A+ A A-

PERATURAN PENGIKLANAN DALAM EDISI PELITA BRUNEI

 1. IKLAN hendaklah dialamatkan kepada : Penerbit Iklan Pelita Brunei, Bahagian Akhbar, Tingkat 2, Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri, Lapangan Terbang Lama Berakas BB3510, Negara Brunei Darussalam.
 2. Rang iklan hendaklah dimasukkan dalam disket menggunakan Microsoft Word dengan saiz font 11 ke 12 point, manakala persuratan mengenainya boleh dihantar dalam "hard copy".
 3. Iklan hendaklah sampai kepada penerbit dua (2) minggu sebelum tarikh terbit iklan yang dikehendaki.
 4. Rang iklan hendaklah dalam Bahasa Melayu menggunakan Sistem Ejaan Rumi baru. Bahasa Inggeris hanya boleh digunakan bagi deskripsi iklan yang dibukakan untuk penyertaan dari luar negeri atau perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan.
 5. Iklan-iklan hanya akan diterbitkan dua kali, itu pun jika belum sampai kepada tarikh tutup tawaran. Walau bagaimanapun pengeluaran iklan yang diterima adalah tertakluk kepada kekosongan ruangan.
 6. Jika perubahan mendadak pada iklan-iklan yang sudah dihantar hendaklah dimaklumkan kepada penerbit tidak lewat pada hari Sabtu sebelum jam 10.00 pagi bagi iklan yang akan diterbitkan pada minggu berikutnya.
 7. Sebarang iklan yang hendak ditarik balik (dibatalkan) hendaklah dimaklumkan tidak lewat dari hari Khamis 11.30 pagi iaitu bagi iklan yang akan diterbitkan pada hari Rabu akan datang.
 8. Hanya kementerian-kementerian, jabatan-jabatan kerajaan dan agensi-agensi separuh kerajaan sahaja yang diterima mengiklankan di PELITA BRUNEI.
 9. Hanya permohonan iklan-iklan yang mematuhi syarat-syarat dan peraturan ini sahaja yang akan dipertimbangkan.
 10. Iklan-iklan juga boleh di hantar terus melalui e-mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG - PEMBORONG YANG BERDAFTAR DI DALAM 'KELAS: II, III & IV KATEGORI: B01 & KA01 SAHAJA
TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN: HARI SELASA, 14 OKTOBER 2014
TARIKH TUTUP : HARI SELASA, 28 OKTOBER 2014, 2.00 PETANG

BILANGAN: JKR/DOD/12/2014
TAJUK PROJEK: RENOVATION OF OFFICERS MESS, PASUKAN POLIS DIRAJA BRUNEI AND BANQUET HALL - ADDITIONAL WORKS - CARPARK (DEMILISH EXIXTING BUNGALOWS)
NO PROJEK: JKR/DOD/BPP/VOTE:930-007
YURAN TAWARAN : BND50.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

JPPK/LTN/62/2014
Tajuk Tawaran: PROPOSED MASTER PLAN FOR NEW GADONG VILLAGE CAMP - INFRASTRUCTURE DESIGN SERVICES
YURAN TAWARAN: BND50.00 (tidak dikembalikan)
Kelas: TIDAK BERKENAAN
Kategori: SPECIALIST WORKS - CONSULTING ENGINEER
Tempat Penyiapan: SELARAS DENGAN PENYIAPAN PROJEK

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN

BILANGAN TAWARAN: MOFAT/ICT/2014/T3

Syarat-SyaratTawaran:-

1. TAWARAN-TAWARAN adalah dipelawa bagi “The Supply, Delivery, Installation, Configuration,Integration, Testing, Training,Commissioning, Warranty, Support andMaintenance of TelePresence System and Related Services” for Ministry of Foreign Affairs and Trade, Brunei Darussalam”

Seterusnya...

JABATAN PENGAJIAN ISLAM
KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

BIL. SEBUTHARGA: KHEU / JPI / JKS / 31 / 2014 - 2015
KETERANGAN: Membekal Dan Menghantar Meja Berlipat Bagi Dewan Peperiksaan Sekolah- Sekolah Arab, Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Tahun 1435H-1436H / 2014M - 2015M
BAYARAN DOKUMEN:Tidak dikenakan sebarang bayaran

BIL. SEBUTHARGA: KHEU / JPI / JKS / 32 / 2014 - 2015
KETERANGAN: Mencetak, Membekal Dan Menghantar Buku-Buku Teks Mata Pelajaran Pengetahuan Ugama Islam (IRK) Tahun 3 - 6Bagi Sekolah- Sekolah Rendah Kerajaan Dan Swasta, Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Tahun 1435H-1436H / 2014M - 2015M
BAYARAN DOKUMEN: Tidak dikenakan sebarang bayaran

Seterusnya...

JABATAN KAJICUACA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

JABATAN KAJICUACA BRUNEI DARUSSALAM
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

1. TAWARAN adalah dipelawa bagi : "THE SUPPLY AND DELIVERY OF WATER ACTIVATED BATTERY FITTED WITH BULB FOR PILOT BALLOON "

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

TAWARAN
MINDEF/DFA/2014/K/036(TDDB) SUPPLY OF PATROL BOAT C/W TRAILER (QTY : 30 UNITS)
Bayaran Tawaran: $1,000.00 (tidak dikembalikan)

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN
KENYATAAN TAWARAN

BILANGAN TAWARAN: 80/SEPT/2014/KKBS/PJK/16.105 (PKBN)
TAJUK TAWARAN: KONTRAK PENGGAL 12 BULAN PEMBEKALAN KASUT BAGI PROGRAM KHIDMAT BAKTI NEGARA (PKBN)

Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN
DIBUKAKAN PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DI DALAM KELAS IV & V SAHAJA KATEGORI : KA01 SAHAJA)

TARIKH MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN: 1 OKTOBER 2014,

TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN : TIDAK LEWAT DARI JAM 3.30 PETANG, HARI SELASA, 21 OKTOBER 2014

TARIKH TUTUP TAWARAN: TIDAK LEWAT DARI JAM 2.00 PETANG, HARI SELASA, 28 OKTOBER 2014

Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN
PEMBERITAHUAN TAWARAN
KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

1. DOKUMEN-DOKUMEN tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi daripada Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan, semasa waktu-waktu bekerja, mulai Hari Sabtu, 20 September 2014. Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn.

Seterusnya...

JABATAN PERTANIAN DAN AGRIMAKANAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

PEMBERITAHUAN TAWARAN

1. TAWARAN-TAWARAN hendaklah dialamatkan kepada Pengerusi Lembaga Tawaran Kecil dan masukkan ke dalam Peti Lembaga Tawaran Kecil KPSU, Tingkat Bawah, Bangunan Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama, Jalan Menteri Besar BB3910, Negara Brunei Darussalam tidak lewat dari jam 2.00 petang, pada hari Selasa, 21 Oktober 2014.

JPt/TAW/17/2014-2015:
PROVISION OF SKILLED WORKFORCE FOR THE OPERATION AND MAINTENANCE OF THE WASAN RICE MILLING COMPLEX ON A 3-YEAR TERM CONTRACT

Seterusnya...

JABATAN DAERAH TEMBURONG
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI
JABATAN DAERAH TEMBURONG

BILANGAN SEBUTHARGA : JDT/S/31/2014
NAMA SEBUTHARGA : "MEMBEKALKAN PERALATAN MENGGAMBAR UNIT PERHUBUNGAN AWAM JABATAN DAERAH TEMBURONG"

Seterusnya...

JABATAN PERKHIDMATAN ELEKTRIK
JABATAN PERDANA MENTERI
JEMPUTAN UNTUK MEMBERI TAWARAN
JABATAN PERKHIDMATAN ELEKTRIK

Bil. Sebut harga : JPE / LTK / BP / 087 / 2014

Tajuk Tawaran : SUPPLY AND DELIVERY OF 3C/300MM2 H.T UNDERGROUND CABLE
Tarikh Tutup : 21 OKTOBER 2014 (Hari Selasa) Jam 2.00 Petang

Yuran Tawaran : B$100.00 (tidak dikembalikan)

Tempat Tutup: "PETI TAWARAN" LEMBAGA TAWARAN KECIL Jabatan Perdana Menteri Jalan Menteri Besar Negara Brunei Darussalam

Kelayakan: PEMBEKAL YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN BAGI KATEGORI P01 ATAU P05 KELAS 11 DAN KE ATAS
Dokumen-dokumen tawaran bolehlah dari Kaunter Unit Pendaftaran Bahagian Perdagangan, Tingkat 1, Jabatan Perkhidmatan Elektrik, Jabatan Perdana Menteri.

Seterusnya...

JABATAN PENGAJIAN ISLAM
KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

BIL. TAWARAN KETERANGAN BAYARAN DOKUMEN

KHEU / JPI / LTK / 13 / 2014 - 2015
Membekal, Menghantar Dan Menguji Perkakas, Peralatan & Bahan / Cecair Kimia Bagi Makmal Sains Sekolah Arab Belait,
Jabatan Pengajian Islam,
Kementerian Hal Ehwal Ugama,
Tahun 1435H-1436H / 2014M - 2015M
B$30.00 (Bayaran Dokumen tidak dikembalikan)

Seterusnya...

JABATAN PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN 18
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

pendidikan 290914

Seterusnya...

JABATAN RADIO TELEVISYEN BRUNEI
JABATAN PERDANA MENTERI

1. TAWARAN-TAWARAN adalah dipelawa bagi “SUBOK FM LOWER-HALF ANTENNA FEEDER REPLACEMENT” bersesuaian dengan keperluan am dan tertakluk kepada syarat-syarat yang dinyatakan.

2. Tawaran-tawaran hendaklah dihantar dalam sampul surat yang tertutup, bertulis dengan:

TAWARAN : “SUBOK FM LOWER-HALF ANTENNA FEEDER REPLACEMENT”.
No. Tawaran : RTB/11/14

Seterusnya...

1. TAWARAN adalah dipelawa untuk “MEMBEKAL CAP DAN B - CAP BAGI PERKHIDMATAN BOMBA LAPANGAN TERBANG” DCA/AFS/2014/SH-03

2. Tawaran hendaklah dihantar dalam sampul surat yang bertutup tanpa menunjukkan identiti atau logo pembekal/ pemborong ditulis dengan:

“MEMBEKAL CAP DAN B - CAP BAGI PERKHIDMATAN BOMBA LAPANGAN TERBANG”
Bilangan Tawaran :DCA/AFS/2014/SH-03
Tarikh Tutup: 13 Oktober 2014

Seterusnya...

JABATAN DAERAH BRUNEI DAN MUARA
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

NAMA PROJEK : JDBM / T / 106 / 2014
TAWARAN : MENAIKTARAF 145M X 2M JAMBATAN KAYU KEPADA TIANG DAN PAK KONKRIT SERTA LANTAI KAYU DARI RUMAH NO. 115 'E' HINGGA RUMAH NO: 117 'I' KAMPONG SETIA 'A' MUKIM SUNGAI KEBUN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Seterusnya...

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

KENYATAAN TAWARAN

BILANGAN TAWARAN: 87/SEPT/2014/KKBS/PJK/16.91
TAJUK TAWARAN: GENERAL OFFICE TERM MAINTENANCE FOR A PERIOD OF TWELVE (12) MONTHS FOR MINISTRY OF CULTURE, YOUTH AND SPORTS BUILDING AND SINARUBAI STORAGE AREA, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Seterusnya...

JABATAN KEMAJUAN PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

TAWARAN-TAWARAN adalah dipelawa dari Pemborong - Pemborong yang berdaftar di Kementerian Pembangunan dalam Kelas 3, Bagi Kategori Kerja KPB12, Pemborong mempunyai pengalaman dengan kerja-kerja tersebut selama tempoh tidak kurang (5) lima tahun kebelakangan dengan baik bagi :

Projek : MENYEDIAKAN TAMAN PERMAINAN, BERSUKAN & BERIADAH RPN SG. LIANG / LUMUT FASA 2, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.
No. Project : JKP / 03 / 2014

Seterusnya...

PUSAT KEBANGSAAN E-KERAJAAN
JABATAN PERDANA MENTERI

TAWARAN-TAWARAN adalah dipelawa bagi:

PerkaraI:BILANGAN TAWARAN:EGNC/PM/4.1/1.2014
“The Supply, Delivery,Installation, Integration, Configuration, Testing,Commissioning,And Maintenance Of One Government Private Cloud Expansion for The Government of Brunei Darussalam”

PerkaraII:BILANGAN TAWARAN:EGNC/PM/4.1/2.2014
“The Design, Supply, Delivery,Installation, Configuration, Integration, Testing, Commissioning, Training And Maintenance Of a Centralized Database Platform for the Government of Brunei Darussalam”

Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

1. DOKUMEN-DOKUMEN tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi daripadaBahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan, semasa waktuwaktu bekerja, mulai hari Rabu, 3 September 2014. Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn.

Seterusnya...

KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONGPEMBORONG KELAS II DAN KATEGORI E01

BIL: KHEU/BDP/LTK/037/2014
MENAIKTARAF DAN PEMASANGAN CCTV BAGI MASJID SELURUH NEGARA
YURAN DOKUMEN: BND10.00 (TIDAK DI KEMBALIKAN)
Tarikh dan Jam tutup mengambil dokumen tawaran : 30 September 2014 (3.00 petang)
Tarikh Tutup: 7 Oktober 2014 (2.00 petang)

Seterusnya...

JABATAN BANDARAN KUALA BELAIT DAN SERIA
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

TAWARAN UNTUK MEMBEKAL PAKAIAN SERAGAM PEGAWAS LETAK KERETA, ATENDAN LETAK KERETA DAN PENGHANTARAN SAMAN BAGI PENGGUNAAN BAHAGIAN PENGURUSAN LETAK KERETA, JABATAN BANDARAN KUALA BELAIT DAN SERIA
Tarikh Tawaran Dibuka: 24 September 2014
Tarikh Terakhir Mengambil Borang : 29 September 2014
Tarikh Terakhir Mengembalikan Borang : Hari Selasa, 30 September 2014

Seterusnya...

JABATAN KASTAM DAN EKSAIS DIRAJA
KEMENTERIAN KEWANGAN

1. 25/2014
MEMBEKAL DAN PEMASANGAN PAPAN-PAPAN TANDA DI BANGUNAN JABATAN KASTAM DAN EKSAIS DIRAJA MCT MUARA.

Seterusnya...

JABATAN PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

PENDIDIKAN 270914

Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

1. DOKUMEN-DOKUMEN tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi daripada Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan, semasa waktu-waktu bekerja, mulai hari Sabtu, 13 September 2014. Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn.

Seterusnya...

JABATAN PERKHIDMATAN ELEKTRIK
JABATAN PERDANA MENTERI

BILANGAN TAWARAN : JPE/LTK/BPP/091/2014
TAJUK TAWARAN : MAINTENANCE OF 150W AND 250W STREET LIGHTING MUKIM GADONG FOR A PERIOD OF TWO (2) YEARS
Tarikh Tutup : 21 OKTOBER 2014, (hari Selasa, jam 2.00 petang.)
Yuran Tawaran : B$30.00 (tidak dikembalikan)

Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DI KELAS: IV & V DI BAWAH KATEGORI: KA01 SAHAJA
TARIKH MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN: HARI RABU, 3 SEPTEMBER 2014
TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN: TIDAK LEWAT DARI JAM 2.30 PETANG, HARI SELASA, 23 SEPTEMBER 2014
TARIKH TUTUP : TIDAK LEWAT DARI JAM 2.30 PETANG, HARI SELASA, 30 SEPTEMBER 2014

BILANGAN: JKR/DOR/SRM23/2014
NAMA PROJEK: KONTRAK PENGGAL BERINTEGRASI BAGI PENGURUSAN PEMELIHARAAN KESELAMATAN JALAN RAYA, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
JUMLAH YURAN TAWARAN: BND500.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

No. Tawaran : JPPK/LTN/56/2014
PROPOSED NEW DESIGN AND BUILD FOR MRS BERAKAS GARRISON
Bayaran Tawaran : BND500.00 (tidak dikembalikan)
Kelas : IV DAN KE ATAS SAHAJA
Kategori : KA01 & B01
Tempoh penyiapan :
DUA BELAS (12) BULAN

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DI DALAM KELAS:VI SAHAJA. KATEGORI: (KA01) - (KOD BARU)
TARIKH MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN: 24 SEPTEMBER 2014
TARIKH TERAKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN: TIDAK LEWAT DARI JAM 12:00 TENGAH HARI, HARI KHAMIS, 4 NOVEMBER 2014
TARIKH TUTUP TAWARAN: TIDAK LEWAT DARI JAM 2:00 PETANG, HARI SELASA, 18 NOVEMBER 2014

BILANGAN : KPN/JKR/BTB/05/2014
NAMA PROJEK : CADANGAN PROJEK JAMBATAN TEMBURONG “PREQUALIFICATION OF TENDER FOR CONTRACT
NO. CC1 - MENTIRI TUNNELS”.
JUMLAH YURAN TAWARAN: $1,000.00 (SATU RIBU RINGGIT & TIDAK DIKEMBALIKAN)
E-DOKUMEN : NIL

Seterusnya...

PAUTAN JABATAN

 • harikebangsaan
 • dailydairy
 • bruneigovernment
 • infofoto
 • pentarama
 • pressroom

NOMBOR KECEMASAN

 • 991
 • 993
 • 995
 • 998

RADIO TELEVISYEN BRUNEI

 • RTB 1
 • RTB 2
 • RTB 3
 • RTB 4
 • RTB 5

Pautan ke akhbar-akhbar

 • borneoBulletin
 • sunday
 • weekEnd
 • mediaPermata
 • bt

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel