A+ A A-

PERATURAN PENGIKLANAN DALAM EDISI PELITA BRUNEI

 1. IKLAN hendaklah dialamatkan kepada : Penerbit Iklan Pelita Brunei, Bahagian Akhbar, Tingkat 2, Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri, Lapangan Terbang Lama Berakas BB3510, Negara Brunei Darussalam.
 2. Rang iklan hendaklah dimasukkan dalam disket menggunakan Microsoft Word dengan saiz font 11 ke 12 point, manakala persuratan mengenainya boleh dihantar dalam "hard copy".
 3. Iklan hendaklah sampai kepada penerbit dua (2) minggu sebelum tarikh terbit iklan yang dikehendaki.
 4. Rang iklan hendaklah dalam Bahasa Melayu menggunakan Sistem Ejaan Rumi baru. Bahasa Inggeris hanya boleh digunakan bagi deskripsi iklan yang dibukakan untuk penyertaan dari luar negeri atau perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan.
 5. Iklan-iklan hanya akan diterbitkan dua kali, itu pun jika belum sampai kepada tarikh tutup tawaran. Walau bagaimanapun pengeluaran iklan yang diterima adalah tertakluk kepada kekosongan ruangan.
 6. Jika perubahan mendadak pada iklan-iklan yang sudah dihantar hendaklah dimaklumkan kepada penerbit tidak lewat pada hari Sabtu sebelum jam 10.00 pagi bagi iklan yang akan diterbitkan pada minggu berikutnya.
 7. Sebarang iklan yang hendak ditarik balik (dibatalkan) hendaklah dimaklumkan tidak lewat dari hari Khamis 11.30 pagi iaitu bagi iklan yang akan diterbitkan pada hari Rabu akan datang.
 8. Hanya kementerian-kementerian, jabatan-jabatan kerajaan dan agensi-agensi separuh kerajaan sahaja yang diterima mengiklankan di PELITA BRUNEI.
 9. Hanya permohonan iklan-iklan yang mematuhi syarat-syarat dan peraturan ini sahaja yang akan dipertimbangkan.
 10. Iklan-iklan juga boleh di hantar terus melalui e-mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

JABATAN PERTANIAN DAN AGRIMAKANAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

PEMBERITAHUAN TAWARAN

1. TAWARAN-TAWARAN hendaklah dialamatkan kepada Pengerusi Lembaga Tawaran Kecil dan masukkan ke dalam Peti Lembaga Tawaran Kecil KPSU, Tingkat Bawah, Bangunan Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama, Jalan Menteri Besar BB3910, Negara Brunei Darussalam tidak lewat dari jam 2.00 petang, pada hari Selasa, 22 Julai 2014.

JPt/TAW/13/2014-2015
MEMBEKAL PERKHIDMATAN PENGAWAL KESELAMATAN BAGI TAMAN AGRO-TEKNOLOGI BRUNEI (ATP). KG. TUNGKU GADONG, DAERAH BRUNEI DAN MUARA, JABATAN PERTANIAN DAN AGRIMAKANAN BRUNEI
(Yuran Tawaran : BND10.00)

JPt/TAW/14/2014-2015
MEMBINA RUMAH TERLINDUNG LENGKAP DENGAN SISTEM FERTIGAS DI STESEN PENYELIDIKAN PERTANIAN BIRAU, TUTONG
(Yuran Tawaran : BND10.00)

Seterusnya...

JABATAN KAJICUACA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

1. TAWARAN adalah dipelawa bagi : TWO YEAR TERM CONTRACT FOR RODENT CONTROL:

1. BRUNEI DARUSSALAM METEOROLOGICAL DEPARTMENT BUILDING AT B23 SIMPANG 32-37 ANGGEREK DESA FLAT TO ALL LEVEL (GROUND FLOOR, 1ST FLOOR, 2ND FLOOR AND 3RD FLOOR)

2. SWiPER BUILDING AT BRUNEI INTERNATIONAL AIRPORT

Seterusnya...

KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG KELAS II DAN KATEGORI M01 & E01

BIL: KHEU/BDP/LTK/026/2014
CADANGAN MENAIKTARAF ‘MINI-THEATRE ROOM’ RUANG DIANTARA BLOK ‘A’ DAN BLOK ‘B’ KOLEJ UNIVERSITI PERGURUAN UGAMA SERI BEGAWAN - Bagi Pemasang Hawa Dingin dan Pendawaian Elektrik
YURAN DOKUMEN: BND30.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)
Tarikh dan Jam tutup mengambil dokumen tawaran : 22 Julai 2014 (11.00 pagi)
Tarikh Tutup: 5 Ogos 2014 (2.00 petang)

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG KELAS II DAN KATEGORI B01

BIL: KHEU/BDP/LTK/027/2014
PEMELIHARAAN DAN MENAIKTARAF BANGUNAN SEKOLAH- SEKOLAH UGAMA TUMPUAN TELISAI TUTONG, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
YURAN DOKUMEN: BND10.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)
Tarikh dan Jam tutup mengambil dokumen tawaran : 22 Julai 2014 (11.00 pagi)
Tarikh Tutup: 5 Ogos 2014 (2.00 petang)

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG KELAS II DAN KATEGORI B01

Seterusnya...

JABATAN KASTAM DAN EKSAIS DIRAJA
KEMENTERIAN KEWANGAN

TAWARAN KASTAM 12/2014
MEMBEKAL BOT PERONDA DILENGKAPI DENGAN ENGIN BAGI JABATAN KASTAM & EKSAIS DIRAJA, NEGARA BRUNEI DARUSSLAM

SYARAT-SYARAT TAWARAN:

1. TAWARAN adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat yang mempunyai lesen perniagaan 16/17 yang sah dan berdaftar di Negara Brunei Darussalam.

2. Borang-borang tawaran boleh diperolehi di Bahagian Klasifikasi dan Pengurusan Projek-Projek Tingkat 2, Bangunan Ibu Pejabat, Jabatan Kastam dan Eksais Diraja, Jalan Menteri Besar, Negara Brunei Darussalam.

3. Sebut harga hendaklah dalam mata wang Ringgit Brunei Darussalam (BND$).

Seterusnya...

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

KENYATAAN TAWARAN

BILANGAN TAWARAN: 61/JUNE/2014/KKBS/PJK/16.14
TAJUK TAWARAN:UPGRADING AND RENOVATION WORKS TO DEWAN DIGADONG INCLUDING AMENITIES AT MINISTRY OF CULTURE, YOUTH AND SPORTS

1. TAWARAN dibukakan kepada Syarikat- Syarikat/Pemborong-Pemborong yang mempunyai Sijil Pendaftaran Kontraktor dan Pembekal Kementerian Pembangunan yang sah dalam kategori kerja KA01, B01,M01, E01, KPB02, KPB04 DAN dan P05 - Kelas I II ke atas.

2. Syarikat-syarikat yang dimiliki oleh kakitangan Kerajaan dan seumpamanya tidak akan dilayan dan tidak sah untuk dinilai.

Seterusnya...

KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG KELAS II & III DAN KATEGORI KPB03 & KA01

BIL: KHEU/BDP/LTK/025/2014
TAMBAHAN KEMENTERIAN HL EHWAL UGAMA-Proposed Borepile Wall
YURAN DOKUMEN: $50.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)
Tarikh dan jam tutup mengambil dokumen tawaran : 17 Julai 2013, (11.00 Petang)
Tarikh Tutup: 22 Julai 2014, Jam 11.00 Petang

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG KELAS I & II DAN KATEGORI B01

BIL: KHEU/BDP/LTK/06/2014
MENAIKTARAF SEKOLAH-SEKOLAH DAN INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI TAHUN 2014-2015- SEKOLAH UGAMA PG MUDA ABDUL MALIK BENGKURONG
YURAN DOKUMEN: $10.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)
Tarikh dan jam tutup mengambil dokumen tawaran : 1 Julai 2013, (3.00 Petang)
Tarikh Tutup: 8 Julai 2014, Jam 2.00 Petang

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG KELAS II & III DAN KATEGORI B01

Seterusnya...

UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI

Tajuk Tawaran: 1. UNISSA/SB009/2014/2015 TO
SUPPLY. INSTALLATION, CONFIGURATION, WIRING, TESTING AND COMMISSIONING OF CCTV SYSTEM FOR UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI

1. TAWARAN adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat dan pembekalpembekal tempatan yang berdaftar di Negara Brunei Darussalam.

Published in Tawaran
Seterusnya...

JABATAN PERKHIDMATAN ELEKTRIK
JABATAN PERDANA MENTERI

JEMPUTAN UNTUK MEMBERI SEBUT HARGA

BIL TAWARAN : JPE / LTK / BP/ 080 / 2014
TAJUK KERJA : PEMBEKALAN TENAGA ELEKTRIK 11KV BAGI TAPAK PENETASAN IKAN MARIN DI KG KERAMUT, DAERAH TUTONG - EXTERNAL ELECTRICAL WORKS
YURAN TAWARAN: B$50.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)
TARIKH TUTUP : 22 JULAI 2014 (HARI SELASA, JAM 2.00 PETANG)

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

TAWARAN 1: MINDEF/DFA/RC/175 (4)
DAILY HOUSEKEEPING TERM CONTRACT FOR THE DENTAL CLINIC BUILDING AT BERAKAS GARRISON - THREE (3) YEARS CONTRACT
YURAN TAWARAN: $50.00 (tidak dikembalikan)

Syarat-Syarat Tawaran:

TAWARAN-TAWARAN hendaklah di masukkan ke dalam Peti Tawaran, Lembaga Tawaran Kecil, Bangunan Baru Kementerian Pertahanan, Blok C, Jabatanarah Kewangan dan Perolehan, Bolkiah Garison BB3510, Negara Brunei Darussalam, tidak lewat jam 2.00 petang hari Selasa, 12 Ogos 2014. Dokumen-dokumen tawaran boleh diperolehi dari Jabatanarah Pembangunan dan Perkhidmatan Kerja, Blok D, Tingkat 1 Kementerian Pertahanan, Bolkiah Garison BB3510, Negara Brunei Darussalam semasa hari-hari bekerja (Isnin-Jumaat).

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

JABATAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN SEBUT HARGA

No. 1. Tajuk Sebut Harga: TO REPAIR AND UPGRADE OF PELONG BOAT
Bilangan Sebut Harga: 008/JL/SH/2014/2015 (R)
Tarikh Tutup / Masa: 6 OGOS 2014 / 2.00 PM

No. 2. Tajuk Sebut Harga: TO SUPPLY AND DELIVERY OF MOBILE DISPLAY PANEL FOR MARINE DEPARTMENT
Bilangan Sebut Harga: 025/JL/SH/2014/2015
Tarikh Tutup / Masa: 6 OGOS 2014/2.00 PM

Seterusnya...

JABATAN BURUH
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL KENDERAAN JENIS PACUAN 4 RODA (4WD (PETROL / DIESEL)
BILANGAN SEBUT HARGA: PJB/KHAS/2014-2015/K22140
TARIKH TUTUP: 17 JULAI 2014

1. SEBUT HARGA adalah bagi membekalkan Kenderaan Jenis Pacuan 4 Roda (4WD) (Petrol/Diesel) untuk kegunaan Jabatan Buruh, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Negara Brunei Darussalam.

2. Pembekal hendaklah menyatakan harga termasuk cukai jalan bagi kenderaan berserta spesifikasi dan sebarang maklumat mengenainya.

3. Pembekal yang ingin ikut serta dalam tawaran ini adalah dikehendaki untuk membuat pembayaran yuran tawaran sebanyak B$200.00 (Ringgit Brunei: Dua Ratus Ringgit Sahaja). Bayaran yuran tawaran sebanyak B$200.00 ini tidak akan dikembalikan.

Seterusnya...

JABATAN UKUR
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

BILANGANGAN TAWARAN : JUA /05/ 2014
HYDROGRAPHICAL SURVEY FOR TEMBURONG BRIDGE - DUWAU BESAR RIVER

1. TAWARAN adalah dipelawa dari syarikatsyarikat yang berdaftar dengan Kerajaan Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

2. Kerja-kerja pengukuran hendaklah dilaksanakan oleh Juruukur Tanah Berlesen yang berdaftar di Negara Brunei Darussalam.

Seterusnya...

UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

BIL TAWARAN : UBD/E8/013/2014
KETERANGAN : MEMBEKAL DAN MENGHANTAR MAKANAN BASAH BAGI KEPERLUAN PUSAT KAJIAN LUAR KUALA BELALONG (KBFSC), UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM (UNTUK TEMPOH 2 TAHUN)
BAYARAN DOKUMEN DAN PENTADBIRAN: $30.00 (Tidak dikembalikan)

BIL TAWARAN: UBD/E8/015/2014
KETERANGAN : MEMBEKAL DAN MENGHANTAR MAKANAN KERING BAGI KEPERLUAN PUSAT KAJIAN LUAR KUALA BELALONG (KBFSC), UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM (UNTUK TEMPOH 2 TAHUN)
BAYARAN DOKUMEN DAN PENTADBIRAN: $30.00 (Tidak dikembalikan)

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

BILANGAN TAWARAN: KPSSU/AFS/TWN-03/2014
TAJUK TAWARAN: TO SUPPLY, DELIVERY, COMMISSION AND INSTALLATION OF LABORATORY FURNITURE AND RENOVATION WORK FOR PESTICIDE LABORATORY, AGRIFOOD SAFETY DIVISION, MINISTRY OF INDUSTRY AND PRIMARY RESOURCES.
TARIKH TUTUP TAWARAN : 22 JULAI 2014 HARI: SELASA JAM: 2 PETANG.
TARIKH TAKLIMAT: 8 JULAI 2014 JAM: 10 PAGI
TEMPAT: SEKSYEN MAKMAL RACUN KIMIA, TERUNJING LEBUHRAYA RIMBA BB1514.
YURAN TAWARAN: $30.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)
TARIKH TUTUP MENGAMBIL BORANG TAWARAN: 8 JULAI 2014

Seterusnya...

JABATAN PERKHIDMATAN ELEKTRIK
JABATAN PERDANA MENTERI

JEMPUTAN UNTUK MEMBERI SEBUT HARGA

BIL TAWARAN : JPE / LTK / BP/ 080 / 2014
TAJUK KERJA : PEMBEKALAN TENAGA ELEKTRIK 11KV BAGI TAPAK PENETASAN IKAN MARIN DI KG KERAMUT, DAERAH TUTONG - EXTERNAL ELECTRICAL WORKS
YURAN TAWARAN: B$50.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)
TARIKH TUTUP : 22 JULAI 2014 (HARI SELASA, JAM 2.00 PETANG)

Seterusnya...

KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG KELAS II & III DAN KATEGORI KPB03 & KA01

BIL: KHEU/BDP/LTK/025/2014
TAMBAHAN KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA-Proposed Borepile Wall
YURAN DOKUMEN: $50.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)
Tarikh dan jam tutup mengambil dokumen tawaran : 17 Julai 2013, (11.00 Petang)
Tarikh Tutup: 22 Julai 2014, Jam 11.00 Petang

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG KELAS I & II DAN KATEGORI B01

Seterusnya...

JABATAN KEMAJUAN PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

TAWARAN-TAWARAN adalah dipelawa dari pemborong-pemborong yang berdaftar di Kementerian Pembangunan dalam Kelas V & VI dan Kategori Kerja KA01 sahaja.

(i) Projek : PERUMAHAN NEGARA BUKIT BERUANG EARTHWORKS & INFRASTRUCTURE PHASE 4 & 4A BALANCE INFRASTRUCTURE STAGE 1
(ii) No. Projek : JKP /13/ 2014

Dokumen-Dokumen tawaran dan Lukisanlukisan tawaran boleh dilihat dan didapati di Tingkat 4, Bahagian Perancangan Projek, Jabatan Kemajuan Perumahan, Negara Brunei Darussalam sehingga jam 12.00 tengah hari, hari Rabu, 13 Ogos, 2014.
Tarikh Buka : 25 Jun 2014 (Rabu)
Tarikh Akhir Mengambil Dokumen
Tawaran : 13 Ogos 2014 (Rabu)
Tarikh Tutup Tawaran : 19 Ogos 2014 (Selasa)

Seterusnya...

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

KENYATAAN TAWARAN

BILANGAN TAWARAN: 51/JUNE/2014/KKBS/PJK/16.105
TAJUK TAWARAN: DESIGNING, SUPPLYING, BUILDING, TESTING, COMMISSIONING AND TRAINING OF NEW MULTI PURPOSE ASCENSION TOWER AT GAMES VILLAGE, MINISTRY OF CULTURE, YOUTH AND SPORTS, BRUNEI DARUSSALAM

1. TAWARAN dibukakan kepada Syarikat- Syarikat/Pemborong-Pemborong yang mempunyai Sijil Pendaftaran Kontraktor dan Pembekal Kementerian Pembangunan yang sah dalam kategori kerja KA01, B01 dan P04 - Kelas II ke atas.

2. Reka bentuk yang dicadangkan serta kerja-kerja berkenaan hendaklah mengikut peraturan / panduan piawaian antarabangsa i.e. EN / ACCT / IRATA / ARAA / UIAA.

Seterusnya...

UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI

No.6 : UNISSA/SB006/2014-2015
RENOVATION, SUPPLY AND INSTALL LANGUAGE LAB SYSTEM FOR LANGUAGE LAB 1 & LAB 2 UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI

1. TAWARAN adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat dan pembekal-pembekal tempatan yang berdaftar di Negara Brunei Darussalam.

Published in Tawaran
Seterusnya...

JABATAN PERBEKALAN DAN STOR NEGARA
KEMENTERIAN KEWANGAN

BILANGAN TAWARAN : JPSN/8/2.2014
THE SUPPLY AND DELIVERY OF ONE THOUSAND EIGHT HUNDRED (1800) UNITS OF PLASTIC PALLETS FOR DEPARTMENT OF SUPPLY AND STATE STORES, MINISTRY OF FINANCE

1. TAWARAN ini adalah dibukakan kepada syarikat-syarikat yang berdaftar di Negara Brunei Darussalam dan mempunyai Sijil Pendaftaran Akta Nama-Nama Perniagaan (Section 16 dan 17) yang sah.

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

TAWARAN 1: MINDEF/DFA/RC/175 (4)
DAILY HOUSEKEEPING TERM CONTRACT FOR THE DENTAL CLINIC BUILDING AT BERAKAS GARRISON - THREE (3) YEARS CONTRACT
YURAN TAWARAN: $50.00 (tidak dikembalikan)

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

BIL TAWARAN : UBD/E8/013/2014
KETERANGAN : MEMBEKAL DAN MENGHANTAR MAKANAN BASAH BAGI KEPERLUAN PUSAT KAJIAN LUAR KUALA BELALONG (KBFSC), UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM (UNTUK TEMPOH 2 TAHUN)
BAYARAN DOKUMEN DAN PENTADBIRAN: $30.00 (Tidak dikembalikan)

BIL TAWARAN: UBD/E8/015/2014
KETERANGAN : MEMBEKAL DAN MENGHANTAR MAKANAN KERING BAGI KEPERLUAN PUSAT KAJIAN LUAR KUALA BELALONG (KBFSC), UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM (UNTUK TEMPOH 2 TAHUN)
BAYARAN DOKUMEN DAN PENTADBIRAN: $30.00 (Tidak dikembalikan)

Seterusnya...

JABATAN PENJARA
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

BILANGAN TAWARAN : JPB/5/2014
KETERANGAN: MEMBEKALKAN CATUAN MAKANAN BAGI PENJARA LELAKI JERUDONG
YURAN TAWARAN : BND100 (Tidak Dikembalikan)
TARIKH TUTUP DAN WAKTU Hari Selasa, 5 Ogos 2014 (tidak lewat dari jam 2.00 petang)

Seterusnya...

JABATAN PENGANGKUTAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BILANGAN SEBUT HARGA: 05/JPD/JKSH/2014-2015
TAJUK SEBUT HARGA: TAWARAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN DALAM DAN LUAR BANGUNAN JABATAN PENGANGKUTAN DARAT, CAWANGAN DAERAH TUTONG NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

1. SEBUT HARGA adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat serta pemborongpemborong yang berdaftar dengan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

2. Borang sebut harga dan keterangan spesifikasi bolehlah diperolehi di Penyambut Tetamu, Tingkat Bawah, Ibu Pejabat, Jabatan Pengangkutan Darat, Jalan Beribi, Gadong semasa waktu pejabat iaitu 8.00 pagi - 11.30 pagi dan dari 2.00 petang hingga 4.00 petang.

Seterusnya...

JABATAN PERIKANAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

PERTANDINGAN MEREKACIPTA LOGO DAN SLOGAN

KEMENTERIAN Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama dengan ini mempelawa atas secara terbuka untuk menyertai Pertandingan Merekacipta Logo dan Slogan bersempena dengan pelancaran Coral C.A.R.E Programme yang telah diadakan pada 8 Jun, 2014 yang lalu.

Seterusnya...

JABATAN PERKHIDMATAN POS
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

MEMBAIKPULIH KEROSAKAN BANGUNAN RUMAH PANGSA E6 LAPANGAN TERBANG LAMA BERAKAS
Rujukan Tawaran : POS/T/18/JPP/2014-2015

Syarat-Syarat Tawaran:

1. TAWARAN-TAWARAN adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat tempatan yang berdaftar di Negara Brunei Darussalam.

2. Bayaran dokumen tawaran dan pentadbiran sebanyak $10.00 setiap tawaran (tidak dikembalikan). Pembayaran hendaklah dibuat dengan wang tunai sahaja dalam matawang ringgit Brunei.

Seterusnya...

JABATAN DAERAH BELAIT
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

Syarat-Syarat Tawaran:

1. SYARIKAT/PEMBEKAL adalah dipelawa untuk mengemukakan bagi membekalkan dan menyediakan peralatan/perkakas Sistem Pembesar Suara bagi Majlis Ramah Mesra Dan Junjung Ziarah Bersama Rakyat Sempena Sambutan Ulang Tahun Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-67 Tahun Bagi Daerah Belait.

2. Keterangan-keterangan lanjut mengenai dokumen-dokumen tawaran (Specification) bagi pekerjaan tersebut bolehlah diperolehi dari Jabatan Daerah Belait, Kuala Belait semasa waktu bekerja.

Seterusnya...

KEMENTERIAN PENDIDIKAN

SUPPLY, DELIVERY, COMMISSIONING AND TRAINING

BILANGAN TAWARAN: MOE/LTK/05/2014/2015 (DTE(MKJB)-JULAI-2014)
KETERANGAN: SUPPLY, DELIVERY, COMMISSIONING AND TRAINING OF HEAT EXCHANGER TRAINER FOR MARINE ENGINEERING DEPARTMENT, JEFRI BOLKIAH COLLEGE OF ENGINEERING, MINISTRY OF EDUCATION 2014 - 2015
BAYARAN YURAN/ DOKUMEN TAWARAN: $30.00 (Bayaran Yuran/Dokumen Tawaran tidak dikembalikan)
TARIKH TUTUP DAN WAKTU: 22 JULAI 2014 (Tidak lewat jam 2.00 petang)

BILANGAN TYAWARAN: MOE/LTK/06/2014/2015 (DTE(MKJB)-JULAI-2014)
KETERANGAN: SUPPLY, DELIVERY, COMMISSIONING AND TRAINING OF SEAWATER EVAPORATOR FOR TRAINING FOR MARINE ENGINEERING DEPARTMENT, JEFRI BOLKIAH COLLEGE OF ENGINEERING, MINISTRY OF EDUCATION 2014 - 2015
BAYARAN YURAN/ DOKUMEN TAWARAN: $30.00 (Bayaran Yuran/Dokumen Tawaran tidak dikembalikan)
TARIKH TUTUP DAN WAKTU: 22 JULAI 2014 (Tidak lewat jam 2.00 petang)

Seterusnya...

UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI

No.6 : UNISSA/SB006/2014-2015
RENOVATION, SUPPLY AND INSTALL LANGUAGE LAB SYSTEM FOR LANGUAGE LAB 1 & LAB 2 UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI

1. TAWARAN adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat dan pembekal-pembekal tempatan yang berdaftar di Negara Brunei Darussalam.

Published in Tawaran
Seterusnya...

JABATAN PERKHIDMATAN ELEKTRIK
JABATAN PERDANA MENTERI

JEMPUTAN UNTUK MEMBERI SEBUT HARGA

BIL TAWARAN : JPE / LTK / BPP/ 008 / 2014
TAJUK KERJA : MAINTENANCE OF 70W STREET LIGHTINGS WITHIN BELAIT DISTRICT FOR PERIOD OF TWO (2) YEARS
TARIKH TUTUP : 22 JULAI 2014 (HARI SELASA, JAM 2.00 PETANG)
YURAN TAWARAN: B$50.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

BIL TAWARAN : JPE / LTK / BPP/ 065 / 2014
TAJUK KERJA : SUPPLY AND INSTALLATION OF STREET LIGHTING AT JLN KAMPONG SUNGAI LALIT, SERIA ZONE 2, BELAIT DISTRICT.
TARIKH TUTUP : 22 JULAI 2014 (HARI SELASA, JAM 2.00 PETANG)
YURAN TAWARAN: B$10.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

Seterusnya...

PAUTAN JABATAN

 • harikebangsaan
 • dailydairy
 • bruneigovernment
 • infofoto
 • pentarama
 • pressroom

NOMBOR KECEMASAN

 • 991
 • 993
 • 995
 • 998

RADIO TELEVISYEN BRUNEI

 • RTB 1
 • RTB 2
 • RTB 3
 • RTB 4
 • RTB 5

Pautan ke akhbar-akhbar

 • borneoBulletin
 • sunday
 • weekEnd
 • mediaPermata
 • bt

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel