A+ A A-

PERATURAN PENGIKLANAN DALAM EDISI PELITA BRUNEI

 1. IKLAN hendaklah dialamatkan kepada : Penerbit Iklan Pelita Brunei, Bahagian Akhbar, Tingkat 2, Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri, Lapangan Terbang Lama Berakas BB3510, Negara Brunei Darussalam.
 2. Rang iklan hendaklah dimasukkan dalam disket menggunakan Microsoft Word dengan saiz font 11 ke 12 point, manakala persuratan mengenainya boleh dihantar dalam "hard copy".
 3. Iklan hendaklah sampai kepada penerbit dua (2) minggu sebelum tarikh terbit iklan yang dikehendaki.
 4. Rang iklan hendaklah dalam Bahasa Melayu menggunakan Sistem Ejaan Rumi baru. Bahasa Inggeris hanya boleh digunakan bagi deskripsi iklan yang dibukakan untuk penyertaan dari luar negeri atau perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan.
 5. Iklan-iklan hanya akan diterbitkan dua kali, itu pun jika belum sampai kepada tarikh tutup tawaran. Walau bagaimanapun pengeluaran iklan yang diterima adalah tertakluk kepada kekosongan ruangan.
 6. Jika perubahan mendadak pada iklan-iklan yang sudah dihantar hendaklah dimaklumkan kepada penerbit tidak lewat pada hari Sabtu sebelum jam 10.00 pagi bagi iklan yang akan diterbitkan pada minggu berikutnya.
 7. Sebarang iklan yang hendak ditarik balik (dibatalkan) hendaklah dimaklumkan tidak lewat dari hari Khamis 11.30 pagi iaitu bagi iklan yang akan diterbitkan pada hari Rabu akan datang.
 8. Hanya kementerian-kementerian, jabatan-jabatan kerajaan dan agensi-agensi separuh kerajaan sahaja yang diterima mengiklankan di PELITA BRUNEI.
 9. Hanya permohonan iklan-iklan yang mematuhi syarat-syarat dan peraturan ini sahaja yang akan dipertimbangkan.
 10. Iklan-iklan juga boleh di hantar terus melalui e-mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

JABATAN PERCETAKAN KERAJAAN
JABATAN PERDANA MENTERI

 IKLAN JPM JBTN ERCETAKAN SABTU 09042016

----------**********----------

JABATAN PERKHIDMATAN ELEKTRIK
JABATAN PERDANA MENTERI
JEMPUTAN UNTUK MEMBERI TAWARAN JABATAN PERKHIDMATAN
ELEKTRIK

BILANGAN TAWARAN : JPE/LTK/BPP/004/2016
TAJUK TAWARAN : MAINTENANCE OF 400W STREET LIGHTING FOR LEBUHRAYA HASSANAL BOLKIAH AND LEBURAYA MUARA – TUTONG FOR A PERIOD OF TWO (2) YEARS
Tarikh Tutup : 03 MEI 2016 (SELASA, JAM 2.00 PETANG)
Yuran Tawaran : BND50.00 (tidak dikembalikan)
Tempat tutup :
'TENDER BOX'
PENGERUSI
LEMBAGA TAWARAN KECIL
JABATAN PERDANA MENTERI
JALAN MENTERI BESAR
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

KELAYAKAN : Pemborong-yang berdaftar dengan Kementerian Pembangunan bagi kategori E01 DAN E02 DALAM KELAS 3, 4 ATAU 5 SAHAJA, mempunyai pekerja mahir yang berdaftar dengan Jabatan Perkhidmatan Elektrik serta mepunyai peralatan / kemudahan bagi mengendalikan kerja tersebut.

Dokumen-dokumen tawaran dan penerangan-penerangan yang lanjut boleh diperolehi dari Kaunter Unit Pendaftaran, Tingkat 1, Jabatan Perkhidmatan Elektrik, Jabatan Perdana Menteri, Negara Brunei Darussalam.

Perhatian : Sila bawa salinan 'BUSINESS NAMES ENACTMENT, 1958 – SECTION 16 & 17' dan sijil pendaftaran Kementerian Pembangunan semasa menghantar dokumen ini ke Jabatan Perkhidmatan Elektrik.

JEMPUTAN UNTUK MEMBERI TAWARAN JABATAN PERKHIDMATAN
ELEKTRIK

BILANGAN TAWARAN : JPE/LTK/BPP/005/2016
TAJUK TAWARAN : MAINTENANCE OF 400W STREET LIGHTING FOR MUKIM KILANAS KIANGGEH AND KOTA BATU FOR A PERIOD OF TWO (2) YEARS
Tarikh Tutup : 03 MEI 2016 (SELASA, JAM 2.00 PETANG)
Yuran Tawaran : BND50.00 (tidak dikembalikan)
Tempat tutup :
'TENDER BOX'
PENGERUSI
LEMBAGA TAWARAN KECIL
JABATAN PERDANA MENTERI
JALAN MENTERI BESAR
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

KELAYAKAN : Pemborong-yang berdaftar dengan Kementerian Pembangunan bagi kategori E01 DAN E02 DALAM KELAS 3, 4 DAN 5 SAHAJA, mempunyai pekerja mahir yang berdaftar dengan Jabatan Perkhidmatan Elektrik serta mepunyai peralatan / kemudahan bagi mengendalikan kerja tersebut.

Dokumen-dokumen tawaran dan penerangan-penerangan yang lanjut boleh diperolehi dari Kaunter Unit Pendaftaran, Tingkat 1, Jabatan Perkhidmatan Elektrik, Jabatan Perdana Menteri, Negara Brunei Darussalam.

Perhatian : Sila bawa salinan 'BUSINESS NAMES ENACTMENT, 1958 – SECTION 16 & 17' dan sijil pendaftaran Kementerian Pembangunan semasa menghantar dokumen ini ke Jabatan Perkhidmatan Elektrik.

JEMPUTAN UNTUK MEMBERI TAWARAN JABATAN PERKHIDMATAN ELEKTRIK

BILANGAN TAWARAN : JPE/LTK/BPP/003/2016
TAJUK TAWARAN : REPLACEMENT OF DAMAGE 8M, 10M AND 12M STREET LIGHTING POLES IN TUTONG DISTRICT FOR A PERIOD OF TWO (2) YEARS
Tarikh Tutup : 03 MEI 2016 (SELASA, JAM 2.00 PETANG)
Yuran Tawaran : BND10.00 (tidak dikembalikan)
Tempat tutup :
'TENDER BOX'
PENGERUSI
LEMBAGA TAWARAN KECIL
JABATAN PERDANA MENTERI
JALAN MENTERI BESAR
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

KELAYAKAN : Pemborong-yang berdaftar dengan Kementerian Pembangunan bagi kategori E01 ATAU E02 DALAM KELAS 2, 3, 4 DAN 5 SAHAJA, mempunyai pekerja mahir yang berdaftar dengan Jabatan Perkhidmatan Elektrik serta mepunyai peralatan / kemudahan bagi mengendalikan kerja tersebut.

Dokumen-dokumen tawaran dan penerangan-penerangan yang lanjut boleh diperolehi dari Kaunter Unit Pendaftaran, Tingkat 4, Jabatan Perkhidmatan Elektrik, Jabatan Perdana Menteri, Negara Brunei Darussalam.

Perhatian : Sila bawa salinan 'BUSINESS NAMES ENACTMENT, 1958 – SECTION 16 & 17' dan sijil pendaftaran Kementerian Pembangunan semasa menghantar dokumen ini ke Jabatan Perkhidmatan Elektrik.

Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN
KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

1. DOKUMEN-DOKUMEN tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi dari Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan, semasa waktu-waktu bekerja, mulai Rabu, 23 Mac 2016. Sila layari website Kementerian Kesihatan  www.moh.gov.bn

Seterusnya...

JABATAN DAERAH BELAIT
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

KENYATAAN TAWARAN
JABATAN DAERAH BELAIT
KEMENTERIAN HAL EHWALDALAM NEGERI

SYARAT-SYARAT TAWARAN :

1. TAWARAN-TAWARAN hendaklahdimasukkan ke dalam Peti Tawaran ke alamatdi bawah seperti dikehendaki dan dinyatakandalam dokumen tawaran :

PENGERUSI
LEMBAGA TAWARAN KECIL
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM
NEGERI, BANGUNAN KEMENTERIAN
HAL EHWAL DALAM NEGERI,
TINGKAT 1, JALAN JAMES PEARCE,
BANDAR SERI BEGAWAN, BS8610

tidak lewat pada HARI SELASA, 10 Mei 2016, jam 2.00 Petang.

JDB/T/01/2015

MENIMBOK, MENABUR BATU DAN MEMBERSIH LONGKANG TANAH DI JALAN SINGAP, MUKIM SAWAT DAERAH BELAIT.

Seterusnya...

JABATAN PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEWANGAN

PEMBERITAHUAN SEBUT HARGA

Bilangan Sebut Harga : JPKK/A/138Q.3/2016

Tajuk Sebut Harga : MEMBEKALKAN 200,000 BUAH BUKU RESIT KUPON SINGLE ENTRY VISA $20.00

Bilangan Sebut Harga : JPKK/A/138Q.4/2016

Tajuk Sebut Harga : MEMBEKALKAN 200 BUAH BUKU INDENT
Tarikh Tutup / Jam : 18 April 2016 (Isnin), 9.00 Pagi

Tempat menghantar Sebut Harga :

Peti Sebut Harga (Quotation Box)
Jabatan Perbendaharaan
Level 2, Tower Block
Bangunan Kementerian Kewangan
Commonwealth Drive
Negara Brunei Darussalam.

Seterusnya...

JABATAN PELABUHAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

KETERANGAN SEBUT HARGA
JP/SH 12/2016-2017
MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BARANG KEPERLUAN ELEKTRIK JABATAN PELABUHAN

Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN
DI DALAM KELAS : II & III / PEMBEKAL BERDAFTAR
KATEGORI : (2) - (KOD LAMA) (B01) - (KOD BAHARU)

TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN PADA : 12 APRIL 2016 (SELASA)
TARIKH TUTUP : 26 APRIL 2016 (SELASA)
TIDAK LEWAT DARI JAM : 2.00 PETANG
BILANGAN TAWARAN : JKR/DTS/ 04/SAR/2016-T/II
NAMA PROJEK : PEMBINAAN BANGUNAN MAHKAMAH-MAHKAMAH DAERAH TUTONG - KERJA PAGAR DAN PINTU PAGAR
NO. PROJEK : DTS/SAR/668
YURAN TAWARAN : BND30.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)
YURAN E-DOKUMEN : -

Seterusnya...

JABATAN PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Seterusnya...

JABATAN KEHAKIMAN NEGARA
JABATAN PERDANA MENTERI

1. (BILANGAN SEBUT HARGA : JKN/BPB/3/2016)
KERJA-KERJA ''RENOVATION WORK TO SYAR'IE CHIEF JUSTICE CHAMBERS, SYARIAH APPEAL JUDGE CHAMBER AND SECRETARY ROOM AT BRUNEI SUPREME COURT AND SYARIAH COURTS BUILDING ANDAR SERI BEGAWAN, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

TARIKH TERAKHIR MENGAMBIL DOKUMEN : 13 APRIL 2016

TARIKH SESI PENERANGAN (INFORMATION DAY): 14 April 2016, Khamis, 9.30 Pagi.

TEMPAT BERKUMPUL : KAWASAN LOBI MAHKAMAH SYARIAH.

TARIKH TUTUP SEBUT HARGA : 19 APRIL 2016

Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN
KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

1. DOKUMEN-DOKUMEN tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi dari Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan, semasa waktu-waktu bekerja, mulai Sabtu, 26 Mac 2016. Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

TAWARAN
MINDEF/DFA/RC/200 (2)
WASTE DISPOSAL SERVICE FOR THE ROYAL BRUNEI AIR FORCE - FIVE (5) YEARS CONTRACT
BAYARAN TAWARAN : $30.00 (tidak dikembalikan)

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

PEJABAT PENERBANGAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA

PEJABAT PENERBANGAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA

NOTIS TAWARAN BILANGAN : HMSF/TDR/01/2016
TAJUK : TO SUPPLY AND INSTALL DOUBLE PERIMETER FENCING FOR
HIS MAJESTY THE SULTAN'S FLIGHT HANGAR 2 (NORTH SIDE), LEBUH RAYA RIMBA

Published in Tawaran
Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN
KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

1. DOKUMEN-DOKUMEN tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi daripada Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan, semasa waktu- waktu bekerja, mulai hari Rabu, 9 Mac 2016. Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn 

Seterusnya...

JABATAN PENGAJIAN ISLAM
KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

JABATAN PENGAJIAN ISLAM
KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA
RANCANGAN PERMAKANAN SEKOLAH ARAB DAN ASRAMA [BAHAGIAN ASRAMA BASAH] BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN

BAHAGIAN ASRAMA BASAH
DAERAH BRUNEI DAN MUARA (SATU (1) BUAH SEKOLAH )

Bilangan Tawaran
Bagi Kod Blok : KHEU/ JPI / AB / 05
Keterangan Tawaran
Tawaran Bahagian Asrama Basah bagi:

Sekolah Persediaan Arab Bandar Seri Begawan Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Saleha.
Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun
Bayaran Yuran Tawaran BND100.00 (Bayaran tawaran tidak dikembalikan)

Seterusnya...

JABATAN BELIA DAN SUKAN
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

BIL TAWARAN : (01)JBS/ADM/TDR/08/2016

Pengerusi
Lembaga Tawaran Kecil
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
Tingkat 1, (Ruang Masuk / Penyambut Tetamu)
Bangunan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
Simpang 336 - 17, Jalan Kebangsaan
Bandar Seri Begawan, BA 1211
Negara Brunei Darussalam.

TAWARAN IKLAN BAGI MAKAN DAN MINUM BAGI ATLET AKADEMI SUKAN DALAM TEMPOH 12 BULAN
(01)JBS/ADM/TDR/08/2016
Tarikh Tutup : 27 Jamadilakhir 1437 5 April 2016 (Selasa)
Jam : tidak lewat pukul 2.00 Petang.
Cagaran : BND10.00 (untuk setiap satu dokumen - tidak dikembalikan).

Seterusnya...

JABATAN PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEWANGAN

PEMBERITAHUAN SEBUT HARGA

Bilangan Sebut Harga : JPKK/A/138 Q.1/2016
Tajuk Sebut Harga :
1. Hospital Kupon BND1.00
2.Hospital Kupon BND5.00
3. Buku Bil Pesakit Dalam
Tarikh Tutup / Jam : 11 April 2016 (Isnin), 9.00 Pagi

Tempat menghantar Sebut Harga :

Peti Sebut Harga (Quotation Box)
Jabatan Perbendaharaan
Level 2, Tower Block
Bangunan Kementerian Kewangan
Commonwealth Drive
Negara Brunei Darussalam.

Seterusnya...

JABATAN KEHAKIMAN NEGARA
JABATAN PERDANA MENTERI

1. (BILANGAN SEBUT HARGA : JKN/BPB/3/2016)
KERJA-KERJA ''RENOVATION WORK TO SYAR'IE CHIEF JUSTICE CHAMBERS, SYARIAH APPEAL JUDGE CHAMBER AND SECRETARY ROOM AT BRUNEI SUPREME COURT AND SYARIAH COURTS BUILDING ANDAR SERI BEGAWAN, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
TARIKH TERAKHIR MENGAMBIL DOKUMEN : 13 APRIL 2016
TARIKH SESI PENERANGAN (INFORMATION DAY): 14 April 2016, Khamis, 9.30 Pagi.
TEMPAT BERKUMPUL : KAWASAN LOBI MAHKAMAH SYARIAH.
TARIKH TUTUP SEBUT HARGA : 19 APRIL 2016

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

TAWARAN
MINDEF/DFA/RC/165(3)
SECURITY GUARDING SERVICE FOR BRIDEX - FIVE (5) YEARS CONTRACT
BAYARAN TAWARAN : BND500.00 (tidak dikembalikan)

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

JABATAN PENERBANGAN AWAM
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

JABATAN PENERBANGAN AWAM
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Syarat-Syarat Tawaran :

1. TAWARAN adalah dipelawa untuk 'The Supply, Delivery, Installation and Commissioning of Batteries for Uninterruptible Power Supply, (UPS) at Remote Site (PSR/MSSR Radar Site), Department of Civil Aviation.'

Seterusnya...

JABATAN PERBEKALAN DAN STOR NEGARA
KEMENTERIAN KEWANGAN

Tawaran-tawaran adalah dipelawa bagi 'QUOTATION FOR THE SUPPLY, DELIVERY OF THIRTEEN THOUSAND AND FIVE HUNDRED (13,500) PIECES OF NEGARA BRUNEI DARUSSALAM NATIONAL FLAGS 3' X 6' COTTON PRINTED WITH STATE COLOUR AND STATE CREST IN RED COLOUR ON BOTH SIDES FOR THE DEPARTMENT OF SUPPLY AND STATE STORES, MINISTRY OF FINANCE
(QUOTATION REF. : JPSN/QTN/Q1.TD.2016)'

Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN
DI DALAM KELAS : II, III & IV SAHAJA

KATEGORI : KPB10 / S02 SAHAJA - (KOD BAHARU)

TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN PADA : 12 APRIL 2016 (HARI SELASA)

TARIKH TUTUP : 26 APRIL 2016 (HARI SELASA)
TIDAK LEWAT DARI JAM : 2.00 PETANG

BILANGAN TAWARAN : JKR/DBSKB 001/2016

NAMA PROJEK : KONTRAK KERJA-KERJA PENYUCIAN DAN PEMBUANGAN SELUT DI LOJI RAWATAN AIR SERIA, DAERAH BELAIT
NO. PROJEK : -

YURAN TAWARAN : BND50.00(TIDAK DIKEMBALIKAN)
YURAN E-DOKUMEN : -

Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN
PEMBERITAHUAN TAWARAN
KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

1. DOKUMEN-DOKUMEN tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi dari Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan, semasa waktu-waktu bekerja, mulai hari Rabu, 16 Mac 2016. Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn 

Seterusnya...

JABATAN PELABUHAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

KETERANGAN SEBUT HARGA
JP/SH 12/2016-2017
MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BARANG KEPERLUAN ELEKTRIK JABATAN PELABUHAN

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN
TAWARAN
MINDEF/DFA/RC/192(2)
WASTE DISPOSAL SERVICES FOR THE THIRD BATTALION AT LUMUT CAMP, KUALA BELAIT - FIVE (5) YEARS CONTRACT
BAYARAN TAWARAN : BND30.00 (Tidak dikembalikan)

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

TAWARAN
JPPK/LTN/01/2016
SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION AND FIX INTO POSITION LOOSE FURNITURE FOR SINGLE SOLDIERS
ACCOMODATION BOLKIAH GARRISON
BAYARAN TAWARAN : BND30.00 (tidak dikembalikan)
Kelas : KELAS III DAN KE ATAS
Kategori : P06
Tempoh Penyiapan : TIGA (3) BULAN

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

LEMBAGA BANDARAN KUALA BELAIT
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

JABATAN BANDARAN KUALA BELAIT DAN SERIA
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

Keterangan Tawaran : THREE (3) YEARS TERM CONTRACT MAINTENANCE AND SERVICING
AIR CONDITIONING UNIT FOR MUNICIPAL BUILDING
Bilangan Tawaran : BBS/TCMSACMB/2017-2019

Seterusnya...

JABATAN MUZIUM-MUZIUM
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

BILANGAN TAWARAN : 04/JMM/S/12/91-2016
TAJUK TAWARAN : UPGRADING AND RENOVATION WORKS TO MAINTENANCE AND REPAIR WORKSHOP
AT KG. PELAMBAYAN, JALAN KOTA BATU, MUSEUM DEPARTMENT, BRUNEI DARUSSALAM.

Seterusnya...

JABATAN PERTANIAN DAN AGRIMAKANAN
KEMENTERIAN SUMBER-SUMBER UTAMA DAN PELANCONGAN

JABATAN PERTANIAN DAN AGRIMAKANAN
KEMENTERIAN SUMBER-SUMBER UTAMA DAN PELANCONGAN

TAWARAN UNTUK MEMAJUKAN TAPAK-TAPAK BAGI PERUSAHAAN PERTANIAN KOMERSIL DI KAWASAN KEMAJUAN PERTANIAN (KKP)
BILANGAN : 01/2016

Published in Tawaran
Seterusnya...

PEJABAT PENERBANGAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA

PEJABAT PENERBANGAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA

NOTIS TAWARAN BILANGAN : HMSF/TDR/01/2016
TAJUK : TO SUPPLY AND INSTALL DOUBLE PERIMETER FENCING FOR
HIS MAJESTY THE SULTAN'S FLIGHT HANGAR 2 (NORTH SIDE), LEBUH RAYA RIMBA

Published in Tawaran
Seterusnya...

JABATAN PENGAJIAN ISLAM
KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

IKLAN TAWARAN PERKHIDMATAN KANTIN BAGI SEKOLAH UGAMA JABATAN PENGAJIAN ISLAM, KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN

Daerah Brunei dan Muara
Bil. Rujukan Tawaran
1. KHEU/JPI/BPP3/K/31/06

Nama Sekolah Ugama
SEKOLAH UGAMA LUMAPAS, KAWASAN BRUNEI IV

TAWARAN PERKHIDMATAN KANTIN SEKOLAH UGAMA, JABATAN PENGAJIAN ISLAM, KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA, BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN

Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN
DI DALAM KELAS : II, III & IV SAHAJA
KATEGORI : KPB10 / S02 SAHAJA - (KOD BAHARU)

TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN PADA : 12 APRIL 2016 (HARI SELASA)

TARIKH TUTUP : 26 APRIL 2016 (HARI SELASA)
TIDAK LEWAT DARI JAM : 2.00 PETANG

BILANGAN TAWARAN : JKR/DBSKB 001/2016

NAMA PROJEK : KONTRAK KERJA-KERJA PENYUCIAN DAN PEMBUANGAN SELUT DI LOJI RAWATAN AIR SERIA, DAERAH BELAIT
NO. PROJEK : -

YURAN TAWARAN : BND50.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)
YURAN E-DOKUMEN : -

Seterusnya...

Ramalan Cuaca

Untuk maklumat lanjut Ramalan Cuaca bagi Negara Brunei Darussalam sila layari www.met.gov.bn

NOMBOR KECEMASAN

 • 991
 • 993
 • 995
 • 998

RADIO TELEVISYEN BRUNEI

 • RTB 1
 • RTB 2
 • RTB 3
 • RTB 4
 • RTB 5

Pautan ke akhbar-akhbar

 • borneoBulletin
 • sunday
 • weekEnd
 • mediaPermata
 • bt

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel