A+ A A-

PERATURAN PENGIKLANAN DALAM EDISI PELITA BRUNEI

 1. IKLAN hendaklah dialamatkan kepada : Penerbit Iklan Pelita Brunei, Bahagian Akhbar, Tingkat 2, Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri, Lapangan Terbang Lama Berakas BB3510, Negara Brunei Darussalam.
 2. Rang iklan hendaklah dimasukkan dalam disket menggunakan Microsoft Word dengan saiz font 11 ke 12 point, manakala persuratan mengenainya boleh dihantar dalam "hard copy".
 3. Iklan hendaklah sampai kepada penerbit dua (2) minggu sebelum tarikh terbit iklan yang dikehendaki.
 4. Rang iklan hendaklah dalam Bahasa Melayu menggunakan Sistem Ejaan Rumi baru. Bahasa Inggeris hanya boleh digunakan bagi deskripsi iklan yang dibukakan untuk penyertaan dari luar negeri atau perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan.
 5. Iklan-iklan hanya akan diterbitkan dua kali, itu pun jika belum sampai kepada tarikh tutup tawaran. Walau bagaimanapun pengeluaran iklan yang diterima adalah tertakluk kepada kekosongan ruangan.
 6. Jika perubahan mendadak pada iklan-iklan yang sudah dihantar hendaklah dimaklumkan kepada penerbit tidak lewat pada hari Sabtu sebelum jam 10.00 pagi bagi iklan yang akan diterbitkan pada minggu berikutnya.
 7. Sebarang iklan yang hendak ditarik balik (dibatalkan) hendaklah dimaklumkan tidak lewat dari hari Khamis 11.30 pagi iaitu bagi iklan yang akan diterbitkan pada hari Rabu akan datang.
 8. Hanya kementerian-kementerian, jabatan-jabatan kerajaan dan agensi-agensi separuh kerajaan sahaja yang diterima mengiklankan di PELITA BRUNEI.
 9. Hanya permohonan iklan-iklan yang mematuhi syarat-syarat dan peraturan ini sahaja yang akan dipertimbangkan.
 10. Iklan-iklan juga boleh di hantar terus melalui e-mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PUSAT DA'WAH ISLAMIAH
KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

TAWARAN PENYEWAAN KENDERAAN (BAS) KEEMPAT DAERAH BAGI MAJLIS JUNJUNG ZIARAH HARI RAYA SAUDARA-SAUDARA BAHARU
KE ISTANA NURUL IMAN, RUMAH ORANG KENAMAAN DAN PERSENDIRIAN BAGI TAHUN 1437 HIJRAH / 2016 MASIHI (45 PENUMPANG)

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

TAWARAN NO. 1
MINDEF/DFA/2016/TA/3001
PEMBELIAN ALAT MUZIK
YURAN TAWARAN : BND30.00 (Tidak dikembalikan)

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DI DALAM KELAS III, IV & V
DI BAWAH KATEGORI : M01(5j) SAHAJA

TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN PADA : 24 FEBRUARI 2016 (RABU)
TARIKH TUTUP PADA : 8 MAC 2016 (SELASA) HINGGA JAM 2.00 PETANG

BIL. : JKR/DME/03/BPB/2016
TERM CONTRACT FOR OPERATION AND MAINTENANCE WORKS OF AIR-CONDITIONING SYSTEM FOR GOVERMENT BUILDINGS AT KUMPULAN 12 (ISTANA & AS HOUSES) FOR THREE (3) YEARS, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
NO PROJEK: -
JUMLAH YURAN TAWARAN : BND100.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

Seterusnya...

JABATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

BIL. TAWARAN : JAPEM/T/2016 /KRRK Belimbing/01
PERKARA

PEMBEKALAN BAGI RANCANGAN PEMAKANAN (BARANG MENTAH)
KOMPLEKS RUMAH-RUMAH KEBAJIKAN BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN (KG. BELIMBING)

BIL. TAWARAN : JAPEM/T/2016 /KRRK Belimbing/01
PERKARA
PEMBEKALAN BAGI RANCANGAN PEMAKANAN (BARANG KERING)
KOMPLEKS RUMAH-RUMAH KEBAJIKAN BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN (KG. BELIMBING)

Seterusnya...

JABATAN PENERBANGAN AWAM
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

1. TAWARAN adalah dibukakan kepada kontraktor yang berdaftar dalam Pendaftaran Kontraktor dan Pembekal, Kementerian Pembangunan, Negara Brunei Darussalam (Kelas I, II, III, IV, V & VI , Sijil Pendaftaran Seksyen 16 & 17 atau Kategori Elektrikal (E01, M03, KP04, KA01).

2. Tawaran-tawaran hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang tertutup tanpa menunjukkan identiti atau logo perkhidmatan / pembekal / pemborong (sealed), ditulis dengan menyatakan tajuk projek yang berkenaan tanpa menyatakan nama penawar dan dihantar kepada alamat yang dinyatakan dalam dokumen tawaran.

Tajuk Tawaran 1 :

Kerja-kerja pemotongan serta pembersihan rumput, longkang serta pokok di kawasan perumahan DCA, perumahan Bomba,
kawasan laluan kenderaan Bomba hujung landasan 21 dan kawasan hujung landasan Approach Light 03
Jabatan Penerbangan Awam bagi tempoh dua (2) tahun (24 bulan)

Bilangan Tawaran : AME/2016-2017/SH-02

Seterusnya...

BAHAGIAN KESELAMATAN AGRIMAKANAN
KEMENTERIAN SUMBER-SUMBER UTAMA DAN PELANCONGAN

BILANGAN TAWARAN : KPSSUP/AFS/TWN-01/2016
TAJUK TAWARAN : TECHNICAL SERVICE ON CONSULTANCY WORK FOR LABORATORY ACCREDITATION ISO/IEC 17025:2005 -
GENERAL REQUIREMENTS FOR THE COMPETENCE OF TESTING AND CALIBRATION LABORATORIES
AGRIFOOD SAFETY DIVISION, MINISTRY OF PRIMARY RESOURCES AND TOURISM

TARIKH TUTUP TAWARAN : 8 MAC 2016, HARI : SELASA, JAM : 2 PETANG
TARIKH TAKLIMAT : 20 FEBRUARI 2016 JAM : 10 PAGI
TEMPAT : BANGUNAN BAHAGIAN KESELAMATAN AGRIMAKANAN JALAN PERUSAHAAN SERASA MUARA.
YURAN TAWARAN : BND30.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)
TARIKH TUTUP MENGAMBIL BORANG TAWARAN : 20 FEBRUARI 2016

Published in Tawaran
Seterusnya...

KOLEJ UNIVERSITI PERGURUAN UGAMA SERI BEGAWAN

TERM CONTRACT (12 MONTHS ) FOR JANITORIAL CLEANING / HOUSEKEEPING WORK AT KOLEJ UNIVERSITI PERGURUAN UGAMA SERI BEGAWAN KM 2, JALAN RAJA ISTERI PENGIRAN ANAK SALEHA BANDAR SERI BEGAWAN

Published in Tawaran
Seterusnya...

JABATAN BANDARAN BANDAR SERI BEGAWAN
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

PEMBERITAHUAN

TAWARAN BAGI MENDAPATKAN PENYEWAAN RUANG-RUANG KOMERSIAL DI BAWAH KAWALAN JABATAN BANDARAN KUALA BELAIT DAN SERIA

Seterusnya...

JABATAN RADIO TELEVISYEN BRUNEI
JABATAN PERDANA MENTERI

NOTIS TAWARAN
TENDER NO. : RTB/K/65/RKN_GS/2015 - THE RENTING AND OPERATING OF RTB CANTEEN, RTB HEAD QUARTER, BSB
Bayaran Tawaran : BND10.00 (Tidak dikembalikan)
Tarikh Tutup : 24 FEBRUARI 2016

Seterusnya...

KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

SIARAN MEDIA
KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

SYARAT-SYARAT KEMASUKAN SISWA / SISWI DIPLOMA PROGRAM 'ALIYAH QIRA'AT
INSTITUT TAHFIZ AL-QURAN SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH BAGI SESI 2016 - 2019

Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN
KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

1. DOKUMEN-DOKUMEN tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi dari Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah, Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan, semasa waktu-waktu bekerja, mulai hari Rabu, 20 Januari 2016. Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn.

Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DALAM KELAS II & III KATEGORI : B01

Tarikh akhir mengambil dokumen tawaran pada : HARI SELASA, 9 FEBRUARI 2016

Tarikh Tutup : HARI SELASA, 1 MAC 2016, JAM 2.00 PETANG

BILANGAN : JKR/DBSBM 001/2016

Nama Projek : KERJA-KERJA PEMBAIKAN BAGI BANGUNAN STOR C, UNIT PERABOT, JABATAN PERKHIDMATAN BANGUNAN (JKR NO.114)
No. Projek : 2016DBSBM/JKR01

YURAN TAWARAN : BND50.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

Seterusnya...

JABATAN BANDARAN BANDAR SERI BEGAWAN
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

BILANGAN TAWARAN : JBBSB/SH/2015-2016/64/PRO/TENDER

TAJUK : ONE (1) YEAR (12 MONTH) TERM CONTRACT OF ARCHITECTURAL LIGHTING AND ELECTRICAL SYSTEM AT DERMAGA DIRAJA BANDAR SERI BEGAWAN JALAN MC ARTHUR,TUGU CENDERA KENANGAN SEMPENA MEMPERINGATI PENUKARAN NAMA BANDAR BRUNEI MENJADI BANDAR SERI BEGAWAN, JALAN SULTAN OMAR 'ALI SAIFUDDIEN AND TAMAN JUBLI PERAK SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH JALAN KUMBANG PASANG,
BANDAR SERI BEGAWAN.

TARIKH MULA PENGABILAN DOKUMEN : 2 FEBRUARI 2016
TARIKH AKHIR PENGAMBILAN DOKUMEN : 16 FEBRUARI 2016, JAM 12 TENGAH HARI
TARIKH TUTUP TAWARAN : SELASA, 23 FEBRUARI 2016 (SEBELUM JAM 2.00 PETANG)

Seterusnya...

JABATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

BIL. TAWARAN : JAPEM/T/2016 PUSAT BAHAGIA/01
PERKARA PEMBEKALAN BAGI RANCANGAN PEMAKANAN PUSAT BAHAGIA, PULAIE (BARANG MENTAH) BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN

Seterusnya...

JABATAN PERKHIDMATAN POS
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SYARAT-SYARAT TAWARAN

Tawaran penyewaan Ruang-Ruang Kosong (Komersial atau Pejabat) di Pejabat Pos Mumong, Jalan Mulana, Singa Menteri, Mumong, Kuala Belait
Rujukan Tawaran : POS/T/22/JPP/2015 - 2016

Seterusnya...

KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

SIARAN MEDIA
KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

SYARAT-SYARAT KEMASUKAN SISWA / SISWI DIPLOMA PROGRAM 'ALIYAH QIRA'AT
INSTITUT TAHFIZ AL-QURAN SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH BAGI SESI 2016 - 2019

Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN
KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

1. DOKUMEN-DOKUMEN tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi dari Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah, Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan, semasa waktu-waktu bekerja, mulai hari Rabu, 20 Januari 2016. Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn.

2. Tawaran-tawaran hendaklah dihantar dalam sampul surat yang tertutup dengan menyatakan bilangan tajuk tawaran serta tarikh tutup tanpa menunjukkan identiti pemborong dan dialamatkan kepada :-

Pengerusi Lembaga Tawaran Kecil
Peti Tawaran, Tingkat Bawah
Kementerian Kesihatan
Commonwealth Drive
Bandar Seri Begawan, BB 3910
Negara Brunei Darussalam.

3. Tawaran-tawaran hendaklah disediakan dengan menggunakan borang-borang tawaran yang telah ditetapkan dan disediakan dalam dua (2) salinan termasuk salinan asal atau sepertimana yang dinyatakan. Dokumen-dokumen tawaran hendaklah dihantar tidak lewat dari jam 2.00 Petang, hari Selasa pada 16 Februari 2016. Tawaran yang diterima lewat dari tarikh dan masa yang ditetapkan tidak akan dilayan.

4. Yuran tawaran (tender fee) bagi tiap-tiap tawaran adalah seperti dinyatakan dan dikehendaki pembayaran dengan WANG TUNAI sahaja (dan yuran tawaran tidak akan dikembalikan). Pembayaran hendaklah dibuat di Bahagian Akaun, Tingkat Bawah Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan semasa waktu-waktu bekerja.

Waktu Menerima Bayaran

ISNIN hingga KHAMIS
8.00 PAGI hingga 11.00 PAGI
2.00 PETANG hingga 3.00 PETANG
SABTU
8.00 PAGI hingga 10.00 PAGI

5. Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam tidak semestinya menerima tawaran yang paling rendah atau lain-lain tawaran.

6. Tawaran adalah dibukakan kepada semua pemborong dan hendaklah mempunyai kelayakan seperti berikut :

• Sijil pendaftaran perniagaan yang masih sahlaku dan berdaftar dengan Kementerian Kesihatan.

• Manakala bagi pemborong / pembekal yang menyertai tawaran ubat-ubatan (Drug and Medicine) mestilah mempunyai Lesen Racun yang sah Poison Act (Cap. 114).

• Manakala bagi pemborong / pembekal yang menyertai tawaran bagi kerja-kerja pembangunan dan pendawaian elektrik mestilah mempunyai lesen pendaftaran yang masih sah dari Kementerian Pembangunan.

7. Penender yang menolak atau membatalkan tawaran atau kontrak setelah kebenaran tawaran diperolehi atau setelah tutup tawaran akan dikenakan denda selaras dengan peraturan dan garis pandu yang diberikan oleh Lembaga Tawaran Negara.

IKLAN KK SABTU 06022016

Seterusnya...

PUSAT DA'WAH ISLAMIAH
KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

TAWARAN PENYEWAAN KENDERAAN (BAS) KEEMPAT DAERAH BAGI MAJLIS JUNJUNG ZIARAH HARI RAYA SAUDARA-SAUDARA BAHARU
KE ISTANA NURUL IMAN, RUMAH ORANG KENAMAAN DAN PERSENDIRIAN BAGI TAHUN 1437 HIJRAH / 2016 MASIHI

Seterusnya...

JABATAN IMIGRESEN DAN PENDAFTARAN KEBANGSAAN
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

TAWARAN BAGI PEMOTONGAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH DI POS KAWALAN IMIGRESEN KUALA LURAH DAN POS KAWALAN IMIGRESEN PUTAT
BILANGAN TAWARAN : 03/IMMB/01/2016

Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DALAM KELAS II & III KATEGORI : B01
Tarikh akhir mengambil dokumen tawaran pada : HARI SELASA, 9 FEBRUARI 2016
Tarikh Tutup : HARI SELASA, 1 MAC 2016, JAM 2.00 PETANG
BILANGAN : JKR/DBSBM 001/2016
Nama Projek : KERJA-KERJA PEMBAIKAN BAGI BANGUNAN STOR C, UNIT PERABOT, JABATAN PERKHIDMATAN BANGUNAN (JKR NO.114)
No. Projek : 2016DBSBM/JKR01
YURAN TAWARAN : BND50.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

Seterusnya...

JABATAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

'PEMBERITAHUAN TAWARAN SEBUT HARGA :

No 1. Tajuk Sebut Harga
TO SUPPLY AND DELIVERY OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT FOR OIL SPILL WORKERS

Bilangan Sebut Harga : 012/JL/SH/2015/2016

Tarikh Tutup / Masa : 17 Februari 2016 / 2.00 Petang

Seterusnya...

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

KENYATAAN TAWARAN

BILANGAN TAWARAN : 02/JAN/2016/KKBS/PJK/16.105/2
TAJUK TAWARAN : PEMBERIAN PERKHIDMATAN PENGAWAL KESELAMATAN TEMPOH DUA BELAS (12) BULAN UNTUK KEM LATIHAN PROGRAM PERKHIDMATAN BAKIT NEGARA (PKBN) KAMPUNG BATU APOI, DAERAH TEMBURONG NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Seterusnya...

JABATAN IMIGRESEN DAN PENDAFTARAN KEBANGSAAN
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

TAWARAN BAGI MEMBERSIH DAN MEMELIHARA BANGUNAN DAN KAWASAN IBU PEJABAT JABATAN IMIGRESEN DAN PENDAFTARAN KEBANGSAAN
BILANGAN TAWARAN : 04/IMMB/01/2016

Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN
KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

1. DOKUMEN-DOKUMEN tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi dari Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah, Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan, semasa waktu-waktu bekerja, mulai hari Rabu, 20 Januari 2016. Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn.

Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DALAM KELAS II & III KATEGORI : B01
Tarikh akhir mengambil dokumen tawaran pada : HARI SELASA, 9 FEBRUARI 2016
Tarikh Tutup : HARI SELASA, 1 MAC 2016, JAM 2.00 PETANG
BILANGAN : JKR/DBSBM 001/2016
Nama Projek : KERJA-KERJA PEMBAIKAN BAGI BANGUNAN STOR C, UNIT PERABOT, JABATAN PERKHIDMATAN BANGUNAN (JKR NO.114)
No. Projek : 2016DBSBM/JKR01
YURAN TAWARAN : BND50.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

PENDAFTARAN BAKAL-BAKAL PEGAWAI KADET LELAKI DAN WANITA
PENGAMBILAN KE-16 ANGKATAN BERSENJATA DIRAJA BRUNEI

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI

Tajuk Tawaran :
1. UNISSA/SB058/2016-2017
MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BARANG-BARANG FOOD, BEVERAGES AND GENERAL
GROCERIES UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI BAGI TEMPOH (1) TAHUN

Published in Tawaran
Seterusnya...

NOMBOR KECEMASAN

 • 991
 • 993
 • 995
 • 998

RADIO TELEVISYEN BRUNEI

 • RTB 1
 • RTB 2
 • RTB 3
 • RTB 4
 • RTB 5

Pautan ke akhbar-akhbar

 • borneoBulletin
 • sunday
 • weekEnd
 • mediaPermata
 • bt

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel