A+ A A-

PERATURAN PENGIKLANAN DALAM EDISI PELITA BRUNEI

 1. IKLAN hendaklah dialamatkan kepada : Penerbit Iklan Pelita Brunei, Bahagian Akhbar, Tingkat 2, Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri, Lapangan Terbang Lama Berakas BB3510, Negara Brunei Darussalam.
 2. Rang iklan hendaklah dimasukkan dalam disket menggunakan Microsoft Word dengan saiz font 11 ke 12 point, manakala persuratan mengenainya boleh dihantar dalam "hard copy".
 3. Iklan hendaklah sampai kepada penerbit dua (2) minggu sebelum tarikh terbit iklan yang dikehendaki.
 4. Rang iklan hendaklah dalam Bahasa Melayu menggunakan Sistem Ejaan Rumi baru. Bahasa Inggeris hanya boleh digunakan bagi deskripsi iklan yang dibukakan untuk penyertaan dari luar negeri atau perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan.
 5. Iklan-iklan hanya akan diterbitkan dua kali, itu pun jika belum sampai kepada tarikh tutup tawaran. Walau bagaimanapun pengeluaran iklan yang diterima adalah tertakluk kepada kekosongan ruangan.
 6. Jika perubahan mendadak pada iklan-iklan yang sudah dihantar hendaklah dimaklumkan kepada penerbit tidak lewat pada hari Sabtu sebelum jam 10.00 pagi bagi iklan yang akan diterbitkan pada minggu berikutnya.
 7. Sebarang iklan yang hendak ditarik balik (dibatalkan) hendaklah dimaklumkan tidak lewat dari hari Khamis 11.30 pagi iaitu bagi iklan yang akan diterbitkan pada hari Rabu akan datang.
 8. Hanya kementerian-kementerian, jabatan-jabatan kerajaan dan agensi-agensi separuh kerajaan sahaja yang diterima mengiklankan di PELITA BRUNEI.
 9. Hanya permohonan iklan-iklan yang mematuhi syarat-syarat dan peraturan ini sahaja yang akan dipertimbangkan.
 10. Iklan-iklan juga boleh di hantar terus melalui e-mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG KELAS II & III
BIL: KHEU/BDP/LTK/017/2014
TERM CONTRACT (24 MONTHS) FOR DAILY HOUSE-KEEPING MASJID-MASJID, SURAU, BALAI IBADAT (ZON 2B)
DOR TOILET AND ABULATION AREA, DAERAH BRUNEI MUARA, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

YURAN DOKUMEN: $30.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)
Tarikh dan jam tutup mengambil dokumen tawaran : 8 Julai 2013, (11.00 pagi)
Tarikh Tutup: 22 Julai 2014, Jam 11.00 pagi

Seterusnya...

JABATAN BANDARAN KUALA BELAIT DAN SERIA
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

Keterangan Projek : PEMBELIAN DUA (2) BUAH KENDERAAN REFUSE COLLECTOR TRUCK
Bilangan Tawaran : BBS/P.KHAS/RC.TRUCK/2014-2015
Keterangan Projek : PEMBELIAN SATU (1) BUAH KENDERAAN CLEANER TRUCK
Bilangan Tawaran : BBS/P.KHAS/C.TRUCK/2013-2014

Seterusnya...

JABATAN KEMAJUAN PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

TAWARAN-TAWARAN adalah dipelawa dari pemborong-pemborong yang berdaftar di Kementerian Pembangunan dalam Kelas V & VI dan Kategori Kerja KA01 sahaja.

(i) Projek : PERUMAHAN NEGARA BUKIT BERUANG EARTHWORKS & INFRASTRUCTURE PHASE 4 & 4A BALANCE INFRASTRUCTURE STAGE 1 BRUNEI DARUSSALAM (RETENDER)

(ii) No. Projek : JKP /13/ 2014

Seterusnya...

UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI

Tajuk Tawaran: 1.UNISSA/SB009/2014/2015 TO SUPPLY. INSTALLATION, CONFIGURATION, WIRING,
TESTING AND COMMISSIONING OF CCTV SYSTEM FOR UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI

1.Tawaran adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat dan pembekal-pembekal tempatan yang berdaftar di Negara Brunei Darussalam.

2.Dokumen tawaran boleh diperolehi:

BAHAGIAN KEWANGAN
TINGKAT 1, BANGUNAN
PENTADBIRAN DAN KEWANGAN
SIMPANG 347, JALAN PASAR
BAHARU, GADONG BE1310
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

3. pada waktu-waktu seperti berikut:

Hari Isnin hinGga Khamis
8.30 – 11.00 pagi
2.00 – 3.00 petang
Hari Sabtu
8.30 – 10.00 pagi

4.Yuran tawaran adalah BND10.00 sahaja dan tidak akan dikembalikan kepada setiap syarikat-syarikat dan pembekal-pembekal sama ada yang berjaya atau yang tidak berjaya setelah menghantar tawaran yang sah.

5.Tawaran yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam peti sebutharga yang disediakan di tingkat
bawah bangunan Pentadbiran dan Kewangan Universiti dan dialamatkan kepada:

Pengerusi
Lembaga Tawaran Kecil
Kementerian Pendidikan
Bhahagian Perkhidmatan Kewangan (A)
Blok A, Tingkat 1 bangunan Kementerian Pendidikan
Lapangan Terbang Lama Berakas
Negara Brunei Darussalam

6. Tawaran hendaklah disimpan di dalam sampul surat tertutup rapi. Di sampulk surat berkenan hendaklah ditulis sebelah kiri atas tanpa menyatakan sebarang nama atau logo syarikat

7.Tawaran hendaklah dikembalikan tidak lewat 8 Julai 2014 hari Selasa jam 2.00 petang. Tawaran yang lewat dihantar tidak akan diterima

8.Sijil pendaftaran daripada Pejabat Peguam Negara (Form 16 & 17 / Form X) hendaklah disertakan bersama tawaran.

9. Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam tidak semestinya menerima tawaran-tawaran yang rendah atau sebarang tawaran.

Published in Tawaran
Seterusnya...

JABATAN PENGANGKUTAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

JABATAN PENGANGKUTAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BILANGAN SEBUT HARGA: 05/JPD/JKSH/2014-2015
TAJUK SEBUT HARGA: TAWARAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN DALAM DAN LUAR BANGUNAN
JABATAN PENGANGKUTAN DARAT, CAWANGAN DAERAH TUTONG NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

KEMENTERIAN PERTAHANAN
TAWARAN 1: MINDEF/DFA/RC/175 (4)
DAILY HOUSEKEEPING TERM CONTRACT FOR THE DENTAL CLINIC BUILDING AT BERAKAS GARRISON - THREE (3) YEARS CONTRACT
YURAN TAWARAN: $50.00 (tidak dikembalikan)

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM
BIL TAWARAN : UBD/E8/013/2014
KETERANGAN : MEMBEKAL DAN MENGHANTAR MAKANAN BASAH BAGI KEPERLUAN PUSAT KAJIAN LUAR KUALA BELALONG (KBFSC),
UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM (UNTUK TEMPOH 2 TAHUN) BAYARAN DOKUMEN DAN PENTADBIRAN: $30.00 (Tidak dikembalikan)

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

BILANGAN TAWARAN: KPSSU/AFS/TWN-03/2014
TAJUK TAWARAN: TO SUPPLY, DELIVERY, COMMISSION AND INSTALLATION OF
LABORATORY FURNITURE AND RENOVATION WORK FOR PRESTICIDE LABORATORY, AGRIFOOD SAFETY DIVISION,
MINISTRY OF INDUSTRY AND PRIMARY RESOURCES.

Seterusnya...

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN
KENYATAAN TAWARAN
BILANGAN TAWARAN : 51/JUNE/2014/KKBS/PJK/16.105
TAJUK TAWARAN : DESIGNING, SUPPLYING, BUILDING, TESTING, COMMISSIONING AND TRAINING OF NEW MULTI PURPOSE
ASCENSION TOWER AT GAMES VILLAGE, MINISTRY OF CULTURE, YOUTH AND SPORTS, BRUNEI DARUSSALAM

Seterusnya...

JABATAN PERKHIDMATAN ELEKTRIK
JABATAN PERDANA MENTERI

JEMPUTAN UNTUK MEMBERI SEBUT HARGA
JABATAN PERKHIDMATAN ELEKTRIK

BIL TAWARAN : JPE / LTK / BP/ 080 / 2014

TAJUK KERJA : PEMBEKALAN TENAGA ELEKTRIK 11KV BAGI TAPAK PENETASAN
IKAN MARINDI KG KERAMUT, DAERAH TUTONG - EXTERNAL ELECTRICAL WORKS

Seterusnya...

JABATAN PERBEKALAN DAN STOR NEGARA
KEMENTERIAN KEWANGAN


JABATAN PERBEKALAN DAN STOR NEGARA KEMENTERIAN KEWANGAN
BILANGAN TAWARAN : JPSN/8/2.2014
THE SUPPLY AND DELIVERY OF ONE THOUSAND EIGHT HUNDRED (1800) UNITS OF PLASTIC PALLETS
FOR DEPARTMENT OF SUPPLY AND STATE STORES, MINISTRY OF FINANCE

Seterusnya...

UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI

No.1 : UNISSA/SB002/2014-2015
1.BUILDING MAINTENANCE WORKS FOR THREE (3) YEARS FOR UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI

No.2 : UNISSA/SB003/2014-2015
MAINTENANCE WORKS FOR PLUMBING, SANITARY FITTINGS & SUNDRIES, CLEAN AND UNBLOCK CLOGGED SANITARY SYSTEM FOR THREE (3) YEARS FOR UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI.

No.3 : UNISSA/SB004/2014-2015
PEMELIHARAAN LANDSAP BAGI UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI SELAMA TIGA (3) TAHUN

Published in Tawaran
Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

1. DOKUMEN-DOKUMEN tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi daripada Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan, semasa waktu-waktu bekerja, mulai Hari Rabu 4hb Jun 2014. Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn.

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

No. Tawaran : JPPK/LTN/41/2014
Tajuk Tawaran : THREE YEARS TERM CONTRACT FOR MAINTENANCE REPAIR AND DAILY HOUSEKEEPING OF SWIMMING POOL SYSTEM WITHIN MILITARY ESTBLISHMENT
Bayaran Tawaran : BND 100.00 (Tidak dikembalikan)
Kelas : IVDAN KE ATAS
Kategori : M03 & Specialist
Tempoh Penyiapan : 3 Tahun

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

JABATAN KEHAKIMAN NEGARA
JABATAN PERDANA MENTERI

IKLAN TAWARAN

1. BILANGAN TAWARAN : JKN/BPB/LTK/2-2014
KERJA-KERJA PEMBEKALAN/ PEMASANGAN KAPET DALAM DEWAN PERBICARAAN MAHKAMAH, LORONG DAN TANGGA LALUAN HAKIM BAGI BANGUNAN MAHKAMAH TINGGI MAHKAMAH BESAR, BANDAR SERI BEGAWAN
TARIKH TERAKHIR MENDAPATKAN DOKUMEN TAWARAN IAITU : 2 JULAI 2014
TARIKH SESSI PENERANGAN LANJUT (INFORMATIONDAY)TEMPAT BERKUMPUL DI KAWASAN LOBI BANGUNAN MAHKAMAH TINGGI MAHKAMAH BESAR, BANDAR SERI BEGAWAN
PADA: 3HB JULAI 2014 (JAM: 9.00 PAGI)
TARIKH TUTUP TAWARAN : HARI SELASA, 22HB JULAI 2014

Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONGPEMBORONG YANG BERDAFTAR DI DALAM KELAS III, IV & V DI BAWAH KATEGORI: 3/ KA 01 SAHAJA
Tarikh akhir mengambil dokumen tawaran : Hari Selasa, 25 Jun 2014
Tarikh tutup pada : Hari Selasa, 8 Julai 2014, jam 2.00 petang

Bilangan Tawaran : JKR/DBSTUT 004/2014
Nama Projek : KERJA-KERJA PEMBAIKAN KE ATAS KEROSAKAN BENTENG JALAN DIJALAN KERAKAS PAYAU (BERDEKATAN DENGAN RUMAH AL-ISLAH), SIMPANG 153 DAN SIMPANG 159 KAMPONG KUPANG, JALAN TUTONG NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
Nombor Projek : 2014/TUT/K10983-01
Yuran Tawaran : $100.00 (Tidak dikebalikan)

Seterusnya...

JABATAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNG

PEMBERITAHUAN TAWARAN SEBUT HARGA

No. Tajuk Sebut harga: 1. TO CONDUCT TRAINING COURSE FOR LEAD AUDITOR
Bilangan Sebut harga : 018/JL/SH/2014/2015
Tarikh Tutup / masa : 23-06-2014/ 12.00 petang

No. Tajuk Sebut harga : 2. TO CONDUCT TRAINING COURSE FOR TRAINERS
Bilangan Sebut harga: 019/JL/SH/2014/2015
Tarikh Tutup / masa: 23-07-2014/12.00 petang

No. Tajuk Sebut harga: 3. TO CONDUCT TRAINING COURSE FOR ASSESSOR
Bilangan Sebut harga: 020/JL/SH/2014/2015
Tarikh Tutup / masa: 23-07-2014/12.00 petang

No. Tajuk Sebut harga: 4. TO SUPPLY, DELIVERY AND INSTALLATION OF ROLLER BLINDS FOR MARINE DEPARTMENT BUILDING
Bilangan Sebut harga: 024/JL/SH/2014/2015
Tarikh Tutup / masa : 23-07-2014/12.00 petang

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

PEMBERITAHUAN TAWARAN
BAHAGIAN PENGURUSAN DAN KEWANGAN

1. TAWARAN-TAWARAN hendaklah dialamatkan kepada Pengerusi LembagaTawaran Kecil dan masukkan ke dalam Peti Lembaga Tawaran KecilKPSSU, Tingkat Bawah, Bangunan Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama, Jalan Menteri Besar BB3910, Negara Brunei Darussalam tidak lewat dari jam 2.00 petang, pada hari Selasa, 8 Julai 2014.

KPSU/BPK/LTK/01-2014
MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BARANG-BARANG IT DAN TONER KEGUNAAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBERSUMBER UTAMA DAN JABATANJABATAN DIBAWAHNYA.

Seterusnya...

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

KENYATAAN TAWARAN

BILANGAN TAWARAN: KKBS/PBS/B/8.6/2.PT.17
TAJUK TAWARAN: PENERBITAN BUKU KHAS PROGRAM PEMBNGUNAN BELIA SEMPENA SAMBUTAN HARI BELIA KEBANGSAAN KALI KE-9, TAHUN 2014, KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

1. TAWARAN dibukakan kepada syarikatsytarikat tempatan yang berdaftar di Negara Brunei Darussalam.

2. Syarikat-syarikat yang dimiliki oleh kakitangan kerajaan dan seumpamanya tidak akan dilayan dan tidak sah untuk dinilai.

Seterusnya...

KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG KELAS I & II DAN KATEGORI B01

BIL: KHEU/BDP/LTK/06/2014
MENAIKTARAF SEKOLAH-SEKOLAH DAN INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI TAHUN 2014-2015- SEKOLAH UGAMA PG MUDA ABDUL MALIK BENGKURONG
YURAN DOKUMEN: $10.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)
Tarikh dan jam tutup mengambil dokumen tawaran : 1 Julai 2013 , (3.00 Petang)
Tarikh Tutup: 8 Julai 2014, Jam 02.00 Petang

Seterusnya...

KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

URUSETIA JAWATANKUASA KEBANGSAAN SAMBUTAN PERAYAAN ULANG TAHUN KEPUTERAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM YANG KE-68 TAHUN BAGI TAHUN 2014
Bilangan Tawaran : 34/U/KKR

Seterusnya...

JABATAN PERKHIDMATAN ELEKTRIK
JABATAN PERDANA MENTERI

JEMPUTAN UNTUK MEMBERI SEBUT HARGA

BILANGAN TAWARAN : JPE / LTK / PDP / 071/ 2014
TAJUK : BEKALAN ELEKTRIK KAWASAN KEMAJUAN PERTANIAN LIMPAKI RUMAH PENYEMBELIHAN AYAM BERTEMPAT GP.664.
TARIKH TUTUP : 1 JULAI 2014 (HARI SELASA, JAM 2.00 PETANG)
HARGA DOKUMEN : B$50.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN )

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

1) BILANGAN TAWARAN : SDT/KPSU/SH/001/2014
TAJUK TAWARAN : MEMBEKALKAN SAFETY SHOES

1) BILANGAN TAWARAN : SDT/KPSU/SH/002/2014
TAJUK TAWARAN : PEMBELIAN SEBUAH KENDERAAN VAN

Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN

1. DOKUMEN-DOKUMEN tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi daripada Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan, semasa waktu-waktu bekerja, mulai hari Rabu, 11 Jun 2014. Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn.

Seterusnya...

JABATAN PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KANTIN

BILANGAN SEBUT HARGA : DA/JKSH/36/2014/2015(BPPA-JUN-2014)
SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KANTIN BAGI MAKTAB ANTHOY ABELL SERIA, KUALA BELAIT, DAERAH BELAIT, JABATAN PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM. BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN (BAHAGIAN KANTIN BLOK ‘A’)
BAYARAN YURAN/DOKUMEN TAWARAN : BND10.00 (Bayaran Dokumen Sebut harga tidak dikembalikan)
12 Julai 2014 (Tidak lewat jam 9.00 pagi)

Seterusnya...

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

KENYATAAN TAWARAN

BILANGAN TAWARAN: 51/JUNE/2014/KKBS/PJK/16.105
TAJUK TAWARAN: DESIGNING, SUPPLYING, BUILDING, TESTING, COMMISSIONING AND TRAINING OF NEW MULTI PURPOSE ASCENSION TOWER AT GAMES VILLAGE, MINISTRY OF CULTURE, YOUTH AND SPORTS, BRUNEI DARUSSALAM

Seterusnya...

KEMENTERIAN KEWANGAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN

Bilangan Sebut harga: MOF/ADM/UFB/WORKSTATION 15/2014
Tajuk Sebut harga: REPLACEMENT OF WORKSTATION FABRIC AT LEVEL 15, TOWER BLOCK, ADMINISTRATION DIVISION, MINISTRY OF FINANCE, COMMONWEALTH DRIVE

Seterusnya...

JABATAN KEMAJUAN PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

TAWARAN-TAWARAN adalah dipelawa dari Pemborong-pemborong yang berdaftar di Kementerian Pembangunan dalam Kelas V dan VI sahaja dan Kategori Kerja B01, S03, E01, E02 dan KA01 bagi:

(i) Projek : “RETENDER FOR PROPOSED HOUSING CONTRACT H35 AND H36 (140 UNITS) TERRACE FOR NATIONAL HOUSING SCHEME AT KG RIMBA, GADONG (COMPLETION OF BALANCE WORKS), NEGARA BRUNEI DARUSSALAM”
(ii) No. Projek : JKP / 19 / 2014

Seterusnya...

UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI

Tajuk Tawaran: 1. UNISSA/SB010/2014/2015
RENOVATION OF MALE AND FEMALE TOLETS AT GROUND FLOOR & 1ST FLOOR BETWEEN BLOCK M AND BLOCK N FOR UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI

Published in Tawaran
Seterusnya...

PAUTAN JABATAN

 • harikebangsaan
 • dailydairy
 • bruneigovernment
 • infofoto
 • pentarama
 • pressroom

NOMBOR KECEMASAN

 • 991
 • 993
 • 995
 • 998

RADIO TELEVISYEN BRUNEI

 • RTB 1
 • RTB 2
 • RTB 3
 • RTB 4
 • RTB 5

Pautan ke akhbar-akhbar

 • borneoBulletin
 • sunday
 • weekEnd
 • mediaPermata
 • bt

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel