A+ A A-

PERATURAN PENGIKLANAN DALAM EDISI PELITA BRUNEI

 1. IKLAN hendaklah dialamatkan kepada : Penerbit Iklan Pelita Brunei, Bahagian Akhbar, Tingkat 2, Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri, Lapangan Terbang Lama Berakas BB3510, Negara Brunei Darussalam.
 2. Rang iklan hendaklah dimasukkan dalam disket menggunakan Microsoft Word dengan saiz font 11 ke 12 point, manakala persuratan mengenainya boleh dihantar dalam "hard copy".
 3. Iklan hendaklah sampai kepada penerbit dua (2) minggu sebelum tarikh terbit iklan yang dikehendaki.
 4. Rang iklan hendaklah dalam Bahasa Melayu menggunakan Sistem Ejaan Rumi baru. Bahasa Inggeris hanya boleh digunakan bagi deskripsi iklan yang dibukakan untuk penyertaan dari luar negeri atau perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan.
 5. Iklan-iklan hanya akan diterbitkan dua kali, itu pun jika belum sampai kepada tarikh tutup tawaran. Walau bagaimanapun pengeluaran iklan yang diterima adalah tertakluk kepada kekosongan ruangan.
 6. Jika perubahan mendadak pada iklan-iklan yang sudah dihantar hendaklah dimaklumkan kepada penerbit tidak lewat pada hari Sabtu sebelum jam 10.00 pagi bagi iklan yang akan diterbitkan pada minggu berikutnya.
 7. Sebarang iklan yang hendak ditarik balik (dibatalkan) hendaklah dimaklumkan tidak lewat dari hari Khamis 11.30 pagi iaitu bagi iklan yang akan diterbitkan pada hari Rabu akan datang.
 8. Hanya kementerian-kementerian, jabatan-jabatan kerajaan dan agensi-agensi separuh kerajaan sahaja yang diterima mengiklankan di PELITA BRUNEI.
 9. Hanya permohonan iklan-iklan yang mematuhi syarat-syarat dan peraturan ini sahaja yang akan dipertimbangkan.
 10. Iklan-iklan juga boleh di hantar terus melalui e-mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

OUTWARD BOUND BRUNEI DARUSSALAM (OBBD)
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

KONTRAK PENGGAL SELAMA (2) TAHUN (2015-2017) BAGI PENYEDIAAN, PEMBEKALAN DAN PENYAJIAN MAKAN / MINUM UNTUK PEGAWAI, KAKITANGAN DAN PESERTA (OYDP) YANG MENGIKUTI PELBAGAI PROGRAM PERKHIDMATAN OUTWARD BOUND BRUNEI DARUSSALAM (OBBD), KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.
BILANGAN TAWARAN: KKBS/OBBD/F-003/01-2015/17

Seterusnya...

UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM
UBD/E8/003/2015

Tawaran bagi Penyewaan Unit-Unit Ruang 'Food Court' (Kaunter 2) di Bangunan Hal Ehwal Pelajar,
Universiti Brunei Darussalam (bagi tempoh 3 tahun)

BND10.00 (Tidak dikembalikan)

Published in Tawaran
Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN PEMBORONG- PEMBORONG DI DALAM KELAS IV (III, IV & V), KATEGORI KA01 SAHAJA
TARIKH TERAKHIR PENGAMBILAN DOKUMEN TAWARAN : 2 MEI 2015 (SABTU)
TARIKH TUTUP : HARI SELASA (2.00 PETANG) 19 MEI 2015
BIL : JKR/DDS 004/2015 - (CDE).T.IV
MENAIKKAN TARAF LONGKANG DI HILIR SUNGAI HANCHING
NOMBOR PROJEK : 15/DDS(CDE)/-NIL-
JUMLAH YURAN TAWARAN : BND100.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)
YURAN DOKUMEN : BND125.00

Seterusnya...

KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN

Bilangan Tawaran : MOFAT/ASSET/01/2015
Tajuk Tawaran : CLEANING AND MAINTENANCE OF BUILDINGS AT MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS AND TRADE FOR A PERIOD OF THREE (3) YEARS
Tarikh Tutup Tawaran : Selasa, 28 April 2015, jam 2.00 Petang
Yuran Tawaran : $50.00 (Tidak dikembalikan)

Seterusnya...

JABATAN DAERAH BRUNEI DAN MUARA

KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

TAWARAN
MINDEF/DFA/RC/220(1)
SUPPLY OF PERSONAL EQUIPMENT KIT FOR THE ROYAL BRUNEI ARMED FORCES - THREE (3) YEARS CONTRACT
Bayaran Tawaran: BND100.00 (tidak dikembalikan)

TAWARAN
MINDEF/DFA/RC/08(5)
LAUNDRY SERVICES (NORMAL WASHING SERVICES) FOR TUTONG CAMP -
FIVEE (3) YEARS CONTRACT
Bayaran Tawaran: BND30.00 (tidak dikembalikan)

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

JABATAN PERTANIAN DAN AGRIMAKANAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

TAWARAN UNTUK MEMAJUKAN TAPAK-TAPAK BAGI PERUSAHAAN PERTANIAN KOMERSIL DI KAWASAN KEMAJUAN PERTANIAN (KKP)
BILANGAN : 03/2015

Seterusnya...

JABATAN PELABUHAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PORTS DEPARTMENT
MINISTRY OF COMMUNICATIONS
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

TENDER NOTICE NO. JP/T3/2015-2016

Seterusnya...

JABATAN KASTAM DAN EKSAIS DIRAJA
KEMENTERIAN KEWANGAN

TAWARAN KASTAM 01/2015
PERKHIDMATAN PEMOTONGAN RUMPUT KE ATAS KAWASAN BANGUNAN KASTAM BAHAGIAN PERISIKAN DAN PENCEGAHAN
DAN RUMAH-RUMAH TUMPANGAN DI BAWAH KAWALAN KASTAM DAN EKSAIS DIRAJA (MUARA) NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Seterusnya...

KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN

Bilangan Tawaran : MOFAT/ASSET/01/2015
Tajuk Tawaran : CLEANING AND MAINTENANCE OF BUILDINGS AT MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS AND TRADE FOR A PERIOD OF THREE (3) YEARS
Tarikh Tutup Tawaran : Selasa, 28 April 2015, jam 2.00 Petang
Yuran Tawaran : $50.00 (Tidak dikembalikan)

Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN KEPADA JURUUKUR-JURUUKUR YANG BERDAFTAR DI KEMENTERIAN PEMBANGUNAN (MOD), NEGARA BRUNEI DARUSSALAM SAHAJA
TARIKH TERAKHIR PENGAMBILAN DOKUMEN TAWARAN : 2 MEI 2015 (SABTU)
TARIKH TUTUP : HARI SELASA (2.00 PETANG) 12 MEI 2015
BIL : JKR/DDS 005/2015 - CDE(PP).T.III
REVITALISASI KAMPUNG AYER ZON A MENIMBUK DAN MENAMBAK DARI KUALA SUNGAI KEDAYAN
KE JAMBATAN EDINBURGH - KAJI UKUR TOPOGRAFI DAN HIDROGRAFI BAGI ZON B, C DAN D (TAWARAN SEMULA)

NOMBOR PROJEK : 15/DDS/CDE(PP)/1018-028
JUMLAH YURAN TAWARAN : BND50.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)
YURAN DOKUMEN : BND25.00

Seterusnya...

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

OUTWARD BOUND BRUNEI DARUSSALAM (OBBD)
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

KONTRAK PENGGAL SELAMA (2) TAHUN (2015-2017) BAGI PENYEDIAAN, PEMBEKALAN DAN PENYAJIAN MAKAN / MINUM
UNTUK PEGAWAI, KAKITANGAN DAN PESERTA (OYDP) YANG MENGIKUTI PELBAGAI PROGRAM PERKHIDMATAN OUTWARD
BOUND BRUNEI DARUSSALAM (OBBD), KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN,
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.
BILANGAN TAWARAN: KKBS/OBBD/F-003/01-2015/17

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

JPPK/LTN/06/2015
Tajuk Tawaran: THREE YEARS TERM CONTRACT FOR MAINTENANCE AND REPAIR OF CATERING EQUIPMENT, MAIN
AIR CONDITIONING PLANT, RAC AND SPLIT UNIT FOR MILITARY ESTABLISHMENT WITHIN TUTONG DISTRICT

Bayaran Tawaran: B$500.00 (tidak dikembalikan)
Kelas: IV KE ATAS
Kategori: M01, E01 & E02
Tempoh Penyiapan : 3 TAHUN

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM

UBD/E8/004/2015
TO PROVIDE, INSTALL AND MAINTAIN A VSAT COMMUNICATION SERVICE AT KBFSC, ULU TEMBURONG UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM
BAYARAN DOKUMEN &PENTADBIRAN BND30.00 (Tidak dikembalikan)

Published in Tawaran
Seterusnya...

JABATAN DAERAH TUTONG
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

Q.JDT/39/2015 : TAWARAN BAGI PROJEK MEMBINA JALAN KECIL SIMPANG 591, KAMPUNG SUNGAI DAMIT, MUKIM UKONG, TUTONG (FASA 2)
YURAN TAWARAN : $10.00

Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN
KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

1. DOKUMEN-DOKUMEN tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi daripada Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah, Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan, semasa waktu-waktu bekerja, mulai hari Sabtu, 4 April 2015. Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn.

Seterusnya...

JABATAN PENERANGAN
JABATAN PERDANA MENTERI

Bilangan Tawaran: INFO/PK/P/1149
Tajuk Tawaran: PEMBEKALAN DAN PEMASANGAN WORKSTATION DI UNIT FOTO DAN BAHAGIAN PELITA BRUNEI, JABATAN PENERANGAN
Tarikh tutup tawaran: HARI SELASA, 21 APRIL 2015, JAM 2.00 PETANG

Seterusnya...

JABATAN POLITEKNIK
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

JAWATANKUASA SEBUT HARGA
POLITEKNIK BRUNEI
BLOK 2E, KONDOMINIUM JALAN ONG SUM PING
BANDAR SERI BEGAWAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

BILANGAN SEBUT HARGA : PB/SSE/Q/2015-2016/001
SUPPLY, DELIVERY, TESTING AND COMMISSIONING CONSUMMABLE ITEMS FOR SCIENCE DEPARTMENT UNDER SCHOOL
OF SCIENCE AND ENGINEERING, POLITEKNIK BRUNEI, MINISTRY OF EDUCATION (FINANCIAL YEAR 2015-2016)

Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN
KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

1. DOKUMEN-DOKUMEN tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi daripada Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah, Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan, semasa waktu-waktu bekerja, mulai hari Sabtu, 21 Mac 2015. Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn.

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

TAWARAN
MINDEF/DFA/RC/220(1)
SUPPLY OF PERSONAL EQUIPMENT KIT FOR THE ROYAL BRUNEI ARMED FORCES - THREE (3) YEARS CONTRACT
Bayaran Tawaran: BND100.00 (tidak dikembalikan)

 

TAWARAN
MINDEF/DFA/RC/08(5)
LAUNDRY SERVICES (NORMAL WASHING SERVICES) FOR TUTONG CAMP - FIVEE (3) YEARS CONTRACT
Bayaran Tawaran: BND30.00 (tidak dikembalikan)

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

JABATAN PERTANIAN DAN AGRIMAKANAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

TAWARAN UNTUK MEMAJUKAN TAPAK-TAPAK BAGI PERUSAHAAN PERTANIAN KOMERSIL DI KAWASAN KEMAJUAN PERTANIAN (KKP)
BILANGAN : 03/2015

Seterusnya...

JABATAN BANDARAN
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

1. TAWARAN-TAWARAN adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat dan Pembekal-Pembekal yang berdaftar di Negara Brunei Darussalam.

2. Tawaran-tawaran hendaklah dihantar dalam sampul surat tertutup. Pada bahagian atas sampul surat hendaklah ditulis Bilangan Tawaran serta tarikh tutup tawaran iaitu tanpa menunjukkan identiti Pengirim.

3. Tawaran-tawaran hendaklah juga menyertakan salinan Pendaftran Syarikat, Salinan Sijil Perniagaan (Business names of Enactment Section 16 & 17 atau List of Directors dan salinan Kad Pengenalan.

4. Surat tawaran hendaklah dimasukkan ke dalam PETI TAWARAN bertempat di Tingkat 3, Bangunan Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan, Jalan Perdana Menteri, Bandar Seri Begawan dan dialamatkan kepada:-

Pengerusi Jawatankuasa Meneliti Tawaran dan Sebut Harga
Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan
Jalan Perdana Menteri
Bandar Seri Begawan
Negara Brunei Darussalam.

TAJUK: PERMOHONAN CADANGAN (REQUEST FOR PROPOSAL) TAWARAN PENGURUSAN DAN PENGENDALIAN BAGI GERAI RAMADHAN 1436H / 2015M
BILANGAN TAWARAN : JBBSB/UPA/SH/24/2015
TARIKH TUTUP TAWARAN : 5 MEI 2015

Seterusnya...

UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM

IKLAN TAWARAN
Projek : THE DESIGN, SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING & COMMISSIONING (INCLUDING NECESSARY CIVIL WORKS) AND
MAINTENANCE OF HARDWARE, ELECTRICAL DEVICES & EQUIPMENT FOR UBD IBM CENTRE'S GREEN COMMUNITIES PROJECT AT
THE SEKOLAH RENDAH DATU MAHARAJA SETIA DIAN SUKANG, ULU BELAIT & TEACHER'S QUARTERS KG. SUKANG, KUALA BELAIT

Published in Tawaran
Seterusnya...

JABATAN KASTAM DAN EKSAIS DIRAJA
KEMENTERIAN KEWANGAN

TAWARAN KASTAM 01/2015 PERKHIDMATAN
PEMOTONGAN RUMPUT KE ATAS KAWASAN BANGUNAN KASTAM BAHAGIAN PERISIKAN DAN PENCEGAHAN DAN
RUMAH-RUMAH TUMPANGAN DI BAWAH KAWALAN KASTAM DAN EKSAIS DIRAJA (MUARA) NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

Seterusnya...

JABATAN PENERANGAN
JABATAN PERDANA MENTERI

JABATAN PENERANGAN
JABATAN PERDANA MENTERI
Bilangan Tawaran: INFO/PK/P/1149
Tajuk Tawaran: PEMBEKALAN DAN PEMASANGAN WORKSTATION DI UNIT FOTO DAN BAHAGIAN PELITA BRUNEI, JABATAN PENERANGAN
Tarikh tutup tawaran: HARI SELASA, 21 APRIL 2015, JAM 2.00 PETANG

Seterusnya...

JABATAN PERKHIDMATAN POS
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SYARAT-SYARAT TAWARAN
Penyewaan dan Pemeliharaan 25 Buah Motosikal
Rujukan Tawaran: POS/T/02/JPP/2015-2016

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

JPPK/LTN/03/2015
Tajuk Tawaran : PROPOSED NEW CARPET TO BRIDEX CONFERENCE HALL AT JERUDONG
Bayaran Tawaran: BND30.00 (tidak dikembalikan)
Kelas : III DAN KE ATAS
Kategori : P06, KA01 & B01
Tempoh Penyiapan : TIGA (03) BULAN

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM

UBD/E8/004/2015
TO PROVIDE, INSTALL AND MAINTAIN A VSAT COMMUNICATION SERVICE AT KBFSC, ULU TEMBURONG UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM

BAYARAN DOKUMEN &- PENTADBIRAN BND30.00 (Tidak dikembalikan)

Published in Tawaran
Seterusnya...

JABATAN BELIA DAN SUKAN
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

BIL TAWARAN : ( 1 ) JBS/ADM/TDR/10/2012
Pengerusi
Lembaga Tawaran Kecil
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
Tingkat 1, ( Ruang Masuk / Penyambut Tetamu)
Bangunan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
Simpang 336 - 17, Jalan Kebangsaan
Bandar Seri Begawan, BA 1211
Negara Brunei Darussalam.

Seterusnya...

PAUTAN JABATAN

 • harikebangsaan
 • dailydairy
 • bruneigovernment
 • infofoto
 • pentarama
 • pressroom

NOMBOR KECEMASAN

 • 991
 • 993
 • 995
 • 998

RADIO TELEVISYEN BRUNEI

 • RTB 1
 • RTB 2
 • RTB 3
 • RTB 4
 • RTB 5

Pautan ke akhbar-akhbar

 • borneoBulletin
 • sunday
 • weekEnd
 • mediaPermata
 • bt

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel