A+ A A-

PERATURAN PENGIKLANAN DALAM EDISI PELITA BRUNEI

 1. IKLAN hendaklah dialamatkan kepada : Penerbit Iklan Pelita Brunei, Bahagian Akhbar, Tingkat 2, Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri, Lapangan Terbang Lama Berakas BB3510, Negara Brunei Darussalam.
 2. Rang iklan hendaklah dimasukkan dalam disket menggunakan Microsoft Word dengan saiz font 11 ke 12 point, manakala persuratan mengenainya boleh dihantar dalam "hard copy".
 3. Iklan hendaklah sampai kepada penerbit dua (2) minggu sebelum tarikh terbit iklan yang dikehendaki.
 4. Rang iklan hendaklah dalam Bahasa Melayu menggunakan Sistem Ejaan Rumi baru. Bahasa Inggeris hanya boleh digunakan bagi deskripsi iklan yang dibukakan untuk penyertaan dari luar negeri atau perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan.
 5. Iklan-iklan hanya akan diterbitkan dua kali, itu pun jika belum sampai kepada tarikh tutup tawaran. Walau bagaimanapun pengeluaran iklan yang diterima adalah tertakluk kepada kekosongan ruangan.
 6. Jika perubahan mendadak pada iklan-iklan yang sudah dihantar hendaklah dimaklumkan kepada penerbit tidak lewat pada hari Sabtu sebelum jam 10.00 pagi bagi iklan yang akan diterbitkan pada minggu berikutnya.
 7. Sebarang iklan yang hendak ditarik balik (dibatalkan) hendaklah dimaklumkan tidak lewat dari hari Khamis 11.30 pagi iaitu bagi iklan yang akan diterbitkan pada hari Rabu akan datang.
 8. Hanya kementerian-kementerian, jabatan-jabatan kerajaan dan agensi-agensi separuh kerajaan sahaja yang diterima mengiklankan di PELITA BRUNEI.
 9. Hanya permohonan iklan-iklan yang mematuhi syarat-syarat dan peraturan ini sahaja yang akan dipertimbangkan.
 10. Iklan-iklan juga boleh di hantar terus melalui e-mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PUSAT PROMOSI DAN PEMASARAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

Bilangan Tawaran : KPSU/MPC/Q/2015 - 2016 [04]

Tajuk Tawaran : ''EXPORT SHIPMENT BY AIR CARGO (EX BRUNEI TO KUALA LUMPUR, MALAYSIA AND RETURN SHIPMENT TO BRUNEI - DOOR TO DOOR DELIVERY) - WORLD ISLAMIC TOURISM CONFERENCE & EXPO 2015, 27th - 30th OCTOBER 2015

Yuran Tawaran : BND5.00 (tidak dikembalikan)

Tarikh Tutup Tawaran : KHAMIS, 1 OKTOBER 2015 JAM : 2.00 PETANG

Seterusnya...

JABATAN PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

Seterusnya...

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

KENYATAAN TAWARAN

BILANGAN TAWARAN : 41/SEPT/2015/KKBS/PJK/16.105
TAJUK TAWARAN : FULL SERVICE PACKERS AND MOVERS OF PROGRAM KHIDMAT BAKTI NEGARA GOODS FROM BANDAR SERI BEGAWAN TO
PKBN BATU APOI CAMP, TEMBURONG DISTRICT, MINISTRY OF CULTURE YOUTH AND SPORTS, BRUNEI DARUSSALAM

Seterusnya...

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
JABATAN PERDANA MENTERI

BILANGAN RUJUKAN : JPA/1.4/PP/2015/01
MEMBEKAL DAN MENJAHIT PAKAIAN SERAGAM PEMBANTU PEJABAT PEREMPUAN

Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR KELAS II
KATEGORI : B01 SAHAJA
TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN PADA : 22 SEPTEMBER 2015 (SELASA)
TARIKH TUTUP PADA : 6 OKTOBER 2015 HINGGA JAM : 2.00 PETANG

BIL. : JKR/DOD/8/2015
BANGUNAN PERKHIDMATAN FARMASI - RECTIFICATION WORKS BY THIRD PARTY
NO PROJEK : JKR/DOD/BPP/VOTE:915-015
JUMLAH YURAN TAWARAN : BND30.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

Seterusnya...

JABATAN BANDARAN BANDAR SERI BEGAWAN
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

KENYATAAN TAWARAN
TAJUK : REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) : BUILD, OPERATE AND TRANSFER OF KAMPONG AYER'S DESTINATION RESTAURANT
BILANGAN TAWARAN : JBBSB/TEN/PRO/05/2015
TARIKH TUTUP TAWARAN : SELASA, 20 OKTOBER 2015 (dilanjutkan) (jam 2.00 Petang)

Seterusnya...

UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM

UBD/E8/010/2015
TO SUPPLY, DELIVER, INSTALL AND COMMISSION ONE (1) UNIT OF ATOMIC ABSORPTION SPECTROHOTOMETER AND ACCESSORIES TO CHEMISTRY, FACULTY OF SCIENCE, UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM
BAYARAN DOKUMEN & PENTADBIRAN : BND10.00 (Tidak dikembalikan)

Published in Tawaran
Seterusnya...

JABATAN PERKHIDMATAN ELEKTRIK
JABATAN PERDANA MENTERI

JEMPUTAN UNTUK MEMBERI TAWARAN
JABATAN PERKHIDMATAN ELEKTRIK
JABATAN PERDANA MENTERI

Bilangan Tawaran : JPE / LTK / BP/ 032 / 2015
Tajuk Kerja : SUPPLY AND DELIVERY OF 800AMPS LV DISTRIBUTION FEEDER PILLAR
Tarikh Tutup : 2O OKTOBER 2015 (HARI SELASA), jam 2.00 Petang
Yuran Tawaran : BND10.00 (tidak dikembalikan)
Tempat Tutup :
''PETI TAWARAN''
LEMBAGA TAWARAN KECIL
Jabatan Perdana Menteri
Jalan Menteri Besar
Negara Brunei Darussalam.

Kelayakan :
PEMBEKAL YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN
KATEGORI : P01 ATAU P05
KELAS : II DAN KE ATAS

Seterusnya...

PUSAT PROMOSI DAN PEMASARAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

Bilangan Tawaran : KPSU/MPC/Q/2015 - 2016 [04]
Tajuk Tawaran : ''EXPORT SHIPMENT BY
AIR CARGO (EX BRUNEI TO KUALA LUMPUR, MALAYSIA AND RETURN SHIPMENT TO BRUNEI - DOOR TO DOOR DELIVERY) - WORLD ISLAMIC TOURISM CONFERENCE & EXPO 2015,
27th - 30th OCTOBER 2015
Yuran Tawaran : BND5.00 (tidak dikembalikan)
Tarikh Tutup Tawaran : KHAMIS, 1 OKTOBER 2015 JAM : 2.00 PETANG

Seterusnya...

JABATAN IMIGRESEN DAN PENDAFTARAN KEBANGSAAN
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

TAWARAN PEMBEKALAN PAKAIAN SERAGAM BAGI PEGAWAI IMIGRESEN LELAKI DAN PEREMPUAN
BERBAGAI PERINGKATDI JABATAN IMIGRESEN DAN PENDAFTARAN KEBANGSAAN

BILANGAN TAWARAN : 04/IMMB/09/2015

Seterusnya...

JABATAN PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN
KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

1. DOKUMEN-DOKUMEN tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi dari Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah, Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan, semasa waktu-waktu bekerja, mulai hari Sabtu, 12 September 2015. Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn.

Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN SYARIKAT-SYARIKAT YANG BERDAFTAR DI KEMENTERIAN KEWANGAN DI BAWAH KATEGORI HSE AUDITOR / HSE CONSULTANT SAHAJA

TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN HARI SELASA 8 SEPTEMBER 2015
TARIKH TUTUP : HARI SELASA 29 SEPTEMBER 2015 JAM 2.00 PETANG (DILANJUTKAN)

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

JPPK/LTN/19/2015
Tajuk Tawaran : PROPOSED REPLACEMENT 2 NOS OF AIR COOL CHILLER AND OTHER ASSCONDITIONING SYSTEM SERVING UTILITY COMPLEX AT MUARA NAVAL BASE
Bayaran Tawaran : BND100.00 (tidak dikembalikan)
Kelas : III DAN KE ATAS
Kategori : M01, E01 & E02
Tempoh Penyiapan : ENAM (6) BULAN

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN
KENYATAAN TAWARAN

BILANGAN TAWARAN : 07/JULAI/2015/PKBN/1.41/15(R)
TAJUK TAWARAN : PENYEDIAAN PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN DARAT BAGI PENGAMBILAN KELIMA PROGRAM
KHIDMAT BAKTI NEGARA (PKBN), KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Seterusnya...

ANGKATAN BERSENJATA DIRAJA BRUNEI
KEMENTERIAN PERTAHANAN

PENDAFTARAN BAKAL-BAKAL REKRUT WANITA PENGAMBILAN KE-52
ANGKATAN BERSENJATA DIRAJA BRUNEI

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

JABATAN PENGAJIAN ISLAM
KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

JABATAN PENGAJIAN ISLAM
KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

IKLAN KHEU JPI 01 ISNIN 28092015

Seterusnya...

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
JABATAN PERDANA MENTERI

BILANGAN RUJUKAN : JPA/1.4/PP/2015/01
MEMBEKAL DAN MENJAHIT PAKAIAN SERAGAM PEMBANTU PEJABAT PEREMPUAN

Seterusnya...

JABATAN UKUR
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

BILANGAN TAWARAN : JUA 04/2015
TOPOGRAPHICAL AND CORRIDOR SURVEY FOR : MENINGKATKAN TARAF LOJI-LOJI
RAWATAN AIR -PEMBINAAN LOJI RAWATAN AIR BUKIT BARUN PERINGKAT 8

Seterusnya...

JABATAN PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

KONTRAK PENGGAL BAGI PERKHIDMATAN PEMOTONGAN RUMPUT DAN PEMELIHARAAN KEBERSIHAN KAWASAN MAKTAB / SEKOLAH / ASRAMA / PEJABAT/ PERUMAHAN

Seterusnya...

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

KENYATAAN TAWARAN

BILANGAN TAWARAN : 41/SEPT/2015/KKBS/PJK/16.105
TAJUK TAWARAN : FULL SERVICE PACKERS AND MOVERS OF PROGRAM KHIDMAT BAKTI NEGARA GOODS FROM BANDAR SERI BEGAWAN
TO PKBN BATU APOI CAMP, TEMBURONG DISTRICT, MINISTRY OF CULTURE YOUTH AND SPORTS, BRUNEI DARUSSALAM

Seterusnya...

JABATAN BANDARAN BANDAR SERI BEGAWAN
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

Seterusnya...

JABATAN PERTANIAN DAN AGRIMAKANAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

IKLAN
JABATAN PERTANIAN DAN AGRIMAKANAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

TAWARAN UNTUK MEMAJUKAN TAPAK-TAPAK BAGI PERUSAHAAN PERTANIAN KOMERSIL DI KAWASAN KEMAJUAN PERTANIAN (KKP)
BILANGAN : 07/2015

Seterusnya...

UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM

UBD/E8/010/2015
TO SUPPLY, DELIVER, INSTALL AND COMMISSION ONE (1) UNIT OF ATOMIC ABSORPTION SPECTROHOTOMETER
AND ACCESSORIES TO CHEMISTRY, FACULTY OF SCIENCE, UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM

BAYARAN DOKUMEN & PENTADBIRAN : BND10.00 (Tidak dikembalikan)

Published in Tawaran
Seterusnya...

PUSAT PROMOSI DAN PEMASARAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Bilangan Tawaran : KPSU/MPC/Q/2015 - 2016 [04]

Tajuk Tawaran : ''EXPORT SHIPMENT BY AIR CARGO (EX BRUNEI TO KUALA LUMPUR, MALAYSIA AND RETURN SHIPMENT TO BRUNEI - DOOR TO DOOR DELIVERY) - WORLD ISLAMIC TOURISM CONFERENCE & EXPO 2015, 27th - 30th OCTOBER 2015

Yuran Tawaran : BND5.00 (tidak dikembalikan)
Tarikh Tutup Tawaran : KHAMIS, 1 OKTOBER 2015 JAM : 2.00 PETANG

Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN
KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

1. DOKUMEN-DOKUMEN tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi daripada Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah, Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan semasa waktu-waktu bekerja, mulai hari Rabu, 9 September 2015. Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn.

Seterusnya...

NOMBOR KECEMASAN

 • 991
 • 993
 • 995
 • 998

RADIO TELEVISYEN BRUNEI

 • RTB 1
 • RTB 2
 • RTB 3
 • RTB 4
 • RTB 5

Pautan ke akhbar-akhbar

 • borneoBulletin
 • sunday
 • weekEnd
 • mediaPermata
 • bt

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel