A+ A A-

PERATURAN PENGIKLANAN DALAM EDISI PELITA BRUNEI

 1. IKLAN hendaklah dialamatkan kepada : Penerbit Iklan Pelita Brunei, Bahagian Akhbar, Tingkat 2, Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri, Lapangan Terbang Lama Berakas BB3510, Negara Brunei Darussalam.
 2. Rang iklan hendaklah dimasukkan dalam disket menggunakan Microsoft Word dengan saiz font 11 ke 12 point, manakala persuratan mengenainya boleh dihantar dalam "hard copy".
 3. Iklan hendaklah sampai kepada penerbit dua (2) minggu sebelum tarikh terbit iklan yang dikehendaki.
 4. Rang iklan hendaklah dalam Bahasa Melayu menggunakan Sistem Ejaan Rumi baru. Bahasa Inggeris hanya boleh digunakan bagi deskripsi iklan yang dibukakan untuk penyertaan dari luar negeri atau perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan.
 5. Iklan-iklan hanya akan diterbitkan dua kali, itu pun jika belum sampai kepada tarikh tutup tawaran. Walau bagaimanapun pengeluaran iklan yang diterima adalah tertakluk kepada kekosongan ruangan.
 6. Jika perubahan mendadak pada iklan-iklan yang sudah dihantar hendaklah dimaklumkan kepada penerbit tidak lewat pada hari Sabtu sebelum jam 10.00 pagi bagi iklan yang akan diterbitkan pada minggu berikutnya.
 7. Sebarang iklan yang hendak ditarik balik (dibatalkan) hendaklah dimaklumkan tidak lewat dari hari Khamis 11.30 pagi iaitu bagi iklan yang akan diterbitkan pada hari Rabu akan datang.
 8. Hanya kementerian-kementerian, jabatan-jabatan kerajaan dan agensi-agensi separuh kerajaan sahaja yang diterima mengiklankan di PELITA BRUNEI.
 9. Hanya permohonan iklan-iklan yang mematuhi syarat-syarat dan peraturan ini sahaja yang akan dipertimbangkan.
 10. Iklan-iklan juga boleh di hantar terus melalui e-mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KEMENTERIAN KESIHATAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

1. DOKUMEN-DOKUMEN tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi daripada Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan, semasa waktu-waktu bekerja, mulai hari Sabtu, 5 April 2014. Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn.

Seterusnya...

JABATAN PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

SEBUTHARGA PERKHIDMATAN KANTIN

BILANGAN SEBUTHARGA :DA/JKSH/01/2014/2015[BPPSA-APRIL-2014]
KETERANGAN: SEBUTHARGA PERKHIDMATAN KANTIN BAGI SEKOLAH RENDAH SULTAN UMAR ALI SAIFUDDIN MUARA, PEKAN MUARA, BRUNEI IIB, DAERAH BRUNEI DAN MUARA, JABATAN PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM. BAGI TEMPOH TIGA [3] TAHUN
BAYARAN YURAN/ DOKUMEN SEBUTHARGA $10.00 [Bayaran Yuran/ Dokumen Sebutharga tidak dikembalikan]
TARIKH TUTUP DAN WAKTU 03/05/2014 [Tidak lewat jam 9.00 pagi]

BILANGAN SEBUTHARGA: DA/JKSH/02/2014/2015[BPPSA-APRIL-2014]
KETERANGAN: SEBUTHARGA PERKHIDMATAN KANTIN BAGI SEKOLAH RENDAH KAMPONG BUKIT,TUTONG II, DAERAH TUTONG, JABATAN PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM. BAGI TEMPOH TIGA [3] TAHUN
BAYARAN YURAN/ DOKUMEN SEBUTHARGA: $10.00 [Bayaran Yuran/ Dokumen Sebutharga tidak dikembalikan]
TARIKH TUTUP DAN WAKTU 03/05/2014 [Tidak lewat jam 9.00 pagi]

Seterusnya...

JABATAN BANDARAN, BANDAR SERI BEGAWAN
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

Keterangan Projek : THREE (3) YEARS TERM OF CONTRACT FOR COMPREHENSIVE MAINTENANCE OF KNOE MONOSPACE @MOTION ROOMLESS ELEVATOR TO BANGUNAN BUMIPUTERA KUALA BELAIT, BRUNEI DARUSSALAM

DIBUKAKAN kepada pemborong - pemborong yang berdaftar dengan Kementerian Pembangunan Negara Brunei Darussalam.

Bilangan Tawaran : BBS/TOC2014/LIFT-BP.KB

Syarat-Syarat Tawaran :

1. Tawaran hendaklah dimasukkan ke dalam peti Tawaran kepada alamat Pengerusi Lembaga Tawaran Kecil Hal Ehwal Dalam Negeri, Negara Brunei Darussalam tidak lewat dari jam 2.00 petang, Hari Selasa 22 April 2014.

Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DI DALAM KELAS II DI BAWAH KATEGORI KA01 SAHAJA
TARIKH MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN : 16 APRIL 2014 (RABU)
TARIKH TERAKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN : 29 APRIL 2014 (SELASA)
TARIKH TUTUP : 13 MEI 2014 (Selasa) Hingga jam 2.00 petang

BIL : JKR/DOD/3/2014
MENGUBAHSUAI MESS PEGAWAI, PASUKAN POLIS DIRAJA BRUNEI DAN DEWAN BANQUET - PENAMBAHAN PAGAR KONKRIT DAN PAGAR BARU
OIC: MOHAMAD BIN HAJI ABD. KARIM
JUMLAH YURAN TAWARAN : BND10.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

DIBUKAKAN KEPADA PEMBEKAL-PEMBEKAL YANG BERKELULUSAN SAHAJA DI BAWAH KATEGORI P01 SAHAJA
Hingga Jam 2.30 petang, Hari Selasa: 29 April 2014
TARIKH TUTUP : 13 Mei 2014

Seterusnya...

JABATAN PELABUHAN-PELABUHAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TAJUK SEBUT HARGA : INTERIOR DESIGN & MANUFACTURE COMPLETE WITH INSTALLATION AT SERASA PASSENGER FERRY TERMINAL (WAITING AREA)
BILANGAN SEBUT HARGA : JP/SH20/2014-2015

TAJUK SEBUT HARGA : INTERIOR DESIGN & MANUFACTURE COMPLETE WITH INSTALLATION AT SERASA PASSENGER FERRY TERMINAL (DEPARTURE HALL)
BILANGAN SEBUT HARGA : JP/SH21/2014-2015

TAJUK SEBUT HARGA : INTERIOR DESIGN & MANUFACTURE COMPLETE WITH INSTALLATION AT SERASA PASSENGER FERRY TERMINAL (ARRIVING HALL)
BILANGAN SEBUTHARGA : JP/SH22/2014-2015

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

No. Tawaran : JPPK/LTN/12/2014
Tajuk Tawaran : PROPOSED MODIFICATION WORKS TO INFANTRY SCHOOL OF BLOCK B BUILDING AT PENANJONG GARRISON - SUPPLY, DELIVERY & INSTALLATION OF AUDIO / VISUAL SYSTEM
Bayaran Tawaran : BND30.00 (Tidak dikembalikan)
Kategori: P05 & E01
Kelas : III DAN KE ATAS
Tempoh Penyiapan : ENAM (6) MINGGU

a. TAWARAN-TAWARAN hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tawaran, Lembaga Tawaran Kecil, Bangunan Kementerian Pertahanan, Blok C, Tingkat Bawah, Jabatanarah Kewangan dan Perolehan, Bolkiah Garison BB3510, Negara Brunei Darussalam, tidak lewat jam 2.00 petang hari Selasa, 29 April 2014.

b. Dokumen-dokumen tawaran boleh diperolehi dari Jabatanarah Pembangunan dan Perkhidmatan Kerja, Blok D, Tingkat 1 Kementerian Pertahanan, Bolkiah Garison BB3510, Negara Brunei Darussalam semasa hari-hari bekerja (Isnin-Jumaat). Tarikh terakhir mengambil dokumen tawaran pada 25 April 2014, hari Jumaat jam 3.00 petang.

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

JABATAN PERTANIAN DAN AGRIMAKANAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

TAWARAN-TAWARAN hendaklah dialamatkan kepada Pengerusi Lembaga Tawaran Kecil dan dimasukkan ke dalamPeti Lembaga Tawaran Kecil KPSSU, Tingkat Bawah, Bangunan Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama, Jalan Menteri Besar BB3910, Negara Brunei Darussalam.

1.1 Tidak lewat dari jam 2.00 petang, pada hari Selasa, 13 Mei 2014.

i. JPt/TAW/01/2014-2015 
WASAN BEBULOH MECHANISED RICE SCHEME: IMANG RESERVOIR IMPROVEMENTS
(Yuran Tawaran $500.00)

ii. JPt/TAW/02/2014-2015 
WASAN BEBULOH MECHANISED RICE SCHEME: LIMPAKI SEED PRODUCTION IRRIGATION PIPELINE
(Yuran Tawaran $500.00)

1.2 Tidak lewat dari jam 2.00 petang, pada hari Selasa, 6 Mei 2014.

iii. JPt/TAW/03/2014-2015 
SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF 1 UNIT OF TEXTURE ANALYZER AND ACCESSORIES
(Yuran Tawaran $10.00)

2. Tawaran-tawaran yang diterima lewat dari tarikh dan masa yang ditetapkan tidak akan dilayan.

Seterusnya...

KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN

Bilangan Sebut Harga : MOFAT/INFO/ND/01/2014

Syarat-Syarat Sebut Harga :-

1. SEBUT HARGA adalah dipelawa dari Syarikat-Syarikat Penerbitan yang berdaftar dengan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di- Pertuan Negara Brunei Darussalam bagi;

Bilangan Sebut Harga : MOFAT/INFO/ND/01/2014
Tajuk Sebut Harga : PENERBITAN NEW DIGEST IN-HOUSE MAGAZINE BAGI KHELN&P

2. Syarikat-syarikat Penerbitan yang berminat untuk menyertai sebutharga di atas dikehendaki memperolehi keterangan lanjut di Bahagian Penerangan, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri & Perdagangan semasa waktu pejabat (7.45 pagi hingga 12.15 tengah hari dan 1.30 petang hingga 4.30 petang).

Seterusnya...

JABATAN PELABUHAN-PELABUHAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TAJUK SEBUT HARGA : INTERIOR DESIGN & MANUFACTURE COMPLETE WITH INSTALLATION AT PORT HEADQUARTERS GROUND FLOOR (VISITORS LOUNGE)
BILANGAN SEBUT HARGA : JP/SH16/2014-2015

TAJUK SEBUT HARGA : INTERIOR DESIGN & MANUFACTURE COMPLETE WITH INSTALLATION AT PORT HEADQUARTERS FIRST FLOOR (MEETING ROOM
BILANGAN SEBUT HARGA : JP/SH17/2014-2015

TAJUK SEBUT HARGA : INTERIOR DESIGN & MANUFACTURE COMPLETE WITH INSTALLATION AT PORT HEADQUARTERS SECOND FLOOR (DIRECTOR OFFICE)
BILANGAN SEBUT HARGA : JP/SH18/2014-2015

Seterusnya...

JABATAN UKUR
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

1. BILANGAN TAWARAN: JUA/01/2014
TOPOGRAPHICAL SURVEY BAGI TEMBURONG BRIDGE AREA 1 - RESURVEY OF AREA 1 PART 1

2. BILANGAN TAWARAN: JUA/02/2014
TOPOGRAPHICAL SURVEY BAGI TEMBURONG BRIDGE AREA 1 - RESURVEY OF AREA 1 PART 2

TAWARAN adalah dipelawa dari syarikat yang berdaftar dengan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam termasuk Juruukur Tanah Berlesen.

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

MINDEF/DFA/2014/TA/3007
SUPPLY OF RUNNING SHOES QTY: 5,000 PAIRS (KTI : 20 EA)
Bayaran Tawaran: BND50.00 (tidak dikembalikan)

Syarat-Syarat Tawaran :

TAWARAN-TAWARAN hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tawaran, Lembaga Tawaran Kecil, Bangunan Baru Kementerian Pertahanan, Blok C, Jabatanarah Kewangan dan Perolehan, Bolkiah Garison BB3510, Negara Brunei Darussalam, tidak lewat jam 2.00 petang hari Selasa, 13 Mei 2014. Dokumen - dokumen tawaran boleh diperolehi dari Unit Kaunter Bahagian Perolehan (Blok D), Jabatanarah Kewangan dan Perolehan Kementerian Pertahanan semasa hari-hari bekerja (Isnin hingga Jumaat).

Bayaran tawaran, ‘Tender fee’ hendaklah dibayar di Unit Kaunter Bahagian Kewangan Blok C, Tingkat 1, Jabatanarah Kewangan dan Perolehan, Blok D, Kementerian Pertahanan, Bolkiah Garison BB3510, Negara Brunei Darussalam.

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

JABATAN ALAM SEKITAR, TAMAN & REKREASI
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN


DI BUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM KELAS III, IV, V SAHAJA
Tarikh Akhir Mengambil Tawaran pada : 21 April 2014 (Isnin)
Tarikh Tutup Pada : 22 April 2014 (Selasa) Sebelum Jam : 2.00 petang
(Di Tutup di Pejabat Lembaga Tawaran Kecil, di Tingkat Bawah Bangunan Kementerian Pembangunan, Lapangan Terbang Lama Berakas, Bandar Seri Begawan BB3510, Negara Brunei Darussalam)

Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

JUALAN SECARA TAWARAN TERTUTUP (SEBUT HARGA) HARTA BENDA KERAJAAN KEPUNYAAN HOSPITAL PENGIRAN MUDA MAHKOTA PENGIRAN MUDA HAJI AL-MUHTADEE BILLAH TUTONG, KEMENTERIAN KESIHATAN
BIL. RUJUKAN : KKW/ADM/KEM/10

KETERANGAN HARTA BENDA

Seterusnya...


JABATAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

PEMBERITAHUAN TAWARAN
SEBUT HARGA : No. 1. Tajuk Sebut Harga TO SUPPLY, INSTALL, CONFIGURATION, TESTING AND COMMISSIONING OF CLASS B AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM (AIS-B) TRANSPONDER EQUIPMENT
Bilangan Sebut Harga : 001/JL/SH/2014/2015

Tarikh Tutup / Masa : 30 APRIL 2014 / 2.00 pm

No. 2. Tajuk Sebut Harga TO SUPPLY, DELIVERY, INSTALL AND COMMISSIONING OF THREE (3) UNITS SPLIT AIR-CONDITIONING AT LUMUT LIGHT HOUSE, KUALA BELAIT
Bilangan Sebut Harga : 002/JL/SH/2014/2015
Tarikh Tutup / Masa : 30 APRIL 2014 / 2.00pm

Syarat-Syarat Tawaran Sebut Harga:-

Seterusnya...

JABATAN BANDARAN BANDAR SERI BEGAWAN
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

JUALAN SECARA TAWARAN TERTUTUP KEPADA ORANG AWAM BAGI 45 UNIT PERALATAN KOMPUTER (YANG SUDAH DIGUNA PAKAI) JABATAN BANDARAN BANDAR SERI BEGAWAN KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

BILANGAN TAWARAN : JBBSB/IT/SH/2/2014

NOTIS JUALAN SECARA TAWARAN TERTUTUP

ADALAH dimaklumkan bahawa Jabatan berhasrat untuk mengadakan jualan secara tawaran tertutup sebut harga kerajaan bagi 45 Unit peralatan komputer dengan syarat seperti berikut:-

1. Tawaran tertutup dibukakan kepada Syarikat-syarikat dan orang awam selama tiga (3) hari pada 14 April 2014 hingga 16 April 2014, bertempat Tingkat 5, Bangunan Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan, Jalan Perdana Menteri.

Seterusnya...

UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM

BIL TAWARAN : UBD/E8/010/2014
KETERANGAN : The Supply, Deliver, Install and Commissioning of Teaching Equipment for TLC Active Learning Classroom 1 and 2, Universiti Brunei Darussalam
BAYARAN TAWARAN : BAYARAN DOKUMEN & PENTADBIRAN $30.00 (Tidak dikembalikan)

SYARAT-SYARAT TAWARAN

TAWARAN-TAWARAN hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tawaran yang terletak di Unit Tawaran & Sebut Harga, Bahagian Perkhidmatan Kewangan (A), Blok A, Tingkat 1, Bangunan Kementerian Pendidikan, Lapangan Terbang Lama, Berakas, Bandar Seri Begawan BB3510, Negara Brunei Darussalam. Tidak lewat jam 2.00 PETANG pada hari SELASA 22 APRIL 2014.

Published in Tawaran
Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN PEMBORONGPEMBORONG YANG BERDAFTAR DI DALAM KELAS III, IV & V DI BAWAH KATEGORI KA01 SAHAJA
Hingga Jam 2.30 petang, Hari Selasa: 23 April 2014
TARIKH TUTUP : 6 Mei 2014

BIL : JKR/DWS/009/2014
KONTRAK PENGGAL - KERJAKERJA PEMELIHARAAN PAIP-PAIP PEMBAHAGIAN DAN PENGHUBUNG BAGI KAWASAN MUKIM BERAKAS A DAN B, KOMPLEKS BANGUNANBANGUNAN KERAJAAN DI KAWASAN AIRPORT LAMA, KAWASAN KOMPLEKS STADIUM BERAKAS
JUMLAH YURAN TAWARAN : BND500.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

DIBUKAKAN PEMBORONGPEMBORONG YANG BERDAFTAR DI DALAM KELAS III & IV DI BAWAH KATEGORI KA01 SAHAJA
TARIKH MENGAMBIL DOKUMEN
TAWARAN : 9 APRIL 2014
TARIKH TERAKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN : Tidak lewat dari 2.30 petang, Hari Selasa, 29 April 2014
TARIKH TUTUP TAWARAN : Tidak Lewat Dari Jam 2.00 Petang, Hari Selasa, 6 Mei 2014

BIL : JKR/DOR/SRM11/2014
KERJA - KERJA MEMBAIK PULIH TAMBAK JALAN SUSUR DI SIMPANG 104, JALAN BERIBI
JUMLAH YURAN TAWARAN : BND30.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

DIBUKAKAN PEMBORONGPEMBORONG YANG BERDAFTAR DI DALAM KELAS IV, V & VI DI BAWAH KATEGORI KA01 SAHAJA
TARIKH TERAKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN : HARI ISNIN, 5 MEI 2014
TARIKH TUTUP : HARI SELASA, 2.00 PETANG, 1 JULAI 2014

BIL : JKR/DDS013/2014-(CDE).T.VI
KERJA - KERJA PROJEK PENCEGAHAN BANJIR DI DAERAH TUTONG DAN BELAIT (SKIM PENCEGAHAN BANJIR KAWASAN PANAGA, SERIA)
NOMBOR PROJEK: 14-15/DDS(CDE)/1031-028
JUMLAH YURAN TAWARAN : BND1,000.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

DIBUKAKAN PEMBORONGPEMBORONG YANG BERDAFTAR DI DALAM KELAS IV (III, I V & V) DI BAWAH KATEGORI KA01 SAHAJA
TARIKH TERAKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN : HARI SABTU, 3 MEI 2014
TARIKH TUTUP : HARI SELASA (2.00 PETANG), 13 MEI 2014

BIL : JKR/DDS012/2014 - (CDE).T.IV
PEMBAIKAN PENGALIRAN KAMPUNG LUMAPAS FASA 2 (TAMBAHAN KERJA)
NOMBOR PROJEK: 13-14/DDS(CDE)/1031-024
JUMLAH YURAN TAWARAN : BND100.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

DIBUKAKAN PEMBORONGPEMBORONG YANG BERDAFTAR DI DALAM KELAS IV, V & VI DI BAWAH KATEGORI KA01 SAHAJA
TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN : 22 APRIL 2014 (SELASA)
TARIKH TUTUP : HARI SELASA, 6 MEI 2014, JAM 2.00 petang

BIL : JKR/DBSKB007/2014
MEMBAIKPULIH TANAH SUSUR DAN JALANRAYA DI SEPANJANG JALAN MERANGKING-BUAU, DAERAH BELAIT
NOMBOR PROJEK: 2014ADKB/KEW-02
JUMLAH YURAN TAWARAN : BND500.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

DIBUKAKAN PEMBORONGPEMBORONG YANG BERDAFTAR DI DALAM KELAS II, III & IV DI BAWAH KATEGORI KA01 SAHAJA
TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN : 22 APRIL 2014 (SELASA)
TARIKH TUTUP : HARI SELASA, 6 MEI 2014 jam 2.00 petang

BIL : JKR.DBSKB006/2014
KONTRAK PENGGAL BAGI PERKHIDMATAN MEMBACA METER AIR UNTUK MUKIM BELAIT BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN
NOMBOR PROJEK: 2014ADKB/B00410-09
JUMLAH YURAN TAWARAN : BND50.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

Syarat-Syarat Tawaran :

TAWARAN-TAWARAN hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tawaran, Lembaga Tawaran Kecil, Tingkat Bawah, Kementerian Pembangunan, Berakas BB3510, Negara Brunei Darussalam (kecuali) lain daripada alamat yang dinyatakan dalam iklan atau dokumen tawaran.

Tawaran-tawaran yang diterima lewat daripada tarikh dan masa yang telah ditetapkan tidak akan dilayan.

Seterusnya...

JABATAN PERTANIAN DAN AGRIMAKANAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

TAWARAN UNTUK MEMAJUKAN TAPAK-TAPAK BAGI PERUSAHAAN PERTANIAN KOMERSIL DI KAWASAN KEMAJUAN PERTANIAN (KKP)
BILANGAN : 1/2014

TAWARAN bagi mempelawa pengusaha-pengusaha untuk menghadapkan permohonan bagi menyewa di Tapak-Tapak Pertanian seperti berikut :- TAPAK PERTANIAN :-

1) Lot A Kawasan Kemajuan Pertanian (KKP) Birau (penyelidikan), Daerah Tutong (Bagi kegiatan pertanian untuk tanaman buah-buahan secara komersial)

2) Lot B Kawasan Kemajuan Pertanian (KKP) Birau (penyelidikan), Daerah Tutong (Bagi kegiatan pertanian untuk tanaman buah-buahan secara komersial) Borang-borang permohonan boleh didapati dari Ibu Pejabat, Jabatan Pertanian dan Agrimakanan, Lapangan Terbang Lama, Berakas BB3510 mulai 9 April 2014 hingga 24 April 2014 dan tarikh akhir penghantaran borang-borang permohonan selewat-lewatnya 3 Mei 2014 sebelum 3.00 petang.

Seterusnya...

KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONGPEMBORONG KELAS III ATAU IV KATEGORI KA01

BIL: KHEU/BDP/LTK/007/2014
KERJA-KERJA MENIMBUK TANAH - SEKOLAH PERSEDIAAN ARAB
YURAN DOKUMEN: $50.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)
Tarikh dan jam tutup mengambil dokumen tawaran: 22 April 2014 (3.00 petang)
Tarikh Tutup: 6 Mei 2014 (3.00 petang)

Syarat-Syarat Tawaran :-

1. TAWARANhendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tawaran Lembaga Tawaran Kecil, Tingkat 1, Bahagian Kewangan, Bangunan Kementerian Hal Ehwal Ugama, Jalan Menteri Besar, Berakas BB3910, Negara Brunei Darussalam (kecuali ditetapkan alamat yang lain dalam iklan atau dokumen tawaran) tidak lewat dari jam 2.00 petang pada tiap-tiap hari Selasa seperti tarikh yang telah ditetapkan.

2. Tawaran-tawaran yang diterima lewat dari tarikh dan masa yang telah ditetapkan tidak akan dilayan.

3. Tawaran-tawaran mestilah dihadapkan dalam sampul surat yang rapi (sealed) dengan menyatakan tajuk projek yang berkenaan tanpa menyatakan nama penawar dan di hantar kepada alamat di para satu menurut arahan yang dinyatakan dalam Dokumen Kontrak.

Seterusnya...

JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

IKLAN TAWARAN

1. MERCEDES BENZ 508 LIGHT EMERGENCY TENDER BG 7568
TENDER FEE : $10.00

2. JEEP DAIHATSU JAPAN BG 4538
TENDER FEE : $10.00

3. VAN BEDFORD TK 1260 ENGLAND BG 4297
TENDER FEE : $10.00

KETERANGAN TAWARAN:

a. Tawaran hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tawaran yang dialamatkan kepada:

PENGERUSI JAWATANKUASA
TAWARAN SEBUT HARGA
JABATAN PERKHIDMATAN BOMBA DAN PENYELAMAT
LAPANGAN TERBANG LAMA
BERAKAS BB 3510
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

b. Tawaran adalah dibukakan kepada orang ramai yang berminat untuk membuat tawaran.

c. Pembayran sebanyak $10.00 setiap borang tawaran dan tidak akan dikembalikan boleh didapati dari Bahagian Kewangan, Tingkat Bawah (Ground Floor), Ibu Pejabata Bomba dan Penyelamat Lapangan Terbang Lama Berakas, Negara Brunei Darussalam.

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

MINDEF/DFA/RC/180 3)
COMPREHENSIVE MAINTENANCE SERVICE OF GYM EQUIPMENT - FIVE (5) YEARS CONTRACT
Yuran Tawaran: $50.00 (tidak dikembalikan)

Syarat-Syarat Tawaran :

TAWARAN-TAWARAN hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tawaran, Lembaga Tawaran Kecil, Bangunan Baru Kementerian Pertahanan, Blok C, Jabatanarah Kewangan dan Perolehan, Bolkiah Garison BB3510, Negara Brunei Darussalam, tidak lewat jam 2.00 petang hari Selasa, 15 April 2014 (DILANJUTKAN) . Dokumen - dokumentawaran boleh diperolehi dari Unit Kaunter perkhidmatan Pelanggan (Blok D), Jabatanarah Kewangan dan Perolehan Kementerian Pertahanan semasa hari-hari bekerja (Isnin hingga Jumaat).

Bayaran tawaran, ‘Tender fee’ hendaklah dibayar di Unit Kaunter Bahagian Kewangan Blok C, Tingkat 1, Jabatanarah Kewangan dan Perolehan, Blok D, Kementerian Pertahanan, Bolkiah Garison BB3510, Negara Brunei Darussalam.

Waktu bagi menerima bayaran:-

Isnin - Khamis : 8.00 pagi - 3.30 petang
Jumaat :8.00 - 10.30 pagi
2.00 - 3.30 petang

Pembekal adalah dikehendaki membayar semua Yuran Dokumen dan Bayaran Tawaran seperti yang diiklankan. Yuran Tawaran adalah dikehendaki dan tidak akan dikembalikan kepada setiap pemborong sama ada yang berjaya atau yang tidak berjaya setelah menghantar tawaran yang jujur (bona-fide-tender). Kadar Yuran Tawaran adalah seperti yang ditetapkan dalam iklan tawaran.

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

JABATAN PELABUHAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

KETERANGAN SEBUT HARGA

JP/SH23/2014-2015
KERJA-KERJA PEMASANGAN LAMPU LIMPAH (FLOODLIGHT) KAWASAN DERMAGA PUSAT KAPAL PESIARAN, JABATAN PELABUHAN

1. DIBUKAKAN kepada syarikat-syarikat dan pembekalpembekal yang bersesuaian yang berdaftar dengan KementerianPembangunan, Negara Brunei Darussalam dan mempunyai Kategori Kerja E01.

2. Dokumen sebut harga boleh diperolehi:

UNIT TAWARAN & SEBUT HARGA
TINGKAT 2, JABATAN PELABUHAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
MUARA BT1728
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

3. Pada waktu-waktu seperti berikut:

Hari Isnin hingga Khamis 8.00 Pagi hingga 11.00 Pagi
1.30 Petang hingga 2.30 Petang
Hari Sabtu 8.00 Pagi hingga 11.00 Pagi

4. Borang sebut harga yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dikembalikan ke alamat berikut:

Pengerusi
Jawatankuasa Sebut Harga
Jabatan Pelabuhan Muara BT1728
Negara Brunei Darussalam

5. Tarikh akhir mengambil Dokumen Sebut Harga pada 21 April 2014 (hari Isnin).

6. Borang sebut harga hendaklah dikembalikan tidak lewat hari Rabu, 23 April 2014, jam 2.00 petang.

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

BILANGAN TAWARAN: KPSSU/AFS/TWN-02/2014
TAJUK TAWARAN: TO SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING, AND COMMISSIONING OF AN INDUCTIVELY COUPLED PLASM -MASS SPECTROMETER (ICP-MS) SYSTEM TO MINISTRY OF INDUSTRY AND PRIMARY RESOURCES BRUNEI DARUSSALAM
TARIKH TUTUP TAWARAN: 29 APRIL 2014 HARI: SELASA
JAM 2 PETANG.
TARIKH TAKLIMAT: 12 APRIL 2014 JAM 9.30 PAGI
TEMPAT: KOMPLEKS PENDARATAN IKAN, JALAN PERUSAHAAN, SERASA, MUARA
YURAN TAWARAN: $50.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)
TARIKH TUTUP MENGAMBIL BORANG TAWARAN: 12 APRIL 2014

1. TAWARAN hendaklah dialamatkan kepada alamat berikut tidak lewat dari jam 2.00 petang, pada hari Selasa 29 April 2014.

Pengerusi Lembaga Tawaran
Kecil Kementerian Perindustrian dan
Sumber-Sumber Utama
Tingkat Bawah, Bangunan
Kementerian Perindustrian
dan Sumber-Sumber Utama
jalan menteri Besar BB3910
Negara Brunei Darussalam

2. Tawaran-tawaran yang diterima lewat dari tarikh dan masa yang ditetapkan tidak akan dilayan.

3. Tawaran-tawaran hendaklah dalam sampul surat yang bertutup dan pada bahagian atas sebelah kiri surat hendaklah ditulis dengan bilangan /tajuk tawaran dan tarikh tutup sahaja tanpa menunjukkan identiti Syarikat / Pembekal.

4. Satu Contoh dokumen tawaranakan diperlihatakan dan pembayaran yuran boleh dibuat di Tingkat 4, Bahagian Pengurusan dan Kewangan, Bangunan Kementerian Perindustrian dan Sumber- Sumber Utama, Jalan Menteri Besar BB3910 Negara Brunei Darussalam.

Seterusnya...

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

KENYATAAN TAWARAN

BILANGAN TAWARAN: 12/MAC/2014/KKBS/PJK/16.91
TAJUK TAWARAN: TWO (2) YEARS TERM MAINTENANCE REPAIR AND RERIGGING WORKS TO VARIOUS EXISTING TRAINING FACILITIES AT BATANG DURI CAMP, OUTWARD BOUND BRUNEI DARUSSALAM (OBBD) TEMBURONG,BRUNEI DARUSSALAM

1. TAWARAN dibukakan kepada syarikatsyarikat/ pemborong-Pemborong mempunyai Sijil Pendaftran Kontraktor dan Pembekal Kementerian Pembangunan yang sah dalam kategori kerja (KA01, B01 dan P04 -kelas II Ke Atas.

2. Reka bentuk yang dicadangkan (jika berkenaan) hendaklah mengikut peraturan /panduan piawaian antarabangsa i.e.EN/ACCT.

3. “Builders” (jika berkenaan) hendaklah berkelayakan untuk bekerja pada ketinggian yang dibenarkan selaras dengan peraturan /panduan piawaian antarabangsa i.e.ATAA/RATA.

4.Syarikat-syarikat yang dimiliki oleh kakitangan Kerajaan dan seumpamanya tidak akan dilayan dan tidak sah untuk dinilai.

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

MINDEF/DFA/RC/84 (8)
MAINTENANCE SERVICE, REPAIR (MINOR & MAJOR WORK) AND SUPPLY OF SPARE PARTS OF MITSUBISHI /DAIHATSU BRAND VEHICLE IN SERVICE WITH THE MINISTRY OF DEFENCE - FIVE (5) YEARS CONTRACT
Yuran Tawaran: $500.00 (tidak dikembalikan)

Syarat-Syarat Tawaran :

TAWARAN-TAWARAN hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tawaran, Lembaga Tawaran Kecil, Bangunan Baru Kementerian Pertahanan, Blok C, Jabatanarah Kewangan dan Perolehan, Bolkiah Garison BB3510, Negara Brunei Darussalam, tidak lewat jam 2.00 petang hari Selasa, 6 Mei 2014. Dokumen - dokumen tawaran boleh diperolehi dari Unit Kaunter perkhidmatan Pelanggan (Blok D), Jabatanarah Kewangan dan Perolehan Kementerian Pertahanan semasa hari-hari bekerja (Isnin hingga Jumaat).

MINDEF/DFA/RC/215 (1)
SUPPLY AND DELIVERY OF BERET VARIOUS COLOUR FOR THE ROYAL BRUNEI ARMED FORCES - THREE (3) YEARS CONTRACT
Yuran Tawaran: $30.00(tidak dikembalikan)

Syarat-Syarat Tawaran :

TAWARAN-TAWARAN hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tawaran, Lembaga Tawaran Kecil, Bangunan Baru Kementerian Pertahanan, Blok C, Jabatanarah Kewangan dan Perolehan, Bolkiah Garison BB3510, Negara Brunei Darussalam, tidak lewat jam 2.00 petang hari Selasa, 6 Mei 2014.

Dokumen - dokumen tawaran boleh diperolehi dari Unit Kaunter perkhidmatan Pelanggan (Blok D), Jabatanarah Kewangan dan Perolehan Kementerian Pertahanan semasa hari-hari bekerja (Isnin hingga Jumaat).

Bayaran tawaran, ‘Tender fee’ hendaklah dibayar di Unit Kaunter Bahagian Kewangan Blok C, Tingkat 1, Jabatanarah Kewangan dan Perolehan, Blok D, Kementerian Pertahanan, Bolkiah Garison BB3510, Negara Brunei Darussalam.

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONGPEMBORONG KELAS VI DAN KATEGORI B01

BIL: KHEU/BDP/LTK/006/2014
SEKOLAH UGAMA PERPINDAHAN KAMPONG RIMBA
YURAN DOKUMEN: $500.00(TIDAK DIKEMBALIKAN)
Tarikh dan jam tutup mengambil dokumen tawaran: 8 April 2014 (3.00 petang)
Tarikh Tutup: 15 April 2014 (3.00 petang)

Syarat-Syarat Tawaran :-

1. TAWARAN hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tawaran Lembaga Tawaran Kecil, Tingkat 1, Bahagian Kewangan, Bangunan Kementerian Hal Ehwal Ugama, Jalan Menteri Besar, Berakas BB3910, Negara Brunei Darussalam (kecuali ditetapkan alamat yang lain dalam iklan atau dokumen tawaran) tidak lewat dari jam 2.00 petang pada tiap-tiap hari Selasa seperti tarikh yang telah ditetapkan.

2. Tawaran-tawaran yang diterima lewat dari tarikh dan masa yang telah ditetapkan tidak akan dilayan.

3. Tawaran-tawaran mestilah dihadapkan dalam sampul surat yang rapi (sealed) dengan menyatakan tajuk projek yang berkenaan tanpa menyatakan nama penawar dan di hantar kepada alamat di para satu menurut arahan yang dinyatakan dalam Dokumen Kontrak.

Seterusnya...

JABATAN PELABUHAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DOKUMEN TAWARAN TAWARAN UNTUK JP/ T3 /2014-2015
TAWARAN yang tertutup iaitu SHORE BASEMAINTENANCE PROGRAM ANDROUTINE TEST FOR M.T PERAPAT SATU AND M.T PERAPAT DUA IN ONE YEAR TERM CONTRACT

1. Dokumen tawaran boleh di perolehi:-

UNIT SEBUT HARGA / TAWARAN TINGKAT 2
JABATAN PELABUHAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
MUARA BT 1728
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

Dokumen tawaran di jual pada harga Ringgit Brunei Tiga puluh ($30.00) tunai dan wang tersebut tidak di kembalikan&boleh didapati pada waktu-waktu bekerja:

Hari Isnin hingga Khamis - 8.00 Pagi hingga 11.00 Pagi
1.30 Petang hingga 2.30 Petang
Hari Sabtu 8.00 Pagi hingga 10.00 Pagi.
Tarikh akhir mengambil dokumen pada 19 APRIL 2014.
MASA & TEMPAT PENGHANTARAN DOKUMEN

2. Dokumen tawaran mestilah dalam sampul tertutup , tidak mempunyai nama syarikat atau pun logo: -

a) SHORE BASE MAINTENANCE PROGRAM AND ROUTINE TEST FOR M.T PERAPAT SATU AND M.T PERAPAT DUA IN ONE YEAR TERM CONTRACT tajuk tawaran perlu lah tercatit di sebelah depan sampul sebelah atas;

b) Sampul tertutup tidak perlu mempunyai nama syarikat atau pun logo;

c) Sampul perlu di tujukan kepada alamat tersebut: -

Seterusnya...

JABATAN PERANCANGAN DAN KEMAJUAN EKONOMI
JABATAN PERDANA MENTERI

Bilangan Tawaran: JPKE/JPSM/LTK/2014/1
Tajuk Tawaran: RINGGING AND SLINGING TRAINING
Tarikh Tutup Tawaran: SELASA, 15 APRIL 2014, JAM 2.00 PETANG

Syarat-Syarat Tawaran:

1. TAWARAN-TAWARANadalah dipelawa dari syarikat-syarikat berdaftar dan mempunyai pengalaman khusus dalam operasi minyak dan gas. Tawaran-tawaran hendaklah dialamatkan kepada:

Pengerusi
Lembaga Tawaran Kecil
Jabatan Perdana Menteri
Negara Brunei Darussalam

dan dimasukan ke dalam Peti Tawaran yang terletak di Jabatan Perdana Menteri, Negara Brunei Darussalam tidak lewat daripada tarikh dan masa yang telah ditetapkan seperti yang dinyatakan di dalam tawaran tersebut.

2. Dokumen-dokumen tawaran dan keterangan lanjut bolehlah diperolehi dari Jabatan Pembangunan Sumber Tenaga Manusia, Jabatan Perancangan dan Kemajuan Ekonomi, Tingkat 8, Blok 2A EastWing, Bandar Seri Begawan BA1311, Negara Brunei Darussalam.

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

No. Tawaran : JPPK/LTN/12/2014
Tajuk Tawaran : PROPOSED MODIFICATION WORKS TO INFANTRY SCHOOL OF BLOCK B BUILDING AT PENANJONG GARRISON - SUPPLY, DELIVERY & INSTALLATION OF AUDIO / VISUAL SYSTEM
Bayaran Tawaran : BND30.00 (Tidak dikembalikan)
Kategori: P05 & E01
Kelas : III DAN KE ATAS
Tempoh Penyiapan : ENAM (6) MINGGU

a. TAWARAN-TAWARAN hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tawaran, Lembaga Tawaran Kecil, Bangunan Kementerian Pertahanan, Blok C, Tingkat Bawah, Jabatanarah Kewangan dan Perolehan, Bolkiah Garison BB3510, Negara Brunei Darussalam, tidak lewat jam 2.00 petang hari Selasa, 15 April 2014.

b. Dokumen-dokumen tawaran boleh diperolehi dari Jabatanarah Pembangunan dan Perkhidmatan Kerja, Blok D, Tingkat 1 Kementerian Pertahanan, Bolkiah Garison BB3510, Negara Brunei Darussalam semasa hari-hari bekerja (Isnin-Jumaat). Tarikh terakhir mengambil dokumen tawaran pada 11 April 2014, hari Jumaat jam 3.00 petang.

No. Tawaran : JPPK/LTN/14/2014
Tajuk Tawaran : SUPPLY & INSTALLATION OF TEFLON CANOPY QUARTER GUARD AT PENANJONG GARRISON
Bayaran Tawaran : BND10.00 (Tidak dikembalikan)
Kategori: KA01 & B01
Kelas : III DAN KE ATAS
Tempoh Penyiapan : EMPAT (4) BULAN

a. Tawaran-tawaran hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tawaran, Lembaga Tawaran Kecil, Bangunan Kementerian Pertahanan, Blok C, Tingkat Bawah, Jabatanarah Kewangan dan Perolehan, Bolkiah Garison BB3510, Negara Brunei Darussalam, tidak lewat jam 2.00 petang hari Selasa, 22 April 2014.

b. Dokumen-dokumen tawaran boleh diperolehi dari Jabatanarah Pembangunan dan Perkhidmatan Kerja, Blok D, Tingkat 1Kementerian Pertahanan, Bolkiah Garison BB3510, Negara Brunei Darussalam semasa hari-hari bekerja (Isnin-Jumaat). Tarikh terakhir mengambil dokumen tawaran pada 18 April 2014, hari Jumaat jam 3.00 petang.

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

JABATAN PELABUHAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

KETERANGAN SEBUT HARGA

JP/SH23/2014-2015
KERJA-KERJA PEMASANGAN LAMPU LIMPAH (FLOODLIGHT) KAWASAN DERMAGA PUSAT KAPAL PESIARAN, JABATAN PELABUHAN

1. DIBUKAKAN kepada syarikat-syarikat dan pembekalpembekal yang bersesuaian yang berdaftar dengan Kementerian Pembangunan, Negara Brunei Darussalam dan mempunyai Kategori Kerja E01.

2. Dokumen sebut harga boleh diperolehi:

UNIT TAWARAN & SEBUT HARGA
TINGKAT 2, JABATAN PELABUHAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
MUARA BT1728
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

3. Pada waktu-waktu seperti berikut:

Hari Isnin hingga Khamis
8.00 Pagi hingga 11.00 Pagi
1.30 Petang hingga 2.30 Petang
Hari Sabtu 8.00 Pagi hingga 11.00 Pagi

4. Borang sebut harga yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dikembalikan ke alamat berikut:

Pengerusi
Jawatankuasa Sebut Harga
Jabatan Pelabuhan Muara BT1728
Negara Brunei Darussalam

5. Tarikh akhir mengambil Dokumen Sebut Harga pada 21 April 2014 (hari Isnin).

6. Borang sebut harga hendaklah dikembalikan tidak lewat hari Rabu, 23 April 2014, jam 2.00 petang.

Seterusnya...

PAUTAN JABATAN

 • harikebangsaan
 • dailydairy
 • bruneigovernment
 • infofoto
 • pentarama
 • pressroom

NOMBOR KECEMASAN

 • 991
 • 993
 • 995
 • 998

RADIO TELEVISYEN BRUNEI

 • RTB 1
 • RTB 2
 • RTB 3
 • RTB 4
 • RTB 5

Pautan ke akhbar-akhbar

 • borneoBulletin
 • sunday
 • weekEnd
 • mediaPermata
 • bt

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel