A+ A A-

PERATURAN PENGIKLANAN DALAM EDISI PELITA BRUNEI

 1. IKLAN hendaklah dialamatkan kepada : Penerbit Iklan Pelita Brunei, Bahagian Akhbar, Tingkat 2, Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri, Lapangan Terbang Lama Berakas BB3510, Negara Brunei Darussalam.
 2. Rang iklan hendaklah dimasukkan dalam disket menggunakan Microsoft Word dengan saiz font 11 ke 12 point, manakala persuratan mengenainya boleh dihantar dalam "hard copy".
 3. Iklan hendaklah sampai kepada penerbit dua (2) minggu sebelum tarikh terbit iklan yang dikehendaki.
 4. Rang iklan hendaklah dalam Bahasa Melayu menggunakan Sistem Ejaan Rumi baru. Bahasa Inggeris hanya boleh digunakan bagi deskripsi iklan yang dibukakan untuk penyertaan dari luar negeri atau perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan.
 5. Iklan-iklan hanya akan diterbitkan dua kali, itu pun jika belum sampai kepada tarikh tutup tawaran. Walau bagaimanapun pengeluaran iklan yang diterima adalah tertakluk kepada kekosongan ruangan.
 6. Jika perubahan mendadak pada iklan-iklan yang sudah dihantar hendaklah dimaklumkan kepada penerbit tidak lewat pada hari Sabtu sebelum jam 10.00 pagi bagi iklan yang akan diterbitkan pada minggu berikutnya.
 7. Sebarang iklan yang hendak ditarik balik (dibatalkan) hendaklah dimaklumkan tidak lewat dari hari Khamis 11.30 pagi iaitu bagi iklan yang akan diterbitkan pada hari Rabu akan datang.
 8. Hanya kementerian-kementerian, jabatan-jabatan kerajaan dan agensi-agensi separuh kerajaan sahaja yang diterima mengiklankan di PELITA BRUNEI.
 9. Hanya permohonan iklan-iklan yang mematuhi syarat-syarat dan peraturan ini sahaja yang akan dipertimbangkan.
 10. Iklan-iklan juga boleh di hantar terus melalui e-mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BAHAGIAN KESELAMATAN AGRIMAKANAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

BILANGAN TAWARAN : KPSU/AFS/TWN-01/2014
TAJUK TAWARAN : SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF ONE UNIT OF A TANDEM HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY MASS SPECTROMETER WITH HIGH RESOLUTION AND ACCURATE MASS CAPABILITY TO MINISTRY OF INDUSTRY AND PRIMARY RESOURCES, BRUNEI DARUSSALAM
TARIKH TUTUP TAWARAN : 22 APRIL 2014 HARI SELASA
JAM : 2.00 PETANG
TARIKH TAKLIMAT : 5 APRIL 2014
JAM 9.30 PAGI
TEMPAT : KOMPLEKS PENDARATAN IKAN, JALAN PERUSAHAAN SERASA, MUARA
YURAN TAWARAN : $ 100.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)
TARIKH TUTUP MENGAMBIL BORANG TAWARAN : 5 APRIL 2014

1. Tawaran hendaklah dialamatkan kepada alamat berikut tidak lewat dari jam 2.00 petang, pada hari Selasa, 22 APRIL 2014.

Pengerusi
Lembaga Tawaran Kecil
Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama
Tingkat Bawah, Bangunan Kementerian
Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama
Jalan Menteri Besar BB3910
Negara Brunei Darussalam

2. Tawaran-tawaran yang diterima lewat dari tarikh dan masa yang ditetapkan tidak akan dilayan.

3. Tawaran-tawaran hendaklah dalam sampul surat yang bertutup dan pada bahagian atas sebelah kiri sampul surat hendaklah ditulis dengan bilangan / tajuk tawaran dan tarikh tutup sahaja tanpa menunjukkan identiti syarikat / pembekal.

Seterusnya...

JABATAN KESELAMATAN DALAM NEGERI
JABATAN PERDANA MENTERI

Bilangan Tawaran JKDN/7B-3/2014
Tajuk Tawaran TERM CONTRACT (24 MONTHS) FOR JANITORIAL CLEANING/HOUSEKEEPING WORKS AT THE INTERNAL SECURITY DEPARTMENT HEADQUARTERS, JALAN UTAMA MENTIRI, KG. SUNGAI TILONG. BC3315 NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
Yuran Tawaran : B$50.00 (Tidak dikembalikan)
Tarikh Tutup : 29April 2014 (hari Selasa 2.00 petang)

Syarat-Syarat Tawaran :

1. TAWARAN adalah dipelawa daripada Syarikat-Syarikat yang berdaftar dengan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di- Pertuan Negara Brunei Darussalam yang mempunyai sijil pendaftaran Perniagaan Bab 16 & 17 dari Jabatan Peguam Negara.

2. Dokumen-dokumen tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi dari Unit Logistik, Bahagian Pengurusan dan Tenaga Manusia, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri, Jalan Utama Mentiri, Kampung Sungai Tilong, Negara Brunei Darussalam semasa waktu-waktu bekerja.

3. Yuran tawaran hendaklah dibayar dalam Wang Tunai dan Sijil Pendaftaran Perniagaan hendaklah disertakan bersama.

Seterusnya...

DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

1. Nama Tawaran : “KERJA-KERJA PERKHIDMATAN PEMOTONGAN RUMPUT DI KAWASAN BANGUNAN PERPUSTAKAAN MUARA TEMPOH KONTRAK 24 BULAN”
BilanganTawaran: 14/DBP/SH/2013-2014

2. Nama Tawaran : “KERJA-KERJA PERKHIDMATAN PEMOTONGAN RUMPUT DI KAWASAN BANGUNAN PERPUSTAKAAN LAMBAK KANAN TEMPOH KONTRAK 24 BULAN ”
BilanganTawaran: 15/DBP/SH/2013-2014

3. Nama Tawaran : “KERJA-KERJA PERKHIDMATAN PEMOTONGAN RUMPUT DI KAWASAN BANGUNAN PERPUSTAKAAN SENGKURONG TEMPOH KONTRAK 24 BULAN”
Bilangan Tawaran : 16/DBP/SH/2013-2014

4. Nama Tawaran : “KERJA-KERJA PERKHIDMATAN PEMOTONGAN RUMPUT DI KAWASAN BANGUNAN PERPUSTAKAAN TUTONG TEMPOH KONTRAK 24 BULAN”
BilanganTawaran: 17/DBP/SH/2013-2014

5. Nama Tawaran : “KERJA-KERJA PERKHIDMATAN PEMOTONGAN RUMPUT DI KAWASAN BANGUNAN PERPUSTAKAAN KUALA BELAIT TEMPOH KONTRAK 24 BULAN”
Bilangan Tawaran: 18/DBP/SH/2013-2014

6. Nama Tawaran : “KERJA-KERJA PERKHIDMATAN PEMOTONGAN RUMPUT DI KAWASAN BANGUNAN PERPUSTAKAAN PANDAN TEMPOH KONTRAK 24 BULAN ”
BilanganTawaran: 19/DBP/SH/2013-2014

7. Nama Tawaran : “KERJA-KERJA PERKHIDMATAN PEMOTONGAN RUMPUT DI KAWASAN BANGUNAN PERPUSTAKAAN SERIA TEMPOH KONTRAK 24 BULAN”
Bilangan Tawaran : 20/DBP/SH/2013-2014

Tarikh Tutup : 1 APRIL 2014, HARI SELASA, JAM 2.00 PETANG
YuranTawaran : $10.00 (tidak dikembalikan)

Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DI DALAM KELAS III (II, III & IV) DI BAWAH KATEGORI E01 ATAU M03 SAHAJA
TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN : 12 MAC 2014 (SABTU)
TARIKH TUTUP : 22 APRIL 2014 (Selasa) Hingga jam 2.00 petang

BIL : JKR/DDS011/2014-(SEW).T.III
KONTRAK BERMUSIM TIGA (3) TAHUN BAGI PEMBAIKAN PEMELIHARAAN BAGI KERJA-KERJA MEKANIKAL & ELEKTRIKAL UNTUK TADAHAN GADONG, JERUDONG, TUTONG, SINARUBAI, KUALA LURAH DAN LUMAPAS (2014-2017)
NOMBOR PROJEK: 13-14/DDS(SEW)/B00410
JUMLAH YURAN TAWARAN : BND25.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)
YURAN TAWARAN: BND25.00

DIBUKAKAN PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DI DALAM KELAS IV( III, IV & V) DI BAWAH KATEGORI KA01 ATAU E01 ATAU M03SAHAJA
TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN : 19 MAC 2014 (SABTU)
TARIKH TUTUP : 29 APRIL 2014 (Selasa) Hingga jam 2.00 petang

BIL : JKR/DDS010/2014-(SEW).T.IV
KONTRAK BERMUSIM TIGA (3) TAHUN BAGI RANCANGAN PENCEGAHAN DAN PEMBAIKAN PEMELIHARAAN BAGI KERJA-KERJA MEKANIKAL & ELEKTRIKAL DAN PEMELIHARAAN KAWASAN UNTUK TADAHAN TEMBURONG (2014-2017)
NOMBOR PROJEK: 13-14/DDS(SEW)/B00410
JUMLAH YURAN TAWARAN : BND125.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)
YURAN TAWARAN: BND125.00

DIBUKAKAN PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DI DALAM KELAS III (II, III & IV) DI BAWAH KATEGORI E01 ATAU M03 SAHAJA
TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN : 12 MAC 2014 (SELASA)
TARIKH TUTUP : 22 APRIL 2014 (Selasa) Hingga jam 2.00 petang

BIL : JKR/DDS009/2014-(SEW).T.III
KONTRAK BERMUSIM TIGA (3) TAHUN BAGI PEMBAIKAN PEMELIHARAAN BAGI KERJA-KERJA MEKANIKAL & ELEKTRIKAL UNTUK TADAHAN PINTU MALIM, LAMBAK KANAN, SUNGAI KEBUN DAN MENTIRI (2014-2017)
NOMBOR PROJEK: 13-14/DDS(SEW)/B00410
JUMLAH YURAN TAWARAN : BND25.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)
YURAN TAWARAN: BND25.00

DIBUKAKAN PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DI DALAM KELAS III (II, III & IV) DI BAWAH KATEGORI E01 ATAU M03 SAHAJA
TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN : 5 MAC 2014 (SELASA)
TARIKH TUTUP : 15 APRIL 2014 (Selasa) Hingga jam 2.00 petang

BIL : JKR/DDS009/2014-(SEW).T.III
KONTRAK BERMUSIM TIGA (3) TAHUN BAGI RANCANGAN PENCEGAHAN PEMELIHARAAN BAGI KERJA- KERJA MEKANIKAL & ELEKTRIKAL UNTUK TADAHAN PINTU MALIM, LAMBAK KANAN, SUNGAI KEBUN DAN MENTIRI (2014-2017)
NOMBOR PROJEK: 13-14/DDS(SEW)/B00410
JUMLAH YURAN TAWARAN : BND25.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)
YURAN TAWARAN: BND25.00

DIBUKAKAN PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DI DALAM KELAS IV & V DI BAWAH KATEGORI KA01 ATAU B01 SAHAJA
TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN : 1 APRIL 2014 (SELASA)
TARIKH TUTUP : 15 APRIL 2014 (Selasa) Hingga jam 2.00 petang

BIL : JKR/DBSBM005/2014
PEMBINAAN STOR BAJA DAN RACUN KAMPUNG WASAN
NOMBOR PROJEK: 2014DBSBM/PTN.01
JUMLAH YURAN TAWARAN : BND500.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

DIBUKAKAN PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DI DALAM KELAS III & IV DI BAWAH KATEGORI KA01 SAHAJA
TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN : 19 MAC 2014
TARIKH TERAKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN: TIDAK LEWAT DARI JAM 2.30 PETANG, HARI SELASA, 8 APRIL 2014
TARIKH TUTUP TAWARAN: 15 APRIL 2014 (Selasa) Hingga jam 2.00 petang

BIL : JKR/DOR/SRC09/2014
NAMA PROJEK: KERJA PEMBAIKAN JALAN DAN PERLINDUNGAN CERUN DI JALAN DUTA
JUMLAH YURAN TAWARAN : BND50.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

DIBUKAKAN PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DI DALAM KELAS IV & V DI BAWAH KATEGORI KA01 SAHAJA
TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN : 19 MAC 2014
TARIKH TERAKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN: TIDAK LEWAT DARI JAM 2.30 PETANG, HARI ISNIN, 7 APRIL 2014
TARIKH TUTUP TAWARAN: 8 APRIL 2014 (Selasa) Hingga jam 2.00 petang

BIL : JKR/DOR/SRM08/2014
NAMA PROJEK: MEMBAIKI TAMABAK JALAN DI SIMPANG 40 JALAN SUNGAI AKAR
JUMLAH YURAN TAWARAN : BND100.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

DIBUKAKAN PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DI DALAM KELAS III, IV & V DI BAWAH KATEGORI KA01, MO3 & KPB10 SAHAJA
Hingga jam 2.30 petang, Hari Selasa: 1 April 2014
Tarikh Tutup: 15 April 2014

Bil: JKR/DWS/007/2014
KONTRAK PENGGAL BAGI KERJA- KERJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN LOJI RAWATAN AIR BATANG DURI, TEMBURONG (2014-2016)
YURAN TAWARAN: BND100.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)
JUMLAH YURAN: BND100.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

1. DOKUMEN-DOKUMEN tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi daripada Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat BawahKementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan, semasa waktu- waktu bekerja, mulai hari Rabu, 5Mac 2014. Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn. (Bagi Tawaran: KK/12/2014 (RKN) SEHINGGA KK/17/2014 (ESTET)

1. Dokumen-dokumen tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi daripada Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan, semasa waktu- waktu bekerja, mulai hari Sabtu, 8 Mac 2014. Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn. (Bagi Tawaran: KK/18/2014 (RKN) SEHINGGA KK/26/2014 (PPN) (TC).

2. Tawaran-tawaran hendaklah dihantar dalam sampul surat yang tertutup dengan menyatakan bilangan tajuk tawaran serta tarikh tutup tanpa menunjukkan identiti pemborong dan dialamatkan kepada :-

Pengerusi Lembaga Tawaran Kecil.
Peti Tawaran, Tingkat Bawah,
Kementerian Kesihatan,
Commonwealth Drive
Bandar Seri Begawan BB 3910
Negara Brunei Darussalam

3. Tawaran-tawaran hendaklah disediakan dengan menggunakan borang-borang tawaran yang telah ditetapkan dan disediakan dalam dua(2) salinan termasuk salinan asal. Dokumen dokumen tawaran hendaklah dihantar tidak lewat dari jam 2.00 petang, hari Selasa pada 8 April 2014. Tawaran yang diterima lewat dari tarikh dan masa yang itetapkan tidak akan dilayan.

4. Yuran Tawaran (Tender Fee) bagi tiap-tiap tawaran adalah seperti dinyatakan dan dikehendaki pembayaran dengan WANG TUNAI sahaja (dan yuran tawaran tidak akan dikembalikan). Pembayaran hendaklah dibuat di Bahagian Akaun, Tingkat Bawah Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan semasa waktu-waktu bekerja.

Waktu Menerima Bayaran

ISNIN - KHAMIS 8.00 PAGI - 11.00 PAGI
2.00 PETANG - 3.00 PETANG
SABTU 8.00 PAGI - 10.00 PAGI

5. Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam tidak semestinya menerima tawaran yang paling rendah atau lain-lain tawaran.

6. Tawaran adalah dibukakan kepada semua pemborong-pemborong dan hendaklah mempunyai kelayakan seperti berikut :-

• Sijil Pendaftaran Perniagaan Yang Masih Sahlaku dan Berdaftar dengan Kementerian Kesihatan.
• Manakala bagi Pemborong/Pembekal yang menyertai tawaran ubat-ubatan (Drug and Medicine) mestilah mempunyai Lesen Racun yang sah Poison Act’ (Cap. 114).
• Manakala bagi Pemborong/Pembekal yang menyertai tawaran bagi kerja-kerja pembangunan dan pendawaian elektrik mestilah mempunyai Lesen Pendaftaran yang masih sah daripada Kementerian Pembangunan.

7. Penender yang menolak atau membatalkan tawaran atau kontrak setelah kebenaran tawaran diperolehi atau setelah tutup tawaran akan dikenakan denda selaras dengan peraturan dan garispandu yang diberikan oleh Lembaga Tawaran Negara.

Seterusnya...

PUSAT PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

BILANGAN TAWARAN: KPSU/EDC/SH/01/2014
TAJUK TAWARAN: TERM CONTRACT OF 12 MONTHS FOR GRASS CUTTING AND SITE CLEANING AT ENTREPRENEURIAL DEVELOPMENT CENTRE AND NATIONAL STANDARD CENTRE, MINISTRY OF INDUSTRY AND PRIMARY RESOURCES NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
TARIKH TUTUP TAWARAN: 10 APRIL 2014 HARI: KHAMIS JAM: 2.00 PETANG
TARIKH TAKLIMAT: 3 APRIL 2014 HARI: KHAMIS JAM: 9.00PAGI

1. TEMPAT: KM 33, PUSAT PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN, SINAUT, TUTONG
TARIKH TUTUP PEMBAYARAN DAN MENGAMBIL BORANG: 29 MAC 2014
HARI: SABTU JAM: 10.00PAGI

DIBUKA kepada Pemborong-Pemborong dalam Kelas I dan II dalam Kategori 4C dan S03 sahaja yang berdaftar dengan Kementerian Pembangunan.

Seterusnya...

POLITEKNIK BRUNEI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

JAWATANKUASA SEBUT HARGA POLITEKNIK BRUNEI BLOK 2E, KONDOMINIUM JALAN ONG SUM PENG BANDAR SERI BEGAWAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

BILANGAN SEBUT HARGA: PB/KANTINSTALL1/Q/2014/001
KETERANGAN: SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KANTIN ‘STALL1’ UNIT 2.02 BAGI POLITEKNIK BRUNEI, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM, BAGI TEMPOH (3) TAHUN.
BAYARAN YURAN / DOKUMEN TAWARAN: $10.00 (Bayaran Yuran/Dokumen Tawaran tidak dikembalikan)
TARIKH TUTUP DAN WAKTU: 1 APRIL 2014 (Tidak lewat jam 11.00 pagi)

BILANGAN SEBUT HARGA : PB/KANTINSTALL2/Q/2014/002
KETERANGAN: SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KANTIN ‘STALL2’ UNIT 2.03 BAGI POLITEKNIK BRUNEI, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM, BAGI TEMPOH (3) TAHUN.
BAYARAN YURAN / DOKUMEN TAWARAN: $10.00 (Bayaran Yuran/Dokumen Tawaran tidak dikembalikan)
TARIKH TUTUP DAN WAKTU: 1 APRIL 2014 (Tidak lewat jam 11.00 pagi)

(HARI BIASA)
WAKTU-WAKTU PENERIMAAN WANG BAYARAN YURAN/DOKUMEN TAWARAN

ISNIN - KHAMIS 8.00 PAGI HINGGA 11.45 PAGI
1.45 PETANG HINGGA 3.00 PETANG
SABTU 8.00 HINGGA 10.00 PAGI

Syarat-Syarat Iklan Sebut Harga

1. SEBUT HARGA adalah dipelawa daripada Syarikat-Syarikat yang berdaftar dengan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

2. Bayaran Yuran Sebut Harga bagi setiap tawaran adalah dikehendaki dalam bentuk Wang Tunai. Penawar adalah dikehendaki membayar semua Yuran Sebut Harga seperti yang diiklankan. Yuran Sebut Harga tidak akan dikembalikan kepada setiap penawar sama ada yang berjaya atau yang tidak berjaya setelah menghantar sebut harga yang jujur (bone-fide tendera).

3. Kadar Yuran Tawaran adalah seperti yang ditetapkan dalam Iklan Tawaran.

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

TAWARAN: JPPK/LTK/07/2014
SUPPLY FOAM LIQUID CONCENTRATES AND OTHER ASSOCIATED WORKS RELATED TO FIRE PROTECTION SYSTEM (DELUGE SYSTEM) AT HANGAR 'A' & 'B' PENGKALAN TENTERA UDARA DIRAJA BRUNEI

Bayaran Tawaran: $100.00 (tidak dikembalikan)
Kelas : III DAN KE ATAS SAHAJA
Kategori: P01, P05, E01 & E02
Tempoh Penyiapan: 3 TAHUN

Syarat-Syarat Tawaran :

TAWARAN hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tawaran, Lembaga Tawaran Kecil, Bangunan Baru Kementerian Pertahanan, Blok C, Jabatanarah Kewangan dan Perolehan, Bolkiah Garison BB3510, Negara Brunei Darussalam. Tidak lewat jam 2.00 petang hari Selasa, 1 April 2014.

Dokumen - dokumen tawaran boleh diperolehi dari Unit Kaunter Perkhidmatan Pelanggan (Blok D), Jabatanarah Kewangan dan Perolehan Kementerian Pertahanan semasa hari-hari bekerja (Isnin hingga Jumaat). Tarikh terakhir mengambil dokumen tawaran pada 28 Mac 2014, hari Jumaat jam 3.00 petang.

Bayaran tawaran, ‘Tender fee’ hendaklah dibayar di Unit Kaunter Bahagian Kewangan Blok C, Tingkat 1, Jabatanarah Kewangan dan Perolehan, Blok D, Kementerian Pertahanan, Bolkiah Garison BB3510, Negara Brunei Darussalam.

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

JABATAN PELABUHAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

KETERANGAN TAWARAN

1. TAWARAN ini dibukakan kepada Syarikat tempatan yang memiliki Sijil Pendaftaran Section 16 & 17 dan Lesen Rampaian yang dikeluarkan oleh Jabatan Bandaran Dan Pejabat Daerah dan Kementerian Pembangunan bagi kategori kerja 6h.

2. Dokumen tawaran boleh didapati di Unit Tawaran & Sebut Harga, Tingkat 2, Jabatan Pelabuhan pada waktu - waktu bekerja:

Hari Isnin hingga Khamis - 8.00 Pagi hingga 11.00 Pagi
1.30 Petang hingga 2.30 Petang
Hari Sabtu 8.00 Pagi hingga 10.00 Pagi.

Tarikh akhir mengambil Dokumen Sebut Harga pada 9 April 2014.

3. Tarikh tutup tawaran pada hari Rabu, 16 April 2014, jam 2.00 petang.

4. Tawaran hendaklah disimpan di dalam sampul surat yang tidak menyatakan nama syarikat atau logo syarikat.

Seterusnya...

JABATAN PENERBANGAN AWAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN


1. TAWARAN-TAWARAN adalah dipelawa untuk "THE PROVISION, SUPPLY AND DELIVERY OF TWO (2) UNITS OF VEHICLES FOR DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION".

2. Tawaran-tawaran berkenaan hendaklah dihantar dalam sampul surat yang bertutup tanpa menunjukkan identity atau logo pembekal / pemborong, ditulis dengan :-

THE PROVISION, SUPPLY AND DELIVERY OF TWO (2) UNITS OF VEHICLES FOR DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION
Bilangan Tawaran : DCA/AFS/MPV/2013 (R)
Tarikh Tutup : Hari Selasa, 8 April 2014
Kepada :

PENGERUSI LEMBAGA
TAWARAN KECIL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
JALAN MENTERI BESAR BB 3910
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Seterusnya...

JABATAN KEHAKIMAN NEGARA
JABATAN PERDANA MENTERI

IKLAN SEBUT HARGA

1. BILANGAN TAWARAN : JKN/BPB/LTK/1-2014 KERJA-KERJA PEMBERSIHAN BANGUNAN MAHKAMAH-MAHKAMAH DAERAH BELAIT, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM BAGI TEMPOH 24 BULAN.
TARIKH TERAKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN IAITU : 25 MAC 2014
TARIKH TUTUP : HARI SELASA, 1 APRIL 2014

Seterusnya...

JABATAN PERCETAKAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

PEMBEKAL-PEMBEKAL adalah dipelawa bagi menghantar tawaran mereka kepada Pengerusi Lembaga Tawaran Kecil, Jabatan Perdana Menteri, Level 1 Bangunan Jabatan Perdana Menteri, Jalan Perdana Menteri, Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam bagi membekalkan yang disebutkan berikut :

MEMBEKALKAN, PENGHANTARAN, PEMASANGAN, KONFIGURASI, PENGUJIAN, PENTAULIAHAN, LATIHAN, PEMELIHARAAN (PENYELENGGARAAN) DAN JAMINAN BAGI PEMANTAUAN SISTEM KESELAMATAN DAN SISTEM KAWALAN LALUAN KE ATAS BANGUNAN PERCETAKAN KESELAMATAN, JABATAN PERCETAKAN KERAJAAN. THE SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, CONFIGURATION, TESTING, COMMISSIONING, TRAINING, MAINTENANCE AND WARRANTY OF BUILDING SECURITY MONITORING SYSTEM AND ACCESS CONTROL SYSTEM OF SECURITY PRINTING BUILDING, GOVERNTMENT PRINTING DEPARTMENT
RUJUKAN TAWARAN: GP/ADM/SP/01/2014

Dokumen-dokumen dan syarat-syarat bagi pembekal boleh diperolehi dan pembayaran (tidak dikembelikan) bagi Yuran Tawaran $50.00 + Yuran Dokumen $5.00 boleh dibuat di Bahagian Pentadbiran, Tingkat 1, Jabatan Percetakan Kerajaan, Lapangan Terbang Lama, Berakas, Bandar Seri Begawan BB3510, Negara Brunei Darussalam bila-bila masa waktu bekerja. Tarikh tutup menghantar tawaran ialah hari Selasa 15 April 2014, jam 2.00 petang.

Seterusnya...

JABATAN ALAM SEKITAR, TAMAN & REKREASI
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DI BUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM KELAS III & IV DALAM KATEGORI KP12 ATAU 5F
Tarikh Buka Tawaran pada : 11 Mac 2014 (Selasa)
Tarikh Tutup Pada : 25 Mac 2014 (Selesa) Sebelum Jam : 2.00 petang

(Di Tutup di Pejabat Lembaga Tawaran Kecil, di Tingkat Bawah Bangunan Kementerian Pembangunan, Lapangan Terbang Lama Berakas, Bandar Seri Begawan BB3510, Negara Brunei Darussalam)

JASTRE / BL / T019 / 2013
LANDSCAPE MAINTENANCE TO JALAN SULTAN TOWARDS JALAN RAJA ISTERI PENGIRAN ANAK SALEHA TO TELANAI TRAFFIC LIGHT INCLUDING ROADSIDES ALONG ISTANA NURUL IMAN AND ISTANA MAIN GATE PLANTER AND LANDSCAPE OUTSIDE HIJAU BAIDURI, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM FOR A PERIOD OF TWO (2) YEARS.
NO. PROJEK : JASTRE / BL / T003 / 2014
JUMLAH YURAN TAWARAN : B$ 50.00 (Non Refundable)

Seterusnya...

JABATAN PENJARA
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

BILANGAN TAWARAN : JPB/1/2014
KETERANGAN: TAWARAN MEMBEKALKAN CATUAN MAKANAN BAGI PENJARA WANITA JERUDONG
YURAN TAWARAN :BND10.00 (Tidak Dikembalikan)
TARIKH TUTUP DAN WAKTU Hari Selasa, 1 April 2014 (tidak lewat dari jam 2.00 petang)

WAKTU-WAKTU MENERIMA / MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN :

ISNIN-KHAMIS : 8.00 HINGGA 11.30 PAGI DAN
1.30 HINGGA 3.00 PETANG
HARI SABTU :8.00 HINGGA 10.00 PAGI

Syarat-Syarat Tawaran:

1. TAWARAN-TAWARAN adalah dipelawa daripada Syarikat-Syarikat yang berdaftar Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DI KELAS IV, V & VI DI BAWAH KATEGORI KA01 SAHAJA
TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN : 25 MAC 2014 (SELASA)
TARIKH TUTUP : 8 APRIL 2014 (Selasa) Hingga jam 2.00 petang

BIL : JKR/DTS/17/BKT/2014-T/V
KERJA - KERJA MEMBAIKPULIH CERUN DI BELAKANG KANTIN SEKOLAH MENENGAH CHUNG HWA, BANDAR SERI BEGAWAN
NOMBOR PROJEK: (34/14)JKR/BKT-KB/BM/1189
JUMLAH YURAN TAWARAN : BND50.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

DIBUKAKAN PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DI DALAM KELAS II & III SAHAJA DI KATEGORI KA01 SAHAJA
TARIKH MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN: 12 MAC 2014
TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN : TIDAK LEWAT DARI JAM 2.30 PETANG, HARI ISNIN 24 MAC 2014
TARIKH TUTUP : TIDAK LEWAT DARI JAM 2.00 PETANG, HARI SELASA 25 MAC 2014

BIL : JKR/DOR/SRM 07/2014
MEMBAIKI TANAH RUNTUH DI SPG 669, JALAN GADONG
JUMLAH YURAN TAWARAN : $30.00 (TIGA PULOH RINGGIT SAHAJA & TIDAK DIKEMBALIKAN)

DIBUKAKAN PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DI DALAM V (IV, V & VI) KATEGORI KA01 SAHAJA
TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN : HARI SABTU, 29 MAC 2014
TARIKH TUTUP : HARI SELASA (2.00 petang) - 22 APRIL 2014

BIL : JKR/DDS/007/2014 - (CDE)T.V
MENAIKKAN TARAF SUNGAI TAMPOI DARI JALAN TUTONG HINGGA SIMPANG 38 JALAN SELAYUN
NOMBOR PROJEK: 13-14/DDS(CDE)/-NIL
YURAN TAWARAN : $250.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

DIBUKAKAN PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DI DALAM KELAS : III & IV KATEGORI KA01 SAHAJA
TARIKH MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN: 10 MAC 2014
TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN : TIDAK LEWAT DARI JAM 2.00 PETANG, HARI ISNIN, 24 MAC 2014
TARIKH TUTUP TAWARAN : TIDAK LEWAT DARI JAM 2.00 PETANG, HARI SELASA, 25 MAC 2014

BIL : JKR/DOR/SRM 06/2014
KERJA-KERJA PEMBAIKAN TANAH SUSUR DI SEPANJANG JALAN KASAT
JUMLAH YURAN TAWARAN : $30.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)
E-DOKUMEN : NIL

TAWARAN-TAWARAN hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tawaran, Lembaga Tawaran Kecil, Tingkat Bawah, Kementerian Pembangunan, Berakas BB3510, Negara Brunei Darussalam (kecuali) lain daripada alamat yang dinyatakan dalam iklan atau dokumen tawaran.

Tawaran-tawaran yang diterima lewat daripada tarikh dan masa yang telah ditetapkan tidak akan dilayan.

Tawaran-tawaran mestilah dihadapkan dalam sampul surat yang rapi (sealed) dengan menyatakan tajuk projek yang berkenaan tanpa menyatakan nama penawar dan di hantar kepada alamat yang dinyatakan dalam dokumen tawaran.

Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

1. DOKUMEN-DOKUMEN tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi daripada Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan, semasa waktu-waktu bekerja, mulai hari Rabu, 26 Februari 2014

(BIL TAWARAN: KK/16/2014 (UPP)(TC) dan BIL TAWARAN: KK/17/2014 (UPP)(TC). Hari Sabtu, 1 Mac 2014
(BIL TAWARAN: KK/18/2014(LAB)(TC),BIL TAWARAN: KK/19/2014 (PPN)(TC), BIL TAWARAN: KK/20/2014 (PPN)(TC),BIL TAWARAN; KK/21/2014 (PPN)(TC),BIL TAWARAN: KK/22/2014(PPN)(TC).
Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn.

2. Tawaran-tawaran hendaklah dihantar dalam sampul surat yang tertutup dengan menyatakan bilangan tajuk tawaran serta tarikh tutup tanpa menunjukkan identiti pemborong dan dialamatkan kepada :-

Pengerusi Lembaga Tawaran Kecil.
Peti Tawaran, Tingkat Bawah,
Kementerian Kesihatan,
Commonwealth Drive
Bandar Seri Begawan BB 3910
Negara Brunei Darussalam

3. Tawaran-tawaran hendaklah disediakan dengan menggunakan borang-borang tawaran yang telah ditetapkan dan disediakan dalam dua (2) salinan termasuk salinan asal. Dokumen dokumen tawaran hendaklah dihantar tidak lewat dari jam 2.00 petang, hari Selasa pada 25 Mac 2014. Tawaran yang diterima lewat dari tarikh dan masa yang ditetapkan tidak akan dilayan.

3. Tawaran-tawaran hendaklah disediakan dengan menggunakan borang-borang tawaran yang telah ditetapkan dan disediakan dalam dua (2) salinan termasuk salinan asal. Dokumen dokumen tawaran hendaklah dihantar tidak lewat dari jam 2.00 petang, hari Selasa pada 1 April 2014. Tawaran yang diterima lewat dari tarikh dan masa yang ditetapkan tidak akan dilayan.

Seterusnya...

KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG KELAS IV ATAU V DAN KATEGORI B01 ATAU KA01

BIL: KHEU/BDP/LTK/002/2014
U.S.A.I - MASJID KAMPUNG JUNJUNGAN, BRUNEI MUARA - Menaiktaraf Bahan Bangunan
YURAN DOKUMEN: $500.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)
Tarikh dan jam tutup mengambil dokumen tawaran: 1 April 2014 (3.00 petang)
Tarikh Tutup: 8 April 2014 (2.00 petang)

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONGPEMBORONG KELAS VI DAN KATEGORI B01

BIL: KHEU/BDP/LTK/003/2014
SEKOLAH MENENGAH ARAB KAMPONG RIMBA
YURAN DOKUMEN: $5,000.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)
Tarikh dan jam tutup mengambil dokumen tawaran: 8 April 2014 (3.00 petang)
Tarikh Tutup: 15 April 2014 (3.00 petang)

Syarat-Syarat Tawaran :-

1. TAWARANhendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tawaran Lembaga Tawaran Kecil, Tingkat 1, Bahagian Kewangan, Bangunan Kementerian Hal Ehwal Ugama, Jalan Menteri Besar, Berakas BB3910, Negara Brunei Darussalam (kecuali ditetapkan alamat yang lain dalam iklan atau dokumen tawaran) tidak lewat dari jam 2.00 petang pada tiap-tiap hari Selasa seperti tarikh yang telah ditetapkan.

2. Tawaran-tawaran yang diterima lewat dari tarikh dan masa yang telah ditetapkan tidak akan dilayan.

3. Tawaran-tawaran mestilah dihadapkan dalam sampul surat yang rapi (sealed) dengan menyatakan tajuk projek yang berkenaan tanpa menyatakan nama penawar dan di hantar kepada alamat di para satu menurut arahan yangdinyatakan dalam Dokumen Kontrak.

4. Dokumen-dokumen tawaran dan penerangan-penerangan yang lanjut bolehlah didapati dan diperolehi dari Tingkat 1, Bahagian Kewangan, Bangunan Kementerian Hal Ehwal Ugama, Jalan Menteri Besar Berakas BB3910, Negara Brunei Darussalam. Jumlah yuran adalah seperti berikut.

Seterusnya...

JABATAN PELABUHAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

KETERANGAN SEBUT HARGA

JP/SH 4/2014-2015
MEMBEKALKAN PERABOT PEJABAT JABATAN PELABUHAN

1. TAWARAN sebut harga ini dibukakan kepada syarikat bumiputra yang mana pemilik syarikat adalah terdiri dari rakyat Kebawah DYMM dan syarikat atau pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Pembangunan dengan jadual had kewangan kerja kelas II, III dan IV sahaja. Mempunyai kategori kerja P06 atau berkaitan.

2. Dokumen sebut harga boleh diperolehi:

UNIT TAWARAN & SEBUT HARGA
TINGKAT 2, JABATAN PELABUHAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
MUARA BT1728
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

3. Pada waktu-waktu seperti berikut:

Hari Isnin hingga Khamis 08.00Pagi hingga 11.00 Pagi
1.30 Petang hingga 2.30 Petang
Hari Sabtu 08.00Pagi hingga 10.00 Pagi

4. Borang sebutharga yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dikembalikan ke alamat berikut:

PENGERUSI
JAWATAKUASA SEBUT HARGA
JABATAN PELABUHAN
MUARA BT1728
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

5. Tarikh akhir mengambil Dokumen Sebut harga pada 26 Mac 2014 hari Rabu jam 2.30 petang.

6. Borang sebut harga hendaklah dikembalikan tidak lewat hari Rabu, 2 April 2014, jam 2.00 Petang.

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

No. Tawaran: JPPK /LTK/ 06/2014
Tajuk Tawaran : PROJEK MANAGEMENT SERVICES FOR PROPOSED 3 BLOCKS (48 UNITS) SFQ 'F' FLATS PHASE 5B, BRUNEI GARRISON, SERIA
Yuran Tawaran : $100.00 (Tidak dikembalikan)
Kelas: TIDAK BERKENAAN
Kategori: SPECIALST WORKS - PROJECT MANAGEMENT
Tempoh Penyiapan: SELARAS DENGAN PENYIAPAN PROJEK

a. TAWARAN-TAWARAN hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tawaran, LembagaTawaran Kecil, Bangunan Kementerian Pertahanan,Blok 'C', Jabatanarah Kewangan dan Perolehan, Bolkiah Garison BB3510, Negara Brunei Darussalam, dilanjutkan tidak lewat jam 2.00 petang, hari Selasa, 25 Mac 2014.
Dokumen-dokumen tawaran boleh diperolehi dari Jabatanarah Pembangunan danPerkhidmatan Kerja, Tingkat 1 Block D, Bangunan Kementerian Pertahanan, Bolkiah Garrison BB3510, Negara Brunei Darussalam semasa hari-hari bekerja (Isnin - Jumaat). Tarik terakhir mengambil dokumen tawaran dilanjutkan pada 21 Mac 2014, hari Jumaat jam 4.00 petang.

b. Bayaran Tawaran, Tender Fee hendaklah dibayar di Bahagian Pentadbiran dan Kewangan Jabatanarah Kewangan dan Perolehan, Blok 'C', Tingkat satu Bangunan Kementerian Pertahanan, Bolkiah Garison BB3510, Negara Brunei Darussalam.

WAKTU BAGI MENERIMA BAYARAN

ISNIN - KHAMIS : 8.00 pagi - 3.00 petang
JUMAAT : 8.00 pagi - 10.30 pagi
2.30 petang - 3.00 petang

c. Pembekal adalah dikehendaki membayar semua Yuran Dokumen dan Bayaran Tawaran seperti yang diiklankan. Yuran Tawaran adalah dikehendaki dan tidak akan dikembalikan kepada setiap pemborong sama ada yang berjaya atau yang tidak berjaya setelah menghantar tawaran yang jujur (bon-fide tender). Kadar Yuran Tawaran adalah seperti yang ditetapkan dalam iklan tawaran.

d. Pemborong yang tidak memenuhi kelas dan kategori yang dinyatakan, tidak akan dibenarkan untuk menyertai tawaran ini.

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN

BILANGAN SEBUT HARGA: MOFAT/PENT/02/2014
“MEMBEKAL BAHAN BACAAN DAN SURAT KHABAR TEMPATAN DAN LUAR NEGERI BAGI TEMPOH TIGA (3) BULAN (APRIL.MEI.JUN 2014)
TARIKH TUTUP DAN WAKTU: HARI SELASA, 25 MAC 2014 JAM 2.00 PETANG

WAKTU-WAKTU MENDAPATKAN BORANG/DOKUMEN SEBUT HARGA:

ISNIN HINGGA KHAMIS:8.00 PAGI HINGGA 2.00 PETANG
SABTU: 8.00 PAGI HINGGA 10.00 PAGI

1. SEBUT HARGA adalah dipelawa daripada Syarikat-Syarikat yang berdaftar dengan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

2. Borang Sebut Harga boleh didapati di Jabatan Pentadbiran, Kementerian Hal Ehwal Luar negeri dan Perdagangan, Jalan Subok, Negara Brunei Darussalam.

3. Syarikat yang tidak dapat membekalkan jenis Surat Khabar yang dinyatakan di dalam Borang Sebut Harga hendaklah menuliskan “No Quote” di petak yang disediakan.

Seterusnya...

JABATAN KAJICUACA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

1. Tawaran adalah dipelawa bagi : “TWO YEARS TERM CONTRACT FOR CLEANING BRUNEI DARUSSALAM METEOROLOGICAL DEPARTMENT (BDMD) BLOCK B23, ANGGEREK DESA FLAT, BERAKAS, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM”

2.Tawaran hendaklah dihantar dalam sampul surat yang ditutup rapi tanpa menunjukkan identiti atau logo pembekal/pemborong ditulis dengan:

Tawaran adalah dipelawa bagi : “TWO YEARS TERM CONTRACT FOR CLEANING BRUNEI DARUSSALAM METEOROLOGICAL DEPARTMENT (BDMD) BLOCK B23, ANGGEREK DESA FLAT, BERAKAS, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM”
Bilangan Tawaran : JKBD/2014/SH-05
Tarikh Tutup : RABU 26 MAC 2014

Kepada :

Pengerusi Jawatankuasa Sebut Harga
Jabatan Kajicuaca Brunei Darussalam
Tingkat 3, Blok B23, Flat Anggerek
Desa, Simpang 32-37
Kampung Anggerek Desa BB3713
Negara Brunei Darussalam.

3. Sebut harga hendaklah sampai kepada Pengerusi Jawatankuasa Sebut Harga yang beralamat diatas tidak lewat dari jam 2.00 petang pada hari Rabu, 26 Mac 2014. Tawaran yang diterima lewat dari tarikh dan masa yang ditetapkan tidak akan dilayan.

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

MINDEF/DFA/RC/180 3)
COMPREHENSIVE MAINTENANCE SERVICE OF GYM EQUIPMENT - FIVE (5) YEARS CONTRACT
Yuran Tawaran: $50.00 (tidak dikembalikan)

Syarat-Syarat Tawaran :

TAWARAN-TAWARAN hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tawaran, Lembaga Tawaran Kecil, Bangunan Baru Kementerian Pertahanan, Blok C, Jabatanarah Kewangan dan Perolehan, Bolkiah Garison BB3510, Negara Brunei Darussalam, tidak lewat jam 2.00 petang hari Selasa, 8 April 2014. Dokumen - dokumen tawaran boleh diperolehi dari Unit Kaunter perkhidmatan Pelanggan (Blok D), Jabatanarah Kewangan dan Perolehan Kementerian Pertahanan semasa hari-hari bekerja (Isnin hingga Jumaat).

Bayaran tawaran, ‘Tender fee’ hendaklah dibayar di Unit Kaunter Bahagian Kewangan Blok C, Tingkat 1, Jabatanarah Kewangan dan Perolehan, Blok D, Kementerian Pertahanan, Bolkiah Garison BB3510, Negara Brunei Darussalam.

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

JABATAN PERKHIDMATAN ELEKTRIK
JABATAN PERDANA MENTERI

Bil. Tawaran : JPE / LTK / BP / 010 / 2014
Tajuk Sebut Harga : SUPPLY AND DELIVERY OF STS SPLIT CONFIGURATION PLC KEYPAD PREPAYMENT METERS (THREE PHASE METER)
Tarikh Tutup : 1 April 2014, (Hari Selasa) Jam 2.00 Petang
Yuran Tawaran : B$ 50.00 (tidak dikembalikan)

Bil. Tawaran : JPE / LTK / BP/ 011 / 2014
Tajuk Sebut Harga : SUPPLY AND DELIVERY OF STS SPLIT CONFIGURATION PLC KEYPAD PREPAYMENT METERS (SINGLE PHASE METER)
Tarikh Tutup : 1 April 2014, (Hari Selasa) Jam 2.00 Petang
Yuran Tawaran : B$ 30.00 (tidak dikembalikan)

Tempat Tutup :

‘PETI TAWARAN’
PENGERUSI LEMBAGA TAWARAN KECIL
JALAN MENTERI BESAR
JABATAN PERDANA MENTERI,
NEGARA BRUNEIDARUSSALAM

KELAYAKAN: PEMBEKAL YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN BAGI KATEGORI P01/P05 DALAM KELAS II KE ATAS Dokumen-dokumen tawaran bolehlah diperolehi dari Unit Pendaftaran, Bahagian Perdagangan, Tingkat I, Jabatan Perkhidmata Elektrik, Jabatan Perdana Menteri, Negara Brunei Darussalam.

Seterusnya...

JABATAN TANAH
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

BILANGAN TAWARAN: TANAH/01/2014
NAMA TAWARAN: TAWARAN KERJA-KERJA PEMELIHARAAN BANGUNAN JABATAN TANAH, JABATAN UKUR DAN JABATAN PERANCANG BANDAR DAN DESA LAPANGAN TERBANG LAMA BERAKAS, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

1. TAWARAN adalah dipelawa dari Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

2. Dokumen tawaran dan keterangan lanjut mengenai perkara ini bolehlah diperolehi di Unit Kewangan Bahagian Pentadbiran, Jabatan Tanah Tingkat 4 Bangunan jabatan Tanah, Lapangan Terbang Lama Berakas, Negara Brunei Darussalam semasa waktu pejabat dibuka.

3. Setiap pemborong yang berhasrat mengikuti tawaran ini memstilah membayar yuran tawaran berjumlah $20.00 (Ringgit : Dua Puluh Ringgit Brunei Sahaja) yang tidak akan dikembalikan kepada penender-penender samada yang Berjaya atau tidak Berjaya.Waktu pembayaran Hari Isnin hingga Khamis jam 8.00 pagi hingga 11.00 pagi dan 2.00 petang hingga 3.00 petang dan Hari Sabtu jam 8.00 pagi hingga 10.00 pagi.

Seterusnya...

JABATAN BELIA DAN SUKAN
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN BELIA DAN SUKAN

BIL TAWARAN : (5)JBS/ADM/UP/2014

Peti Sebutharga,
Tingkat 4,
Jabatan Belia dan Sukan,
Kementerian Kebudayaan Belia Dan Sukan,
Bangunan Kementerian Kebudayaan Belia Dan sukan,
Simpang 336-17, Jalan Kebangsaan,
Bandar Seri Begawan BA1211,
Negara Brunei Darussalam.

BIL TAWARAN : (031)JBS/ADM/QC/2014
KETERANGAN : PROPOSED SUPPLY AND DELIVERY OF NEW ADDITIONAL SOUND SYSTEM ACCESSORIES FOR MAINTENANCE UNIT.
YURAN TAWARAN : $5.00
TARIKH TUTUP (Tidak Lewat Jam 2.00 Petang) : 26 MAC 2014

BIL TAWARAN : (039)JBS/ADM/QC/2014
KETERANGAN : SUPPLY AND INSTALL ADDITIONAL CCTV SYSTEM AND REPAIR THE EXISTING SYSTEM AT HASSANAL BOLKIAH NATIONAL STADIUM.
YURAN TAWARAN : $5.00
TARIKH TUTUP (Tidak Lewat Jam 2.00 Petang) : 26 MAC 2014

BIL TAWARAN : (040)JBS/ADM/QC/2014
KETERANGAN : SUPPLY AND INSTALL NEW CCTV SYSTEM AT TRACK AND FIELD, HBNSC AND REPAIR CCTV SYSTEM AT SWIMMING POOL, HBNSC.
YURAN TAWARAN : $5.00
TARIKH TUTUP (Tidak Lewat Jam 2.00 Petang) : 26 MAC 2014

BIL TAWARAN : (041)JBS/ADM/QC/2014
KETERANGAN : SUPPLY AND INSTALL NEW CCTV SYSTEM AND REPAIR THE EXISTING CCTV SYSTEM AT YOUTH CENTRE, BANDAR SERI BEGAWAN.
YURAN TAWARAN : $5.00
TARIKH TUTUP (Tidak Lewat Jam 2.00 Petang) : 26 MAC 2014

BIL TAWARAN : (042)JBS/ADM/QC/2014
KETERANGAN : SUPPLY AND INSTALL NEW CCTV SYSTEM FOR YOUTH PARK AT HASSANAL BOLKIAH NATIONAL STADIUM AREA.
YURAN TAWARAN : $5.00
TARIKH TUTUP (Tidak Lewat Jam 2.00 Petang) : 26 MAC 2014

BIL TAWARAN : (043)JBS/ADM/QC/2014
KETERANGAN : MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PAKAIAN SERAGAM BAGI PENYELAMAT KOLAM RENANG JABATAN BELIA DAN SUKAN.
YURAN TAWARAN : $5.00
TARIKH TUTUP (Tidak Lewat Jam 2.00 Petang) : 26 MAC 2014

BIL TAWARAN : (044)JBS/ADM/QC/2014
KETERANGAN : SUPPLY AND INSTALL RUGBY GOAL POST AT SUNGAI KEBUN SPORT COMPLEX.
YURAN TAWARAN : $5.00
TARIKH TUTUP (Tidak Lewat Jam 2.00 Petang) : 26 MAC 2014

BIL TAWARAN : (045)JBS/ADM/QC/2014
KETERANGAN : SUPPLY AND INSTALL SOCCER GOAL POST SUNGAI KEBUN SPORTS COMPLEX.
YURAN TAWARAN : $5.00
TARIKH TUTUP (Tidak Lewat Jam 2.00 Petang) : 26 MAC 2014

BIL TAWARAN : (046)JBS/ADM/QC/2014
KETERANGAN : SUPPLY AND DELIVER : EURO LANDING AREA, WEATHERPROOF COVER, WHEELWAY SHELTER, ALUMINIUM PLATDORE AND STAND.
YURAN TAWARAN : $10.00
TARIKH TUTUP (Tidak Lewat Jam 2.00 Petang) : 26 MAC 2014

BIL TAWARAN : (047)JBS/ADM/QC/2014
KETERANGAN : SUPPLY AND DELIVER TO JABATAN BELIA DAN SUKAN POLE VAULT COMPLETE SET.
YURAN TAWARAN : $10.00
TARIKH TUTUP (Tidak Lewat Jam 2.00 Petang) : 26 MAC 2014

Seterusnya...

JABATAN BELIA DAN SUKAN
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN BELIA DAN SUKAN

BIL TAWARAN : JBS/TDR/BPE/UKKS/07/2014

Tawaran-tawaran diterima oleh :

Pengerusi
Lembaga Tawaran Kecil,
Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan,
Tingkat 1, (Ruang Masuk / Penyambut Tetamu)
Bangunan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan,
Simpang 336-17, Jalan Kebangsaan Ba1210,
Negara Brunei Darussalam.

Tajuk : THREE (3) YEARS TERM CONTRACT ON HOUSEKEEPING LANDSCAPE MAINTENANCE, GRASS CUTTING & GARBAGE COLLECTING OF EXISTING JABATAN BELIA DAN SUKANN SPORTS COMPLEXES AND VENUES

Seterusnya...

JABATAN PELABUHAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

KETERANGAN SEBUT HARGA

JP/SH 4/2014-2015
MEMBEKALKAN PERABOT PEJABAT JABATAN PELABUHAN

1. TAWARAN sebut harga ini dibukakan kepada syarikat bumiputra yang mana pemilik syarikat adalah terdiri dari rakyat Kebawah DYMM dan syarikat atau pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Pembangunan dengan jadual had kewangan kerja kelas II, III dan IV sahaja. Mempunyai kategori kerja P06 atau berkaitan.

2. Dokumen sebutharga boleh diperolehi:

UNIT TAWARAN & SEBUT HARGA
TINGKAT 2, JABATAN PELABUHAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
MUARA BT1728
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

3. Pada waktu-waktu seperti berikut:

Hari Isnin hingga Khamis 08.00Pagi hingga 11.00 Pagi
1.30 Petang hingga 2.30 Petang
Hari Sabtu 08.00Pagi hingga 10.00 Pagi

4. Borang sebutharga yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dikembalikan ke alamat berikut:

Pengerusi
Jawatakuasa Sebut Harga
Jabatan Pelabuhan
Muara BT1728
Negara Brunei Darussalam

5. Tarikh akhir mengambil Dokumen Sebut harga pada 26 Mac 2014 hari Rabu jam 2.30 petang.

6. Borang sebut harga hendaklah dikembalikan tidak lewat hari Rabu, 2 April 2014, jam 2.00 Petang.

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

TAWARAN NO.1: JPPK/LTK/04/2014
PROPOSED NAVAL TRAINING SCHOOL AT ROYAL BRUNEI NAVAL BASE, MUARA
TENDER FEE: $1,000.00 (tidak dikembalikan)
Kelas : KELAS V DAN KE ATAS SAHAJA
Kategori: B01 DAN KA01
Tempoh Penyiapan: EMPAT BELAS (14) BULAN

Syarat-Syarat Tawaran :

Sukacita memaklumkan perubahan tarikh tutup bagi tawaran di atas dipanjangkan dari hari Selasa 4 Mac 2014 kepada 25 Mac 2014 hari Selasa tidak lewat jam 2.00 petang. Tawaran hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tawaran, Lembaga Tawaran Kecil, Bangunan Baru Kementerian Pertahanan, Blok C, Jabatanarah Kewangan dan Perolehan, Bolkiah Garison BB3510, Negara Brunei Darussalam.

Tarikh terakhir mengambil dokumen tawaran juga dipanjangkan dari 28 Februari 2014 kepada 21 Mac 2014, hari Jumaat jam 4.00 petang. Dokumen - dokumen tawaran boleh diperolehi dari Unit Kaunter Perkhidmatan Pelanggan (Blok D), Jabatanarah Kewangan dan Perolehan Kementerian Pertahanan semasa hari-hari bekerja (Isnin hingga Jumaat).

Bayaran tawaran, ‘Tender fee’ hendaklah dibayar di Unit Kaunter Bahagian Kewangan Blok C, Tingkat 1, Jabatanarah Kewangan dan Perolehan, Blok D, Kementerian Pertahanan, Bolkiah Garison BB3510, Negara Brunei Darussalam.

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DI DALAM KELAS IV, V & VI DI BAWAH KATEGORI KA01 SAHAJA
TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN : 18 MAC 2014 (SELASA)
TARIKH TUTUP : 1 APRIL 2014 (Selasa) Hingga jam 2.00 petang

BIL : JKR/DTS/18/BKT/2014-T/V
KERJA - KERJA MEMBAIKPULIH CERUN JALANRAYA DEKAT RUMAH AS 12 & RUMAH AS 23 SIMPANG 52, PERUMAHAN VIP TELANAI
NOMBOR PROJEK: (326/14)JKR/BKT/KB/BM1189
JUMLAH YURAN TAWARAN : BND500.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

DIBUKAKAN PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DI DALAM KELAS IV, V & VI DI BAWAH KATEGORI KA01 SAHAJA
TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN : 18 MAC 2014 (SELASA)
TARIKH TUTUP : 1 APRIL 2014 (Selasa) Hingga jam 2.00 petang

BIL : JKR/DTS/15/BKT/2014-T/V
KERJA - KERJA MEMBAIKPULIH CERUN DI JALAN MASUK TANGKI AIR DI KG KILANAS
NOMBOR PROJEK: (377/14)JKR/BKT/KB/BM1189
JUMLAH YURAN TAWARAN : BND50.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

DIBUKAKAN PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DI DALAM KELAS IV, V & VI DI BAWAH KATEGORI KA01 SAHAJA
TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN : 18 MAC 2014 (SELASA)
TARIKH TUTUP : 1 APRIL 2014 (Selasa) Hingga jam 2.00 petang

BIL : JKR/DTS/13/BKT/2014-T/V
KERJA - KERJA MEMBAIKPULIH CERUN PAILON ELEKTRIK DI SIMPANG 621 KAMPUNG PENGKALAN MAU
NOMBOR PROJEK: (486/10)JKR/BKT-KB/TUT/1189
JUMLAH YURAN TAWARAN : BND30.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

DIBUKAKAN PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DI DALAM KELAS IV, V & VI DI BAWAH KATEGORI KA01 SAHAJA
TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN : 18 MAC 2014 (SELASA)
TARIKH TUTUP : 1 APRIL 2014 (Selasa) Hingga jam 2.00 petang

BIL : JKR/DTS/08/BKT/2014-T/V
KERJA - KERJA MEMBAIKPULIH CERUN BERDEKATAN DENGAN KABEL ELEKTRIK UTAMA 66kV DI SPG.162-48, KAMPUNG PERPINDAHAN TUNGKU
NOMBOR PROJEK: (328/14)JKR/BKT-KB/BM/1189
JUMLAH YURAN TAWARAN : BND50.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

DIBUKAKAN PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DI DALAM KELAS IV, V & VI DI BAWAH KATEGORI KA01 SAHAJA
TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN : 18 MAC 2014 (SELASA)
TARIKH TUTUP : 1 APRIL 2014 (Selasa) Hingga jam 2.00 petang

BIL : JKR/DTS/07/BKT/2014-T/V
KERJA - KERJA MEMBAIKPULIH CERUN DI BELAKANG LOGI AIR TASEK LAMA
NOMBOR PROJEK: (226/14)JKR/BKT-KB/BM/1189
JUMLAH YURAN TAWARAN : BND50.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

DIBUKAKAN PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DI DALAM KELAS IV, V & VI DI BAWAH KATEGORI KA01 SAHAJA
TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN : 18 MAC 2014 (SELASA)
TARIKH TUTUP : 1 APRIL 2014 (Selasa) Hingga jam 2.00 petang

BIL : JKR/DTS/12/BKT/2014-T/V
KERJA - KERJA MEMBAIKPULIH CERUN PAILON ELEKTRIK DI LUAGAN TIMBARAN
NOMBOR PROJEK: (320/14)JKR/BKT-KB/BM/1189
JUMLAH YURAN TAWARAN : BND50.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

DIBUKAKAN PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DI DALAM KELAS IV, V & VI DI BAWAH KATEGORI KA01 SAHAJA
TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN : 18 MAC 2014 (SELASA)
TARIKH TUTUP : 1 APRIL 2014 (Selasa) Hingga jam 2.00 petang

BIL : JKR/DTS/10/BKT/2014-T/V
KERJA - KERJA MEMBAIKPULIH CERUN BELAKANG SEKOLAH RENDAH MENTIRI
NOMBOR PROJEK: (59/09)JKR/BKT-KB/BM/1189
JUMLAH YURAN TAWARAN : BND50.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

DIBUKAKAN PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DI DALAM KELAS IV, V & VI DI BAWAH KATEGORI KA01 SAHAJA
TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN : 18 MAC 2014 (SELASA)
TARIKH TUTUP : 1 APRIL 2014 (Selasa) Hingga jam 2.00 petang

BIL : JKR/DTS/14/BKT/2014-T/V
KERJA - KERJA MEMBAIKPULIH CERUN DI BELAKANG MUZIUM BRUNEI KOTA BATU
NOMBOR PROJEK: (380/14)JKR/BKT-KB/BM/1189
JUMLAH YURAN TAWARAN : BND100.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

DIBUKAKAN PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DI DALAM KELAS IV, V & VI DI BAWAH KATEGORI KA01 SAHAJA
TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN : 18 MAC 2014 (SELASA)
TARIKH TUTUP : 1 APRIL 2014 (Selasa) Hingga jam 2.00 petang

BIL : JKR/DTS/16/BKT/2014-T/V
KERJA - KERJA MEMBAIKPULIH CERUN DI KEDIAMAN RASMI PEGAWAI DAERAH TUTONG
NOMBOR PROJEK: (368/14)JKR/BKT-KB/TUT/1189
JUMLAH YURAN TAWARAN : BND30.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

DIBUKAKAN PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DI DALAM KELAS IV, V & VI DI BAWAH KATEGORI KA01 SAHAJA
TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN : 18 MAC 2014 (SELASA)
TARIKH TUTUP : 1 APRIL 2014 (Selasa) Hingga jam 2.00 petang

BIL : JKR/DTS/06/BKT/2014-T/V
KERJA - KERJA MEMBAIKPULIH CERUN BERDEKATAN DENGAN GERAI SELERA, JALAN MENTIRI TAIB, TUTONG
NOMBOR PROJEK: (335/14)JKR/BKT-KB/BM/1189
JUMLAH YURAN TAWARAN : BND50.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

DIBUKAKAN PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DI DALAM KELAS IV, V & VI DI BAWAH KATEGORI KA01 SAHAJA
TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN : 18 MAC 2014 (SELASA)
TARIKH TUTUP : 1 APRIL 2014 (Selasa) Hingga jam 2.00 petang

BIL : JKR/DTS/19/BKT/2014-T/V
KERJA - KERJA MEMBAIKPULIH CERUN TANGKI AIR DI BELAKANG RUMAH NO. 21 JALAN 31 SIMPANG 47, KAMPUNG LAMBAK KANAN
NOMBOR PROJEK: (69/09)JKR/BKT/KB/BM/1189
JUMLAH YURAN TAWARAN : BND50.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

DIBUKAKAN PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DI DALAM KELAS III, IV& V DI BAWAH KATEGORI KA01 SAHAJA
TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN : 18 MAC 2014 (SELASA)
TARIKH TUTUP : 1 APRIL 2014 (Selasa) Hingga jam 2.00 petang

BIL : JKR/DBSKB003/2014
KERJA - KERJA PENGUBAHSUAIAN DAN PENAMBAHAN BEKALAN LETRIK DI STESEN PAM AIR MENTAH BADAS
NOMBOR PROJEK: 2014ADKB/WEB-01
JUMLAH YURAN TAWARAN : BND100.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

DIBUKAKAN PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DI DALAM KELAS III, IV & V DI BAWAH KATEGORI M01 SAHAJA
TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN : 18 MAC 2014 (SELASA)
TARIKH TUTUP : 1 APRIL 2014 (Selasa) Hingga jam 2.00 petang

BIL : JKR/DME/07/BPB/2014
TERM CONTRACT FOR REPLACEMENT OF DETECTIVE PARTS ON AIR-CONDITIONING SPLIT AND ROOM AIR CONDITIONONG TYPES AT GOVERNMENT BUILDINGS IN BRUNEI MUARA DISTRICT
JUMLAH YURAN TAWARAN : BND50.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

DIBUKAKAN PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DI DALAM KELAS III, IV & V DI BAWAH KATEGORI M01 SAHAJA
TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN : 18 MAC 2014 (SELASA)
TARIKH TUTUP : 1 APRIL 2014 (Selasa) Hingga jam 2.00 petang

BIL : JKR/DME/08/BPB/2014
TERM CONTRACT FOR BREAKDOWN MAINTENANCE ON AIR-CONDITIONING INSTALLATION IN GOVERNMENT BUILDINGS, TEMBURONG DISTRICT
JUMLAH YURAN TAWARAN : BND30.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

DIBUKAKAN PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DI DALAM KELAS V & VI DI BAWAH KATEGORI KA01 /E01 & E02 SAHAJA
TARIKH MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN: 5 MAC 2014
TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN : 25 MAC 2014
TARIKH TUTUP : 8 APRIL 2014 (Selasa) Hingga jam 2.00 petang

BIL : JKR/DOD/02/2014
DEVELOPMENT OF PEKAN BELAIT INDUSTRIAL SITE PHASE 3 & UPGRADING OF EXISTING INFRASTRUCTURE OF PEKAN BELAIT INDUSTRIAL SITE PHASE 1 & 2 AT BELAIT
JUMLAH YURAN TAWARAN : BND1,000.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

Syarat-Syarat Tawaran :

TAWARAN-TAWARAN hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tawaran, Lembaga Tawaran Kecil, Tingkat Bawah, Kementerian Pembangunan, Berakas BB3510, Negara Brunei Darussalam (kecuali) lain daripada alamat yang dinyatakan dalam iklan atau dokumen tawaran.

Tawaran-tawaran yang diterima lewat daripada tarikh dan masa yang telah ditetapkan tidak akan dilayan.

Seterusnya...

PAUTAN JABATAN

 • harikebangsaan
 • dailydairy
 • bruneigovernment
 • infofoto
 • pentarama
 • pressroom

NOMBOR KECEMASAN

 • 991
 • 993
 • 995
 • 998

RADIO TELEVISYEN BRUNEI

 • RTB 1
 • RTB 2
 • RTB 3
 • RTB 4
 • RTB 5

Pautan ke akhbar-akhbar

 • borneoBulletin
 • sunday
 • weekEnd
 • mediaPermata
 • bt

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel