”

2. Tawaran hendaklah dihantar dalam sampul surat yang ditutup rapi tanpa menunjukkan identiti atau logo pembekal / pemborong, ditulis dengan :

TAWARAN BAGI “CORPORATE BRANDING FOR BRUNEI DARUSSALAM METEOROLOGICAL DEPARTMENT”
Bilangan Tawaran : JKBD/2014/LTK/02 (R)
Tarikh Tutup : Selasa, 30 September 2014

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

MINDEF/DFA/2014/K/035 (GRU)
SUPPLY OF LIGHT TRUCK 3/4 TON AWD FFR OR EQUIVALENT (SOFT TOP)(KTI: 2 UNITS)
YURAN TAWARAN: $50.00 (tidak dikembalikan)

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

JABATAN PENGAJIAN ISLAM
KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

BIL. SEBUTHARGA: KHEU / JPI / JKS / 25 / 2014 - 2015
KETERANGAN: Membekal, Menghantar Dan Memasang Kerusi & Meja Bagi Makmal Komputer Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hassanal Bolkiah, Jalan Tutong, Tahun 1435H-1436H / 2014M - 2015M
BAYARAN DOKUMEN: Tidak dikenakan sebarang Bayaran

Seterusnya...

PUSAT KEBANGSAAN E-KERAJAAN
JABATAN PERDANA MENTERI

BILANGAN TAWARAN: EGNC/PM/4.1/6.2014
Tawaran-tawaran adalah dipelawa bagi “Electronic Document Management System Project”

Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DALAM KELAS V & VI, DI BAWAH KATEGORI: B01
TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN PADA: HARI SELASA, 2 September 2014
TARIKH TUTUP TAWARAN : HARI SELASA, 11 November 2014.

BIL TAWARAN: JKR/DBSBM010/2014
NAMA PROJEK: PEMBINAAN DAN MENAIK TARAF UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI (UNISSA) DESIGN & BUILD - (DITAWARKAN SEMULA)
NOMBOR PROJEK: 2014DBSBM/MOE001
YURAN TAWARAN : BND1000.00 (tidak dikembalikan)

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DALAM KELAS III & IV, DI BAWAH KATEGORI: B01
TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN PADA: HARI SELASA, 20 OGOS 2014 (SELASA)
TARIKH TUTUP TAWARAN : TIDAK LEWAT JAM 2.00 PETANG HARI SELASA, 9 SEPTEMBER 2014.

BIL: JKR/DBSBM009/2014
NAMA PROJEK: PENGUBAHSUAIAN KOMPLEX SUKAN JKR - FASA 2
NOMBOR PROJEK: 2014DBSBM/JKR04
JUMLAH YURAN TAWARAN : BND100.00 (tidak dikembalikan)

Seterusnya...

JABATAN KAJICUACA BRUNEI DARUSSALAM
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

1. TAWARAN adalah dipelawa bagi : “CORPORATE BRANDING FOR BRUNEI DARUSSALAM METEOROLOGICAL DEPARTMENT”

2. Tawaran hendaklah dihantar dalam sampul surat yang ditutup rapi tanpa menunjukkan identiti atau logo pembekal / pemborong, ditulis dengan :

TAWARAN BAGI “CORPORATE BRANDING FOR BRUNEI DARUSSALAM METEOROLOGICAL DEPARTMENT”
Bilangan Tawaran : JKBD/2014/LTK/02 (R)
Tarikh Tutup : Selasa, 30 September 2014

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

1) BILANGAN TAWARAN : KPSU/BPK/SH/03-2014
TAJUK TAWARAN : MEMBEKAL KENDERAAN JENIS “4 WHEEL DRIVE” BAGI BAHAGIAN HIDUPAN LIAR, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

2) BILANGAN TAWARAN : KPSU/BPK/SH/04-2014
TAJUK TAWARAN : MEMBEKAL KENDERAAN JENIS “4 WHEEL DRIVE JENIS DOUBLE CAB” BAGI PUSAT INOVASI INDUSTRI HALAL, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

3) BILANGAN TAWARAN : KPSU/BPK/SH/05-2014
TAJUK TAWARAN : MEMBEKAL KENDERAAN JENIS “4 WHEEL DRIVE JENIS DOUBLE CAB” BAGI PUSAT NADI BORNEO, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER- SUMBER UTAMA

Seterusnya...

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

KENYATAAN TAWARAN

BILANGAN TAWARAN: 69/AUG/2014/KKBS/PJK/16.43
TAJUK TAWARAN: TO DESIGN AND BUILD NEW SURAU AT BATANG DURI CAMP, OUTWARD BOUND BRUNEI DARUSSALAM (OBBD), TEMBURONG, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

1. TAWARAN dibukakan kepada syarikatsytarikat/ pemborong-pemborong yang mempunyai Sijil Pendaftaran Kontraktor danPembekal Kementerian Pembangunan yang sah dalam Kategori KA01 dan B01 - Kelas III ke atas.

Seterusnya...

JABATAN PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

PENDIDIKAN01

Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONGPEMBORONG YANG BERDAFTAR DALAM KELAS 'III , 'IV' & 'V' DI BAWAH KATEGORI:KA01 SAHAJA
TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN PADA: 2 September 2014 (SELASA)
TARIKH TUTUP TAWARAN : 16 September 2014. (Selasa) Hingga Jam: 2.00 petang

BIL: JKR/DOD/10/2014
KOMPLEKS BANGUNAN BARU IBU PEJABAT POLIS GADONG - DECORATIVE FENCING & GATES
NOMBOR PROJEK:JKR/DOD/BPP/VOTE:930-011
JUMLAH YURAN TAWARAN : $100.00 (tidak dikembalikan)

Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

1. DOKUMEN-DOKUMEN tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi daripada Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan, semasa waktu-waktu bekerja, mulai Hari Sabtu, 26 Julai 2014. Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn.

Seterusnya...

JABATAN PENGAJIAN ISLAM
KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

BIL. TAWARAN : KHEU / JPI / LTK / 06 / 2014 - 2015
KETERANGAN: Mencetak, Membekal Dan MenghantarBuku-Buku Teks Darjah Pra Hingga VI Bagi Sekolah-Sekolah Ugama Seluruh Negara, Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Tahun 1435H-1436H / 2014M - 2015M
BAYARAN DOKUMEN: B$30.00 (Bayaran Dokumen tidak dikembalikan)

Seterusnya...

PUSAT STANDARD KEBANGSAAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

BILANGAN TAWARAN : PSK/KPSU/SH/002/2014
TAJUK TAWARAN : MAINTENANCE OF EXISTING GENERATOR SET & MAINTENANCE OF UPS AND INSTALLATION OF UPS SURGE PROTECTION FOR THE NATIONAL STANDARDS CENTRE (LAB)

Seterusnya...

JABATAN PERKHIDMATAN ELEKTRIK
JABATAN PERDANA MENTERI

JEMPUTAN UNTUK MEMBERI TAWARAN

Bil. Sebut harga : JPE / LTK / PDP / 078 / 2014
Tajuk Kerja : REINFORCEMENT OF 11KV RING CIRCUIT NETWORKS SYSTEM FROM SIMPANG BOKOK TO KG TEMADA IN TEMBURONG DISTRICT
Tarikh Tutup : 19 Ogos 2014 (Hari Selasa) Jam 2.00 Petang
Yuran Tawaran : B$30.00 (tidak dikembalikan)

Seterusnya...

JABATAN PELABUHAN-PELABUHAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TAWARAN BAGI PENGURUSAN, OPERASI DAN PENYELENGGARAAN TERMINAL KONTENA MUARA, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
BILANGAN TAWARAN : JP/T14/2014-2015

1. PENYERTAAN adalah dipelawa kepada Syarikat-Syarikat Pengendali Kontena Terminal (INTERNATIONAL OPERATOR) yang bertaraf Antarabangsa dan berpengalaman bagi menyertai Tawaran “PENGURUSAN, OPERASI DAN PENYELENGGARAAN TERMINAL KONTENA MUARA, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM”.

Seterusnya...

UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM

IKLAN TAWARAN PROJEK: TAMBAHAN BANGUNAN SULTAN HASSANAL BOLKIAH INSTITUTE OF EDUCATION, UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM
Bilangan Tawaran: UBD/E8/022/2014
Yuran Tawaran: BND 1,000.00 (Tidak dikembalikan)
Tarikh Tutup: 2 SEPTEMBER 2014
Kelas: Kontraktor yang berdaftar di
Kementerian Pembangunan Kelas VI Ke Atas.

Published in Tawaran
Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

1. DOKUMEN-DOKUMEN tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi daripada Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan, semasa waktu-waktu bekerja, mulai hari Rabu, 6 Ogos 2014. Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn.

Seterusnya...

JABATAN PELABUHAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

JP/T13/2014-2015
BIOMETRIC TIME ATTENDANCE SYSTEM FOR VARIOUS OFFICES OF PORTS DEPARTMENT SEALED bids are invited for the JP/T13/2014-2015 BIOMETRIC TIME ATTENDANCE SYSTEM FOR VARIOUS OFFICES OF PORTS DEPARTMENT.

Seterusnya...

JABATAN PERTANIAN DAN AGRIMAKANAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

PEMBERITAHUAN TAWARAN

1. TAWARAN-TAWARAN hendaklah dialamatkan kepada Pengerusi Lembaga Tawaran Kecil dan masukkan ke dalam Peti Lembaga Tawaran Kecil KPSU, Tingkat Bawah, Bangunan Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama, Jalan Menteri Besar BB3910, Negara Brunei Darussalam tidak lewat dari jam 2.00 petang, pada hari Selasa, 23 September 2014.

JPt/TAW/11(A)/2014-2015
SUPPLY AND DELIVERY OF TWO (2) UNITS NEW 4WD VEHICLE FOR AGRICULTURE AND AGRIFOOD DEPARTMENT

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

TAWARAN : JPPK/LTN/01/2014
Tajuk Tawaran: FIVE (5) YEARS TERM CONTRACT FOR THE FACILITIES MANAGEMENT AND MAINTENANCE OF BOLKIAH GARISON AND ASSOCIATED FACILITIES, ROYAL BRUNEI ARMED FORCES, MINISTRY OF DEFENCE
YURAN TAWARAN: B$1,000.00 (tidak dikembalikan)
Dokumen 'Schedule of Rates' (Vol 1 & 2) B$500.00 satu set(Tidak dikembalikan)
Kelas: V dan VI
Kategori: 1 (KA01), 2 (B01) DAN 4a (B01)
Tempat Penyiapan: LIMA (5) TAHUN

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DALAM KELAS V & VI, DI BAWAH KATEGORI: B01
TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN PADA: HARI SELASA, 2 September 2014
TARIKH TUTUP TAWARAN : HARI SELASA, 11 November 2014.

BIL TAWARAN: JKR/DBSBM010/2014
NAMA PROJEK: PEMBINAAN DAN MENAIK TARAF UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI (UNISSA) DESIGN & BUILD - (DITAWARKAN SEMULA)
NOMBOR PROJEK: 2014DBSBM/MOE001
YURAN TAWARAN : BND1000.00 (tidak dikembalikan)

Seterusnya...

JABATAN PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATANPERKHIDMATAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

pendidikan01

Seterusnya...

JABATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

BIL. TAWARAN : JAPEM/KRRK/2014 (GRASS CUTTING) (ZONE B)
PERKARA : GRASS CUTTING AT KOMPLEKS RUMAH KEBAJIKAN & STAFF QUARTERS SPG. 421, KAMPUNG BELIMBING JABATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT (FOR 2 YEARS)

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

TAWARAN 1: JPPK/LTN/46/2014
Tajuk Tawaran: DEVELOPMENT OF MILITARY ACADEMY, KAMPUNGTANAH JAMBU, NEGARA BRUNEIDARUSSALAM-PACKAGE 2 - OFFICER CADET BUILDING. TRAININGFACILITES AND ASSOCIATED EXTERNAL WORKS - DITU/COMMS BUILDING
YURAN TAWARAN: $50.00 (tidak dikembalikan)
Kelas: KELAS III KE ATAS
Kategori: B01 ATAU KA01
Tempat Penyiapan: EMPAT (4) BULAN

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

1) BILANGAN TAWARAN : KPSU/BPK/SH/03-2014
TAJUK TAWARAN : MEMBEKAL KENDERAAN JENIS “4 WHEEL DRIVE” BAGI BAHAGIAN HIDUPAN LIAR, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

2) BILANGAN TAWARAN : KPSU/BPK/SH/04-2014
TAJUK TAWARAN : MEMBEKAL KENDERAAN JENIS “4 WHEEL DRIVE JENIS DOUBLE CAB” BAGI PUSAT INOVASI INDUSTRI HALAL, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

3) BILANGAN TAWARAN : KPSU/BPK/SH/05-2014
TAJUK TAWARAN : MEMBEKAL KENDERAAN JENIS “4 WHEEL DRIVE JENIS DOUBLE CAB” BAGI PUSAT NADI BORNEO, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER- SUMBER UTAMA

TARIKH TUTUP TAWARAN : 28 OGOS 2014
YURAN TAWARAN : $10.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)
TARIKH TAKLIMAT : 26 OGOS 2014

Seterusnya...

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

KENYATAAN TAWARAN

BILANGAN TAWARAN: 69/AUG/2014/KKBS/PJK/16.43
TAJUK TAWARAN: TO DESIGN AND BUILD NEW SURAU AT BATANG DURI CAMP, OUTWARD BOUND BRUNEI DARUSSALAM (OBBD), TEMBURONG, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

1. TAWARAN dibukakan kepada syarikatsytarikat/ pemborong-pemborong yang mempunyai Sijil Pendaftaran Kontraktor dan Pembekal Kementerian Pembangunan yang sah dalam Kategori KA01 dan B01 - Kelas III ke atas.

Seterusnya...

JABATAN PENERBANGAN AWAM
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

1. PESERTA-PESERTA adalah dipelawa untuk mengikuti Tawaran To Develop and Operate a Foreign Currency Exchange Outlet at the Arrival Hall, New Passenger Terminal Building, Brunei International Airport.

2. Tawaran hendaklah dihantar dalam sampul surat yang tertutup ditulis dengan tanpa menunjukkan identiti atau logo Syarikat:

TO DEVELOP AND OPERATE A FOREIGN CURRENCY EXCHANGE OUTLETAT THE ARRIVAL HALL, NEW PASSENGER TERMINAL BUILDING, BRUNEI INTERNATIONAL AIRPORT
(Bil.Tawaran: JPA/MKG.2014/T-03)
TarikhTutup: 19 Ogos 2014

Seterusnya...

PAUTAN JABATAN

 • harikebangsaan
 • dailydairy
 • bruneigovernment
 • infofoto
 • pentarama
 • pressroom

NOMBOR KECEMASAN

 • 991
 • 993
 • 995
 • 998

RADIO TELEVISYEN BRUNEI

 • RTB 1
 • RTB 2
 • RTB 3
 • RTB 4
 • RTB 5

Pautan ke akhbar-akhbar

 • borneoBulletin
 • sunday
 • weekEnd
 • mediaPermata
 • bt

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel