A+ A A-

PERATURAN PENGIKLANAN DALAM EDISI PELITA BRUNEI

 1. IKLAN hendaklah dialamatkan kepada : Penerbit Iklan Pelita Brunei, Bahagian Akhbar, Tingkat 2, Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri, Lapangan Terbang Lama Berakas BB3510, Negara Brunei Darussalam.
 2. Rang iklan hendaklah dimasukkan dalam disket menggunakan Microsoft Word dengan saiz font 11 ke 12 point, manakala persuratan mengenainya boleh dihantar dalam "hard copy".
 3. Iklan hendaklah sampai kepada penerbit dua (2) minggu sebelum tarikh terbit iklan yang dikehendaki.
 4. Rang iklan hendaklah dalam Bahasa Melayu menggunakan Sistem Ejaan Rumi baru. Bahasa Inggeris hanya boleh digunakan bagi deskripsi iklan yang dibukakan untuk penyertaan dari luar negeri atau perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan.
 5. Iklan-iklan hanya akan diterbitkan dua kali, itu pun jika belum sampai kepada tarikh tutup tawaran. Walau bagaimanapun pengeluaran iklan yang diterima adalah tertakluk kepada kekosongan ruangan.
 6. Jika perubahan mendadak pada iklan-iklan yang sudah dihantar hendaklah dimaklumkan kepada penerbit tidak lewat pada hari Sabtu sebelum jam 10.00 pagi bagi iklan yang akan diterbitkan pada minggu berikutnya.
 7. Sebarang iklan yang hendak ditarik balik (dibatalkan) hendaklah dimaklumkan tidak lewat dari hari Khamis 11.30 pagi iaitu bagi iklan yang akan diterbitkan pada hari Rabu akan datang.
 8. Hanya kementerian-kementerian, jabatan-jabatan kerajaan dan agensi-agensi separuh kerajaan sahaja yang diterima mengiklankan di PELITA BRUNEI.
 9. Hanya permohonan iklan-iklan yang mematuhi syarat-syarat dan peraturan ini sahaja yang akan dipertimbangkan.
 10. Iklan-iklan juga boleh di hantar terus melalui e-mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

JABATAN KESELAMATAN DALAM NEGERI
JABATAN PERDANA MENTERI

UNIT TAHANAN DAN PEMULIHAN
JABATAN KESELAMATAN DALAM NEGERI
JABATAN PERDANA MENTERI

Bilangan Tawaran : JKDN/UTP/1/2015

Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG- PEMBORONG YANG BERDAFTAR DALAM KELAS III & IV SAHAJA KATEGORI: KPB11 SAHAJA
TARIKH MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN: 25 MAC 2015
TARIKH TERAKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN : TIDAK LEWAT DARI JAM 3.30 PETANG, HARI SELASA, 12 MEI 2015
TARIKH TUTUP TAWARAN : TIDAK LEWAT DARI JAM 2.00 PETANG, HARI SELASA, 26 MEI 2015
BIL: JKR/DOR/SRM 05/2015
KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENGUKUHAN JAMBATAN, FASA 2 - PAKEJ 2
JUMLAH YURAN TAWARAN : BND50.00 (tidak dikembalikan)

Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN
KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

1. DOKUMEN-DOKUMEN tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi daripada Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan, semasa waktu-waktu bekerja, mulai hari Rabu, 11 Mac 2015. Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn.

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

JPPK/LTN/64/2014
Tajuk Tawaran: PROPOSED INTERCONNECTION OF ALL EXISTING FIRE ALARM PANELS IN SUNGAI AKAR CAMP & ASSOCIATED WORKS
Bayaran Tawaran: BND50.00 (tidak dikembalikan)
Kelas: III KE ATAS
Kategori: E01, E02 & KPME05
Tempoh Penyiapan : ENAM (06) BULAN

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

JABATAN BANDARAN KUALA BELAIT DAN SERIA
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

Keterangan Projek :
PENGURUSAN DAN PENGENDALIAN LETAK KERETA DI BAWAH KAWALAN JABATAN BANDARAN KUALA BELAIT DAN SERIA
Bilangan Tawaran : BBS/TLK-7/2015-2016

Seterusnya...

KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

DIBUKAKAN KEPADA JURUUKUR BERLESEN DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
BIL: KHEU/BDP/LTK/007/2015
CADANGAN PEMBANGUNAN KAMPUS KEKAL KOLEJ UNIVERSITI PERGURUAN UGAMA SERI BEGAWAN, KG. LIMAU MANIS
- 'Topographic Survey Work s'
YURAN DOKUMEN: BND 500.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)
Tarikh dan jam tutup mengambil dokumen tawaran : 7 April 2015 (3.00 Petang)
Tarikh Tutup: 14 April 2015 (2.00 Petang)

Seterusnya...

JABATAN PELABUAHN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

1. INSTRUCTION TO PROPONENTS

1. 1 Introduction
Ports Department, Ministry of Communications is pleased to invite Proponents to SUBMIT PROPOSAL FOR MANAGEMENT AND OUTSOURCING OF WAREHOUSE BLOCK 3 & 4, MUARA PORT as stated in Chapter 144, SECTION 7, subject to the provisions of this Act and any other written law, the Director shall be charged with the administration and control of the Ports Department and it shall be his duty, so far as public funds are available for the purpose,

Seterusnya...

PUSAT PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

BILANGAN TAWARAN: KPSU/EDC/SH/01/2015
TAJUK TAWARAN: TERM CONTRACT OF 12 MONTHS FOR GRASS CUTTING AND SITE CLEANING AT ENTREPENEURIAL DEVELOPMENT CENTER AND NATIONAL STANDARD CENTRE, MINISTRY OF INDUSTRY AND PRIMARY RESOURCES NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
TARIKH TUTUP TAWARAN: 9 APRIL 2015 HARI: KHAMIS JAM: 2.00 PETANG
TARIKH TAKLIMAT: 11 APRIL 2015 HARI: SABTU JAM: 9.00 PAGI
TEMPAT: KM33, PUSAT PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN KG. SINAUT, JALAN TUTONG TB1741
TARIKH TUTUP PEMBAYARAN DAN MENGAMBIL BORANG: 16 APRIL 2015 HARI: KHAMIS JAM: 2.00 PETANG

Seterusnya...

KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG - PEMBORONG KELAS VI DAN KATEGORI B01
BIL: KHEU/BDP/LTK/006/2015
SEKOLAH PERSEDIAAN ARAB TEMBURONG
YURAN DOKUMEN: $1,000.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)
Tarikh dan jam tutup mengambil dokumen tawaran : 31 Mac 2015 (3.00 Petang)
Tarikh Tutup: 7 April 2015 (2.00 Petang)

Seterusnya...

JABATAN KESELAMATAN DALAM NEGERI
JABATAN PERDANA MENTERI

UNIT TAHANAN DAN PEMULIHAN
JABATAN KESELAMATAN DALAM NEGERI
JABATAN PERDANA MENTERI

Bilangan Tawaran : JKDN/UTP/1/2015

Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DI DALAM KELAS I, II, & III DIBAWAH KATEGORI : B01 SAHAJA
TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN: 7 APRIL 2015 (SELASA)
TARIKH TUTUP : HARI SELASA, 21 APRIL 2015, (SELASA) HINGGA JAM 2.00 PETANG

BIL : JKR/DTS/06/STE/2015-T/II
BANTUAN PERUMAHAN GOLONGAN DAIF, FAKIR DAN MISKIN DAYANG HALUS BINTI HAJI BADAR, RUMAH JENIS A2
(4 BILIK) LTS 15/03, KAMPUNG PENGKALAN BATU, DAERAH BRUNEI MUARA NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

PROJEK: DTS/STE/KPP3.DF-23-BM
YURAN TAWARAN dan YURAN e-DOKUMEN: BND10.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

Seterusnya...

JABATAN PERTANIAN DAN AGRIMAKANAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

TAWARAN UNTUK MEMAJUKAN TAPAK-TAPAK BAGI PERUSAHAAN PERTANIAN KOMERSIL DI KAWASAN KEMAJUAN PERTANIAN (KKP)
BILANGAN : 02/2015

Seterusnya...

JABATAN PELABUHAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

JP/SH 81/2014-2015
MENYEWA, MENGURUS DAN MENJALANKAN PERKHIDMATAN KANTIN DI TERMINAL FERI PENUMPANG SERASA, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN
KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

1. DOKUMEN-DOKUMEN tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi daripada Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan, semasa waktu-waktu bekerja, mulai hari Rabu, 4 Mac 2015. Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn.

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

JPPK/LTN/03/2015
Tajuk Tawaran: PROPOSED NEW CARPET TO BRIDEX CONFERENCE HALL AT JERUDONG
Bayaran Tawaran: B$30.00 (tidak dikembalikan)
Kelas: III DAN KE ATAS
Kategori: P06, KA01 & B01
Tempoh Penyiapan : DUA (02) BULAN

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

PUSAT STANDARD KEBANGSAAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

BILANGAN TAWARAN : PSK/KPSU/SH/001/2015
TAJUK TAWARAN : VENUE AND FOOD FOR 28th ASEAN CONSULTATIVE COMMITTEE ON STANDARDS AND QUALITY (ACCSQ) ON
CONFORMITY ASSESSMENT MEETING, WORKING GROUP 2, 15-16 APRIL 2015, BANDAR SERI BEGAWAN, BRUNEI DARUSSALAM

Seterusnya...

JABATAN KEHAKIMAN NEGARA
JABATAN PERDANA MENTERI
IKLAN SEBUT HARGA

1. (BILANGAN SEBUT HARGA : JKN/BPB/01/2015)
KERJA-KERJA PEMOTONGAN RUMPUT KAWASAN DAN SEKITAR BANGUNAN MAHKAMAH BESAR BRUNEI
DAN MAHKAMAH-MAHKAMAH SYARIAH, BANDAR SERI BEGAWAN BAGI TEMPOH 36 BULAN

(SESI PENERANGAN LANJUT (INFORMATION DAY) PADA 26 MAC 2015 JAM 9.00 PAGI KAWASAN LOBI
BANGUNAN MAHKAMAH BESAR BRUNEI DAN MAHKAMAH-MAHKAMAH SYARIAH)

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

JPPK/LTN/03/2015
Tajuk Tawaran: PROPOSED NEW CARPET TO BRIDEX CONFERENCE HALL AT JERUDONG
Bayaran Tawaran: B$30.00 (tidak dikembalikan)
Kelas: III DAN KE ATAS
Kategori: P06, KA01 & B01
Tempoh Penyiapan : DUA (02) BULAN

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

JABATAN PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN
IKLAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN 01 SABTU 21032015

Seterusnya...

JABATAN PELABUHAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

1. INSTRUCTION TO TENDERERS

1. Introduction

1. 1 Ports Department, Ministry of Communications is pleased to invite Tenderers to - TENDER FOR CONCESSION AS AGENT FOR THE RENTAL OF ADVERTISING SPACE AT PORTS DEPARTMENT'S BUILDING.

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

TAWARAN NO. 1
MINDEF/DFA/RC/66(7)
DISINFESTATIONS OF ROYAL BRUNEI NAVY VESSELS AND SHIP SHEDS - THREE (3) YEARS CONTRACT
Bayaran Tawaran: BND30.00 (tidak dikembalikan)

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

PUSAT STANDARD KEBANGSAAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

BILANGAN TAWARAN : PSK/KPSU/SH/001/2015
TAJUK TAWARAN : VENUE AND FOOD FOR 28th ASEAN CONSULTATIVE COMMITTEE ON STANDARDS AND QUALITY (ACCSQ) ON
CONFORMITY ASSESSMENT MEETING, WORKING GROUP 2, 15-16 APRIL 2015, BANDAR SERI BEGAWAN, BRUNEI DARUSSALAM.

 

Tawaran dihadapkan kepada :
Pengerusi,

Jawatankuasa Sebutharga,
Peti Sebutharga, Tingkat Bawah
Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama
Jalan Menteri Besar BB 3910
Negara Brunei Darussalam

Tarikh Tutup : 19 Mac 2015
Hari : Khamis Jam : 2.00 Petang

Seterusnya...

KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG - PEMBORONG KELAS VI DAN KATEGORI B01
BIL: KHEU/BDP/LTK/006/2015
SEKOLAH PERSEDIAAN ARAB TEMBURONG
YURAN DOKUMEN: $1,000.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)
Tarikh dan jam tutup mengambil dokumen tawaran : 31 Mac 2015 (3.00 Petang)
Tarikh Tutup: 7 April 2015 (2.00 Petang)

Seterusnya...

JABATAN KESELAMATAN DALAM NEGERI
JABATAN PERDANA MENTERI

UNIT TAHANAN DAN PEMULIHAN
JABATAN KESELAMATAN DALAM NEGERI
JABATAN PERDANA MENTERI

Bilangan Tawaran : JKDN/UTP/1/2015

Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN
KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

1. DOKUMEN-DOKUMEN tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi daripada Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan, semasa waktu-waktu bekerja, mulai hari Rabu, 4 Mac 2015. Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn.

Seterusnya...

PAUTAN JABATAN

 • harikebangsaan
 • dailydairy
 • bruneigovernment
 • infofoto
 • pentarama
 • pressroom

NOMBOR KECEMASAN

 • 991
 • 993
 • 995
 • 998

RADIO TELEVISYEN BRUNEI

 • RTB 1
 • RTB 2
 • RTB 3
 • RTB 4
 • RTB 5

Pautan ke akhbar-akhbar

 • borneoBulletin
 • sunday
 • weekEnd
 • mediaPermata
 • bt

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel