A+ A A-

PERATURAN PENGIKLANAN DALAM EDISI PELITA BRUNEI

 1. IKLAN hendaklah dialamatkan kepada : Penerbit Iklan Pelita Brunei, Bahagian Akhbar, Tingkat 2, Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri, Lapangan Terbang Lama Berakas BB3510, Negara Brunei Darussalam.
 2. Rang iklan hendaklah dimasukkan dalam disket menggunakan Microsoft Word dengan saiz font 11 ke 12 point, manakala persuratan mengenainya boleh dihantar dalam "hard copy".
 3. Iklan hendaklah sampai kepada penerbit dua (2) minggu sebelum tarikh terbit iklan yang dikehendaki.
 4. Rang iklan hendaklah dalam Bahasa Melayu menggunakan Sistem Ejaan Rumi baru. Bahasa Inggeris hanya boleh digunakan bagi deskripsi iklan yang dibukakan untuk penyertaan dari luar negeri atau perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan.
 5. Iklan-iklan hanya akan diterbitkan dua kali, itu pun jika belum sampai kepada tarikh tutup tawaran. Walau bagaimanapun pengeluaran iklan yang diterima adalah tertakluk kepada kekosongan ruangan.
 6. Jika perubahan mendadak pada iklan-iklan yang sudah dihantar hendaklah dimaklumkan kepada penerbit tidak lewat pada hari Sabtu sebelum jam 10.00 pagi bagi iklan yang akan diterbitkan pada minggu berikutnya.
 7. Sebarang iklan yang hendak ditarik balik (dibatalkan) hendaklah dimaklumkan tidak lewat dari hari Khamis 11.30 pagi iaitu bagi iklan yang akan diterbitkan pada hari Rabu akan datang.
 8. Hanya kementerian-kementerian, jabatan-jabatan kerajaan dan agensi-agensi separuh kerajaan sahaja yang diterima mengiklankan di PELITA BRUNEI.
 9. Hanya permohonan iklan-iklan yang mematuhi syarat-syarat dan peraturan ini sahaja yang akan dipertimbangkan.
 10. Iklan-iklan juga boleh di hantar terus melalui e-mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PUSAT PROMOSI DAN PEMASARAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

BILANGAN TAWRAN : KPSU/MPC/Q/2015-2016 (03)
TAJUK TAWARAN : TO REFURBISH SHELL SCHEME BOOTHS INCLUDING TO DESIGN, CONTRUCT, MANAGE AND DISMANTLE FOR THE PAVILION OF MINISTRY OF INDUSTRY AND PRIMARY RESOURCES AT ''12Tth CHINA - ASEAN EXPO'', 18th - 21st SEPTEMBER 2015, NANNING INTERNATIONAL CONVENTION & EXHIBITION CENTRE, NANNING, GUANGXI, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.
TARIKH TUTUP TAWARAN : KHAMIS 13 OGOS 2015, JAM : 2.00 PETANG

Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN PEMBORONG- PEMBORONG YANG BERDAFTAR DI DALAM KELAS : ICTAB, II, III, IV & V
KATEGORI :-
TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN PADA : HARI SELASA, 28 JULAI 2015
TARIKH TUTUP PADA : HARI SELASA, 11 OGOS 2015
JAM 2.00 PETANG (DILANJUTKAN)

BIL : JKR/DBSBM009/2015
PERKHIDMATAN PEMELIHARAAN BANTUAN SISTEM JABATAN KERJA RAYA ''INTEGRATED MAINTENANCE
MANAGEMENT SYSTEM'' (i-MMS) UNTUK TEMPOH 24 BULAN - (DITAWARKAN SEMULA)

PROJEK : JKR/DBS/M&S/2015
YURAN TAWARAN : BND100.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

Seterusnya...

ANGKATAN BERSENJATA DIRAJA BRUNEI
BAKAL-BAKAL REKRUT LELAKI PENGAMBILAN KE-156 ANGKATAN BERSENJATA DIRAJA BRUNEI

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

JABATAN PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

Pengerusi
Jawatankuasa Sebut Harga
Jabatan Pentadbiran dan
Perkhidmatan-Perkhidmatan
Kementerian Pendidikan
Blok 'A', Tingkat 1
Bahagian Perkhidmatan Kewangan 'A'
Lapangan Terbang Lama, Berakas
Bandar Seri Begawan, BB3510,
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

Seterusnya...

JABATAN PERKHIDMATAN ELEKTRIK
JABATAN PERDANA MENTERI

JEMPUTAN UNTUK MEMBERI TAWARAN
JABATAN PERKHIDMATAN ELEKTRIK
JABATAN PERDANA MENTERI

Bilangan Tawaran : JPE / LTK / BP/ 020 / 2015
Tajuk Kerja : SUPPLY AND DELIVERY OF 4C/50SQMM PVC/SWA/PVC LV CABLE
Tarikh Tutup : 18 OGOS 2015, (hari Selasa), jam 2.00 Petang
Yuran Tawaran : BND10.00 (tidak dikembalikan)

Seterusnya...

BAHAGIAN KHIDMAT BAKTI NEGARA (BKBN)
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

PENYEDIAAN PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN DARAT BAGI PENGAMBILAN KELIMA
PROGRAM KHIDMAT BKTI NEGARA (PKBN), KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN
BILANGAN TAWARAN : 07/JULAI/2015/PKBN/1.41/15

Seterusnya...

JABATAN PENGAJIAN ISLAM
KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA
BIL. SEBUT HARGA KETERANGAN BAYARAN DOKUMEN

1. KHEU/JPI/JKS/PPS(A)/2015-2016
PERKHIDMATAN PEMBUANGAN SAMPAH BAGI TEMPOH 24 BULAN ZON 'A'
(1. Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Damit
2. Sekolah Persediaan Arab Bandar Seri Begawan
3. Sekolah Ugama Pengiran Anak Puteri Masna
4. Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hassanal Bolkiah)
Tidak dikenakan sebarang Bayaran

Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN PEMBORONG- PEMBORONG YANG BERDAFTAR DI DALAM KELAS : ICTAB, II, III, IV & V KATEGORI :-
TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN PADA : HARI SELASA, 28 JULAI 2015
TARIKH TUTUP PADA : HARI SELASA, 11 OGOS 2015
JAM 2.00 PETANG (DILANJUTKAN)
BIL : JKR/DBSBM009/2015
PERKHIDMATAN PEMELIHARAAN BANTUAN SISTEM JABATAN KERJA RAYA ''INTEGRATED MAINTENANCE MANAGEMENT SYSTEM''
(i-MMS) UNTUK TEMPOH 24 BULAN -(DITAWARKAN SEMULA)

PROJEK : JKR/DBS/M&S/2015
YURAN TAWARAN : BND100.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

Seterusnya...

JABATAN PERIKANAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

PEMBERITAHUAN TAWARAN

1. TENDER DOCUMEN FOR :
TENDER FOR RENTAL AND OPERATION OF A 100 METRIC TONNES COLD STORAGE AT THE FISH LANDING COMPLEX MUARA, BRUNEI DARUSSALAM

2. TENDER FOR RENTAL AND OPERATION OF A 20 METRIC TONNES COLD STORAGE AT THE FISH LANDING COMPLEX MUARA, BRUNEI DARUSSALAM

Seterusnya...

ANGKATAN BERSENJATA DIRAJA BRUNEI

PENDAFTARAN BAKAL-BAKAL REKRUT LELAKI PENGAMBILAN KE-156 ANGKATAN BERSENJATA DIRAJA BRUNEI

PENDAFTARAN sekarang dibukakan untuk menceburi kerjaya tentera sebagai bakal- bakal Rekrut Lelaki Pengambilan Ke-156 Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) mengikut syarat-syarat kemasukan.

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

ANGKATAN BERSENJATA DIRAJA BRUNEI

PENDAFTARAN BAKAL-BAKAL REKRUT LELAKI PENGAMBILAN KE-156 ANGKATAN BERSENJATA DIRAJA BRUNEI

PENDAFTARAN sekarang dibukakan untuk menceburi kerjaya tentera sebagai bakal- bakal Rekrut Lelaki Pengambilan Ke-156 Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) mengikut syarat-syarat kemasukan.

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

JABATAN PERKHIDMATAN POS
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SYARAT-SYARAT TAWARAN
MELANTIK SYARIKAT PEMBEKAL RASMI PETI SURAT
Rujukan Tawaran : POS/T/17/JPP/2015 - 2016

Seterusnya...

JABATAN PERIKANAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

PEMBERITAHUAN TAWARAN

TENDER DOCUMEN FOR : INVITATION TO SUBMIT A TENDER PROPOSAL TO LEASE, OPERATE AND MANAGE SEAFOOD BASED
PROCESSING INCUBATOR AT SEAFOOD STORAGE, HANDLING AND PROCESSING CENTRE AT MUARA, BRUNEI DARUSSALAM

Seterusnya...

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

KENYATAAN TAWARAN
BILANGAN TAWARAN : 35/JULY/2015/KKBS/PJK/16.105
TAJUK TAWARAN : MEMBEKAL DAN MENGHANTAR KEPERLUAN AKTIVITI AIR BAGI PROGRAM KHIDMAT BAKTI NEGARA (PKBN)

Seterusnya...

BIRO MENCEGAH RASUAH
JABATAN PERDANA MENTERI

BILANGAN TAWARAN : BMR/SH/1/2015
TAJUK TAWARAN : 1. PEMELIHARAAN LANDSKAP DAN PEMOTONGAN RUMPUT KAWASAN IBU PEJABAT DAN
BANGUNAN BARU BIRO MENCEGAH RASUAH, LAPANGAN TERBANG LAMA BERAKAS, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

BILANGAN TAWARAN : BMR/SH/2/2015
TAJUK TAWARAN : 1. PEMELIHARAAN LANDSKAP DAN PEMOTONGAN RUMPUT KAWASAN BIRO MENCEGAH RASUAH (BMR),
CAWANGAN KUALA BELAIT, NO. 3 JALAN SUNGAI PANDAN KUALA BELAIT NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

BILANGAN TAWARAN : BMR/SH/3/2015
TAJUK TAWARAN : 1. PEMELIHARAAN LANDSKAP DAN PEMOTONGAN RUMPUT KAWASAN BIRO MENCEGAH RASUAH (BMR)
CAWANGAN B15, SIMPANG 32-5, KAMPUNG ANGGEREK DESA, BERAKAS, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Seterusnya...

JABATAN PENGAJIAN ISLAM
KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

IKLAN TAWARAN PERKHIDMATAN KANTIN SEKOLAH-SEKOLAH UGAMA JABATAN PENGAJIAN ISLAM,
KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA BAGI TEMPOH 3 (TIGA) TAHUN

Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

1. DOKUMEN-DOKUMEN tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi daripada Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan, semasa waktu-waktu bekerja, mulai Hari Sabtu 11 Julai 2015. Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn.

Seterusnya...

JABATAN PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

Pengerusi,
Jawatankuasa Sebut harga
Jabatan Pentadbiran dan
Perkhidmatan-Perkhidmatan
Kementerian Pendidikan
Blok 'A' Tingkat 1
Bahagian Perkhidmatan Kewangan 'A'
Lapangan Terbang Lama, Berakas
Bandar Seri Begawan, BB3510,
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

TAWARAN NO. 1
MINDEF/DFA/RC/235(1)
DAILY HOUSEKEEPING TERM CONTRACT FOR MULTI NATIONAL, COORDINATION CENTRE (MNCC) BUILDING
AT ROYAL BRUNEI NAVY, MUARA NAVAL BASE - THREE (3) YEARS CONTRACT

Yuran Tawaran : BND30.00 (tidak dikembalikan)

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN PEMBORONG- PEMBORONG YANG BERDAFTAR DI DALAM KELAS : ICTAB, II, III, IV & V KATEGORI :-
TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN PADA : HARI SELASA, 28 JULAI 2015
TARIKH TUTUP PADA : HARI SELASA, 11 OGOS 2015
JAM 2.00 PETANG (DILANJUTKAN)

BIL : JKR/DBSBM009/2015
PERKHIDMATAN PEMELIHARAAN BANTUAN SISTEM JABATAN KERJA RAYA ''INTEGRATED MAINTENANCE
MANAGEMENT SYSTEM'' (i-MMS) UNTUK TEMPOH 24 BULAN - (DITAWARKAN SEMULA)

PROJEK : JKR/DBS/M&S/2015
YURAN TAWARAN : BND100.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

Seterusnya...

JABATAN PERKHIDMATAN POS
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SYARAT-SYARAT TAWARAN

MELANTIK SYARIKAT PEMBEKAL RASMI PETI SURAT
Rujukan Tawaran : POS/T/17/JPP/2015 - 2016

Seterusnya...

JABATAN PERIKANAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

PEMBERITAHUAN TAWARAN
TENDER DOCUMEN FOR : INVITATION TO SUBMIT A TENDER PROPOSAL TO LEASE, OPERATE AND MANAGE SEAFOOD BASED
PROCESSING INCUBATOR AT SEAFOOD STORAGE, HANDLING AND PROCESSING CENTRE AT MUARA, BRUNEI DARUSSALAM

Seterusnya...

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

KENYATAAN TAWARAN
BILANGAN TAWARAN : 35/JULY/2015/KKBS/PJK/16.105
TAJUK TAWARAN : MEMBEKAL DAN MENGHANTAR KEPERLUAN AKTIVITI AIR BAGI PROGRAM KHIDMAT BAKTI NEGARA (PKBN)

Seterusnya...

BIRO MENCEGAH RASUAH
JABATAN PERDANA MENTERI

BILANGAN TAWARAN : BMR/SH/1/2015
TAJUK TAWARAN: 1. PEMELIHARAAN LANDSKAP DAN PEMOTONGAN RUMPUT KAWASAN IBU PEJABAT DAN BANGUNAN BARU
BIRO MENCEGAH RASUAH, LAPANGAN TERBANG LAMA BERAKAS, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Seterusnya...

JABATAN PENGAJIAN ISLAM
KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

IKLAN TAWARAN PERKHIDMATAN KANTIN SEKOLAH-SEKOLAH UGAMA
JABATAN PENGAJIAN ISLAM, KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA
BAGI TEMPOH 3 (TIGA) TAHUN
===============================
Daerah Brunei Dan Muara
1. Bil Rujukan : KHEU/JPI/BBP3/K/49/13

Nama Sekolah Ugama : Sekolah Ugama Perpindahan Lambak Kanan Jalan 77, Kawasan Brunei II A
2. Bil Rujukan : KHEU/JPI/BBP3/K/10/06

Nama Sekolah UgamaSekolah Ugama Begawan Pehin Udana Khatib Awang Haji Umar,  Kampong Setia, Kawasan Brunei I

Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN KEMENTERIAN KESIHATAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

1. DOKUMEN-DOKUMEN tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi daripada Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan, semasa waktu-waktu bekerja, mulai Hari Sabtu 11 Julai 2015. Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn.

Seterusnya...

JABATAN PENERBANGAN AWAM
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Syarat-Syarat Tawaran :

1. TAWARAN adalah dipelawa 'The supply, installation, cabling, testing, configuration and commissioning of Firewall and Login Portal System Deployment for Wifi at Brunei Internation Airport'.

Seterusnya...

JABATAN PENGAJIAN ISLAM
KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

BIL. BIL. SEBUT HARGA KETERANGAN BAYARAN DOKUMEN

1. KHEU/JPI/JKS/PPS(A)/2015-2016
PERKHIDMATAN PEMBUANGAN SAMPAH BAGI TEMPOH 24 BULAN ZON 'A'
(1. Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pg Anak Damit
2. Sekolah Persediaan Arab Bandar Seri Begawan
3. Sekolah Ugama Pg Anak Puteri Masna
4. Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hassanal Bolkiah)
Tidak dikenakan sebarang Bayaran

Seterusnya...

JABATAN PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEWANGAN

PEMBERITAHUAN SEBUT HARGA
Bilangan Sebut Harga : JPKK/A/138 Q.10/2015
Tajuk Sebut Harga : KUPON PRABAYAR LETAK KERETA $.50, $1.00, $5.00, $10.00 DAN $80.00 JABATAN BANDARAN KUALA BELAIT DAN SERIA
Tarikh Tutup / Jam : 10 Ogos 2015 (Isnin), 2.00 Petang

Seterusnya...

KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN

Bilangan Tawaran : MOFAT/ICC/QT/02/2015

Syarat-Syarat Tawaran
1. DIBUKAKAN kepada pemborong- pemborong yang berdaftar dengan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di Pertuan Negara Brunei Darussalam bagi :

Bilangan Sebut harga : MOFAT/ICC/QT/02/2015

Tajuk Tawaran : "RENTAL AND MAINTENANCE OF LIVE PLANTS AND LANDSCAPING WORKS AT
INTERIOR BUILDING OF INTERNATIONAL CONVENTION CENTRE, BERAKAS

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS AND TRADE FOR THE PERIOD OF THREE (3) YEARS"

Seterusnya...

PAUTAN JABATAN

 • harikebangsaan
 • dailydairy
 • bruneigovernment
 • infofoto
 • pentarama
 • pressroom

NOMBOR KECEMASAN

 • 991
 • 993
 • 995
 • 998

RADIO TELEVISYEN BRUNEI

 • RTB 1
 • RTB 2
 • RTB 3
 • RTB 4
 • RTB 5

Pautan ke akhbar-akhbar

 • borneoBulletin
 • sunday
 • weekEnd
 • mediaPermata
 • bt

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel