A+ A A-

PERATURAN PENGIKLANAN DALAM EDISI PELITA BRUNEI

 1. IKLAN hendaklah dialamatkan kepada : Penerbit Iklan Pelita Brunei, Bahagian Akhbar, Tingkat 2, Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri, Lapangan Terbang Lama Berakas BB3510, Negara Brunei Darussalam.
 2. Rang iklan hendaklah dimasukkan dalam disket menggunakan Microsoft Word dengan saiz font 11 ke 12 point, manakala persuratan mengenainya boleh dihantar dalam "hard copy".
 3. Iklan hendaklah sampai kepada penerbit dua (2) minggu sebelum tarikh terbit iklan yang dikehendaki.
 4. Rang iklan hendaklah dalam Bahasa Melayu menggunakan Sistem Ejaan Rumi baru. Bahasa Inggeris hanya boleh digunakan bagi deskripsi iklan yang dibukakan untuk penyertaan dari luar negeri atau perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan.
 5. Iklan-iklan hanya akan diterbitkan dua kali, itu pun jika belum sampai kepada tarikh tutup tawaran. Walau bagaimanapun pengeluaran iklan yang diterima adalah tertakluk kepada kekosongan ruangan.
 6. Jika perubahan mendadak pada iklan-iklan yang sudah dihantar hendaklah dimaklumkan kepada penerbit tidak lewat pada hari Sabtu sebelum jam 10.00 pagi bagi iklan yang akan diterbitkan pada minggu berikutnya.
 7. Sebarang iklan yang hendak ditarik balik (dibatalkan) hendaklah dimaklumkan tidak lewat dari hari Khamis 11.30 pagi iaitu bagi iklan yang akan diterbitkan pada hari Rabu akan datang.
 8. Hanya kementerian-kementerian, jabatan-jabatan kerajaan dan agensi-agensi separuh kerajaan sahaja yang diterima mengiklankan di PELITA BRUNEI.
 9. Hanya permohonan iklan-iklan yang mematuhi syarat-syarat dan peraturan ini sahaja yang akan dipertimbangkan.
 10. Iklan-iklan juga boleh di hantar terus melalui e-mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KEMENTERIAN KESIHATAN
PEMBERITAHUAN TAWARAN
KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

1. DOKUMEN-DOKUMEN tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi daripada Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan, semasa waktu-waktu bekerja, mulai Hari Sabtu 16hb Ogos 2014. Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn.

Seterusnya...

KEMENTERIAN KEWANGAN
PEMBERITAHUAN TAWARAN
KEMENTERIAN KEWANGAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Bilangan Tawaran : MOF/ADM/U FB/RW101-2014
Tajuk Tawaran : THE DESIGN AND CONSTRUCTION OF NEW OFFICE LAYOUT FOR EXPENDITURE
DEPARTMENT AND STATE TENDER BOARD 16TH FLOOR, MINISTRY OF FINANCE BUILDING, COMMONWEALTH DRIVE

Seterusnya...

KEMENTERIAN PENDIDIKAN
TENDER NO: ITB/ME/TEND/2014/002
KETERANGAN: SUPPLY, DELIVER, INSTALLATION AND COMMISSIONING DIESEL ENGINE TEST RIG (SINGLE CYLINDER FOUR STROKE) FOR MECHANICAL ENGINEERING LABORATORIES AT INSTITUT TEKNOLOGI BRUNEI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
YURAN/DOKUMEN TAWARAN: BND30.00 (Tidak dikembalikan )
TARIKH TUTUP MEMBELI DOKUMEN TAWARAN: 06 September 2014
TARIKH TUTUP MENGHANTAR TAWARAN KEPADA PENGERUSI LEMBAGA TAWARAN KECIL KEMENTERIAN PENDIDIKAN: 09 September 2014

Seterusnya...

JABATAN PERANCANG BANDAR DAN DESA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

TAWARAN secara sebutharga adalah dipelawa dari syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

Kerja-kerja yang ditawarkan secara sebutharga adalah:

1) Bilangan sebutharga 20/2014/2015 - Bagi Pembekalan dan Pemasangan Workstations di Jabatan Perancang Bandar dan Desa, Cawangan Belait.

Seterusnya...

JABATAN PENERBANGAN AWAM
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

1. Bilangan Tawaran: JPA/AVSEC/2014/001 CENTSCR
Rujukan Projek: JPA/BSP/01/2014
Nama Tawaran: THE SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING, COMMISSIONING, TRAINING AND MAINTENANCE OF CENTRALIZED SCREENING EQUIPMENT FOR BRUNEI INTERNATIONAL AIRPORT
Tarikh Tutup: 9 September 2014 (Selasa) Jam 2.00 petang
Yuran Tawaran: BND100.00 (tidak dikembalikan)

Seterusnya...

JABATAN PERTANIAN DAN AGRIMAKANAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA
PEMBERITAHUAN TAWARAN

1. TAWARAN-TAWARAN hendaklah dialamatkan kepada Pengerusi Lembaga Tawaran Kecil dan masukkan ke dalam Peti Lembaga Tawaran Kecil KPSU, Tingkat Bawah, Bangunan Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama, Jalan Menteri Besar BB3910, Negara Brunei Darussalam tidak lewat dari jam 2.00 petang, pada hari Selasa, 23 September 2014.

JPt/TAW/11(A)/2014-2015: SUPPLY AND DELIVERY OF TWO (2) UNITS NEW 4WD VEHICLE FOR AGRICULTURE AND AGRIFOOD DEPARTMENT

Seterusnya...

JABATAN PENGAJIAN ISLAM
KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

BIL. SEBUTHARGA: KHEU / JPI / JKS / 26 / 2014 - 2015
KETERANGAN; Membekal, Menghantar Dan Menguji Perkakas & Peralatan Makmal Biology Bagi Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hassanal Bolkiah, Jalan Tutong, Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Tahun 1435H-1436H / 2014M - 2015M
BAYARAN DOKUMEN: Tidak dikenakan sebarang Bayaran

Seterusnya...

JABATAN MUZIUM-MUZIUM
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN
KENYATAAN TAWARAN
BILANGAN TAWARAN: 44/JMM/S/12/91 - 2014
TAJUK TAWARAN: MENAIKTARAF BANGUNAN-BANGUNAN DAN KAWASAN DI BAWAH KAWALAN JABATAN MUZIUM-MUZIUM
(Membina dua (2) buah pondok keselamatan bagi Kompleks Taman Warisan Tasek Warisan dan Bangunan Muzium Maritim)

Seterusnya...

JABATAN DAERAH BELAIT
KEMENTERIA HAL EHWAL DALAM NEGERI=

SYARAT-SYARAT TAWARAN :

1. TAWARAN-TAWARAN hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tawaran kepada alamat di bawah seperti dikehendaki dan dinyatakan dalam dokumen tawaran : PENGERUSI LEMBAGA TAWARAN KECIL KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI, BANGUNAN KEMENTERIAN HALEHWAL DALAM NEGERI, TINGKAT 1, JALAN JAMES PEARCE, BANDAR SERI BEGAWAN BS8610, tidak lewat pada HARI SELASA, 2 SEPTEMBER 2014, jam 2.00 petang.

JDB/T/14/2014
MEMBAIKPULIH DAN MENGUBAHSUAI DEWAN SERBAGUNA KG. MERANGKING, MUKIM BUKIT SAWAT, DAERAH BELAIT,

Seterusnya...

BIRO KAWALAN NARKOTIK
JABATAN PERDANA MENTERI
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Bilangan Tawaran : (08) BKN(A)/PENT/69 PT.3
TAWARAN BAGI: "PEMBELIAN SEBUAH KERETA JENIS 4WD UNTUK KEGUNAAN BIRO KAWALAN NARKOTIK, JABATAN PERDANA MENTERI"

Seterusnya...

JABATAN DAERAH BELAIT
KEMENTERIA HAL EHWAL DALAM NEGERI

SYARAT-SYARAT TAWARAN :

1. TAWARAN-TAWARAN hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tawaran kepada alamat di bawah seperti dikehendaki dan dinyatakan dalam dokumen tawaran :

PENGERUSI
LEMBAGA TAWARAN KECIL
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI,
BANGUNAN KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI, TINGKAT 1,
JALAN
JAMES PEARCE, BANDAR SERI BEGAWAN BS8610,
tidak lewat pada HARI SELASA, 02 SEPTEMBER 2014, jam 2.00 petang.

JDB/T/14/2014
MEMBAIKPULIH DAN MENGUBAHSUAI DEWAN SERBAGUNA KG MERANGKING, MUKIM BUKIT SAWAT, DAERAH BELAIT,

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA
1) BILANGAN TAWARAN : KPSU/BPK/SH/03-2014
TAJUK TAWARAN : MEMBEKAL KENDERAAN JENIS "4 WHEEL DRIVE" BAGI BAHAGIAN HIDUPAN LIAR,
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

Seterusnya...

JABATAN PENERBANGAN AWAM
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

1. TAWARAN-TAWARAN adalah dipelawa untuk "THE PROVISION, SUPPLKY AND DELIVERY OF TWO (2) UNITS OF VEHICLES FOR DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION".

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN
TAWARAN 1.
MINDEF/DFA/2014/K/019 (TLDB) PEMBELIAN BERGEN BERWARNA HITAM
KTI : 1500 EA
Bayaran Tawaran: BND30.00 (tidak dikembalikan)

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

JABATAN PENGAJIAN ISLAM
KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
BIL. TAWARAN : KHEU / JPI / LTK / 06 / 2014 - 2015
KETERANGAN: Mencetak, Membekal Dan MenghantarBuku-Buku Teks Darjah Pra Hingga VI Bagi Sekolah-Sekolah Ugama Seluruh Negara,
Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Tahun 1435H-1436H / 2014M - 2015M

BAYARAN DOKUMEN: B$30.00 (Bayaran Dokumen tidak dikembalikan)

Seterusnya...

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

KENYATAAN TAWARAN
BILANGAN TAWARAN: KKBS/OBBD/F004/07 – 2014/2015
TAJUK TAWARAN: MEMBEKALKAN BAS PERSIARAN (45 PENUMPANG) BAGI OUTWARD BOUND BRUNEI DARUSSALAM (OBBD), KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN.

Seterusnya...

JABATAN PENERANGAN
JABATAN PERDANA MENTERI

Tajuk Tawaran: JUALAN SECARA TAWARAN TERTUTUP BAGI 239 UNIT PERALATAN KOMPUTER JABATAN PENERANGAN
Bilangan Tawaran: KKW/ADM/JBT/18
Tarikh Tutup Tawaran: HARI KHAMIS, 18 SEPTEMBER 2014, JAM 2.30 PETANG
Yuran Tawaran: PERCUMA

Seterusnya...

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN BELIA DAN SUKAN

KENYATAAN TAWARAN

BILANGAN TAWARAN: KKBS/OBBD/F004/07 – 2014/2015
TAJUK TAWARAN: MEMBEKALKAN BAS PERSIARAN (45 PENUMPANG) BAGI OUTWARD BOUND BRUNEI DARUSSALAM (OBBD), KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN.

Seterusnya...

KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONGPEMBORONG KELAS II DAN KATEGO KA01

BIL: KHEU/BDP/LTK/033/2014
MASJID KAMPONG MULAUTAdditional Carparking Lots
YURAN DOKUMEN: $50.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)
Tarikh dan Jam tutup mengambil dokumen tawaran : 09 Septembers 2014 (3.00 petang )
Tarikh Tutup: 16 September 2014 (2.00 petang)

Seterusnya...

PASUKAN POLIS DIRAJA BRUNEI
JABATAN PERDANA MENTERI

Penender – penender adalah di pelawa untuk mengemukakan tawaran bagi kerja berikut :

1. T/008/RBPF-HQ/2014-B
TO SUPPLY AND CONSTRUCT NEW BASE CAMP FOR ROYAL BRUNEI POLICE FORCE
Yuran Tawaran : BND100.00 (Tidak Dikembalikan)

Seterusnya...

KEMENTERIAN PENDIDIKAN

TENDER NO: ITB/ME/TEND/2014/002
KETERANGAN: SUPPLY, DELIVER, INSTALLATION AND COMMISSIONING DIESEL ENGINE TEST RIG (SINGLE CYLINDER FOUR STROKE) FOR MECHANICAL ENGINEERING LABORATORIES AT INSTITUT TEKNOLOGI BRUNEI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
YURAN/DOKUMEN TAWARAN: BND30.00 (Tidak dikembalikan )
TARIKH TUTUP MEMBELI DOKUMEN TAWARAN: 06 September 2014
TARIKH TUTUP MENGHANTAR TAWARAN KEPADA PENGERUSI LEMBAGA TAWARAN KECIL KEMENTERIAN PENDIDIKAN: 09 September 2014

Seterusnya...

JABATAN DAERAH BRUNEI DAN MUARA
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

BIL 1. JDBM / Q / 84 / 2014

TAWARAN PEMELIHARAAN HAWA DINGIN BAGI TEMPOH SATU TAHUN BERTEMPAT DEWAN MUHIBBAH, JABATAN DAERAH BRUNEI DAB MUARA, LAPANGANTERBANG LAMA BERAKAS NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

BIL 2. JDBM / Q / 85 / 2014
TAWARAN PEMELIHARAAN HAWA DINGIN BAGI TEMPOH SATU TAHUN BERTEMPAT DEWAN-DEWAN KEMASYARAKATAN BAGI ZON I DAN II, JABATAN DAERAH BRUNEI DAN MUARA, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

1. Dokumen-dokumen tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi daripada Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan, semasa waktu-waktu bekerja, mulai Hari Sabtu 16hb Ogos 2014. Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn.

Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DALAM KELAS V & VI, DI BAWAH KATEGORI: B01
TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN PADA: HARI SELASA, 2 September 2014
TARIKH TUTUP TAWARAN : HARI SELASA, 11 November 2014.

BIL TAWARAN: JKR/DBSBM010/2014
NAMA PROJEK: PEMBINAAN DAN MENAIK TARAF UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI (UNISSA) DESIGN & BUILD - (DITAWARKAN SEMULA)
NOMBOR PROJEK: 2014DBSBM/MOE001
YURAN TAWARAN : BND1000.00 (tidak dikembalikan)

Seterusnya...

JABATAN KAJICUACA BRUNEI DARUSSALAM
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

1. TAWARAN adalah dipelawa bagi : “CORPORATE BRANDING FOR BRUNEI DARUSSALAM METEOROLOGICAL DEPARTMENT”

2. Tawaran hendaklah dihantar dalam sampul surat yang ditutup rapi tanpa menunjukkan identiti atau logo pembekal / pemborong, ditulis dengan :

TAWARAN BAGI “CORPORATE BRANDING FOR BRUNEI DARUSSALAM METEOROLOGICAL DEPARTMENT”
Bilangan Tawaran : JKBD/2014/LTK/02 (R)
Tarikh Tutup : Selasa, 30 September 2014

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

MINDEF/DFA/2014/K/035 (GRU)
SUPPLY OF LIGHT TRUCK 3/4 TON AWD FFR OR EQUIVALENT (SOFT TOP)(KTI: 2 UNITS)
YURAN TAWARAN: $50.00 (tidak dikembalikan)

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

JABATAN PENGAJIAN ISLAM
KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

BIL. SEBUTHARGA: KHEU / JPI / JKS / 25 / 2014 - 2015
KETERANGAN: Membekal, Menghantar Dan Memasang Kerusi & Meja Bagi Makmal Komputer Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hassanal Bolkiah, Jalan Tutong, Tahun 1435H-1436H / 2014M - 2015M
BAYARAN DOKUMEN: Tidak dikenakan sebarang Bayaran

Seterusnya...

PUSAT KEBANGSAAN E-KERAJAAN
JABATAN PERDANA MENTERI

BILANGAN TAWARAN: EGNC/PM/4.1/6.2014
Tawaran-tawaran adalah dipelawa bagi “Electronic Document Management System Project”

Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DALAM KELAS V & VI, DI BAWAH KATEGORI: B01
TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN PADA: HARI SELASA, 2 September 2014
TARIKH TUTUP TAWARAN : HARI SELASA, 11 November 2014.

BIL TAWARAN: JKR/DBSBM010/2014
NAMA PROJEK: PEMBINAAN DAN MENAIK TARAF UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI (UNISSA) DESIGN & BUILD - (DITAWARKAN SEMULA)
NOMBOR PROJEK: 2014DBSBM/MOE001
YURAN TAWARAN : BND1000.00 (tidak dikembalikan)

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DALAM KELAS III & IV, DI BAWAH KATEGORI: B01
TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN PADA: HARI SELASA, 20 OGOS 2014 (SELASA)
TARIKH TUTUP TAWARAN : TIDAK LEWAT JAM 2.00 PETANG HARI SELASA, 9 SEPTEMBER 2014.

BIL: JKR/DBSBM009/2014
NAMA PROJEK: PENGUBAHSUAIAN KOMPLEX SUKAN JKR - FASA 2
NOMBOR PROJEK: 2014DBSBM/JKR04
JUMLAH YURAN TAWARAN : BND100.00 (tidak dikembalikan)

Seterusnya...

JABATAN KAJICUACA BRUNEI DARUSSALAM
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

1. TAWARAN adalah dipelawa bagi : “CORPORATE BRANDING FOR BRUNEI DARUSSALAM METEOROLOGICAL DEPARTMENT”

2. Tawaran hendaklah dihantar dalam sampul surat yang ditutup rapi tanpa menunjukkan identiti atau logo pembekal / pemborong, ditulis dengan :

TAWARAN BAGI “CORPORATE BRANDING FOR BRUNEI DARUSSALAM METEOROLOGICAL DEPARTMENT”
Bilangan Tawaran : JKBD/2014/LTK/02 (R)
Tarikh Tutup : Selasa, 30 September 2014

Seterusnya...

PAUTAN JABATAN

 • harikebangsaan
 • dailydairy
 • bruneigovernment
 • infofoto
 • pentarama
 • pressroom

NOMBOR KECEMASAN

 • 991
 • 993
 • 995
 • 998

RADIO TELEVISYEN BRUNEI

 • RTB 1
 • RTB 2
 • RTB 3
 • RTB 4
 • RTB 5

Pautan ke akhbar-akhbar

 • borneoBulletin
 • sunday
 • weekEnd
 • mediaPermata
 • bt

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel