A+ A A-

PERATURAN PENGIKLANAN DALAM EDISI PELITA BRUNEI

 1. IKLAN hendaklah dialamatkan kepada : Penerbit Iklan Pelita Brunei, Bahagian Akhbar, Tingkat 2, Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri, Lapangan Terbang Lama Berakas BB3510, Negara Brunei Darussalam.
 2. Rang iklan hendaklah dimasukkan dalam disket menggunakan Microsoft Word dengan saiz font 11 ke 12 point, manakala persuratan mengenainya boleh dihantar dalam "hard copy".
 3. Iklan hendaklah sampai kepada penerbit dua (2) minggu sebelum tarikh terbit iklan yang dikehendaki.
 4. Rang iklan hendaklah dalam Bahasa Melayu menggunakan Sistem Ejaan Rumi baru. Bahasa Inggeris hanya boleh digunakan bagi deskripsi iklan yang dibukakan untuk penyertaan dari luar negeri atau perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan.
 5. Iklan-iklan hanya akan diterbitkan dua kali, itu pun jika belum sampai kepada tarikh tutup tawaran. Walau bagaimanapun pengeluaran iklan yang diterima adalah tertakluk kepada kekosongan ruangan.
 6. Jika perubahan mendadak pada iklan-iklan yang sudah dihantar hendaklah dimaklumkan kepada penerbit tidak lewat pada hari Sabtu sebelum jam 10.00 pagi bagi iklan yang akan diterbitkan pada minggu berikutnya.
 7. Sebarang iklan yang hendak ditarik balik (dibatalkan) hendaklah dimaklumkan tidak lewat dari hari Khamis 11.30 pagi iaitu bagi iklan yang akan diterbitkan pada hari Rabu akan datang.
 8. Hanya kementerian-kementerian, jabatan-jabatan kerajaan dan agensi-agensi separuh kerajaan sahaja yang diterima mengiklankan di PELITA BRUNEI.
 9. Hanya permohonan iklan-iklan yang mematuhi syarat-syarat dan peraturan ini sahaja yang akan dipertimbangkan.
 10. Iklan-iklan juga boleh di hantar terus melalui e-mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM

UBD/E8/006/2015
TAWARAN BAGI PENYEWAAN UNIT-UNIT RUANG 'KEDAI' UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM (BAGI TEMPOH 3 TAHUN)
BAYARAN DOKUMEN & PENTADBIRAN : BND10.00 (Tidak dikembalikan)

Published in Tawaran
Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN
KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

1. DOKUMEN-DOKUMEN tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi daripada Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan, semasa waktu-waktu bekerja, mulai Hari Rabu, 6 Mei 2015. Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn.

Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN PEMBORONG- PEMBORONG YANG BERDAFTAR DALAM KELAS II, III & IV DI BAWAH KATEGORI KA01
TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN PADA : HARI SELASA, 9 JUN 2015
TARIKH TUTUP PADA : HARI SELASA : 23 JUN 2015 JAM 2.00 PETANG
BIL : JKR/DBSKB 008/2015
KONTRAK PENGGAL BAGI PEMBERSIHAN DAN PENYUCIAN TANGKI-TANGKI AIR DAN PEJABAT AIR BAGI KAWASAN SERIA
NO PROJEK : 2015ADKB/B00411-05
YURAN TAWARAN : BND50.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

JPPK/LTN/49/2014(A)
Tajuk Tawaran : DEVELOPMENT OF MILITARY ACADEMY, KAMPUNG TANAH JAMBU NEGARA BRUNEI DARUSSALAM,
PACKAGE 1 - ACADEMIC BUILDING, DEFENCE ACADEMY HEADQUARTERS, CEREMONIAL HALL, SURAU AND
ASSOCIATED EXTERNAL WORKS. - SUPPLY, DELIVERY AND INSTALLATION OF KITCHEN EQUIPMENT

Bayaran Tawaran : BND30.00 (tidak dikembalikan)
Kelas : III KE ATAS
Kategori : M03 or P01 or P05 or KPB 04
Tempoh Penyiapan : 2 BULAN

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

JABATAN PERKHIDMATAN POS
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SYARAT-SYARAT TAWARAN

Quotation for Supplying of Auto Level Trolley
Rujukan Tawaran : POS/T/07/JPP/2015-2016

Seterusnya...

JABATAN PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEWANGAN

PEMBERITAHUAN SEBUT HARGA
Bilangan Sebut harga : JPKK/A/479.Q1/2015

Tajuk Sebut harga : MEMBEKALKAN 50 PITA PENCETAK BAGI MODEL PENCETAK IBM 6400-008 CTA
Tarikh Tutup / Jam : 8 Jun 2015 (Isnin), 9.00 Pagi
Tempat menghantar Sebut harga : Peti Sebut harga (Quotation Box) Jabatan Perbendaharaan Level 2,
Tower Block Bangunan Kementerian Kewangan Commonwealth Drive Negara Brunei Darussalam.

Seterusnya...

JABATAN DAERAH BRUNEI DAN MUARA
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

IKLAN KHEDN JDBM RABU 27052015

Seterusnya...

ANGKATAN BERSENJATA DIRAJA BRUNEI
KEMENTERIAN PERTAHANAN

PENDAFTARAN BAKAL-BAKAL REKRUT LELAKI PENGAMBILAN KE-156
ANGKATAN BERSENJATA DIRAJA BRUNEI

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

KEMENTERIAN PENDIDIKAN

LEMBAGA TAWARAN KECIL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN
BANGUNAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN
BLOK 'A' TINGKAT 1
BAHAGIAN PERKHIDMATAN KEWANGAN ''A''
LAPANGAN TERBANG LAMA BERAKAS
BANDAR SERI BEGAWAN BB3510
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

TAWARAN

BILANGAN TAWARAN : PB/ESTATE/Q/2015-2016/05
KETERANGAN : TAWARAN BAS SEWA KHAS BAGI PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN PELAJAR-PELAJAR POLITEKNIK
BRUNEI TAHUN 2015 BAGI TEMPOH 2 TAHUN, POLITEKNIK BRUNEI, KEMENTERIAN PENDIDIKAN.

BAYARAN/YURAN DOKUMEN TAWARAN: BND50.00
TARIKH TUTUP DAN WAKTU : 11 Jun 2015 (HARI BIASA)
WAKTU-WAKTU PENERIMAAN WANG BAYARAN YURAN / DOKUMEN TAWARAN
ISNIN-KHAMIS :
8.00 PAGI HINGGA 11.45 PAGI
1.45 PETANG HINGGA 3.00 PETANG
SABTU :
8.00 PAGI HINGGA 10.00 PAGI

Seterusnya...

JABATAN PERIKANAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

PEMBERITAHUAN TAWARAN
JABATAN PERIKANAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

BILANGAN TAWARAN : JPi/3/2015
TAJUK : INVITATION TO SUBMIT A TENDER PROPOSAL FOR THE DEVELOPMENT OF BRUNEI DARUSSALAM'S SHRIMP PASTE PACKAGING PROGRAM

Seterusnya...

MAKLUMANTARIKH TUTUP IKLAN DILANJUTKAN DAN PERUBAHAN YURAN TAWARAN
KEMENTERIAN KESIHATAN SEPERTI TAWARAN-TAWARAN DI BAWAH INI

Seterusnya...

JABATAN ALAM SEKITAR, TAMAN DAN REKREASI
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
KELAS II, III, IV DAN V KATEGORI KPB 12 ATAU 5F (Landscaping Works)
Tarikh Buka Tawaran pada : 12 Mei 2015 (Selasa)
Tarikh Tutup pada : 26 Mei 2015 (Selasa) Jingga Jam : 2.00 Petang
(Ditutup di Pejabat Lembaga Tawaran Kecil, di Tingkat Bawah Bangunan Kementerian Pembangunan
Lapangan Terbang Lama Berakas Bandar Seri Begawan, BB3510 Negara Brunei Darussalam)

JASTRE / BTR / T011 / 2015
LANDSCAPE MAINTENANCE TO SERASA BEACH FOR A PERIOD OF TWO (02) YEARS NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
NO. PROJEK : JASTRE / BPTR / T011 / 2015
JUMLAH YURAN TAWARAN : BND30.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

Seterusnya...

JABATAN PERKHIDMATAN ELEKTRIK
JABATAN PERDANA MENTERI

JEMPUTAN UNTUK MEMBERI TAWARAN
JABATAN PERKHIDMATAN ELEKTRIK
JABATAN PERDANA MENTERI

Bilangan Tawaran : JPE / LTK / JAN / 019 / 2015
Tajuk Kerja : PROVISION OF TECHNICAL ASSISTANCE IN THE MAINTENANCE OF 4 UNIT
OF MAN K6 MAJOR MK3 GENERATING SETS AT THE BELINGUS POWER STATION

Tarikh Tutup : 2 JUN 2015, (Hari Selasa), jam 2.00 Petang
Yuran Tawaran : BND50.00 (tidak dikembalikan)
Tempat Tutup :
PENGERUSI
LEMBAGA TAWARAN KECIL
JABATAN PERDANA MENTERI
JALAN MENTERI BESAR
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

Seterusnya...

JABATAN PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEWANGAN

BILANGAN TAWARAN : JPKK/A/138Q.5/2015
TAJUK TAWARAN : KUPON $1.00 LETAK KERETA JABATAN BANDARAN KUALA BELAIT & SERIA

BILANGAN TAWARAN : JPKK/A/138Q.6/2015
TAJUK TAWARAN : KUPON $0.50 LETAK KERETA JABATAN BANDARAN KUALA BELAIT & SERIA

BILANGAN TAWARAN : JPKK/A/138Q.7/2015
TAJUK TAWARAN : KUPON $5.00, $10.00 & $80.00 LETAK KERETA JABATAN BANDARAN KUALA BELAIT & SERIA

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN
TAWARAN
MINDEF/DFA/RC/177 (2)
MAINTENANCE OF EXISTING SECURITY SYSTEM AT MINISTRY OF DEFENCE HEADQUARTERS BOLKIAH GARRISON - FIVE (5) YEARS CONTRACT
Yuran Tawaran : BND50.00 (tidak dikembalikan)

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

IKLAN TAWARAN
PROJEK : DESIGN, SUPPLY AND DELIVER FIRE JACKET COMPLETE WITH HELMET AND GLOVE FOR FIRE AND RESCUE DEPARTMENT
KOD PROJEK : BFRD/LTK/02/2015/2016
TENDER FEE : BND50.00

Seterusnya...

JABATAN BELIA DAN SUKAN
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

BIL TAWARAN : (01) JBS/ADM/TDR/07/2015
Pengerusi
Lembaga Tawaran Kecil
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
Tingkat 1, (Ruang Masuk / Penyambut Tetamu)
Bangunan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
Simpang 336 - 17, Jalan Kebangsaan
Bandar Seri Begawan, BA 1211
Negara Brunei Darussalam

Seterusnya...

JABATAN PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEWANGAN

PEMBERITAHUAN SEBUT HARGA
Bilangan Sebut harga : JPKK/A/479.Q1/2015
Tajuk Sebut harga : MEMBEKALKAN 50 PITA PENCETAK BAGI MODEL PENCETAK IBM 6400-008 CTA
Tarikh Tutup / Jam : 8 Jun 2015 (Isnin), 9.00 Pagi
Tempat menghantar Sebut harga :
Peti Sebut harga (Quotation Box)
Jabatan Perbendaharaan
Level 2, Tower Block
Bangunan Kementerian Kewangan
Commonwealth Drive
Negara Brunei Darussalam.

Seterusnya...

JABATAN PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

IKLAN KEM PENDIDIKAN JPPP SABTU 23052015

Seterusnya...

UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM

UBD/E8/006/2015
TAWARAN BAGI PENYEWAAN UNIT-UNIT RUANG 'KEDAI' UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM (BAGI TEMPOH 3 TAHUN)
BAYARAN DOKUMEN & PENTADBIRAN : BND10.00 (Tidak dikembalikan)

Published in Tawaran
Seterusnya...

JABATAN DAERAH BRUNEI DAN MUARA
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

Seterusnya...

JABATAN PELABUHAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SCHEDULE A
JP/T7/2015-2016 - REFURBISHMENT WORKS TO
ZONE B1 (GODOWN 2 & 3) AT MUARA PORT, PORTS DEPARTMENT

BIDDERS are invited from supplier Company who registered with Ministry of Development, Negara Brunei Darussalam under Class II & III and Works Category B01.

1. Bidding Documents can be obtained from :-

TENDER AND QUOTATION SECTION
2ND FLOOR
PORTS DEPARTMENT HEADQUARTERS BUILDING
MUARA BT1728
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

MONDAY - THURSDAY :
8.00 AM - 11.00 AM
1.30 PM - 4.00 PM
SATURDAY : 8.00 AM - 10.00 AM
BIDDING DOCUMENTS WILL BE ISSUED UP TO SATURDAY, 6 JUNE 2015

Seterusnya...

POLITEKNIK BRUNEI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

PETI SEBUT HARGA
BAHAGIAN SEBUT HARGA
JABATAN PERKHIDMATAN KEWANGAN
POLITEKNIK BRUNEI
BLOK 2E, KONDOMINIUM ONG SUM PING, JALAN ONG SUM PING
BANDAR SERI BEGAWAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

TAWARAN

BILANGAN TAWARAN : PB/ESTATE/Q/2015-2016/03
KETERANGAN : TAWARAN PERKHIDMATAN KANTIN STALL 'A' BAGI SEKOLAH SAINS DAN KEJURUTERAAN, POLTITEKNIK BRUNEI, KAMPUNG LUMUT, DAERAH BELAIT, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN
TAWARAN : BND100.00 (Bayaran Yuran / Dokumen Tawaran (tidak dikembalikan)
TARIKH TUTUP DAN WAKTU : 11 Jun 2015 (Tidak lewat jam 2.00 Petang)

Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN
KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

1. DOKUMEN-DOKUMEN tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi daripada Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan, semasa waktu-waktu bekerja, mulai Hari Rabu, 6 Mei 2015. Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn.

Seterusnya...

JABATAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Seterusnya...

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

BILANGAN TAWARAN : KKBS/OBBD/F-004/01-2015/17
TAJUK TAWARAN : TERM CONTRACT (2 YEARS) CLEANING (BUILDING AND COMPOUND) AND GRASS CUTTING FOR OUTWARD BOUND
BRUNEI DARUSSALAM (BATANG DURI CAMP AND BELALONG CAMP) IN THE TEMBURONG DISTRICT, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Seterusnya...

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN
PUSAT UJIAN KEMAHIRAN KERJA DAN LATIHAN (MODTC)
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

TAJUK TAWARAN : PERKHIDMATAN MEMBEKAL JAMUAN DI PUSAT UJIAN KEMAHIRAN KERJA DAN LATIHAN (MODTC),
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM BAGI TIGA (03) TAHUN

BILANGAN TAWARAN : Q01/KPN/MODTC/2015-2016

Seterusnya...

JABATAN PERIKANAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

PEMBERITAHUAN TAWARAN
JABATAN PERIKANAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

BILANGAN TAWARAN : JPi/3/2015
TAJUK : INVITATION TO SUBMIT A TENDER PROPOSAL FOR THE DEVELOPMENT OF BRUNEI DARUSSALAM'S SHRIMP PASTE PACKAGING PROGRAM

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

TAWARAN
MINDEF/DFA/RC/234 (1)
WASTE OIL AND BILGE WATER DISPOSAL SERVICE AT THE ROYAL BRUNEI NAVAL BASE MUARA - THREE (3) YEARS CONTRACT
Bayaran Tawaran: BND30.00 (tidak dikembalikan)

Note: Pembekal hendaklah memiliki lesen/sijil yang berkaitan dengan peralatan dan sisa pembuangan (minyak/air) menurut undang-undang dan peraturan negara Brunei Darussalam.

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

PAUTAN JABATAN

 • harikebangsaan
 • dailydairy
 • bruneigovernment
 • infofoto
 • pentarama
 • pressroom

NOMBOR KECEMASAN

 • 991
 • 993
 • 995
 • 998

RADIO TELEVISYEN BRUNEI

 • RTB 1
 • RTB 2
 • RTB 3
 • RTB 4
 • RTB 5

Pautan ke akhbar-akhbar

 • borneoBulletin
 • sunday
 • weekEnd
 • mediaPermata
 • bt

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel