A+ A A-

PERATURAN PENGIKLANAN DALAM EDISI PELITA BRUNEI

 1. IKLAN hendaklah dialamatkan kepada : Penerbit Iklan Pelita Brunei, Bahagian Akhbar, Tingkat 2, Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri, Lapangan Terbang Lama Berakas BB3510, Negara Brunei Darussalam.
 2. Rang iklan hendaklah dimasukkan dalam disket menggunakan Microsoft Word dengan saiz font 11 ke 12 point, manakala persuratan mengenainya boleh dihantar dalam "hard copy".
 3. Iklan hendaklah sampai kepada penerbit dua (2) minggu sebelum tarikh terbit iklan yang dikehendaki.
 4. Rang iklan hendaklah dalam Bahasa Melayu menggunakan Sistem Ejaan Rumi baru. Bahasa Inggeris hanya boleh digunakan bagi deskripsi iklan yang dibukakan untuk penyertaan dari luar negeri atau perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan.
 5. Iklan-iklan hanya akan diterbitkan dua kali, itu pun jika belum sampai kepada tarikh tutup tawaran. Walau bagaimanapun pengeluaran iklan yang diterima adalah tertakluk kepada kekosongan ruangan.
 6. Jika perubahan mendadak pada iklan-iklan yang sudah dihantar hendaklah dimaklumkan kepada penerbit tidak lewat pada hari Sabtu sebelum jam 10.00 pagi bagi iklan yang akan diterbitkan pada minggu berikutnya.
 7. Sebarang iklan yang hendak ditarik balik (dibatalkan) hendaklah dimaklumkan tidak lewat dari hari Khamis 11.30 pagi iaitu bagi iklan yang akan diterbitkan pada hari Rabu akan datang.
 8. Hanya kementerian-kementerian, jabatan-jabatan kerajaan dan agensi-agensi separuh kerajaan sahaja yang diterima mengiklankan di PELITA BRUNEI.
 9. Hanya permohonan iklan-iklan yang mematuhi syarat-syarat dan peraturan ini sahaja yang akan dipertimbangkan.
 10. Iklan-iklan juga boleh di hantar terus melalui e-mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PASUKAN POLIS DIRAJA BRUNEI
JABATAN PERDANA MENTERI

PASUKAN POLIS DIRAJA BRUNEI

Penender -penender adalah dipelawa untuk mengemukakan tawaran bagi satu (1) kerja berikut :

1. T/002/RBPF-HQ/2015-B
PROPOSED LANDSCAPING AND MAINTENANCE FOR NEW POLICE HEADQUARTERS COMPLEX GADONG NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.
Yuran Tawaran : BND10.00 (Tidak Dikembalikan)

Seterusnya...

KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG - PEMBORONG KELAS VI DAN KATEGORI B01 ATAU KA01
Bil : KHEU/BDP/LTK/011/2015
Menaiktaraf Kolej Kediaman di antara Blok 'A' dan Blok 'B' bagi Kediaman Perempuan KUPUSB
Yuran dokumen : BND500.00 (Tidak dikembalikan)
Tarikh dan Jam tutup mengambil dokumen tawaran : 4 Ogos 2015 (3.00 Petang)
Tarikh tutup : 11 Ogos 2015 (2.00 Petang)

Seterusnya...

JABATAN PERTANIAN DAN AGRIMAKANAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

IKLAN
JABATAN PERTANIAN DAN AGRIMAKANAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

TAWARAN UNTUK MEMAJUKAN TAPAK-TAPAK BAGI PERUSAHAAN PERTANIAN KOMERSIL DI KAWASAN KEMAJUAN PERTANIAN (KKP)
BILANGAN : 04/2015

Seterusnya...

JABATAN BANDARAN BANDAR SERI BEGAWAN
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

KENYATAAN TAWARAN
BILANGAN TAWARAN : JBBSB/TEN/PRO/01/2015
TAJUK : IMPROVEMENT OF BSB MUNCIPAL DEPARTMENT 6TH FLOOR OFFICE AT BANGUNAN PUSAT KOMERSIAL DAN PERDAGANGAN BUMI PUTERA JALAN CATOR BANDAR SERI BEGAWAN
TARIKH MULA PENGAMBILAN DOKUMEN : 11 Julai 2015
TARIKH AKHIR PENGAMBILAN DOKUMEN : 22 Julai 2015, Jam 12.00 Tengah Hari
TARIKH TUTUP TAWARAN : SELASA, 4 Ogos 2015 (Sebelum jam 2.00 petang)

Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DI DALAM KELAS III, IV & V
KATEGORI: KA01
TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN : HARI SELASA 21 JULAI 2015
TARIKH TUTUP : HARI SELASA, 28 JULAI 2015, JAM 2.00 Petang

BILANGAN : JKR/DBSKB 009 /2015
NAMA PROJEK: KERJA-KERJA PEMBAIKAN JALAN SG. MAU / MERANGKING / BUAU, DAERAH BELAIT
NO PROJEK : 2015ADKB/B00411-06
YURAN TAWARAN : BND100.00 (Tidak dikembalikan)

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

TAWARAN NO. 1
MINDEF/DFA/2015/TA/3006 SUPPLY OF RBAF PIXELATED CAMOUFLAGE BERGEN FOR THE RBAF
Yuran Tawaran : BND30.00 (tidak dikembalikan)

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

JABATAN PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEWANGAN

JABATAN PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEWANGAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

PEMBERITAHUAN SEBUT HARGA

Bilangan Sebut Harga : JPKK/A/138 Q.8/2015
Tajuk Sebut Harga : MEMBEKALKAN 1,500 RIM KERTAS PUTIH BAGI KEGUNAAN JABATAN PERBENDAHARAAN
Tarikh Tutup / Jam : 13 Julai 2015 (Isnin), 9.00 Pagi
Tempat menghantar Sebut Harga : Peti Sebut Harga (Quotation Box) Jabatan Perbendaharaan Level 2,
Tower BlockBangunan Kementerian Kewangan Commonwealth DriveNegara Brunei Darussalam.

Syarat-Syarat Penyertaan :
1. PEMOHON adalah dipelawa dari syarikat-syarikat yang berdaftar terdiri dari rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

2. Pemohon hendaklah menggunakan borang asal yang dikeluarkan oleh Jabatan Perbendaharaan, Kementerian Kewangan, Negara Brunei Darussalam.

. Borang tawaran hendaklah disertakan salinan SIJIL PENDAFTARAN PERNIAGAAN 16 & 17 hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat biasa yang tertutup (sealed envelope menulis dengan jelas) dengan menyatakan TAJUK DAN BILANGAN TAWARAN DAN TARIKH TUTUP tanpa membubuh sebarang pengenalan atau identiti syarikat / pemborong.

4. Setiap borang tawaran hendaklah diisi dengan lengkap dan dicop syarikat menggunakan dakwat BIRU sahaja.

5. Borang tawaran hendaklah dikembalikan dan dimasukkan ke dalam PETI TAWARAN SEBUT HARGA JABATAN PERBENDAHARAAN yang ditujukan kepada :

PENGERUSI
JAWATANKUASA SEBUT HARGA
JABATAN PERBENDAHARAAN
TINGKAT 2, TOWER BLOCK
BANGUNAN KEMENTERIAN KEWANGAN
COMMONWEALTH DRIVE, BB3910
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

6. Tarikh Akhir Menghantar : 13 Julai 2015 (Isnin) sebelum jam 9.00 Pagi.

7. Setiap satu borang tawaran hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat.

8. Borang tawaran yang diterima lewat dari tarikh dan masa yang ditetapkan TIDAK AKAN DILAYAN.

9. Borang-borang boleh diperolehi di Kaunter Penyambut Tetamu, Island Block, Tingkat 2, Jabatan Perbendaharaan, Kementerian Kewangan.

10. Borang-borang tawaran sebut harga bolehlah diambil Jabatan Perbendaraan, Tingkat 2, Bangunan Kementerian Kewangan pada waktu pejabat.

PEMBERITAHUAN SEBUT HARGA

Bilangan Sebut Harga : JPKK/A/138 Q.9/2015
Tajuk Sebut Harga : MEMBEKALKAN 70 BUAH KOTAK SAMPUL SURAT TABUNG GAJI PENCEN BAGI KEGUNAAN JABATAN PERBENDAHARAAN
Tarikh Tutup / Jam : 13 Julai 2015 (Isnin), 9.00 Pagi
Tempat menghantar Sebut Harga : Peti Sebut Harga (Quotation Box) Jabatan Perbendaharaan Level 2,
Tower Block Bangunan Kementerian Kewangan Commonwealth Drive Negara Brunei Darussalam.

Syarat-Syarat Penyertaan :
1. Pemohon adalah dipelawa dari syarikat-syarikat yang berdaftar terdiri dari rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

2. Pemohon hendaklah menggunakan borang asal yang dikeluarkan oleh Jabatan Perbendaharaan, Kementerian Kewangan, Negara Brunei Darussalam.

3. Borang tawaran hendaklah disertakan salinan SIJIL PENDAFTARAN PERNIAGAAN 16 & 17 hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat biasa yang tertutup (sealed envelope menulis dengan jelas) dengan menyatakan TAJUK DAN BILANGAN TAWARAN DAN TARIKH TUTUP tanpa membubuh sebarang pengenalan atau identiti syarikat / pemborong.

4. Setiap borang tawaran hendaklah diisi dengan lengkap dan dicop syarikat menggunakan dakwat BIRU sahaja.

5. Borang tawaran hendaklah dikembalikan dan dimasukkan ke dalam PETI TAWARAN SEBUT HARGA JABATAN PERBENDAHARAAN yang ditujukan kepada :

PENGERUSI
JAWATANKUASA SEBUT HARGA
JABATAN PERBENDAHARAAN
TINGKAT 2, TOWER BLOCK
BANGUNAN KEMENTERIAN KEWANGAN
COMMONWEALTH DRIVE, BB3910
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

6. Tarikh Akhir Menghantar : 13 Julai 2015 (Isnin) sebelum jam 9.00 Pagi.

7. Setiap satu borang tawaran hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat.
8. Borang Tawaran yang diterima lewat dari tarikh dan masa yang ditetapkan TIDAK AKAN DILAYAN.

9. Borang-borang boleh diperolehi di Kaunter Penyambut Tetamu, Island Block, Tingkat 2, Jabatan Perbendaharaan, Kementerian Kewangan.

10. Borang-borang tawaran sebut harga bolehlah diambil Jabatan Perbendaraan, Tingkat 2, Bangunan Kementerian Kewangan pada waktu pejabat.

Seterusnya...

PASUKAN POLIS DIRAJA BRUNEI
JABATAN PERDANA MENTERI
PASUKAN POLIS DIRAJA BRUNEI

Penender -penender adalah dipelawa untuk mengemukakan tawaran bagi satu (1) kerja berikut :

1. T/002/RBPF-HQ/2015-B
PROPOSED LANDSCAPING AND MAINTENANCE FOR NEW POLICE HEADQUARTERS COMPLEX GADONG NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.
Yuran Tawaran : BND10.00 (Tidak Dikembalikan)

Seterusnya...

JABATAN BANDARAN BANDAR SERI BEGAWAN
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

KENYATAAN TAWARAN

BILANGAN TAWARAN : JBBSB/TEN/PRO/01/2015
TAJUK : IMPROVEMENT OF BSB MUNCIPAL DEPARTMENT 6TH FLOOR OFFICE AT BANGUNAN
PUSAT KOMERSIAL DAN PERDAGANGAN BUMI PUTERA JALAN CATOR BANDAR SERI BEGAWAN

TARIKH MULA PENGAMBILAN DOKUMEN : 11 Julai 2015
TARIKH AKHIR PENGAMBILAN DOKUMEN : 22 Julai 2015, Jam 12.00 Tengah Hari
TARIKH TUTUP TAWARAN : SELASA, 4 Ogos 2015 (Sebelum jam 2.00 petang)

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

TAWARAN NO. 1
MINDEF/DFA/2015/TA/3006
SUPPLY OF RBAF PIXELATED CAMOUFLAGE BERGEN FOR THE RBAF
Yuran Tawaran : BND30.00 (tidak dikembalikan)

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

JABATAN PERIKANAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

JABATAN PERIKANAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

TAWARAN UNTUK MEMAJUKAN TAPAK INDUSTRI TERNAKAN IKAN AIR TAWAR DALAM KOLAM DI KAWASAN KAMPUNG SELANGANDAERAH TEMBURONG

Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DI DALAM KELAS V & VI
KATEGORI KA01 SAHAJA

TARIKH MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN : 01 JULAI 2015
TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN : TIDAK LEWAT DARI JAM 3.30 PETANG HARI SELASA, 21 JULAI 2015
TARIKH TUTUP TAWARAN : TIDAK LEWAT DARI JAM 2.00 PETANG HARI SELASA, 28 JULAI 2015

Seterusnya...

KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG - PEMBORONG KELAS I ATAU II DAN KATEGORI B01
Bil : KHEU/BDP/LTK/012/2015
PEMBERSIHAN DAN PEMELIHARAAN SELAMA 24 BULAN BAGI BANGUNAN KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA,
JALAN MENTERI BESAR NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Yuran dokumen : BND30.00 (Tidak dikembalikan)
Tarikh dan Jam tutup mengambil dokumen tawaran : 14 Julai 2015 (2.00 Petang)
Tarikh tutup : 21 Julai 2015 (12.30 Tengah Hari)

Seterusnya...

JABATAN RADIO TELEVISYEN BRUNEI
JABATAN PERDANA MENTERI

PEMBERITAHUAN TAWARAN
Radio Televisyen Brunei
Jabatan Perdana Menteri
Negara Brunei Darussalam

NOTIS TAWARAN
NO TAWARAN : RTB / 5 /2015
PENYEWAAN KENDERAAN UNTUK PROGRAM-PROGRAM RADIO
TELEVISYEN BRUNEI MULAI JULAI HINGGA DISEMBER 2015
Bayaran Tawaran : BND10.00 (tidak dikembalikan)
Tarikh Tutup : 7/7/ 2015

Seterusnya...

JABATAN DAERAH BELAIT
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

JABATAN DAERAH BELAIT
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

Seterusnya...

JABATAN PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEWANGAN

JABATAN PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEWANGAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

PEMBERITAHUAN SEBUT HARGA
Bilangan Sebut Harga : JPKK/A/138 Q.8/2015
Tajuk Sebut Harga : MEMBEKALKAN 1,500 RIM KERTAS PUTIH BAGI KEGUNAAN JABATAN PERBENDAHARAAN
Tarikh Tutup / Jam : 13 Julai 2015 (Isnin), 9.00 Pagi
Tempat menghantar Sebut Harga :
Peti Sebut Harga (Quotation Box)
Jabatan Perbendaharaan
Level 2, Tower Block
Bangunan Kementerian Kewangan
Commonwealth Drive
Negara Brunei Darussalam.

Seterusnya...

JABATAN PERIKANAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

JABATAN PERIKANAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

TAWARAN UNTUK MEMAJUKAN TAPAK INDUSTRI TERNAKAN IKAN AIR TAWAR
DALAM
KOLAM DI KAWASAN KAMPUNG SELANGAN DAERAH TEMBURONG

Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN PEMBORONGPEMBORONG YANG BERDAFTAR DI DALAM KELAS V & VI
KATEGORI KA01 SAHAJA
TARIKH MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN : 01 JULAI 2015
TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN : TIDAK LEWAT DARI JAM 3.30 PETANG HARI SELASA, 21 JULAI 2015
TARIKH TUTUP TAWARAN : TIDAK LEWAT DARI JAM 2.00 PETANG HARI SELASA, 28 JULAI 2015
BIL : JKR/DOR/SRM 14 /2015
NAMA PROJEK : PENGURUSAN PEMELIHARAAN LEBUH RAYA BAGI LEBUH RAYA MUARA-TUTONG
JUMLAH YURAN TAWARAN : BND500.00 (LIMA RATUS RINGGIT SAHAJA TIDAK DIKEMBALIKAN)
E-DOKUMEN : TIDAK ADA

Seterusnya...

KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG – PEMBORONG KELAS I ATAU II DAN KATEGORI B01
Bil : KHEU/BDP/LTK/012/2015
PEMBERSIHAN DAN PEMELIHARAAN SELAMA 24 BULAN BAGI BANGUNAN KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA,
JALAN MENTERI BESAR NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Yuran dokumen : BND30.00 (Tidak dikembalikan)
Tarikh dan Jam tutup mengambil dokumen tawaran : 14 Julai 2015 (2.00 Petang)
Tarikh tutup : 21 Julai 2015 (12.30 Tengah Hari)

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

JPPK/LTN/07/2015
Tajuk Tawaran : PROPOSED CONSTRUCTION OF REINFORCED CONCRETE GROUND BEAM FOR
EXISTING PERIMETER FENCING AT SPECIAL FORCES REGIMENT PENANJONG GARRISON

Yuran Tawaran : BND50.00 (tidak dikembalikan)
Kelas : III DAN KE ATAS
Kategori : K01 ATAU B01
Tempoh Penyiapan : TIGA (3) TAHUN

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN
***
Unit Pemeliharaan Istana
Kementerian Pembangunan
Negara Brunei Darussalam

Bilangan Tawaran : KPN.IMU/T4/2015
Tajuk Kerja : TERM CONTRACT FOR GENERAL REPAIR WORKS TO IMD HOUSING AND IMD FLATS AT ISTANA NURUL IMAN AND ANGGEREK DESA FOR A PERIOD OF ONE (1) YEAR
Tarikh Tutup : 14 JULAI 2015
Yuran Tawaran : BND30.00
Tempat Tutup :
PENGERUSI LEMBAGA TAWARAN KECIL
TINGKAT BAWAH, BANGUNAN
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN
JALAN LAPANGAN TERBANG LAMA, BERAKAS
BANDAR SERI BEGAWAN BB 3510
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

Kelayakan : PEMBORONG YANG MEMPUNYAI SIJIL PENDAFTARAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN (KELAS II KATEGORI KA01, B01) DAN SIJIL PERNIAGAAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM DALAM BAB 16 & 17.

Dokumen-dokumen tawaran dan penerangan-penerangan yang lanjut bolehlah diperolehi dari kaunter Unit Pemeliharaan Istana, Tingkat Bawah, Kementerian Pembangunan, Negara Brunei Darussalam.

----------**********----------

JABATAN UKUR
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

BILANGAN TAWARAN : JUA 01/2015
RENEWAL OF THE EXISTING SOFTWARE LICENSES FOR SURVEY SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE (SSDI)

1. TAWARAN adalah dipelawa dari syarikat- syarikat yang mempunyai sijil ICT Accredited Business (ICTAB) kelas 1 keatas dan berdaftar dengan Kerajaan Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam atau syarikat-syarikat luar negeri.

2. Dokumen serta keterangan lanjut boleh diperolehi di Pusat Maklumat Geomatik, Bahagian Geomatik (Tingkat 2), Jabatan Ukur, Jalan Pembangunan, Berakas, BB3510, Negara Brunei Darussalam, dengan bayaran yuran e-dokumen sebanyak BND5.00 (tidak dikembalikan) bagi setiap tawaran pada hari bekerja.

Hari Isnin - Khamis dan Sabtu :
8.00 Pagi - 12.00 Tengah Hari
1.30 Petang - 3.00 Petang

3. Tawaran hendaklah dihantar dalam sampul surat yang tertutup dengan tidak menunjukkan sebarang tanda syarikat dan pada bahagian atas sampul surat hendaklah ditulis tajuk-tajuk tawaran di atas.

4.Tawaran hendaklah dihadapkan tidak lewat dari jam 2.00 Petang pada hari Selasa, 28 Julai 2015 / 12 Syawal 1436, kepada alamat berikut :

Pengerusi
Lembaga Tawaran Kecil
Kementerian Pembangunan
Jalan Pembangunan
Berakas, BB3510
Negara Brunei Darussalam.

5. Tawaran-tawaran yang lewat diterima dari tarikh dan masa yang ditentukan adalah tidak akan dilayan.

6. Salinan dokumen-dokumen berikut hendaklah disertakan :
a. Sijil Pendaftaran Perniagaan
b. Lesen Rampaian
c. Kad Pengenalan / No Pasport
d. Daftar Pemilik Syarikat
e. Salinan Sijil ICTAB

12. Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling rendah atau sebarang tawaran.

Seterusnya...

JABATAN PELABUHAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TENDER DOCUMENT
THE DESIGN, CONSTRUCTION, COMMISSIONING AND DELIVERY OF QUAY CRANE FOR
PORTS DEPARTMENT, MINISTRY OF COMMUNICATIONS BRUNEI DARUSSALAM

TENDER NO : JP/T6/2015-2016

Seterusnya...

JABATAN DAERAH TUTONG
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

BILANGAN TAWARAN : JDT/T/K/2015
TAJUK TAWARAN : TAWARAN BAGI MENYEWA DAN MENGURUSKAN KANTIN BANGUNAN JABATAN-
JABATAN KERAJAAN DAERAH TUTONG
YURAN TAWARAN : BND10.00

Seterusnya...

JABATAN PERIKANAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

JABATAN PERIKANAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

TAWARAN UNTUK MEMAJUKAN TAPAK INDUSTRI TERNAKAN IKAN DALAM SANGKAR TERAPONG
DI
KAWASAN TANJUNG PELUMPONG DAN SUNGAI BUNGA

Seterusnya...

JABATAN RADIO TELEVISYEN BRUNEI
JABATAN PERDANA MENTERI

PEMBERITAHUAN TAWARAN

Radio Televisyen Brunei
Jabatan Perdana Menteri
Negara Brunei Darussalam

NOTIS TAWARAN

NO TAWARAN: RTB / 5 /2015
PENYEWAAN KENDERAAN UNTUK PROGRAM-PROGRAM RADIO TELEVISYEN BRUNEI MULAI JULAI HINGGA DISEMBER 2015
Bayaran Tawaran : BND10.00 (tidak dikembalikan)
Tarikh Tutup : 7/7/ 2015

Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN PEMBORONG- PEMBORONG YANG BERKEMAHIRAN SAHAJA KATEGORI KP01 SAHAJA

Hingga Jam 2.00 Petang
Hari Selasa : 7 Julai 2015
Tarikh Tutup : 28 Julai 2015

BIL : JKR/DWS/010/2015
MENINGKATKAN TARAF LOJI-LOJI RAWATAN AIR - PEMBINAAN LOJI RAWATAN AIR BUKIT BARUN
PERINGKAT 8 - Kerja-Kerja Kaji Selidik Tanah (Tawaran Semula)
YURAN TAWARAN : BND30.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)
JUMLAH YURAN : BND30.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)
-
DIBUKAKAN PEMBORONG- PEMBORONG YANG BERDAFTAR DI DALAM KELAS II & III DI BAWAH KATEGORI P06 SAHAJA
TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN PADA : 23 JUN 2015 (SELASA)
TARIKH TUTUP PADA : 7 JULAI 2015 (SELASA) HINGGA JAM 2.00 PETANG

BIL : JKR/DOD/8/2015
KOMPLEKS BANGUNAN BARU IBU PEJABAT POLIS GADONG - LOOSE FURNITURE FOR OFFICE STORAGE SYSTEM (RE-TENDER)
NO PROJEK : JKR/DOD/BPP/VOTE : 930-11
JUMLAH YURAN TAWARAN : BND50.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

Seterusnya...

POLITEKNIK BRUNEI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

POLITEKNIK BRUNEI
BLOK 2E
KONDOMINIUM ONG SUM PING
JALAN ONG SUM PING
BANDAR SERI BEGAWAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

BILANGAN TAWARAN : PB/SSE/T/2015-2016/002

SUPPLY, DELIVERY, TESTING AND COMMISSIONING OF SURVEYING INSTRUMENT AND CONSTRUCTION MACHINES FOR CIVIL ENGINEERING PROGRAMME SCHOOL OF SCIENCE AND ENGINEERING POLITEKNIK BRUNEI MINISTRY OF EDUCATION, LUMUT BELAIT DISTRICT.
BAYARAN YURAN / DOKUMEN TAWARAN : BND50.00
(Bayaran Yuran / Dokumen Tawaran tidak dikembalikan)
TARIKH TUTUP DAN WAKTU : 30 Jun 2015 (Tidak lewat jam 2.00 Petang)

(HARI BIASA)
WAKTU-WAKTU PENERIMAAN WANG BAYARAN
YURAN / DOKUMEN TAWARAN
ISNIN - KHAMIS
8.00 PAGI HINGGA 11.45 PAGI
1.45 PETANG HINGGA 3.00 PETANG
SABTU 8.00 PAGI HINGGA 10.00 PAGI

Seterusnya...

KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG - PEMBORONG KELAS IV ATAU V DAN KATEGORI B01 ATAU KA01
Bil : KHEU/BDP/LTK/010/2015
PEMELIHARAAN DAN MENAIKTARAF SEKOLAH INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI
Menaik Taraf Fakulti Pendidikan dan Pusat Bahasa, KUPUSB
Yuran dokumen : BND500.00 (Tidak dikembalikan)
Tarikh dan Jam tutup mengambil dokumen tawaran : 7 Julai 2015 (3.00 Petang)
Tarikh tutup : 14 Julai 2015 (2.00 Petang)

Seterusnya...

PAUTAN JABATAN

 • harikebangsaan
 • dailydairy
 • bruneigovernment
 • infofoto
 • pentarama
 • pressroom

NOMBOR KECEMASAN

 • 991
 • 993
 • 995
 • 998

RADIO TELEVISYEN BRUNEI

 • RTB 1
 • RTB 2
 • RTB 3
 • RTB 4
 • RTB 5

Pautan ke akhbar-akhbar

 • borneoBulletin
 • sunday
 • weekEnd
 • mediaPermata
 • bt

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel