A+ A A-

PERATURAN PENGIKLANAN DALAM EDISI PELITA BRUNEI

 1. IKLAN hendaklah dialamatkan kepada : Penerbit Iklan Pelita Brunei, Bahagian Akhbar, Tingkat 2, Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri, Lapangan Terbang Lama Berakas BB3510, Negara Brunei Darussalam.
 2. Rang iklan hendaklah dimasukkan dalam disket menggunakan Microsoft Word dengan saiz font 11 ke 12 point, manakala persuratan mengenainya boleh dihantar dalam "hard copy".
 3. Iklan hendaklah sampai kepada penerbit dua (2) minggu sebelum tarikh terbit iklan yang dikehendaki.
 4. Rang iklan hendaklah dalam Bahasa Melayu menggunakan Sistem Ejaan Rumi baru. Bahasa Inggeris hanya boleh digunakan bagi deskripsi iklan yang dibukakan untuk penyertaan dari luar negeri atau perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan.
 5. Iklan-iklan hanya akan diterbitkan dua kali, itu pun jika belum sampai kepada tarikh tutup tawaran. Walau bagaimanapun pengeluaran iklan yang diterima adalah tertakluk kepada kekosongan ruangan.
 6. Jika perubahan mendadak pada iklan-iklan yang sudah dihantar hendaklah dimaklumkan kepada penerbit tidak lewat pada hari Sabtu sebelum jam 10.00 pagi bagi iklan yang akan diterbitkan pada minggu berikutnya.
 7. Sebarang iklan yang hendak ditarik balik (dibatalkan) hendaklah dimaklumkan tidak lewat dari hari Khamis 11.30 pagi iaitu bagi iklan yang akan diterbitkan pada hari Rabu akan datang.
 8. Hanya kementerian-kementerian, jabatan-jabatan kerajaan dan agensi-agensi separuh kerajaan sahaja yang diterima mengiklankan di PELITA BRUNEI.
 9. Hanya permohonan iklan-iklan yang mematuhi syarat-syarat dan peraturan ini sahaja yang akan dipertimbangkan.
 10. Iklan-iklan juga boleh di hantar terus melalui e-mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

JABATAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

IKLAN KEM PERHUBUNGAN JBTN LAUT RABU 26082015

Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DI KELAS : II & III DI BAWAH KATEGORI : KBP11 SAHAJA

TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN PADA : 8 SEPTEMBER 2015 (SELASA)

TARIKH TUTUP : 22 SEPTEMBER 2015 (SELASA) HINGGA JAM 2.00 PETANG

BIL : JKE/DTS/17/STE/2015-T/III
STRUCTURAL INTEGRITY TEST AND FOUNDATION INVESTIGATION WORKS FOR NEW CLASSROOM BLOCK AT SM SULTAN HASSAN BANGAR, TEMBURONG
NO.PROJEK : JKR/DTS/DEPT/16/2015
YURAN TAWARAN dan e-DOKUMEN : BND30.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

Seterusnya...

TELBRU BRUNEI BERHAD

TAWARAN
BIL 1. RUJUKAN : TBB/CM0/AUCTION/001/2015
KETERANGAN :
1. Wave Kad
2. Compliment Wave Kad
3. Netkad Plus Hallo Kad
4. Payless kad
5. Ufon Kad
6. i Call Kad
JUMLAH : 1 Lot
TEMPAT : IBU PEJABAT TELBRU BERAKAS YANG LAMA

Published in Tawaran
Seterusnya...

KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG KELAS I ATAU II DAN KATEGORI B01

Bil : KHEU/BDP/LTK/015/2015
PEMBERSIHAN DAN PEMELIHARAAN SELAMA 24 BULAN BAGI INSITUT TAHFIZ AL-QURAN
SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH, JALAN ONG SUM PING, BRUNEI DARUSSALAM

Yuran dokumen : BND10.00 (Tidak dikembalikan)
Tarikh dan jam tutup mengambil Dokumen tawaran : 8 September 2015 (3.00 Petang)
Tarikh tutup : 15 September 2015 (2.00 Petang)

Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN
KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

1. DOKUMEN-DOKUMEN tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi daripada Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah, Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan, semasa waktu-waktu bekerja, mulai hari Rabu, 12 Ogos 2015. Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn.

Seterusnya...

PASUKAN POLIS DIRAJA BRUNEI
JABATAN PERDANA MENTERI

PENENDER - PENENDER adalah di pelawa untuk mengemukakan tawaran bagi tiga (3) kerja berikut :

1. T/005/RBPF-HQ/2015-B
PROVISION OF QUANTITY SURVEYING CONSULTANCY SERVICES FOR THE THREE YEARS MAINTENANCE CONTRACT FOR THE MAINTENANCE,
REPAIR AND MINOR NEW ADDITIONS TO BUILDING AND CIVIL ENGINEERING WORKS FOR THE ROYAL BRUNEI POLICE FORCE AT GADONG

Yuran Tawaran : BND10.00 (Tidak Dikembalikan)

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

TAWARAN NO. 1
MINDEF/DFA/RC/160(2)
THE SUPPLY OF PAINTS AND ACCESSORIES FOR THE ROYAL BRUNEI AIR FORCE AIRCRAFTS - FIVE (5) YEARS CONTRACT
Yuran Tawaran : BND100.00 (tidak dikembalikan)

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

JABATAN PENERBANGAN AWAM
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TAWARAN BAGI : THE SUPPLY, INSTALLATION, INTEGRATION, TESTING, TRAINING AND COMMISSIONING OF 3 UNIT
OF AIRCRAFT GUIDANCE STOPPING SYSTEM (AGSS) AT GATE 6, 7 AND 8, BRUNEI INTERNATIONAL AIRPORT

BILANGAN TAWARAN : JPA/AT/2015/01

Seterusnya...

JABATAN DAERAH TUTONG
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

PEMBERITAHUAN TAWARAN

TAJUK TAWARAN : MEMBEKAL DAN MEMASANG 'HEAVY-DUTY BIRD NETTING' DI KOMPLEKS PASARNEKA DAN TAMU TUTONG
BILANGAN TAWARAN : JBT/S/08/2015-2016
TARIKH TUTUP TAWARAN : RABU, 9 SEPTEMBER 2015, JAM 2.00 PETANG

Seterusnya...

JABATAN PERIKANAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

TAWARAN UNTUK MEMAJUKAN TAPAK INDUSTRI TERNAKAN IKAN DALAM SANGKAR
TERAPUNG DI KAWASAN TANJUNG PELUMPONG DAN SUNGAI BUNGA

Seterusnya...

JABATAN PERKHIDMATAN ELEKTRIK
JABATAN PERDANA MENTERI

JEMPUTAN UNTUK
MEMBERI TAWARAN
JABATAN PERKHIDMATAN ELEKTRIK
JABATAN PERDANA MENTERI

Bilangan Tawaran : JPE / LTK / BP/ 013 / 2015
Tajuk Kerja : SUPPLY AND DELIVERY OF 200kva GENERATOR SET

Tarikh Tutup : 15 SEPTEMBER 2015, (HARI SELASA), jam 2.00 Petang
Yuran Tawaran : BND10.00 (tidak dikembalikan)

Tempat menghantar :
''PETI TAWARAN''
PENGERUSI
Lembaga Tawaran Kecil
Jabatan Perdana Menteri
Jalan Menteri Besar
Negara Brunei Darussalam.

Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN
KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

1. DOKUMEN-DOKUMEN tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi dari Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah, Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan, semasa waktu-waktu bekerja, mulai hari Rabu, 12 Ogos 2015. Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn.

Seterusnya...

JABATAN PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

IKLAN KEM PENDIDIKAN JPPP ISNIN 24082015

Seterusnya...

KEMENTERIAN KEWANGAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN
KEMENTERIAN KEWANGAN

Bilangan Tawaran : MOF/UFB/HKC/01-2015
Tajuk Tawaran : TERM CONTRACT (24 MONTHS) FOR JANITORIAL CLEANING / HOUSEKEEPING
WORKS DI BANGUNAN KEMENTERIAN KEWANGAN, COMMONWEALTH DRIVE

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

TAWARAN NO. 1
MINDEF/DFA/RC/233(1)
THE UPGRADE/REPLACEMENT AND MAINTENANCE SERVICE OF IT NETWORK INFRASTUCTURE
COMPONENTS TO THE MINISTRY OF DEFENCE FOR A PERIOD OF THREE (3) YEARS CONTRACT

*(NOTA - BAGI PEMBEKAL YANG IKUT SERTA MESTILAH MEMPUNYAI SIJIL ICTAB KELAS 3, KELAS 4 DAN KELAS 5 SAHAJA)
Yuran Tawaran : BND50.00 (tidak dikembalikan)

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

PUSAT KEBANGSAAN E-KERAJAAN
JABATAN PERDANA MENTERI

BILANGAN TAWARAN : EGNC/PM/4.1/4.2015
''THE RENEWAL ON HARDWARE MAINTENANCE OF ONE GOVERNMENT ENTERPRISE COMMUNICATION (OGEC) FOR E-GOVERNMENT NATIONAL CENTRE''

Seterusnya...

JABATAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DI KELAS : III , IV & V
DI BAWAH KATEGORI : KPB11 & KPB01 SAHAJA
TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN PADA : 1 SEPTEMBER 2015 (SELASA)
TARIKH TUTUP : HARI SELASA, 15 SEPTEMBER 2015 HINGGA JAM 2.00 PETANG
BIL : JKR/DTS/15/STE/2015-T/IV
MEMBAIKPULIH KEROSAKAN PADA PERMUKAAN KUBAH (MAIN AND MINARET DOME) DAN KERJA
MEMBAIKPULIH TANAH TETURUN DI MASJID YAYASAN SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH KAMPUNG BOLKIAH

NO.PROJEK : JKR/DTS/SP/04/2015
YURAN TAWARAN dan e-DOKUMEN : BND100.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

Seterusnya...

JABATAN PENERBANGAN AWAM
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TAWARAN BAGI : THE SUPPLY, INSTALLATION, INTEGRATION, TESTING, TRAINING AND COMMISSIONING OF 3 UNIT OF AIRCRAF GUIDANCE STOPPING SYSTEM (AGSS) AT GATE 6, 7 AND 8, BRUNEI INTERNATIONAL AIRPORT
BILANGAN TAWARAN : JPA/AT/2015/01

Seterusnya...

JABATAN PERIKANAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

TAWARAN UNTUK MEMAJUKAN TAPAK INDUSTRI TERNAKAN IKAN DALAM
SANGKAR TERAPUNG DI KAWASAN TANJUNG PELUMPONG DAN SUNGAI BUNGA

Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN
KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

1. DOKUMEN-DOKUMEN tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi dari Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah, Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan, semasa waktu-waktu bekerja, mulai hari Rabu, 12 Ogos 2015. Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn.

Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN
KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

1. DOKUMEN-DOKUMEN tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi dari Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah, Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan, semasa waktu-waktu bekerja, mulai hari Sabtu, 25 Julai 2015. Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn.

Seterusnya...

PAUTAN JABATAN

 • harikebangsaan
 • dailydairy
 • bruneigovernment
 • infofoto
 • pentarama
 • pressroom

NOMBOR KECEMASAN

 • 991
 • 993
 • 995
 • 998

RADIO TELEVISYEN BRUNEI

 • RTB 1
 • RTB 2
 • RTB 3
 • RTB 4
 • RTB 5

Pautan ke akhbar-akhbar

 • borneoBulletin
 • sunday
 • weekEnd
 • mediaPermata
 • bt

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel