A+ A A-

PERATURAN PENGIKLANAN DALAM EDISI PELITA BRUNEI

 1. IKLAN hendaklah dialamatkan kepada : Penerbit Iklan Pelita Brunei, Bahagian Akhbar, Tingkat 2, Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri, Lapangan Terbang Lama Berakas BB3510, Negara Brunei Darussalam.
 2. Rang iklan hendaklah dimasukkan dalam disket menggunakan Microsoft Word dengan saiz font 11 ke 12 point, manakala persuratan mengenainya boleh dihantar dalam "hard copy".
 3. Iklan hendaklah sampai kepada penerbit dua (2) minggu sebelum tarikh terbit iklan yang dikehendaki.
 4. Rang iklan hendaklah dalam Bahasa Melayu menggunakan Sistem Ejaan Rumi baru. Bahasa Inggeris hanya boleh digunakan bagi deskripsi iklan yang dibukakan untuk penyertaan dari luar negeri atau perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan.
 5. Iklan-iklan hanya akan diterbitkan dua kali, itu pun jika belum sampai kepada tarikh tutup tawaran. Walau bagaimanapun pengeluaran iklan yang diterima adalah tertakluk kepada kekosongan ruangan.
 6. Jika perubahan mendadak pada iklan-iklan yang sudah dihantar hendaklah dimaklumkan kepada penerbit tidak lewat pada hari Sabtu sebelum jam 10.00 pagi bagi iklan yang akan diterbitkan pada minggu berikutnya.
 7. Sebarang iklan yang hendak ditarik balik (dibatalkan) hendaklah dimaklumkan tidak lewat dari hari Khamis 11.30 pagi iaitu bagi iklan yang akan diterbitkan pada hari Rabu akan datang.
 8. Hanya kementerian-kementerian, jabatan-jabatan kerajaan dan agensi-agensi separuh kerajaan sahaja yang diterima mengiklankan di PELITA BRUNEI.
 9. Hanya permohonan iklan-iklan yang mematuhi syarat-syarat dan peraturan ini sahaja yang akan dipertimbangkan.
 10. Iklan-iklan juga boleh di hantar terus melalui e-mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

JABATAN KEHAKIMAN NEGARA
JABATAN PERDANA MENTERI

1. (BILANGAN SEBUT HARGA : JKN/BPB/9/2015)
KERJA-KERJA PEMELIHARAAN LANSKAP KAWASAN BANGUNAN MAHKAMAH BESAR BRUNEI DAN
MAHKAMAH-MAHKAMAH SYARIAH BANDAR SERI BEGAWAN UNTUK TEMPOH 36 BULAN

TARIKH TERAKHIR MENDAPATKAN DOKUMEN SEBUT HARGA, IAITU PADA 13 MEI 2015,
TARIKH TUTUP SEBUT HARGA, IAITU PADA 20 MEI 2015
SESI PENERANGAN (INFORMATION DAY)
HARI : SELASA, 14 MEI 2015
(JAM : 9.15 PAGI)
TEMPAT BERKUMPUL : KAWASAN HADAPAN BANGUNAN MAHKAMAH BESAR BRUNEI DAN MAHKAMAH-MAHKAMAH SYARIAH

Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN
KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

1. DOKUMEN-DOKUMEN tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi daripada Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah, Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan, semasa waktu-waktu bekerja, mulai hari Sabtu, 8 April 2015. Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn.

Seterusnya...

UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM

UBD/E8/004/2015
TO PROVIDE, INSTALL AND MAINTAIN A VSAT COMMUNICATION SERVICE AT KBFSC, ULU TEMBURONG UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM
BAYARAN DOKUMEN & PENTADBIRAN BND30.00 (Tidak dikembalikan)

Published in Tawaran
Seterusnya...

JABATAN BANDARAN
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

1. TAWARAN-TAWARAN adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar di Negara Brunei Darussalam.

Seterusnya...

JABATAN POLITEKNIK
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

JAWATANKUASA SEBUT HARGA POLITEKNIK BRUNEI BLOK 2E,
KONDOMINIUM JALAN ONG SUM PING
BANDAR SERI BEGAWAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

BILANGAN SEBUT HARGA : PB/SSE/Q/2015-2016/001
SUPPLY, DELIVERY, TESTING AND COMMISSIONING CONSUMMABLE ITEMS FOR SCIENCE DEPARTMENT UNDER SCHOOL OF
SCIENCE AND ENGINEERING, POLITEKNIK BRUNEI, MINISTRY OF EDUCATION (FINANCIAL YEAR 2015-2016)

BAYARAN YURAN / DOKUMEN TAWARAN : BND10.00 (Bayaran Yuran / Dokumen Tawaran tidak dikembalikan)
TARIKH TUTUP DAN WAKTU : 5 Mei 2015 (Tidak lewat jam 2.00 Petang)

(HARI BIASA) WAKTU-WAKTU PENERIMAAN WANG BAYARAN YURAN / DOKUMEN TAWARAN
ISNIN - KHAMIS
8.00 PAGI HINGGA 11.45 PAGI
1.45 PETANG HINGGA 3.00 PETANG
SABTU 8.00 PAGI HINGGA 10.00 PAGI

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

TAWARAN
MINDEF/DFA/2015/TA/3002
SUPPLY OF RINNING SHOES - QTY : 2,00 PASANG
Bayaran Tawaran: BND50.00 (tidak dikembalikan)

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Bilangan Tawaran : KPH/LTK/01/2015

Tajuk Tawaran : PEMBERSIHAN DALAM BANGUNAN DAN KAWASAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN

Tarikh Tutup Tawaran : Selasa, 12 Mei 2015
Jam : 2.00 Petang

Yuran Tawaran : BND10.00 (Tidak dikembalikan)

Seterusnya...

JABATAN KASTAM DAN EKSAIS DIRAJA
KEMENTERIAN KEWANGAN

TAWARAN KASTAM 02 / 2015
PEMELIHARAAN (PEMBERSIHAN) BANGUNAN DAN KAWASAN POS KAWALAN
JABATAN KASTAM DAN EKSAIS DIRAJA, SUNGAI TUJUH, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Seterusnya...

JABATAN BELIA DAN SUKAN
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

BIL TAWARAN : (02)JBS/ADM/UP/2015

Seterusnya...

PUSAT INOVASI INDUSTRI HALAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

PEMBERITAHUAN TAWARAN
PUSAT INOVASI INDUSTRI HALAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

1. TAWARAN-TAWARAN hendaklah dialamatkan kepada Pengerusi Lembaga Tawaran Kecil dan masukkan ke dalam Peti Lembaga Tawaran Kecil KPSU, Tingkat Bawah, Bangunan Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama, Jalan Menteri Besar BB3910, Negara Brunei Darussalam tidak lewat dari jam 2.00 Petang, pada hari Selasa, 5 Mei 2015.

Seterusnya...

JABATAN PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

IKLAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN SABTU 25042015

TARIKH AKHIR MEMBELI BORANG : 7 MEI 2015

Seterusnya...

JABATAN PELABUHAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PORTS DEPARTMENT
MINISTRY OF COMMUNICATIONS
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
TENDER NOTICE NO. JP/T3/2015-2016

1. TENDER are invited from category MSB Class 2 or 3 or Qualified Marine Insurance Brokers for MARINE INSURANCE for Ports Department Tug and Pilot Boats.

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA
BILANGAN TAWARAN : KPSU/MPC//LTK/2015 - 2016 (1)

TAJUK TAWARAN : DESIGNING, CONSTRUCTION, MAINTENANCE, SERVICING AND DISMANTING OF THE BRUNEI
TOURISM BOOTH AT THE CHINA-ASEAN EXPO TOURISM EXHIBITION, GUILIN, CHINA, 29 - 31 MAY 2015

DOKUMEN TAWARAN: BND5.00 (tidak dikembalikan)
TARIKH TUTUP TAWARAN : RABU, 28 APRIL 2015 JAM 2.00 PETANG

Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN
KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

1. DOKUMEN-DOKUMEN tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi daripada Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah, Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan, semasa waktu-waktu bekerja, mulai hari Sabtu, 8 April 2015. Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn.

Seterusnya...

JABATAN KASTAM DAN EKSAIS DIRAJA
KEMENTERIAN KEWANGAN

TAWARAN KASTAM 02 / 2015
PEMELIHARAAN (PEMBERSIHAN) BANGUNAN DAN KAWASAN POS KAWALAN
JABATAN KASTAM DAN EKSAIS DIRAJA, SUNGAI TUJUH, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Seterusnya...

POLITEKNIK BRUNEI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

BILANGAN TAWARAN : PB/SSE/T/2015-2016/001
SUPPLY AND DELIVERY, CONSUMMABLE ITEMS FOR ENGINEERING DEPARTMENT UNDER SCHOOL OF SCIENCE
AND ENGINEERING, POLITEKNIK BRUNEI, MINISTRY OF EDUCATION (FINANCIAL YEAR 2013-2014)

BAYARAN YURAN / DOKUMEN TAWARAN : BND10.00 (Bayaran Yuran / Dokumen Tawaran tidak dikembalikan)

TARIKH TUTUP DAN WAKTU : 12 Mei 2015 (Tidak lewat jam 2.00 Petang)

(HARI BIASA)
WAKTU-WAKTU PENERIMAAN WANG BAYARAN YURAN / DOKUMEN TAWARAN
ISNIN - KHAMIS
8.00 PAGI HINGGA 11.45 PAGI
1.45 PETANG HINGGA 3.00 PETANG
SABTU 8.00 PAGI HINGGA 10.00 PAGI

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

BILANGAN TAWARAN : KPSU/MPC/Q/2015-2016 [2]
TAJUK TAWARAN: DESIGNING, CONSTRUCTION, MAINTENANCE, SERVICING AND DISMANTING OF THE
BRUNEI TOURISM BOOTH AT THE CHINA-ASEAN EXPO TOURISM EXHIBITION, GUILIN, CHINA, 29 - 31 MAY 2015

DOKUMEN TAWARAN: BND5.00 (tidak dikembalikan)
TARIKH TUTUP TAWARAN: RABU, 28 APRIL 2015 JAM 2.00 PETANG

Seterusnya...

JABATAN BELIA DAN SUKAN
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

BIL TAWARAN : ( 01 ) JBS/ADM/TDR/07/2015

Pengerusi
Lembaga Tawaran Kecil
Kementerian Kebudayaan, Belia Dan Sukan
Tingkat 1, (Ruang Masuk / Penyambut Tetamu)
Bangunan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
Simpang 336 - 17 Jalan Kebangsaan
Bandar Seri Begawan BA 1211
Negara Brunei Darussalam

Seterusnya...

PASUKAN POLIS DIRAJA BRUNEI
JABATAN PERDANA MENTERI

PENENDER - PENENDER adalah di pelawa untuk mengemukakan tawaran bagi satu (1) kerja berikut :

1. T/001/RBPF-HQ/2015-B
DESIGN AND CONSTRUCT NEW FUTSAL SOCCER FIELD NEXT TO OFFICER MESS PEGAWAI FOR ROYAL BRUNEI POLICE FORCE
Yuran Tawaran : BND10.00 (Tidak Dikembalikan)

Seterusnya...

KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN
Bilangan Tawaran : MOFAT/ASSET/01/2015

Tajuk Tawaran : CLEANING AND MAINTENANCE OF BUILDINGS AT MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS AND TRADE FOR A PERIOD OF THREE (3) YEARS

Tarikh Tutup Tawaran : Selasa, 28 April 2015, jam 2.00 Petang
Yuran Tawaran : BND50.00 (Tidak dikembalikan)

Seterusnya...

JABATAN IMIGRESEN DAN PENDAFTARAN KEBANGSAAN
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

TAWARAN BAGI PENYEWAAN PENEMPATAN DUA (2) BUAH VENDING MACHINE DI DALAM
BANGUNAN IBU PEJABAT JABATAN IMIGRESEN DAN PENDAFTARAN KEBANGSAAN

BILANGAN TAWARAN: 01/IMMB/02/2015

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

JPPK/LTN/06/2015
Tajuk Tawaran : THREE YEARS TERM CONTRACT FOR MAINTENANCE AND REPAIR OF CATERING EQUIPMENT, MAIN
AIR CONDITIONING PLANT, RAC AND SPLIT UNIT FOR MILITARY ESTABLISHMENT WITHIN TUTONG DISTRICT

Bayaran Tawaran : BND500.00 (tidak dikembalikan)
Kelas : IV KE ATAS
Kategori : M01, E01 & E02
Tempoh Penyiapan : TIGA (3) TAHUN

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM

UBD/E8/004/2015
TO PROVIDE, INSTALL AND MAINTAIN A VSAT COMMUNICATION SERVICE AT KBFSC, ULU TEMBURONG UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM
BAYARAN DOKUMEN &PENTADBIRAN BND30.00 (Tidak dikembalikan)

Published in Tawaran
Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN
KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

1. DOKUMEN-DOKUMEN tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi daripada Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah, Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan, semasa waktu-waktu bekerja, mulai hari Sabtu, 4 April 2015. Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn.

Seterusnya...

JABATAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TAJUK SEBUT HARGA : TO SUPPLY, DELIVERY, INSTALL AND COMMISSIONING OF AIR - CONDITIONING FOR MARINE DEPARTMENT
BILANGAN SEBUT HARGA : 001/JL/SH/2015/2016
TAJUK SEBUT HARGA : TO SUPPLY AND DELIVERY OUTBOARD ENGINE FUEL SYSTEM
BILANGAN SEBUT HARGA : 002/JL/SH/2015/2016
TARIKH TUTUP / MASA : 6 MEI 2015 / JAM 2.00 PETANG

Seterusnya...

JABATAN POLITEKNIK
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

JAWATANKUASA SEBUT HARGA
POLITEKNIK BRUNEI
BLOK 2E, KONDOMINIUM JALAN ONG SUM PING
BANDAR SERI BEGAWAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

BILANGAN SEBUT HARGA : PB/SSE/Q/2015-2016/001
SUPPLY, DELIVERY, TESTING AND COMMISSIONING CONSUMMABLE ITEMS FOR SCIENCE DEPARTMENT UNDER SCHOOL
OF SCIENCE AND ENGINEERING, POLITEKNIK BRUNEI, MINISTRY OF EDUCATION (FINANCIAL YEAR 2015-2016)

BAYARAN YURAN / DOKUMEN TAWARAN : BND10.00 (Bayaran Yuran / Dokumen Tawaran tidak dikembalikan)
TARIKH TUTUP DAN WAKTU : 5 Mei 2015 (Tidak lewat jam 2.00 Petang)

(HARI BIASA)
WAKTU-WAKTU PENERIMAAN WANG BAYARAN YURAN / DOKUMEN TAWARAN
ISNIN - KHAMIS
8.00 PAGI HINGGA 11.45 PAGI
1.45 PETANG HINGGA 3.00 PETANG
SABTU 8.00 PAGI HINGGA 10.00 PAGI

Seterusnya...

KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN

Bilangan Tawaran : MOFAT/ASSET/01/2015
Tajuk Tawaran : CLEANING AND MAINTENANCE OF BUILDINGS AT MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS AND TRADE FOR A PERIOD OF THREE (3) YEARS
Tarikh Tutup Tawaran : Selasa, 28 April 2015,
jam 2.00 Petang
Yuran Tawaran : BND50.00 (Tidak dikembalikan)

Seterusnya...

JABATAN BELIA DAN SUKAN
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

BIL TAWARAN : ( 01 ) JBS/ADM/TDR/07/2015

Seterusnya...

JABATAN PERKHIDMATAN ELEKTRIK
JABATAN PERDANA MENTERI

BILANGAN TAWARAN : JPE/LTK/BPP/068/2015
TAJUK TAWARAN : SUPPLY AND INSTALLATION OF ENERGY EFFICIENT STREET LIGHTING AT THE SELECTIVE AREA
ALONG JALAN SIMPANG SUNGAI LIANG, JALAN LABI, JALAN MERANGKING BUKIT SAWAT, BELAIT DISTRICT (PHASE 1)

Tarikh Tutup : 19 MEI 2015, (HARI SELASA, JAM 2.00 PETANG)
Yuran Tawaran : BND500.00 (tidak dikembalikan)
Tempat tutup :
'TENDER BOX'
Pengerusi Lembaga Tawaran Kecil
Jabatan Perdana Menteri
Jalan Menteri Besar
Negara Brunei Darussalam.

Seterusnya...

JABATAN IMIGRESEN DAN PENDAFTARAN KEBANGSAAN
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

TAWARAN BAGI PENYEWAAN PENEMPATAN DUA (2) BUAH VENDING MACHINE DI DALAM
BANGUNAN IBU PEJABAT JABATAN IMIGRESEN DAN PENDAFTARAN KEBANGSAAN

BILANGAN TAWARAN: 01/IMMB/02/2015

Seterusnya...

PAUTAN JABATAN

 • harikebangsaan
 • dailydairy
 • bruneigovernment
 • infofoto
 • pentarama
 • pressroom

NOMBOR KECEMASAN

 • 991
 • 993
 • 995
 • 998

RADIO TELEVISYEN BRUNEI

 • RTB 1
 • RTB 2
 • RTB 3
 • RTB 4
 • RTB 5

Pautan ke akhbar-akhbar

 • borneoBulletin
 • sunday
 • weekEnd
 • mediaPermata
 • bt

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel