A+ A A-

PERATURAN PENGIKLANAN DALAM EDISI PELITA BRUNEI

 1. IKLAN hendaklah dialamatkan kepada : Penerbit Iklan Pelita Brunei, Bahagian Akhbar, Tingkat 2, Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri, Lapangan Terbang Lama Berakas BB3510, Negara Brunei Darussalam.
 2. Rang iklan hendaklah dimasukkan dalam disket menggunakan Microsoft Word dengan saiz font 11 ke 12 point, manakala persuratan mengenainya boleh dihantar dalam "hard copy".
 3. Iklan hendaklah sampai kepada penerbit dua (2) minggu sebelum tarikh terbit iklan yang dikehendaki.
 4. Rang iklan hendaklah dalam Bahasa Melayu menggunakan Sistem Ejaan Rumi baru. Bahasa Inggeris hanya boleh digunakan bagi deskripsi iklan yang dibukakan untuk penyertaan dari luar negeri atau perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan.
 5. Iklan-iklan hanya akan diterbitkan dua kali, itu pun jika belum sampai kepada tarikh tutup tawaran. Walau bagaimanapun pengeluaran iklan yang diterima adalah tertakluk kepada kekosongan ruangan.
 6. Jika perubahan mendadak pada iklan-iklan yang sudah dihantar hendaklah dimaklumkan kepada penerbit tidak lewat pada hari Sabtu sebelum jam 10.00 pagi bagi iklan yang akan diterbitkan pada minggu berikutnya.
 7. Sebarang iklan yang hendak ditarik balik (dibatalkan) hendaklah dimaklumkan tidak lewat dari hari Khamis 11.30 pagi iaitu bagi iklan yang akan diterbitkan pada hari Rabu akan datang.
 8. Hanya kementerian-kementerian, jabatan-jabatan kerajaan dan agensi-agensi separuh kerajaan sahaja yang diterima mengiklankan di PELITA BRUNEI.
 9. Hanya permohonan iklan-iklan yang mematuhi syarat-syarat dan peraturan ini sahaja yang akan dipertimbangkan.
 10. Iklan-iklan juga boleh di hantar terus melalui e-mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KEMENTERIAN PERTAHANAN
TAWARAN 1
MINDEF/DFA/2014/K/037(TDDB)
SUPPLY OF MEDIUM RECOVERY 20 - 25 TON
(QTY : 2 UNITS)
Bayaran Tawaran: BND500.00 (tidak dikembalikan)

TAWARAN 2
MINDEF/DFA/2014/K/038(TDDB)
SUPPLY OF LIGHT TRUCK 1 TON FRT C/W ACCESSORIES AND SITE
(QTY : 12 UNITS)
Bayaran Tawaran: BND500.00 (tidak dikembalikan)

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

JABATAN PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

Seterusnya...

JABATAN IMIGRESEN DAN PENDAFTARAN KEBANGSAAN
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

BILANGAN TAWARAN : 06/IMMB/01/2015
TAWARAN BAGI MEMBERSIH DAN MEMELIHARA BANGUNAN DAN KAWASAN POS KAWALAN SUNGAI TUJOH, KUALA BELAIT

Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DI DALAM KELAS,II, III & IV KATEGORI: SYSTEM DEVELOPER
TARIKH AKHIR MENGAMBILDOKUMEN TAWARAN PADA : HARI SELASA, 13 JANUARI 2015 

TARIKH TUTUP : HARI SELASA, 27 JANUARI 2015, JAM 2:00 PETANG

BIL : JKR/DBSBM 018/2014
NAMA PROJEK: PEMELIHARAAN DAN BANTUAN SISTEM JABATAN KERJA RAYA “INTEGRATED MAINTENANCE MANAGEMENT SYSTEM” -(i -MMS) UNTUK TEMPOH 24 BULAN
PROJEK: DBS /EGOV/iMM/2015
YURAN TAWARAN:$100.00 ( TIDAK DIKEMBALIKAN)

Seterusnya...

UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI

Tajuk Tawaran: 1
UNISSA/SB012/2014-2015
PEMELIHARAAN KEBERSIHAN SELAMA TIGA (3) TAHUN BAGI UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI UNISSA/SB013/2014-2015 PERKHIDMATAN BURUH SELAMA DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI

Published in Tawaran
Seterusnya...

PASUKAN POLIS DIRAJA BRUNEI
JABATAN PERDANA MENTERI

Penender – penender adalah di pelawa untuk mengemukakan tawaran bagi 1 kerja berikut :

1. T/004/HQ/2014 – T (R)
TO SUPPLY, DELIVER, TESTING AND COMMISSIONING PASSENGER VAN COMPLETE WITH EQUIPMENTS AND STANDARD ACCESSORIES FOR ROYAL BRUNEI POLICE FORCE (2 UNIT)
Yuran Tawaran : $10.00 (Tidak Dikembalikan)

Seterusnya...

JABATAN PELABUHAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TENDER DOCUMENT

EXTENSION OF CONTAINER BERTH AT MUARA CONTAINER TERMINAL
TENDER NO: JP/T16/2014-2015

INVITATION TO TENDERER

Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

1. Dokumen-dokumen tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi daripada Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan, semasa waktu-waktu bekerja, mulai Hari Rabu 10hb Disember 2014. Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn.

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

TAWARAN NO. 1
MINDEF/DFA/RC/138 (3)
MAINTENANCE SERVICE, REPAIR (MINOR & MAJOR WORK) AND SUPPLY OF SPARE PARTS OF HICOM HANDALN II BRAND VEHICLES IN SERVICE WITH RBAF - FIVE (5) YEARS CONTRACT
Bayaran Tawaran: BND500.00 (tidak dikembalikan)

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

PUSAT DA'WAH ISLAMIAH
KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

Bilangan Tawaran : (4) KHEU.PDI 300-001/03 JILID 5
Tajuk Tawaran : MEMBEKAL BARANG- BARANG KEPERLUAN HARIAN KEPADA SAUDARA-SAUDARA BARU SELAMA SATU TAHUN BERMULA 01 APRIL 2015 HINGGA 31 MAC 2016 BAGI PUSAT DA’WAH ISLAMIAH (DAERAH BELAIT)

Seterusnya...

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

BILANGAN TAWARAN : 07/KKBS/HK31-2015
TAJUK TAWARAN : MEMBEKAL, MENGHANTAR DN MEMASANG 'BACKDROP' SEMPENA SAMBUTAN HARI KEBANGSAAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM KE-29, 2015

Seterusnya...

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN
BILANGAN TAWARAN : 117/DEC/2014/KKBS/PJK/16.14(5)
TAJUK TAWARAN : SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING FIRE ALARM SYSTEM
FOR MINISTRY OF CULTURE, YOUTH AND SPORTS BUILDING, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Seterusnya...

JABATAN PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

IKLAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN SABTU 03012015

Seterusnya...

KEMENTERIAN KEWANGAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN
BAHAGIAN, KEMENTERIAN KEWANGAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Bilangan Tawaran: KKW/P/56(IT/Q4/2014)
Tajuk Tawaran: Pembelian dan pembekalan Laptop di Bahagian Pelaburan Kementerian Kewangan

Seterusnya...

JABATAN IMIGRESEN DAN PENDAFTARAN KEBANGSAAN
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

BILANGAN TAWARAN : 06/IMMB/01/2015
TAWARAN BAGI MEMBERSIH DAN MEMELIHARA BANGUNAN DAN KAWASAN POS KAWALAN SUNGAI TUJOH, KUALA BELAIT

Seterusnya...

JABATAN PENERBANGAN AWAM
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Syarat-Syarat Tawaran:
1. TAWARAN adalah dipelawa untuk Projek E-Kerajaan "THE DESIGN, DEVELOP, SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, INTEGRATION, TESTING, TRAINING, COMMISSIONING AND MAINTENANCE OF AIRPORT WEB AND MANAGEMENT SERVICE (AWMS) FOR DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION, MINISTRY OF COMMUNICATIONS".

Seterusnya...

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN
PEMBERITAHUAN TAWARAN
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
Bilangan Tawaran: KPN/EGOV/1/2014
Tajuk Tawaran: MINISTRY OF DEVELOPMENT'S ENTERPRISE ARCHITECTURE CONSULTANCY SERVICE PROJECT
Tarikh Buka: HARI RABU, 24 DISEMBER 2014
Tarikh Akhir Mengambil Dokumen Tawaran: HARI SELASA, 20 JANUARI 2015
Tarikh Tutup: HARI SELASA, 27 JANUARI 2015, JAM 2.00 PETANG
Yuran Tawaran: BND100.00 (Tidak Dikembalikan)
Yuran e-Dokumen: $5.00

Seterusnya...

JABATAN MUFTI KERAJAAN
JABATAN PERDANA MENTERI

JABATAN MUFTI KERAJAAN
JABATAN PERDANA MENTERI
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

BILANGAN TAWARAN: JMK/BPIS/2014/1
TAJUK TAWARAN: MEMBEKAL DAN MEMASANG UPS BATTERY BAGI BALAI PAMERAN ISLAM
SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH, JABATAN MUFTI KERAJAAN, JABATAN PERDANA MENTERI.

Seterusnya...

JABATAN PERTANIAN DAN AGRIMAKANAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA
PEMBERITAHUAN TAWARAN
JABATAN PERTANIAN DAN AGRIMAKANAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

1. TAWARAN-TAWARAN hendaklah dialamatkan kepada Pengerusi Lembaga Tawaran Kecil dan masukkan ke dalam Peti Lembaga Tawaran Kecil KPSU, Tingkat Bawah, Bangunan Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama, Jalan Menteri Besar BB3910, Negara Brunei Darussalam.

Tidak lewat dari jam 2.00 petang, pada hari Selasa, 20 Januari 2015.
JPt/TAW/19/2014-2015:
BIO INNOVATION CORRIDOR ZONE A (AGROTECHNOLOGY PARK) LANDSCAPE MAINTENANCE
(Yuran Tawaran $50.00 )
Tidak lewat dari jam 2.00 petang, pada hari Selasa, 03 Februari 2015.
JPt/TAW/20/2014-2015: MARKET INTELLIGENCE ON LOCAL RICE AND SELECTED AGRICULTURAL COMMODITIES PILOT STUDY
(Yuran Tawaran $50.00 )

Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN
PEMBERITAHUAN TAWARAN
KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

1. Dokumen-dokumen tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi daripada Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan, semasa waktu-waktu bekerja, mulai Hari Sabtu 13hb Disember 2014. Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn.

Seterusnya...

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN
BILANGAN TAWARAN : 02/KKBS/HK31-2015
TAJUK TAWARAN : PAKAIAN PESERTA 'CORE GROUP'' ACARA PERSEMBAHAN PADANG UPACARA
PERHIMPUNAN AGUNG BAGI SAMBUTAN HARI KEBANGSAAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM YANG KE-31, 2015

Seterusnya...

KEMENTERIAN KEWANGAN
PEMBERITAHUAN TAWARAN
BAHAGIAN, KEMENTERIAN KEWANGAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Bilangan Tawaran: KKW/P/56(IT/Q4/2014)
Tajuk Tawaran: Pembelian dan pembekalan Laptop di Bahagian Pelaburan Kementerian Kewangan

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN
TAWARAN NO. 1
MINDEF/DFA/RC/162(3)
HIRING OF 2 MEDIUM NUSES FOR GURKHA RESERVE UNIT (GRU) – THREE (3) YEARS CONTRACT
Bayaran Tawaran: BND30.00 (tidak dikembalikan)

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

JABATAN KAJICUACA BRUNEI DARUSSALAM
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

1. TAWARAN adalah dipelawa bagi : "THE SUPPLY AND DELIVERY OF METEOROLOGICAL UPPER AIR OBSERVATIONS BALLOONS AND KITS FOR BRUNEI DARUSSALAM METEROLOGICAL DEPARTMENT"

Seterusnya...

PASUKAN POLIS DIRAJA BRUNEI
JABATAN PERDANA MENTERI

Penender – penender adalah di pelawa untuk mengemukakan tawaran bagi 1 kerja berikut :

1. T/004/HQ/2014 – T (R)
TO SUPPLY, DELIVER, TESTING AND COMMISSIONING PASSENGER VAN COMPLETE WITH
EQUIPMENTS AND STANDARD ACCESSORIES FOR ROYAL BRUNEI POLICE FORCE (2 UNIT)

Yuran Tawaran : $10.00 (Tidak Dikembalikan)

Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DI DALAM KELAS,II, III & IV
KATEGORI: SYSTEM DEVELOPER
TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN PADA : HARI SELASA, 13 JANUARI 2015
TARIKH TUTUP : HARI SELASA, 27 JANUARI 2015, JAM 2:00 PETANG
BIL : JKR/DBSBM 018/2014
NAMA PROJEK: PEMELIHARAAN DAN BANTUAN SISTEM JABATAN KERJA RAYA
"INTEGRATED MAINTENANCE MANAGEMENT SYSTEM" -(i -MMS) UNTUK TEMPOH 24 BULAN

PROJEK: DBS /EGOV/iMM/2015
YURAN TAWARAN:$100.00 ( TIDAK DIKEMBALIKAN)

Seterusnya...

JABATAN PERTANIAN DAN AGRIMAKANAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

PEMBERITAHUAN TAWARAN
JABATAN PERTANIAN DAN AGRIMAKANAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

1. TAWARAN-TAWARAN hendaklah dialamatkan kepada Pengerusi Lembaga Tawaran Kecil dan masukkan ke dalam Peti Lembaga Tawaran Kecil KPSU, Tingkat Bawah, Bangunan Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama, Jalan Menteri Besar BB3910, Negara Brunei Darussalam.

Tidak lewat dari jam 2.00 petang, pada hari Selasa, 20 Januari 2015.
JPt/TAW/19/2014-2015:
BIO INNOVATION CORRIDOR ZONE A (AGROTECHNOLOGY PARK) LANDSCAPE MAINTENANCE
(Yuran Tawaran $50.00 )

Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN
KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

1. Dokumen-dokumen tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi daripada Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan, semasa waktu-waktu bekerja, mulai Hari Sabtu 13hb Disember 2014. Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn.

Seterusnya...

PAUTAN JABATAN

 • harikebangsaan
 • dailydairy
 • bruneigovernment
 • infofoto
 • pentarama
 • pressroom

NOMBOR KECEMASAN

 • 991
 • 993
 • 995
 • 998

RADIO TELEVISYEN BRUNEI

 • RTB 1
 • RTB 2
 • RTB 3
 • RTB 4
 • RTB 5

Pautan ke akhbar-akhbar

 • borneoBulletin
 • sunday
 • weekEnd
 • mediaPermata
 • bt

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel