A+ A A-

PERATURAN PENGIKLANAN DALAM EDISI PELITA BRUNEI

 1. IKLAN hendaklah dialamatkan kepada : Penerbit Iklan Pelita Brunei, Bahagian Akhbar, Tingkat 2, Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri, Lapangan Terbang Lama Berakas BB3510, Negara Brunei Darussalam.
 2. Rang iklan hendaklah dimasukkan dalam disket menggunakan Microsoft Word dengan saiz font 11 ke 12 point, manakala persuratan mengenainya boleh dihantar dalam "hard copy".
 3. Iklan hendaklah sampai kepada penerbit dua (2) minggu sebelum tarikh terbit iklan yang dikehendaki.
 4. Rang iklan hendaklah dalam Bahasa Melayu menggunakan Sistem Ejaan Rumi baru. Bahasa Inggeris hanya boleh digunakan bagi deskripsi iklan yang dibukakan untuk penyertaan dari luar negeri atau perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan.
 5. Iklan-iklan hanya akan diterbitkan dua kali, itu pun jika belum sampai kepada tarikh tutup tawaran. Walau bagaimanapun pengeluaran iklan yang diterima adalah tertakluk kepada kekosongan ruangan.
 6. Jika perubahan mendadak pada iklan-iklan yang sudah dihantar hendaklah dimaklumkan kepada penerbit tidak lewat pada hari Sabtu sebelum jam 10.00 pagi bagi iklan yang akan diterbitkan pada minggu berikutnya.
 7. Sebarang iklan yang hendak ditarik balik (dibatalkan) hendaklah dimaklumkan tidak lewat dari hari Khamis 11.30 pagi iaitu bagi iklan yang akan diterbitkan pada hari Rabu akan datang.
 8. Hanya kementerian-kementerian, jabatan-jabatan kerajaan dan agensi-agensi separuh kerajaan sahaja yang diterima mengiklankan di PELITA BRUNEI.
 9. Hanya permohonan iklan-iklan yang mematuhi syarat-syarat dan peraturan ini sahaja yang akan dipertimbangkan.
 10. Iklan-iklan juga boleh di hantar terus melalui e-mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PEMBERITAHUAN TAWARAN
KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

IKLAN KK01 29102014

 

Seterusnya...

JABATAN PENGAJIAN ISLAM
KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

PEMBERITAHUAN SEBUTHARGA

BIL. SEBUTHARGA: KHEU / JPI / JKS / 63 / 2014 - 2015
KETERANGAN: Membekal Dan Menghantar Kertas A4 Bagi Kegunaan Peperiksaan Setengah Tahun Sekolah- Sekolah Ugama, Tahun 2015, Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Tahun 1435H-1436H / 2014M - 2015M
BAYARAN DOKUMEN: Tidak dikenakan sebarang Bayaran

Seterusnya...

JABATAN PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

IKLAN KEM PENDIDIKAN01 29102014

Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG - PEMBORONG YANG BERDAFTAR
DENGAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DI DALAM 'KELAS: II, III & IV KATEGORI: E01 SAHAJA
TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN: HARI SELASA, 11 NOVEMBER 2014
TARIKH TUTUP : HARI SELASA, 25 NOVEMBER 2014, 2.00 PETANG

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN
TAWARAN NO. 1
MINDEF/DFA/RC/13 (3)
SUPPLY OF SHOES HIGH GLOSS BLACK - FIVE (5) YEARS CONTRACT FIVE (5) YEARS CONTRACT
Bayaran Tawaran: BND100.00 (tidak dikembalikan)

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

JABATAN DAERAH BRUNEI DAN MUARA
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

BILANGAN TAWARAN 1: JDBM / T / 05 / 2014
TAWARAN: MEMBINA BARU BILIK SERBAGUNA DEWAN KEMASYARAKATAN RPN
KAMPUNG LAMBAK KANAN II, MUKIM BERAKAS 'B', NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Seterusnya...

JABATAN PENGANGKUTAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BILANGAN SEBUT HARGA: 10/JPD/JKSH/20142015
TAJUK SEBUT HARGA: MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN PEMELIHARAAN SEBANYAK
61 UNIT MESIN CETAK FARGO HDP5000 KE IBU PEJABAT JABATAN PENGANGKUTAN DARAT

Seterusnya...

JABATAN PENGAJIAN ISLAM
KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA
PEMBERITAHUAN SEBUTHARGA

BIL. SEBUTHARGA : KHEU / JPI / JKS / 60 / 2014 - 2015
KETERANGAN: Membekal, Menghantar Dan Menguji Perkakas, Peralatan & Bahan / Cecair Kimia Bagi Makmal Sains Ma'had Islam Brunei, Tutong,Jabatan Pengajian Islam,Kementerian Hal Ehwal Ugama,Tahun 1435H-1436H / 2014M - 2015M
BAYARAN DOKUMEN: Tidak dikenakan sebarang Bayaran

Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

1. DOKUMEN-DOKUMEN tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi daripada Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan, semasa waktu- waktu bekerja, mulai hari Rabu, 8 Oktober 2014. Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn.

Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG - PEMBORONG YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN
DI DALAM 'KELAS: III, IV & V KATEGORI: M01 SAHAJA
TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN: HARI SELASA, 4 NOVEMBER 2014
TARIKH TUTUP : HARI SELASA, 18 NOVEMBER 2014, 2.00 PETANG

Seterusnya...

JABATAN BANDARAN KUALA BELAIT DAN SERIA
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

Keterangan Projek : KERJA - KERJA MEMBAIKI DAN MEMBINA LALUAN PEJALAN KAKI KAWASAN TAMAN JUBLI PERAK, JALAN MAULANA, KUALA BELAIT

DIBUKAKAN kepada pemborong- pemborong yang berdaftar di dalam Kelas II dan III sahaja dalam Kategori KA01

Bilangan Tawaran : BBS/P.KHAS (RIADAH)/PKKTJP.JMKB/2014-2015

Seterusnya...

PUSAT KEBANGSAAN E-KERAJAAN
JABATAN PERDANA MENTERI

BILANGAN TAWARAN : EGNC/PM/4.1/12.2014

TAWARAN-TAWARAN adalah dipelawa bagi "The Supply, Delivery, Installation, Integration, Testing, Commissioning and Maintenance of Storage and Other Related Services for Expansion of One Government Ptivate Cloud"

Seterusnya...

JABATAN KAJICUACA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

1. TAWARAN adalah dipelawa bagi : "THE SUPPLY AND DELIVERY AND TESTING OF METEOROLOGICAL INSTRUMENTS THERMOGRAPH AND HYGROGRAPH FOR BRUNEI DARUSSALAM METEOROLOGICAL DEPARTMENT"

2. Tawaran hendaklah dihantar dalam sampul surat yang ditutup rapi tanpa menunjukkan identiti atau logo pembekal / pemborong, ditulis dengan :
TAWARAN BAGI "THE SUPPLY AND DELIVERY AND TESTING OF METEOROLOGICAL INSTRUMENTS THERMOGRAPH AND HYGROGRAPH FOR BRUNEI DARUSSALAM METEOROLOGICAL DEPARTMENT"

Bilangan Tawaran : JKBD/2014/SH-12
Tarikh Tutup : Rabu, 29 Oktober 2014

Seterusnya...

JABATAN DAERAH TUTONG
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

BILANGAN TAWARAN: Q.JDT/110/2014
TAWARAN BAGI PROJEK PENGUBAHSUAIAN BILIK MESYUARAT JOHAN PAHLAWAN, TINGKAT 4, JABATAN DAERAH TUTONG
YURAN TAWARAN: $10.00

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

JPPK/LTN/60/2014
Tajuk Tawaran: SUPPLY, INSTALL, AND COMMISSIONING OF 1 NO.500KVA SRANDBY GENERATOR SET AT MARKAS TENTERA DARAT DIRAJA BRUNEI, BERAKAS GARRISON
YURAN TAWARAN: BND30.00 (tidak dikembalikan)
Kelas: III KE ATAS
Kategori: E01, E02 & M03 ATAU P05
Tempoh Penyiapan: 6 bulan

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

INSTITUT PERKHIDMATAN AWAM
JABATAN PERDANA MENTERI

TAJUK TAWARAN: PERKHIDMATAN PENGUBAHSUAIAN E-CONFERENCE HALL INSTITUT PERKHIDMATAN AWAM
BILANGAN TAWARAN: IPA/PENT/KEW/300 PT.2

Seterusnya...

JABATAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN SEBUT HARGA:

1. TO SUPPLY, FABRICATE AND DELIVERY OF BOATS CANVASES FOR MARINE DEPARTMENT
Bilangan Sebut harga: 029/JL/SH/2014/2015
Tarikh Tutup / Masa: 29 OKTOBER 2014 / 2.00 Petang

Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG - PEMBORONG YANG BERDAFTAR DI DALAM 'KELAS: II, & III KATEGORI: KA01 SAHAJA
TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN: HARI SELASA, 28 OKTOBER 2014
TARIKH TUTUP : HARI SELASA, 11 NOVEMBER 2014, 2.00 PETANG

BILANGAN: JKR/DOD/13/2014
TAJUK PROJEK: BANGUNAN BAGI PASUKAN GERAK KHAS (PAKEJ 1) - SLOPE PROTECTION
NO PROJEK: JKR/DOD/BPP/VOTE: 930-009
YURAN TAWARAN : BND30.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

Seterusnya...

PUSAT INOVASI INDUSTRI HALAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

PEMBERITAHUAN TAWARAN
PUSAT INOVASI INDUSTRI HALAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

 

1. TAWARAN-TAWARAN hendaklah dialamatkan kepada Pengerusi Lembaga Tawaran Kecil dan masukkan ke dalam Peti Lembaga Tawaran Kecil KPSSU, Tingkat Bawah, Bangunan Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama, Jalan Menteri Besar BB3910, Negara Brunei Darussalam tidak lewat dari jam 2.00 petang, pada hari Selasa, 28 OKTOBER 2014.

KPSU/HIIC/TAW0006/2014-2015: TO PROVIDE TECHNICAL SERVICES FOR ORGANIZING THIRD INTERNATIONAL
SYMPOSIUM ON HALAL SCIENCE AND INNOVATIVE PRODUCT DEVELOPMENT 2015, BRUNEI DARUSSALAM

Seterusnya...

PUSAT PEMBANGUNAN BELIA
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

KENYATAAN TAWARAN 'TENDER NOTICE'

BILANGAN TAWARAN / TENDER REFERENCE: 10/2014/KKBS/PPB/02

TAJUK TAWARAN / TENDER TTILE: TAWARAN UNTUK MENGENDALIKAN KURSUS SCAFFOLDING
(PROGRAM SINGKAT) BAGI 2 KUMPULAN SESI NOVEMBER 2014 DI PUSAT PEMBANGUNAN BELIA,
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN, JALAN UTAMA TANAH JAMBU, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

1. DOKUMEN-DOKUMEN tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi daripada Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan, semasa waktu-waktu bekerja, mulai hari Sabtu, 27 September 2014. Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn.

Seterusnya...

JABATAN PENGAJIAN ISLAM
KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

BIL. SEBUTHARGA: KHEU / JPI / JKS / 35 / 2014 - 2015 KETERANGAN:
Membekal Dan Menghantar Kerusi Dan Meja Belajar Bagi Asrama Sekolah-Sekolah Arab, Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Tahun 1435H-1436H / 2014M - 2015M
BAYARAN DOKUMEN: Tidak dikenakan sebarang bayaran

Seterusnya...

JABATAN KAJICUACA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

1. TAWARAN adalah dipelawa bagi : “THE SUPPLY AND DELIVERY AND TESTING OF METEOROLOGICAL INSTRUMENTS THERMOGRAPH AND HYGROGRAPH FOR BRUNEI DARUSSALAM METEOROLOGICAL DEPARTMENT”

2. Tawaran hendaklah dihantar dalam sampul surat yang ditutup rapi tanpa menunjukkan identiti atau logo pembekal / pemborong, ditulis dengan :

TAWARAN BAGI “THE SUPPLY AND DELIVERY AND TESTING OF METEOROLOGICAL INSTRUMENTS THERMOGRAPH AND HYGROGRAPH FOR BRUNEI DARUSSALAM METEOROLOGICAL DEPARTMENT”
Bilangan Tawaran : JKBD/2014/SH-12
Tarikh Tutup : Rabu, 29 Oktober 2014

Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG - PEMBORONG YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DI DALAM 'KELAS: III, IV & V KATEGORI: M01 SAHAJA
TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN: HARI SELASA, 4 NOVEMBER 2014
TARIKH TUTUP : HARI SELASA, 18 NOVEMBER 2014, 2.00 PETANG

BILANGAN: JKR/DME/35//BPB/2014
TAJUK PROJEK: TERM CONTRACT FOR PLANNED AND BREAKDOWN MAINTENANCE FOR AIR-CORNDITIONING UNITS AT GOVERMENT BUILDING IN BRUNEI / MUARA DISTRICT (ZONE 2) FOR A PERIOD OF ONE (1) YEAR
NO PROJEK: BPB/MAINT-A/C/T/GOVT/063/14-RON
YURAN TAWARAN : BND50.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

Seterusnya...

PASUKAN POLIS DIRAJA BRUNEI
JABATAN PERDANA MENTERI

PENENDER - PENENDER adalah dipelawa untuk mengemukakan tawaran bagi 1 kerja berikut :

1. RBPF/TPROC/RC/07 - QM
THE SUPPLY OF DELIVERY OF MULTI BRAND TONER / INK CATRIDGE FOR A PERIOD OF THREE [3] YEARS CONTRACT
YURAN TAWARAN : BND200.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

TAWARAN NO. 1
MINDEF/DFA/RC/13 (3)
SUPPLY OF SHOES HIGH GLOSS BLACK - FIVE (5) YEARS CONTRACT FIVE (5) YEARS CONTRACT
Bayaran Tawaran: BND100.00 (tidak dikembalikan)

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

JABATAN PENGANGKUTAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BILANGAN SEBUT HARGA: 10/JPD/JKSH/20142015
TAJUK SEBUT HARGA: MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN PEMELIHARAAN
SEBANYAK 61 UNIT MESIN CETAK FARGO HDP5000 KE IBU PEJABAT JABATAN PENGANGKUTAN DARAT

Seterusnya...

PAUTAN JABATAN

 • harikebangsaan
 • dailydairy
 • bruneigovernment
 • infofoto
 • pentarama
 • pressroom

NOMBOR KECEMASAN

 • 991
 • 993
 • 995
 • 998

RADIO TELEVISYEN BRUNEI

 • RTB 1
 • RTB 2
 • RTB 3
 • RTB 4
 • RTB 5

Pautan ke akhbar-akhbar

 • borneoBulletin
 • sunday
 • weekEnd
 • mediaPermata
 • bt

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel