A+ A A-

PERATURAN PENGIKLANAN DALAM EDISI PELITA BRUNEI

 1. IKLAN hendaklah dialamatkan kepada : Penerbit Iklan Pelita Brunei, Bahagian Akhbar, Tingkat 2, Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri, Lapangan Terbang Lama Berakas BB3510, Negara Brunei Darussalam.
 2. Rang iklan hendaklah dimasukkan dalam disket menggunakan Microsoft Word dengan saiz font 11 ke 12 point, manakala persuratan mengenainya boleh dihantar dalam "hard copy".
 3. Iklan hendaklah sampai kepada penerbit dua (2) minggu sebelum tarikh terbit iklan yang dikehendaki.
 4. Rang iklan hendaklah dalam Bahasa Melayu menggunakan Sistem Ejaan Rumi baru. Bahasa Inggeris hanya boleh digunakan bagi deskripsi iklan yang dibukakan untuk penyertaan dari luar negeri atau perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan.
 5. Iklan-iklan hanya akan diterbitkan dua kali, itu pun jika belum sampai kepada tarikh tutup tawaran. Walau bagaimanapun pengeluaran iklan yang diterima adalah tertakluk kepada kekosongan ruangan.
 6. Jika perubahan mendadak pada iklan-iklan yang sudah dihantar hendaklah dimaklumkan kepada penerbit tidak lewat pada hari Sabtu sebelum jam 10.00 pagi bagi iklan yang akan diterbitkan pada minggu berikutnya.
 7. Sebarang iklan yang hendak ditarik balik (dibatalkan) hendaklah dimaklumkan tidak lewat dari hari Khamis 11.30 pagi iaitu bagi iklan yang akan diterbitkan pada hari Rabu akan datang.
 8. Hanya kementerian-kementerian, jabatan-jabatan kerajaan dan agensi-agensi separuh kerajaan sahaja yang diterima mengiklankan di PELITA BRUNEI.
 9. Hanya permohonan iklan-iklan yang mematuhi syarat-syarat dan peraturan ini sahaja yang akan dipertimbangkan.
 10. Iklan-iklan juga boleh di hantar terus melalui e-mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LEMBAGA BANDARAN BANDAR SERI BEGAWAN
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

JABATAN BANDARAN BANDAR SERI BEGAWAN
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

TAWARAN BERJAJA DI TAMU BAHARU GADONG BERATAP

Seterusnya...

JABATAN PERTANIAN DAN AGRIMAKANAN
KEMENTERIAN SUMBER-SUMBER UTAMA DAN PELANCONGAN

JABATAN PERTANIAN DAN AGRIMAKANAN
KEMENTERIAN SUMBER-SUMBER UTAMA DAN PELANCONGAN

TAWARAN UNTUK MEMAJUKAN TAPAK-TAPAK BAGI PERUSAHAAN PERTANIAN
KOMERSIL DI KAWASAN KEMAJUAN PERTANIAN (KKP)
BILANGAN : 02/2016

Published in Tawaran
Seterusnya...

JABATAN KASTAM DAN EKSAIS DIRAJA
KEMENTERIAN KEWANGAN

JABATAN KASTAM DAN EKSAIS DIRAJA
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

BORANG PENYERTAAN

1. TAWARAN KASTAM 06 / 2016 (SH)
MEMBEKAL PERALATAN KELENGKAPAN PAKAIAN SERAGAM UNTUK PEGAWAI DAN KAKITANGAN
JABATAN KASTAM DAN EKSAIS DIRAJA, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

2. TAWARAN KASTAM 07/ 2016
MEMBEKAL BAJU 'T' (BERKOLAR) LENGKAP DENGAN LOGO UNTUK
PEGAWAI JABATAN KASTAM DAN EKSAIS DIRAJA NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

TAWARAN NO. : MINDEF/DFA/RC/10 (9)
LAUNDRY SERVICE (NORMAL WASHING) FOR BOLKIAH GARRISON – FIVE (5) YEARS CONTRACT
YURAN TAWARAN : BND30.00 (tidak dikembalikan)

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

JABATAN PENERBANGAN AWAM
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

JABATAN PENERBANGAN AWAM
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

1. TAWARAN adalah dipelawa untuk ''TENDER FOR TERM CONTRACT FOR INSPECTION AND MAINTENANCE INCLUDING UPGRADING OF FIRE PROTECTION SYSTEMS FOR BUILDINGS OWNED BY DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION BUILDINGS (FIRE HOSE REEL, SPRINKLER)''

Seterusnya...

KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN

BAHAGIAN PENGURUSAN ASET
KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN

Bilangan Tawaran : MOFAT/ASSET/01/2016
Tajuk Tawaran :PERKHIDMATAN PEMEBERSIHAN BANGUNAN
KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN

Seterusnya...

JABATAN MUFTI KERAJAAN
JABATAN PERDANA MENTERI

BILANGAN TAWARAN : JMK/BTB/T/A/2016/02
PER. : TAWARAN BAGI KERJA-KERJA MEMBERSIHAN KAWASAN LUAR DAN DALAM BANGUNAN DARULIFTA, JABATAN MUFTI KERAJAAN, JABATAN PERDANA MENTERI, SIMPANG 26, JALAN PENGIRAN BABU RAJA, BANDAR SERI BEGAWAN, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM (BLOK PENTADBIRAN
DAN PERPUSTAKAAN DAN BALAI PAMERAN ISLAM SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH)
BAGI TEMPOH 10 - 12 BULAN

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

TAWARAN NO : MINDEF/DFA/RC/59 (8)
MAINTENANCE SERVICE OF STATIC COMMUNICATIONS SYSTEM-THREE (3) YEARS CONTRACT
YURAN TAWARAN : $100.00 (tidak dikembalikan)

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

PUSAT PEMBANGUNAN BELIA
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN BELIA DAN SUKAN

QUOTATION NOTICE

QUOTATION NO. : 04/2016/KKBS/PPB/12
QUOTATION TITLE : KONTRAK PENGGAL 12 BULAN BAGI PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN AHAN-BAHAN LATIHAN PRAKTIKAL BAGI KURSUS KEMAHIRAN PASTRI DAN KONFEKSIONARI (PROGRAM JANGKA PANJANG DAN PROGRAM JANGKA PENDEK) DI PUSAT PEMBANGUNAN BELIA, KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN, JALAN UTAMA TANAH JAMBU, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

Seterusnya...

JABATAN PERTANIAN DAN AGRIMAKANAN
KEMENTERIAN SUMBER-SUMBER UTAMA DAN PELANCONGAN

JABATAN PERTANIAN DAN AGRIMAKANAN
KEMENTERIAN SUMBER-SUMBER UTAMA DAN PELANCONGAN

TAWARAN UNTUK MEMAJUKAN TAPAK-TAPAK BAGI PERUSAHAAN PERTANIAN KOMERSIL DI KAWASAN KEMAJUAN PERTANIAN (KKP)
BILANGAN : 03/2016

Published in Tawaran
Seterusnya...

JABATAN ALAM SEKITAR SEKITAR, TAMAN & REKREASI
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG - PEMBORONG DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM KELAS III, IV DAN V, KATEGORI S01

Tarikh Buka Tawaran pada : 27 April 2016 (Rabu)
Tarikh Tutup pada : 24 Mei 2016 (Selasa) hingga jam : 2.00 Petang
(Ditutup di Pejabat Lembaga Tawaran Kecil, Tingkat Bawah, Bangunan Kementerian Pembangunan Lapangan Terbang Lama Berakas Bandar Seri Begawan, BB3510, Negara Brunei Darussalam).

JASTRE / BPP / T004 / 2016
KERJA-KERJA OPERASI DAN PEYELENGGARAAN PERALATAN PEMANTAUAN KUALITI UDARA MENGANDUNGI ENAM (6) UNIT
MODEL TEOM : 1400 / 1400a / 1400ab DAN EMPAT (4) UNIT BAM-1020
NO. PROJEK : JASTRE / BPP / T004 / 2016
JUMLAH YURAN TAWARAN : BND50.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN).

Seterusnya...

JABATAN PELABUHAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

JABATAN PELABUHAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TENDER NOTICE

JP/T7/2016-2017 - PROPOSAL TO CONSTRUCT, SUPPLY, REPLACE AND INSTALL
HOT DIPPED GALVANIZED IRON (G.I) FENCE FOR MUARA CONTAINER TERMINAL (MCT), PORTS DEPARTMENT, BRUNEI DARUSSALAM

Seterusnya...

JABATAN PENERBANGAN AWAM
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

JABATAN PENERBANGAN AWAM
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

1. TAWARAN adalah dipelawa untuk "TENDER FOR TERM CONTRACT FOR INSPECTION AND MAINTENANCE INCLUDING UPGRADING OF FIRE PROTECTION SYSTEMS FOR BUILDINGS OWNED BY DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION BUILDINGS (FIRE HOSE REEL, SPRINKLER)"

Seterusnya...

JABATAN PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

Seterusnya...

JABATAN MUFTI KERAJAAN
JABATAN PERDANA MENTERI

BILANGAN TAWARAN : JMK/BTB/T/A/2016/02
PER. : TAWARAN BAGI KERJA-KERJA MEMBERSIHAN KAWASAN LUAR DAN DALAM BANGUNAN DARULIFTA, JABATAN MUFTI KERAJAAN,
JABATAN PERDANA MENTERI, SIMPANG 26, JALAN PENGIRAN BABU RAJA, BANDAR SERI BEGAWAN,
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM (BLOK PENTADBIRAN DAN PERPUSTAKAAN DAN BALAI
PAMERAN ISLAM SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH)
BAGI TEMPOH 10 - 12 BULAN

Seterusnya...

INSTITUT TAHFIZ AL-QURAN SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERKELAYAKAAN

BIL. : INSTITUT TAHFIZ AL-QURAN SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH
YURAN DOKUMEN : BND500.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

Tarikh Akhir Mengambil Dokumen Tawaran : 2 Mei 2016
Tarikh Tutup : 3 Mei 2016

TAWARAN PENYAJIAN MAKANAN DAN MINUMAN INSTITUT TAHFIZ AL-QURAN SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH BAGI PELAJAR LELAKI DAN PEREMPUAN BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN
BAGI KOD BLOK : ITQSHHB/HEP/PM

Published in Tawaran
Seterusnya...

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN

TAWARAN BAGI ''MEMBEKAL DAN MENYEDIAKAN KURSUS ASAS KONTRAKTOR AUTORITI KAWALAN BANGUNAN DAN INDUSTRI PEMBINAAN, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN''
BILANGAN TAWARAN : KPN/ABCi/KEWANGAN/7.1/08/2016

Seterusnya...

UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM

IKLAN TAWARAN

Projek : RATE RENTAL CAR FOR THE USE OF UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM FOR THE PERIOD OF THREE (3) YEARS
Bilangan Tawaran : UBD/E8/004/2016
Yuran Tawaran : BND30.00 (tidak akan dikembalikan)
Tarikh Dibuka : 27 April 2016
Tarikh Tutup : 17 Mei 2016
Kelas : Kontraktor yang berdaftar di Kementerian Pembangunan Kelas II dan III
Kategori : Tiada

Published in Tawaran
Seterusnya...

KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN

BAHAGIAN PENGURUSAN ASET
KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN

Bilangan Tawaran : MOFAT/ASSET/01/2016
Tajuk Tawaran : PERKHIDMATAN PEMEBERSIHAN BANGUNAN KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN
BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN
TAWARAN NO 1:
MINDEF/DFA/RC/168/A (1)
TRANSPORTION SERVICE FOR BERAKAS GARRISON FOR LARGE BUS - FIVE (5) YEARS CONTRACT
BAYARAN TAWARAN : BND100.00 (tidak dikembalikan)

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

JABATAN KAJI CUACA BRUNEI DARUSSALAM
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

1. TAWARAN adalah dipelawa bagi : ''THE SUPPLY, DELIVERY AND TESTING OF PARACHUTES AND LITHIUM BUTTON BATTERY OPERATED FLASHLIGHTS TO THE BRUNEI DARUSSALAM METEROLOGICAL DEPARTMENT''

Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

KEMENTERIAN KESIHATAN

IKLAN TAWARAN DIBATALKAN

KEMENTERIAN Kesihatan memaklumkan bahawa tawaran KK/49/2016(HTD)(TC) yang telah diiklankan pada
6 April 2016 dan 13 April 2016 yang tarikh tutupnya pada Selasa, 19 April 2016 adalah di BATALKAN.

Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN
DI DALAM KELAS : III, IV & V
KATEGORI : (KA01 SAHAJA) -
(KOD BAHARU)
TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN PADA : 03 MEI 2016 (SELASA)
TARIKH TUTUP : 17 MEI 2016 (SELASA)
TIDAK LEWAT DARI JAM : 2.00 PETANG
BILANGAN TAWARAN : JKR/DTS/ 09/BKT/2016-T/IV
NAMA PROJEK : KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH CERUN BERDEKATAN PAILON ELEKTRIK DI LEBUHRAYA PENGIRAN MUDA AL-MUHTADEE BILLAH
NO. PROJEK : (485)/16) JKR/BKT-KB/BM1189
YURAN TAWARAN : BND50.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)
YURAN E-DOKUMEN : -

Seterusnya...

KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN

BAHAGIAN PENGURUSAN ASET KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN

Bilangan Tawaran : MOFAT/ASSET/01/2016
Tajuk Tawaran : PERKHIDMATAN PEMEBERSIHAN BANGUNAN KEMENTERIAN
HAL EHWAL LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN

Seterusnya...

INSTITUT TAHFIZ AL-QURAN SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH

TAWARAN PENYAJIAN MAKANAN DAN MINUMAN INSTITUT TAHFIZ AL-QURAN SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH
BAGI PELAJAR LELAKI DAN PEREMPUAN

Published in Tawaran
Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

TAWARAN
JPPK/LTN/02/2016
ONE YEAR TERM CONTRACT OF MAINTENANCE AND REPAIR OF MAIN AIR CONDITIONING PLANT, RAC, SPLIT TYPE, SMALL PACKAGES, REFRIGERATION EQUIPMENT AND MECHANICAL VENTILATION SYSTEM FOR MILITARY ESTABLISHMENT WITHIN PANGKALAN TENTERA UDARA,KG. RIMBA AND BIA
BAYARAN TAWARAN : BND50.00 (tidak dikembalikan)
Kelas : KELAS IV DAN KE ATAS
Kategori : M01, E01 & E02
Tempoh Penyiapan : 1 TAHUN

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG KELAS III, IV ATAU V DAN KATEGORI KPB07.
Bilangan Tawaran : KHEU/BDP/LTK/001/2010
SEKOLAH MENENGAH ARAB KAMPUNG KATOK - Signages (re-tender).
YURAN DOKUMEN : BND10.00 (tidak dikembalikan)
Tarikh dan jam tutup mengambil dokumen tawaran : 3 Mei 2016 (3.00 Petang)
Tarikh tutup : 17 Mei 2016 (2.00 Petang).

Seterusnya...

JABATAN PERTANIAN DAN AGRIMAKANAN
KEMENTERIAN SUMBER-SUMBER UTAMA DAN PELANCONGAN

JABATAN PERTANIAN DAN AGRIMAKANAN
KEMENTERIAN SUMBER-SUMBER UTAMA DAN PELANCONGAN

TAWARAN UNTUK MEMAJUKAN TAPAK-TAPAK BAGI PERUSAHAAN PERTANIAN KOMERSIL DI KAWASAN KEMAJUAN PERTANIAN (KKP)
BILANGAN : 02/2016

Published in Tawaran
Seterusnya...

Ramalan Cuaca

Untuk maklumat lanjut Ramalan Cuaca bagi Negara Brunei Darussalam sila layari www.met.gov.bn

NOMBOR KECEMASAN

 • 991
 • 993
 • 995
 • 998

RADIO TELEVISYEN BRUNEI

 • RTB 1
 • RTB 2
 • RTB 3
 • RTB 4
 • RTB 5

Pautan ke akhbar-akhbar

 • borneoBulletin
 • sunday
 • weekEnd
 • mediaPermata
 • bt

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel