A+ A A-

PERATURAN PENGIKLANAN DALAM EDISI PELITA BRUNEI

 1. IKLAN hendaklah dialamatkan kepada : Penerbit Iklan Pelita Brunei, Bahagian Akhbar, Tingkat 2, Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri, Lapangan Terbang Lama Berakas BB3510, Negara Brunei Darussalam.
 2. Rang iklan hendaklah dimasukkan dalam disket menggunakan Microsoft Word dengan saiz font 11 ke 12 point, manakala persuratan mengenainya boleh dihantar dalam "hard copy".
 3. Iklan hendaklah sampai kepada penerbit dua (2) minggu sebelum tarikh terbit iklan yang dikehendaki.
 4. Rang iklan hendaklah dalam Bahasa Melayu menggunakan Sistem Ejaan Rumi baru. Bahasa Inggeris hanya boleh digunakan bagi deskripsi iklan yang dibukakan untuk penyertaan dari luar negeri atau perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan.
 5. Iklan-iklan hanya akan diterbitkan dua kali, itu pun jika belum sampai kepada tarikh tutup tawaran. Walau bagaimanapun pengeluaran iklan yang diterima adalah tertakluk kepada kekosongan ruangan.
 6. Jika perubahan mendadak pada iklan-iklan yang sudah dihantar hendaklah dimaklumkan kepada penerbit tidak lewat pada hari Sabtu sebelum jam 10.00 pagi bagi iklan yang akan diterbitkan pada minggu berikutnya.
 7. Sebarang iklan yang hendak ditarik balik (dibatalkan) hendaklah dimaklumkan tidak lewat dari hari Khamis 11.30 pagi iaitu bagi iklan yang akan diterbitkan pada hari Rabu akan datang.
 8. Hanya kementerian-kementerian, jabatan-jabatan kerajaan dan agensi-agensi separuh kerajaan sahaja yang diterima mengiklankan di PELITA BRUNEI.
 9. Hanya permohonan iklan-iklan yang mematuhi syarat-syarat dan peraturan ini sahaja yang akan dipertimbangkan.
 10. Iklan-iklan juga boleh di hantar terus melalui e-mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

JABATAN PERKHIDMATAN ELEKTRIK
JABATAN PERDANA MENTERI

JEMPUTAN UNTUK MEMBERI TAWARAN JABATAN PERKHIDMATAN ELEKTRIK
JABATAN PERDANA MENTERI

Bilangan Tawaran : JPE / LTK / BP/ 027 / 2015
Tajuk Kerja : SUPPLY AND DELIVERY OF 4C/95SQMMXLPE/SWA/PVC LV CABLE
Tarikh Tutup : 29 SEPTEMBER 2015 (HARI SELASA), jam 2.00 Petang
Yuran Tawaran : BND50.00 (tidak dikembalikan)

Seterusnya...

JABATAN PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

IKLAN KEM PENDIDIKAN JPPP 01 SABTU 12092015

Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN
KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

IKLAN KK SABTU 12092015

Seterusnya...

JABATAN BANDARAN KUALA BELAIT
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

Keterangan Projek : PEMBELIAN SATU (1) BUAH KENDERAAN GULLY CLEANER TRUCK
Bilangan Tawaran : BBS/P.KHAS/GULLY CT/2015-2016

Seterusnya...

JABATAN PERKHIDMATAN POS
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SYARAT-SYARAT TAWARAN

Quotation for The Supply, Installation, Delivery and Development of Web Services and
Websites for Brunei Postal Service Department, Ministry of Communication

Rujukan Tawaran : POS/T/19/JPP/2015 - 2016

Seterusnya...

TELEKOM BRUNEI BERHAD

TAWARAN
BILANGAN 1. RUJUKAN : TELBRU/PP/KA/0001/2011
KETERANGAN :
1. FIBRE GLASS BOAT 19FT.
NOMBOR SIRI BG0278 (1)

JUMLAH : 1 Unit

Published in Tawaran
Seterusnya...

PUSAT PEMBANGUNAN BELIA
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

KENYATAAN TAWARAN
'TENDER NOTICE'

BILANGAN TAWARAN / TAWARAN REFERENCE : 01 / 2015 / KKBS / PPB /03 (RE-TENDER)
TAJUK SEBUT HARGA : KONTRAK PENGGAL 12 BULAN BAGI PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN BAHAN-BAHAN LATIHAN PRAKTIKAL BAGI KURSUS KEMAHIRAN PASTRI DAN KONFEKSIONARI (PROGRAM JANGKA PANJANG DAN PROGRAM JANGKA PENDEK) DI PUSAT PEMBANGUNAN BELIA KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN JALAN UTAMA TANAH JAMBU NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR KELAS II
KATEGORI : B01 SAHAJA
TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN PADA : 22 SEPTEMBER 2015 (SELASA)
TARIKH TUTUP PADA : 6 OKTOBER 2015 HINGGA JAM : 2.00 PETANG
BIL : JKR/DOD/8/2015
BANGUNAN PERKHIDMATAN FARMASI - RECTIFICATION WORKS BY THIRD PARTY
NO PROJEK : JKR/DOD/BPP/VOTE:915-015
JUMLAH YURAN TAWARAN : BND30.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

Seterusnya...

JABATAN PERKHIDMATAN ELEKTRIK
JABATAN PERDANA MENTERI

JEMPUTAN UNTUK MEMBERI TAWARAN
JABATAN PERKHIDMATAN ELEKTRIK
JABATAN PERDANA MENTERI

Bilangan Tawaran : JPE / LTK / BP/ 036 / 2015
Tajuk Kerja : SUPPLY AND DELIVERY OF 1600 AMP DISTRIBUTION FEEDER PILLAR
Tarikh Tutup : 29 SEPTEMBER 2015 (HARI SELASA), jam 2.00 Petang
Yuran Tawaran : BND30.00 (tidak dikembalikan)
Tempat Tutup :
''PETI TAWARAN''
Lembaga Tawaran Kecil
Jabatan Perdana Menteri
Jalan Menteri Besar
Negara Brunei Darussalam.
Kelayakan : PEMBEKAL YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN
KATEGORI : P01 ATAU P05
KELAS : II DAN KE ATAS

Seterusnya...

PUSAT STANDARD KEBANGSAAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

Bilangan Tawaran : PSK/KPSU/SH/003 /2015

Tajuk Tawaran : INTERNAL AUDIT TRAINING ON ISO 9001:2008

Tawaran dihadapkan kepada :

Pengerusi
Jawatankuasa Sebut Harga
Peti Sebut Harga, Tingkat Bawah
Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama
Jalan Menteri Besar, BB 3910
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

Tarikh Tutup : 10 September 2015, Hari : Khamis, Jam: 2.00 Petang.

Seterusnya...

UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM

IKLAN TAWARAN

Projek : THE DESIGN, SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING & COMMISSIONING (INCLUDING NECESSARY CIVIL WORKS)
AND MAINTENANCE OF HARDWARE, ELECTRICAL DEVICES & EQUIPMENTS FOR UBD IBM CENTRE'S
GREEN COMMUNITIES PROJECT, AT THE LONG HOUSE KG. SUKANG, KUALA BELAIT.

Bilangan Tawaran : UBD/E8/009/2015
Yuran Tawaran : BND50.00 (Tidak akan dikembalikan)
Tarikh dibuka : 9 September 2015. Tarikh Tutup : 29 September 2015
Kelas : Kontraktor yang berdaftar di Kementerian Pembangunan
Kelas IV dan ke atas
Kategori : Tiada

Published in Tawaran
Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

TAWARAN NO. 1
MINDEF/DFA/2015/K/011 (TLDB)
LIFTING OF KDB BERKAT AND KDB AFIAT FROM TRESTLE AND LOWERING TO THE WATERS (QTY : 1 LOT)
Bayaran Tawaran : BND50.00 (tidak dikembalikan)

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR KELAS III & IV SAHAJA KATEGORI : KA01 SAHAJA
TARIKH MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN : 9 SEPTEMBER 2015
TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN : TIDAK LEWAT DARI JAM 3.30 PETANG, HARI SELASA, 22 SEPTEMBER 2015
TARIKH TUTUP TAWARAN : TIDAK LEWAT DARI JAM 2.00 PETANG, HARI SELASA, 29 SEPTEMBER 2015

BIL : JKR/DOR/SRM 17/2015

NAMA PROJEK : KERJA MENAIK TARAF JALAN RAYA DAN PEMBINAAN LETAK KERETA BERDEKATAN KAWASAN SYARIKAT- SYARIKAT KOK HONG PLASTIC SEHINGGA KAWASAN BERHADAPAN SYARIKAT ECO MOTOR, TAPAK PERINDUSTRIAN BERIBI

JUMLAH YURAN TAWARAN : BND50.00 (LIMA PULUH RINGGIT SAHAJA & TIDAK DIKEMBALIKAN)
E-DOKUMEN : TIDAK ADA

Seterusnya...

JABATAN BELIA DAN SUKAN
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

BIL TAWARAN : (05)JBS/ADM/UP/2015

Peti Sebut Harga
Tingkat 4
Jabatan Belia dan Sukan
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
Bangunan Kementerian Kebudayaan, Belia Dan Sukan
Simpang 336 - 17, Jalan Kebangsaan
Bandar Seri Begawan, BA 1211
Negara Brunei Darussalam.

Seterusnya...

JABATAN BANDARAN KUALA BELAIT
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

Keterangan Projek :
PEMBELIAN SATU (1) BUAH KENDERAAN GULLY CLEANER TRUCK
Bilangan Tawaran : BBS/P.KHAS/GULLY CT/2015-2016

Seterusnya...

JABATAN AUDIT
JABATAN PERDANA MENTERI

BILANGAN TAWARAN : AUD/PKB/Q&T/2015/011

Seterusnya...

JABATAN PERKHIDMATAN POS
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SYARAT-SYARAT TAWARAN

Quotation for The Supply, Installation, Delivery and Development of Web Services
and Wensites for Brunei Postal Service Department, Ministry of Communication
Rujukan Tawaran : POS/T/19/JPP/2015 - 2016

Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN
KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

IKLAN KK RABU 09092015

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

TAWARAN NO. 1
MINDEF/DFA/2015/K/011 (TLDB)
LIFTING OF KDB BERKAT AND KDB AFIAT FROM TRESTLE AND LOWERING TO THE WATERS
(QTY : 1 LOT)
Bayaran Tawaran : BND50.00 (tidak dikembalikan)

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

BILANGAN TAWARAN : KPSU/BPK/SH/05/2015-2016

TAJUK TAWARAN : KERJA-KERJA PEMELIHARAAN LANDSKAP BAGI KESELURUHAN KAWASAN DAN HIASAN DALAMAN,
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

TARIKH TUTUP TAWARAN : 17 SEPTEMBER 2015 HARI : KHAMIS, JAM : 2.00 PETANG
YURAN TAWARAN : BND10.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

Seterusnya...

JABATAN AUDIT
JABATAN PERDANA MENTERI

BILANGAN TAWARAN : AUD/PKB/Q&T/2015/09

KETERANGAN : SEBUT HARGA BAGI PENYEWAAN DAN PERKHIDMATAN KANTIN BANGUNAN BAHIRAH, JALAN MENTERI BESAR, BANDAR SERI BEGAWAN, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN (RE-TENDER)
BAYARAN YURAN / DOKUMEN SEBUT HARGA : BND15.00
TARIKH TUTUP DAN WAKTU : 22 SEPTEMBER 2015 (Tidak lewat jam 2.00 Petang)

Seterusnya...

UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM

IKLAN TAWARAN

Projek : THE DESIGN, SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING & COMMISSIONING (INCLUDING NECESSARY CIVIL WORKS)
AND MAINTENANCE OF HARDWARE, ELECTRICAL DEVICES & EQUIPMENTS FOR UBD IBM CENTRE'S GREEN
COMMUNITIES PROJECT, AT THE LONG HOUSE KG. SUKANG, KUALA BELAIT.

Bilangan Tawaran : UBD/E8/009/2015
Yuran Tawaran : BND50.00 (Tidak akan dikembalikan)
Tarikh dibuka : 9 September 2015. Tarikh Tutup : 29 September 2015
Kelas : Kontraktor yang berdaftar di Kementerian Pembangunan
Kelas IV dan ke atas
Kategori : Tiada

Published in Tawaran
Seterusnya...

JABATAN PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

IKLAN KEM PENDIDIKAN JPPP ISNIN 07092015

Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DALAM KELAS : II , III &IV KATEGORI : 3 KPB 04 SAHAJA

Hingga Jam 2.30 Petang Hari Selasa : 15 SEPTEMBER 2015

TARIKH TUTUP : 29 SEPTEMBER 2015

BIL : JKR/DWS/012/2015

KERJA-KERJA MEMBAIK PULIH DAN MENGGANTIKAN PAIP-PAIP
SISTEM KEBAKARAN DI CAWANGAN JANAKUASA GADONG II
YURAN TAWARAN : BND50.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)
JUMLAH YURAN : BND50.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

Seterusnya...

JABATAN PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

SYARAT-SYARAT IKLAN SEBUT HARGA

IKLAN KEM PENDIDIKAN JPPP 01 SABTU 05092015

Seterusnya...

JABATAN PERTANIAN DAN AGRIMAKANAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

IKLAN

JABATAN PERTANIAN DAN AGRIMAKANAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

TAWARAN UNTUK MEMAJUKAN TAPAK-TAPAK BAGI PERUSAHAAN PERTANIAN KOMERSIL DI KAWASAN KEMAJUAN PERTANIAN (KKP)
BILANGAN : 06/2015

Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN
KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

1. DOKUMEN-DOKUMEN tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi daripada Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah, Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan semasa waktu-waktu bekerja, mulai hari Rabu, 19 Ogos 2015. Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn.

Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN
KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

1. DOKUMEN-DOKUMEN tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi daripada Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan, semasa waktu-waktu bekerja, mulai hari Rabu, 19 Ogos 2015. Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn.

Seterusnya...

NOMBOR KECEMASAN

 • 991
 • 993
 • 995
 • 998

RADIO TELEVISYEN BRUNEI

 • RTB 1
 • RTB 2
 • RTB 3
 • RTB 4
 • RTB 5

Pautan ke akhbar-akhbar

 • borneoBulletin
 • sunday
 • weekEnd
 • mediaPermata
 • bt

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel