A+ A A-

PERATURAN PENGIKLANAN DALAM EDISI PELITA BRUNEI

 1. IKLAN hendaklah dialamatkan kepada : Penerbit Iklan Pelita Brunei, Bahagian Akhbar, Tingkat 2, Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri, Lapangan Terbang Lama Berakas BB3510, Negara Brunei Darussalam.
 2. Rang iklan hendaklah dimasukkan dalam disket menggunakan Microsoft Word dengan saiz font 11 ke 12 point, manakala persuratan mengenainya boleh dihantar dalam "hard copy".
 3. Iklan hendaklah sampai kepada penerbit dua (2) minggu sebelum tarikh terbit iklan yang dikehendaki.
 4. Rang iklan hendaklah dalam Bahasa Melayu menggunakan Sistem Ejaan Rumi baru. Bahasa Inggeris hanya boleh digunakan bagi deskripsi iklan yang dibukakan untuk penyertaan dari luar negeri atau perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan.
 5. Iklan-iklan hanya akan diterbitkan dua kali, itu pun jika belum sampai kepada tarikh tutup tawaran. Walau bagaimanapun pengeluaran iklan yang diterima adalah tertakluk kepada kekosongan ruangan.
 6. Jika perubahan mendadak pada iklan-iklan yang sudah dihantar hendaklah dimaklumkan kepada penerbit tidak lewat pada hari Sabtu sebelum jam 10.00 pagi bagi iklan yang akan diterbitkan pada minggu berikutnya.
 7. Sebarang iklan yang hendak ditarik balik (dibatalkan) hendaklah dimaklumkan tidak lewat dari hari Khamis 11.30 pagi iaitu bagi iklan yang akan diterbitkan pada hari Rabu akan datang.
 8. Hanya kementerian-kementerian, jabatan-jabatan kerajaan dan agensi-agensi separuh kerajaan sahaja yang diterima mengiklankan di PELITA BRUNEI.
 9. Hanya permohonan iklan-iklan yang mematuhi syarat-syarat dan peraturan ini sahaja yang akan dipertimbangkan.
 10. Iklan-iklan juga boleh di hantar terus melalui e-mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

POLITEKNIK BRUNEI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

POLITEKNIK BRUNEI
BLOK 2E
KONDOMINIUM ONG SUM PING
JALAN ONG SUM PING
BANDAR SERI BEGAWAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

BILANGAN TAWARAN : PB/SSE/Q/2016-2017/010

TERM CONTRACT FOR NON-HAZARDOUS DOMESTIC SOLID WASTE COLLECTION AND DISPOSAL SERVICE AT SCHOOL OF SCIENCE AND ENGINEERING POLITEKNIK BRUNEI, LUMUT CAMPUS, BELAIT DISTRICT.

BAYARAN YURAN / DOKUMEN TAWARAN : BND5.00 (bayaran yuran / dokumen tawaran tidak dikembalikan)

TARIKH TUTUP DAN WAKTU : 26 Julai 2016 (Tidak lewat jam 2.00 Petang)

(HARI BIASA) WAKTU-WAKTU PENERIMAAN WANG BAYARAN YURAN / DOKUMEN TAWARAN

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

TAWARAN
MINDEF/DFA/2016/TA/3004
LESEN PERISIAN SYMANTEC (1 TAHUN)

YURAN TAWARAN :

BND30.00 (tidak dikembalikan)

SYARAT-SYARAT TAWARAN
a. TAWARAN-TAWARAN hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tawaran, Lembaga Tawaran Kecil, Bangunan Baharu Kementerian Pertahanan, Blok 'C', Jabatanarah Kewangan dan Perolehan, Bolkiah Garison, BB3510, Negara Brunei Darussalam, tidak lewat jam 2.00 Petang, Selasa, 26 JULAI 2016. Dokumen-dokumen tawaran bolehlah diperolehi dari Unit Tawaran (Blok 'D'), Jabatanarah Kewangan dan Perolehan, Kementerian Pertahanan pada hari-hari bekerja (Isnin hingga Jumaat) bermula pada 9 Julai 2016.
b. Bayaran yuran tawaran tender fee hendaklah dibayar di Unit Kaunter, Bahagian Kewangan, Blok 'C', Tingkat 1, Jabatanarah Kewangan dan Perolehan, Blok 'D', Kementerian Pertahanan, Bolkiah Garison, BB3510, Negara Brunei Darussalam.

Waktu bagi menerima bayaran :

Isnin hingga Khamis
8.00 Pagi hingga 12.00 Tengah Hari
2.00 Petang hingga 3.00 Petang

Jumaat
8.00 Pagi hingga 11.30 Pagi
2.30 Petang hingga 3.00 Petang

c. Pembekal adalah dikehendaki membayar semua yuran dokumen dan bayaran tawaran seperti yang diiklankan. Yuran tawaran adalah dikehendaki dan tidak akan dikembalikan kepada setiap pemborong sama ada yang berjaya atau yang tidak berjaya setelah menghantar tawaran yang jujur (bona-fide-tender). Kadar yuran tawaran adalah seperti yang ditetapkan dalam iklan tawaran.
d. Kerajaan tidak terikat untuk menerima sebarang tawaran yang paling rendah.
e. Tawaran-tawaran hendaklah dihantar dengan menggunakan borang-borang tawaran yang telah disediakan. Tawaran yang diterima lewat dari tarikh dan masa yang ditetapkan akan dikira sebagai tawaran tidak jujur (non-bona-fide-tender) dan tidak akan dilayan.
f. Salinan sijil pendaftaran perniagaan hendaklah disertakan bersama dengan menyenaraikan butir-butir syarikat berkenaan seperti nama, nombor kad pengenalan atau nombor pasport pemilik.
g. Penawar yang menolak atau membatalkan tawaran atau kontrak setelah kebenaran tawaran diperolehi atau setelah tutup tawaran akan dikenakan denda selaras dengan peraturan dan garis pandu yang diberikan oleh Lembaga Tawaran Negara.
h. Tawaran-tawaran hendaklah dihantar dalam sampul surat biasa dan hendaklah ditutup rapi. Pada bahagian atas sebelah kiri sampul surat, hendaklah dinyatakan rujukan dan tajuk tawaran serta catatan tarikh tutup tawaran ini.
i. Iklan-iklan tawaran bolehlah dilihat melalui laman sesawang : http://www.mindef.gov.bn.

 

----------**********----------

 

KEMENTERIAN PERTAHANAN

TAWARAN
MINDEF/DFA/2016/TA/3005
LESEN BAGI PERISIAN FORTICARE - SATU (1) TAHUN
YURAN TAWARAN : BND30.00 (tidak dikembalikan)

SYARAT-SYARAT TAWARAN
a. TAWARAN-TAWARAN hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tawaran, Lembaga Tawaran Kecil, Bangunan Baharu Kementerian Pertahanan, Blok 'C', Jabatanarah Kewangan dan Perolehan, Bolkiah Garison, BB3510, Negara Brunei Darussalam, tidak lewat jam 2.00 Petang, Selasa, 26 JULAI 2016. Dokumen-dokumen tawaran bolehlah diperolehi dari Unit Tawaran (Blok 'D'), Jabatanarah Kewangan dan Perolehan, Kementerian Pertahanan pada hari-hari bekerja (Isnin hingga Jumaat) bermula pada 9 Julai 2016.

b. Bayaran yuran tawaran tender fee hendaklah dibayar di Unit Kaunter, Bahagian Kewangan, Blok 'C', Tingkat 1, Jabatanarah Kewangan dan Perolehan, Blok 'D', Kementerian Pertahanan, Bolkiah Garison, BB3510, Negara Brunei Darussalam.

Waktu bagi menerima bayaran :
Isnin hingga Khamis
8.00 Pagi hingga 12.00 Tengah Hari
2.00 Petang hingga 3.00 Petang
Jumaat
8.00 Pagi hingga 11.30 Pagi
2.30 Petang hingga 3.00 Petang

c. Pembekal adalah dikehendaki membayar semua yuran dokumen dan bayaran tawaran seperti yang diiklankan. Yuran tawaran adalah dikehendaki dan tidak akan dikembalikan kepada setiap pemborong sama ada yang berjaya atau yang tidak berjaya setelah menghantar tawaran yang jujur (bona-fide-tender). Kadar yuran tawaran adalah seperti yang ditetapkan dalam iklan tawaran.

d. Kerajaan tidak terikat untuk menerima sebarang tawaran yang paling rendah.

e. Tawaran-tawaran hendaklah dihantar dengan menggunakan borang-borang tawaran yang telah disediakan. Tawaran yang diterima lewat dari tarikh dan masa yang ditetapkan akan dikira sebagai tawaran tidak jujur (non-bona-fide-tender) dan tidak akan dilayan.

f. Salinan sijil pendaftaran perniagaan hendaklah disertakan bersama dengan menyenaraikan butir-butir syarikat berkenaan seperti nama, nombor kad pengenalan atau nombor pasport pemilik.

g. Penawar yang menolak atau membatalkan tawaran atau kontrak setelah kebenaran tawaran diperolehi atau setelah tutup tawaran akan dikenakan denda selaras dengan peraturan dan garis pandu yang diberikan oleh Lembaga Tawaran Negara.

h. Tawaran-tawaran hendaklah dihantar dalam sampul surat biasa dan hendaklah ditutup rapi. Pada bahagian atas sebelah kiri sampul surat, hendaklah dinyatakan rujukan dan tajuk tawaran serta catatan tarikh tutup tawaran ini.

i. Iklan-iklan tawaran bolehlah dilihat melalui laman sesawang : http://www.mindef.gov.bn.

 

----------**********----------

 

KEMENTERIAN PERTAHANAN

TAWARAN
MINDEF/DFA/2016/TA/3005
LESEN BAGI PERISIAN FORTICARE - SATU (1) TAHUN

YURAN TAWARAN :
BND30.00 (tidak dikembalikan)

SYARAT-SYARAT TAWARAN
a. TAWARAN-TAWARAN hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tawaran, Lembaga Tawaran Kecil, Bangunan Baharu Kementerian Pertahanan, Blok 'C', Jabatanarah Kewangan dan Perolehan, Bolkiah Garison, BB3510, Negara Brunei Darussalam, tidak lewat jam 2.00 Petang, Selasa, 26 JULAI 2016. Dokumendokumen tawaran bolehlah diperolehi dari Unit Tawaran (Blok 'D'), Jabatanarah Kewangan dan Perolehan, Kementerian Pertahanan pada hari-hari bekerja (Isnin hingga Jumaat) bermula pada 9 Julai 2016.
b. Bayaran yuran tawaran tender fee hendaklah dibayar di Unit Kaunter, Bahagian Kewangan, Blok 'C', Tingkat 1, Jabatanarah Kewangan dan Perolehan, Blok 'D', Kementerian Pertahanan, Bolkiah Garison, BB3510, Negara Brunei Darussalam.

Waktu bagi menerima bayaran :
Isnin hingga Khamis
8.00 Pagi hingga 12.00 Tengah Hari
2.00 Petang hingga 3.00 Petang
Jumaat
8.00 Pagi hingga 11.30 Pagi
2.30 Petang hingga 3.00 Petang

c. Pembekal adalah dikehendaki membayar semua yuran dokumen dan bayaran tawaran seperti yang diiklankan. Yuran tawaran adalah dikehendaki dan tidak akan dikembalikan kepada setiap pemborong sama ada yang berjaya atau yang tidak berjaya setelah menghantar tawaran yang jujur (bona-fide-tender). Kadar yuran tawaran adalah seperti yang ditetapkan dalam iklan tawaran.
d. Kerajaan tidak terikat untuk menerima sebarang tawaran yang paling rendah.
e. Tawaran-tawaran hendaklah dihantar dengan menggunakan borang-borang tawaran yang telah disediakan. Tawaran yang diterima lewat dari tarikh dan masa yang ditetapkan akan dikira sebagai tawaran tidak jujur (non-bona-fide-tender) dan tidak akan dilayan.
f. Salinan sijil pendaftaran perniagaan hendaklah disertakan bersama dengan menyenaraikan butir-butir syarikat berkenaan seperti nama, nombor kad pengenalan atau nombor pasport pemilik.
g. Penawar yang menolak atau membatalkan tawaran atau kontrak setelah kebenaran tawaran diperolehi atau setelah tutup tawaran akan dikenakan denda selaras dengan peraturan dan garis pandu yang diberikan oleh Lembaga Tawaran Negara.
h. Tawaran-tawaran hendaklah dihantar dalam sampul surat biasa dan hendaklah ditutup rapi. Pada bahagian atas sebelah kiri sampul surat, hendaklah dinyatakan rujukan dan tajuk tawaran serta catatan tarikh tutup tawaran ini.
i. Iklan-iklan tawaran bolehlah dilihat melalui laman sesawang: http://www.mindef.gov.bn.

 

----------**********----------

 

KEMENTERIAN PERTAHANAN

TAWARAN
MINDEF/DFA/RC/136(4)
MAINTENANCE SERVICES, REPAIR (MINOR & MAJOR WORK)
AND SUPPLY OF SPARE PARTS OF LEYLAND BRAND VEHICLE WITH
THE MINISTRY OF DEFENCE AND ROYAL BRUNEI ARMED FORCES
- THREE (3) YEARS CONTRACT

BAYARAN TAWARAN :
BND100.00 (tidak dikembalikan)

SYARAT-SYARAT TAWARAN
a. TAWARAN-TAWARAN hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tawaran, Lembaga Tawaran Kecil, Bangunan Baharu, Kementerian Pertahanan, Blok 'C', Jabatanarah Kewangan dan Perolehan, Bolkiah Garison, BB3510, Negara Brunei Darussalam, tidak lewat jam 2.00 Petang, Selasa, 9 Ogos 2016 (dilanjutkan). Dokumen-dokumen tawaran bolehlah diperolehi dari Unit Tawaran (Blok 'D'), Jabatanarah Kewangan dan Perolehan, Kementerian Pertahanan pada hari-hari bekerja (Isnin hingga Jumaat) bermula pada 20 Jun 2016.
b. Bayaran yuran tawaran tender fee hendaklah dibayar di Unit Kaunter, Bahagian Kewangan, Blok 'C', Tingkat 1, Jabatanarah Kewangan dan Perolehan, Blok 'D', Kementerian Pertahanan, Bolkiah Garison, BB3510, Negara Brunei Darussalam.

Waktu bagi menerima bayaran :
ISNIN hingga KHAMIS
8.00 Pagi hingga 12.00 Tengah Hari
2.00 Petang hingga 3.00 Petang
JUMAAT
8.00 Pagi hingga 11.30 Pagi
2.30 Petang hingga 3.00 Petang

c. Pembekal adalah dikehendaki membayar semua yuran dokumen dan bayaran tawaran seperti yang diiklankan. Yuran tawaran adalah dikehendaki dan tidak akan dikembalikan kepada setiap pemborong sama ada yang berjaya atau yang tidak berjaya setelah menghantar tawaran yang jujur (bonafide- tender). Kadar yuran tawaran adalah seperti yang ditetapkan dalam iklan tawaran.
d. Kerajaan tidak terikat untuk menerima sebarang tawaran yang paling rendah.
e. Tawaran-tawaran hendaklah dihantar dengan menggunakan borang-borang tawaran yang telah disediakan. Tawaran yang diterima lewat dari tarikh dan masa yang ditetapkan akan dikira sebagai tawaran tidak jujur (non-bona-fide-tender) dan tidak akan dilayan.
f. Salinan sijil pendaftaran perniagaan hendaklah disertakan bersama dengan menyenaraikan butir-butir syarikat berkenaan seperti nama, nombor kad pengenalan atau nombor pasport pemilik.
g. Penawar yang menolak atau membatalkan tawaran atau kontrak setelah kebenaran tawaran diperolehi atau setelah tutup tawaran akan dikenakan denda selaras dengan peraturan dan garis pandu yang diberikan oleh Lembaga Tawaran Negara.
h. Tawaran-tawaran hendaklah dihantar dalam sampul surat biasa dan hendaklah ditutup rapi. Pada bahagian atas sebelah kiri sampul surat, hendaklah dinyatakan rujukan dan tajuk tawaran serta catatan tarikh tutup tawaran ini.
i. Iklan-iklan tawaran bolehlah dilihat melalui laman sesawang : http://www.mindef.gov.bn.

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG KELAS IV ATAU V DAN KATEGORI P06

Bilangan Tawaran : KHEU/BDP/LTK/010/2016

SEKOLAH MENENGAH ARAB KAMPUNG KATOK - Supply, Delivery and Place in Position of Loose Furniture

YURAN DOKUMEN : BND500.00 (tidak dikembalikan)

Tarikh dan jam tutup mengambil dokumen tawaran : 12 Julai 2016 (3.00 Petang) DILANJUTKAN sehingga 26 Julai 2016

Tarikh tutup : 19 Julai 2016 (2.00 Petang) DILANJUTKAN sehingga 2 Ogos 2016

Seterusnya...

JABATAN PELABUHAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

 QUOTATION NOTICE

JP/SH21/2016-2017
RODENT CONTROL IN PORT HEADQUARTERS BUILDING

Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

JUALAN SECARA TAWARAN AWAM / LELONG HARTA BENDA KERAJAAN KEPUNYAAN HOSPITAL PENGIRAN MUDA MAHKOTA PENGIRAN MUDA HAJI AL-MUHTADEE BILLAH, TUTONG KEMENTERIAN KESIHATAN

Seterusnya...

JABATAN TENAGA DAN PERINDUSTRIAN
JABATAN PERDANA MENTERI

TAJUK SEBUT HARGA : PROPOSAL OF DESIGN, EDITORIAL AND PRINTING FOR 'INVEST IN BRUNEI' INFO KIT

BILANGAN TAWARAN : EID/SEBUTHARGA/2016-2017/14

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

TAWARAN
MINDEF/DFA/RC/167 (2)

THE SUPPLY OF EXPANDABLE FOR THE ROYAL BRUNEI ARMED
FORCES - THREE (3) YEARS CONTRACTS.

BAYARAN TAWARAN : BND100.00 (tidak dikembalikan)

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

JABATAN ALAM SEKITAR, TAMAN DAN REKREASI
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
KELAS II, III DAN IV KATEGORI KPB12

Tarikh Buka Tawaran : 6 Julai 2016 (Rabu)

Tarikh Tutup : 2 Ogos 2016 (Selasa) hingga jam : 2.00 Petang

(Ditutup di Pejabat Lembaga Tawaran Kecil
Tingkat Bawah, Bangunan Kementerian Pembangunan
Lapangan Terbang Lama Berakas
Bandar Seri Begawan, BB3510, Negara Brunei Darussalam).

JASTRE / BL / T005 / 2016

KERJA-KERJA PENYELANGGARAAN DAN KERJA-KERJA LUARAN KAWASAN RUMAH KIARONG NEGARA BRUNEI DARUSSALAM BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN

NO. PROJEK : JASTRE / BL / T005 / 2016
JUMLAH YURAN TAWARAN : BND30.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

Seterusnya...

BAHAGIAN KESELAMATAN AGRIMAKANAN
KEMENTERIAN SUMBER-SUMBER UTAMA DAN PELANCONGAN

BAHAGIAN KESELAMATAN AGRIMAKANAN
KEMENTERIAN SUMBER-SUMBER UTAMA DAN PELANCONGAN

BILANGAN TAWARAN : KSSUP/AFS/8/Q 003/2016
TAJUK TAWARAN : TO SUPPLY AND DELIVER OF CHEMICALS FOR CHEMISTRY LABORATORY

BILANGAN TAWARAN : KSSUP/AFS/8/Q 004/2016
TAJUK TAWARAN : SUPPLY AND DELIVERY OF GENERAL CHEMISTRY LABORATORY CONSUMABLE ITEMS

BILANGAN TAWARAN : KSSUP/AFS/8/Q 005/2016
TAJUK TAWARAN : TO SUPPLY AND DELIVER CHEMICALS FOR BIOTOXIN ANALYSIS USING LC-MS/MS WITH HIGH RESOLUTION AND ACCURATE MASS

BILANGAN TAWARAN : KSSUP/AFS/8/Q 006/2016
TAJUK TAWARAN : SUPPLY AND DELIVER OF SPIKING SOLUTION AND ELISA TEST KITS FOR ANTIBIOTIC TESTING

TARIKH TUTUP TAWARAN : 28 JULAI 2016, KHAMIS, JAM : 2.00 PETANG

TEMPAT : BANGUNAN BAHAGIAN KESELAMATAN AGRIMAKANAN, JALAN PERUSAHAAN SERASA, MUARA.

TARIKH TUTUP MENGAMBIL BORANG TAWARAN : 26 JULAI 2016.

Seterusnya...

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG KELAS IV ATAU V DAN KATEGORI P06

Bilangan Tawaran :
KHEU/BDP/LTK/010/2016
SEKOLAH MENENGAH ARAB KAMPUNG KATOK
- Supply, Delivery and Place in Position of Loose Furniture

YURAN DOKUMEN : BND500.00
(tidak dikembalikan)

Tarikh dan jam tutup mengambil dokumen tawaran :
12 Julai 2016 (3.00 Petang) DILANJUTKAN sehingga 26 Julai 2016

Tarikh tutup :
19 Julai 2016 (2.00 Petang) DILANJUTKAN sehingga 2 Ogos 2016

Seterusnya...

JAPEM/K27134/2016
(Membaikpulih Flat Penempatan Sementara Jalan Subok)

MEMBAIKPULIH FLAT PENEMPATAN SEMENTARA JALAN SUBOK/001/2016 (UNIT PEMBAIKAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN)

Seterusnya...

JABATAN PELABUHAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TENDER NOTICE

PORTS DEPARTMENT MINISTRY OF COMMUNICATION NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

TENDER NOTICE NO.
JP/T9/2016-2017

1. TENDERS are invited from category MEA class 2 or 3 shipyards for SPECIAL SURVEY DOCKING M.T PERAPAT DUA.
2. Full tender particulars and general conditions of contract can be obtained on payment of documentation fee of BND100.00 (not returnable) during office hours TENDERS & QUOTATION UNIT, PORTS DEPARTMENT HQ, MUARA, BT1728, BRUNEI DARUSSALAM during working hours :

Monday to Thursday
8.00 Am to 11.00 Am
1.30 Pm to 2.30 Pm
Saturday
8.00 Am to 10.00 Am

Bidding documents will be issued up to 26th JULY 2016, a week before closing date.
3. The tenderer may inspect the vessel, M.T PERAPAT DUA on request to the Ports Engineer Officer. An advance notice to the officer is required so that the vessel can be made available for inspection.
4. The successful tenderer may be requires to enter into a proper constituted contract agreement with the Government of His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.
5. Tenders are to be submitted in plain sealed envelpoes marked only with 'SPECIAL SURVEY DOCKING M.T PERAPAT DUA JP/T9/2016-2017' at the top left hand corner and addressed to :

THE CHAIRMAN
MINI TENDER BOARD
MINISTRY OF COMMUNICATIONS
BANDAR SERI BEGAWAN, BB3910
BRUNEI DARUSSALAM.

Manuals, catalogues and samples (if any) to be addressed to :

THE DIRECTOR OF PORTS
PORTS DEPARTMENT
MINISTRY OF COMMUNICATIOS
MUARA, BT1728
BRUNEI DARUSSALAM.

6. All tenders are to be receiver at the designated addresses by 2.00 Pm, TUESDAY, 2ND AUGUST 2016.
7. The government of His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam does not bind itself to accept the lowest or any tender.

Seterusnya...

UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI

Tajuk Tawaran :
a. UNISSA/SB/KQ63/2016/17
MENCETAK DAN MEMBEKAL BUKU-BUKU TERBITAN UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI;
b. UNISSA/SB/KQ64/2016/17
TO SUPPLY AND INSTALL NEW METAL GRILLE FOR UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI;


1. TAWARAN adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat dan pembekal-pembekal tempatan yang berdaftar di Negara Brunei Darussalam.
2. Dokumen tawaran boleh didapati :

BAHAGIAN KEWANGAN
TINGKAT 1
BANGUNAN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN
SIMPANG 347
JALAN PASAR BAHARU
GADONG, BE 1310
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

3. Pada waktu-waktu seperti berikut :

Isnin hingga Khamis
8.30 Pagi hingga 11.00 Pagi
2.00 Petang hingga 3.00 Petang
Sabtu
8.30 Pagi hingga 10.00 Pagi

Pada waktu bulan Ramadan :

Isnin hingga Khamis dan Sabtu
8.30 Pagi hingga 11.00 Pagi


4. Yuran tawaran adalah BND10.00 sahaja dan tidak akan dikembalikan kepada setiap syarikat-syarikat dan pembekal-pembekal sama ada yang berjaya atau yang tidak berjaya setelah menghantar tawaran yang sah.
5. Tawaran yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga yang disedia dan dialamatkan kepada :

PENGERUSI
JAWATANKUASA SEBUT HARGA
UNIVERSITI ISLAM
SULTAN SHARIF ALI
SIMPANG 347, JALAN PASAR BAHARU
GADONG BE1310,
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

6. Tawaran hendaklah disimpan di dalam sampul surat tertutup rapi. Di samping surat berkenaan hendaklah ditulis di sebelah kiri atas tanpa menyatakan sebarang nama atau logo syarikat.
7. Tawaran hendaklah dikembalikan tidak lewat pada 2 Ogos 2016, Selasa, jam 9.30 Pagi. Tawaran yang lewat dihantar tidak akan diterima.
8. Sijil pendaftaran dari Pejabat Peguam Negara (Form 16 dan 17 / Form X) hendaklah disertakan bersama tawaran.
9. Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam tidak semestinya menerima tawaran-tawaran yang rendah atau sebarang tawaran.

Published in Tawaran
Seterusnya...

JABATAN TENAGA DAN PERINDUSTRIAN
JABATAN PERDANA MENTERI

ABATAN TENAGA DAN PERINDUSTRIAN
JABATAN PERDANA MENTERI
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

TAJUK TAWARAN :
NANNING INTERNATIONAL CONVENTION & EXHIBITION CENTRE,
GUANGXI, PEOPLE REPUBLIC OF CHINA

BILANGAN TAWARAN :
EID/LTK/2016-2017/1

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

TAWARAN
MINDEF/DFA/2016/TA/3005
LESEN BAGI PERISIAN
FORTICARE -
SATU (1) TAHUN

YURAN TAWARAN :
BND30.00 (tidak dikembalikan)

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

JABATAN PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEWANGAN

 

PEMBERITAHUAN SEBUT HARGA

Bilangan Sebut Harga :
JPKK/A/138 Q.11/2016

Tajuk Sebut Harga :
MEMBEKALKAN 500 BUAH BUKU RESIT JABATAN PERTANIAN

Tarikh Tutup / Jam :
25 Julai 2016 (Isnin), 9.00 Pagi

Tempat Menghantar Sebut Harga :
Peti Sebut Harga (Quotation Box)
Jabatan Perbendaharaan
Level 2, Tower Block
Bangunan Kementerian Kewangan
Commonwealth Drive
Negara Brunei Darussalam.

Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

 

DIBUKAKAN KEPADA PEMBEKAL-PEMBEKAL
YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN
DI DALAM KELAS : PEMBEKAL YANG BERDAFTAR SAHAJA
KATEGORI : (P06 SAHAJA) - (KOD BAHARU)

TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN PADA :
28 Julai 2016 (SELASA)

TARIKH TUTUP : 9 Ogos 2016 (SELASA)
TIDAK LEWAT DARI JAM : 2.00 PETANG

BILANGAN TAWARAN :
JKR/DTS/ 14/CQS/2016-T/II

NAMA PROJEK :
PENGUBAHSUAIAN BANGUNAN KEMENTERIAN HAL EHWAL
LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN -
PEJABAT PENEMPATAN SEMENTARA DI PUSAT
PERDAGANGAN ANTARABANGSA @ PEMBEKALAN PERABOT
NO. PROJEK :
JKR/DTS/RKN/08/2016(B)
YURAN TAWARAN : BND30.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)
YURAN E-DOKUMEN : -

Seterusnya...

JABATAN PERTANIAN DAN AGRIMAKANAN
KEMENTERIAN SUMBER-SUMBER UTAMA DAN PELANCONGAN

 

JABATAN PERTANIAN DAN AGRIMAKANAN
KEMENTERIAN SUMBER-SUMBER UTAMA DAN PELANCONGAN

TAWARAN UNTUK PENYEWAAN PONDOK / PETAK JUALAN
DI P2 PUSAT URUSNIAGA HORTIKULTUR, RIMBA, GADONG
BILANGAN: 06/2016

Seterusnya...

JABATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

BIL. TAWARAN : JAPEM/K27134/2016
(Membaikpulih Flat Penempatan Sementara Jalan Subok)

MEMBAIKPULIH FLAT PENEMPATAN SEMENTARA
JALAN SUBOK/001/2016
(UNIT PEMBAIKAN DAN
PEMELIHARAAN BANGUNAN)

Seterusnya...

POLITEKNIK BRUNEI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

POLITEKNIK BRUNEI
BLOK 2E
KONDOMINIUM ONG SUM PING
JALAN ONG SUM PING
BANDAR SERI BEGAWAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

 DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DI DALAM KELAS : III, IV & V SAHAJA

KATEGORI :
(5j SAHAJA) - (KOD LAMA)
(M01 SAHAJA) - (KOD BAHARU)

TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN PADA :
21 JUN 2016 (SELASA)

TARIKH TUTUP :
19 JULAI 2016 (SELASA) TIDAK LEWAT DARI JAM : 2.00 PETANG DILANJUTKAN

BILANGAN TAWARAN :
JKR/DME/13/BPB/2016

NAMA PROJEK :
TERM CONTRACT FOR OPERATION AND MAINTENANCE WORKS OF AIR CONDITIONING SYSTEM AT LAPAU BUILDING FOR THREE (3) YEARS (NO. PROJEK : AM-003/2016)

YURAN TAWARAN :
BND50.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

Seterusnya...

BAHAGIAN KESELAMATAN AGRIMAKANAN
KEMENTERIAN SUMBER-SUMBER UTAMA DAN PELANCONGAN

 BILANGAN TAWARAN :
KSSUP/AFS/8Q NO.008/2016

TAJUK TAWARAN :
TO SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF LABORATORY pH METER FOR ROUTINE QUALITY CONTROL CHECK OF MICROBIOLOGY MEDIA FOR MICROBIOLOGY ANALYSIS

TARIKH TUTUP TAWARAN :
21 JULAI 2016, KHAMIS JAM : 2.00 PETANG

TEMPAT MENGHANTAR :
PETI SEBUT HARGA, TINGKAT BAWAH,
BANGUNAN KEMENTERIAN SUMBER-SUMBER UTAMA DAN PELANCONGAN

Seterusnya...

JABATAN PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEWANGAN

PEMBERITAHUAN SEBUT HARGA
Bilangan Sebut Harga :

JPKK/A/138 Q.11/2016

Tajuk Sebut Harga :

MEMBEKALKAN 500 BUAH BUKU RESIT JABATAN PERTANIAN

Tarikh Tutup / Jam :

25 Julai 2016 (Isnin), 9.00 Pagi

Tempat Menghantar Sebut Harga :
Peti Sebut Harga (Quotation Box)
Jabatan Perbendaharaan
Level 2, Tower Block
Bangunan Kementerian Kewangan
Commonwealth Drive
Negara Brunei Darussalam.

Seterusnya...

JABATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

BIL. TAWARAN :
JAPEM/K27134/2016
(Membaikpulih Flat Penempatan Sementara Jalan Subok)

MEMBAIKPULIH FLAT PENEMPATAN SEMENTARA JALAN SUBOK/001/2016 (UNIT PEMBAIKAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN)

Seterusnya...

POLITEKNIK BRUNEI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

POLITEKNIK BRUNEI
BLOK 2E
KONDOMINIUM ONG SUM PING
JALAN ONG SUM PING
BANDAR SERI BEGAWAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

BILANGAN TAWARAN :
PB/SSE/Q/2016-2017/011
TERM CONTRACT FOR TRIMMING & COMPOUND SERVICES FOR SCHOOL OF SCIENCE AND ENGINEERING POLITEKNIK BRUNEI, LUMUT CAMPUS, BELAIT DISTRICT.

BAYARAN YURAN / DOKUMEN
TAWARAN : BND5.00 (bayaran yuran / dokumen tawaran tidak dikembalikan)

TARIKH TUTUP DAN WAKTU :
2 OGOS 2016 (Tidak lewat jam 2.00 Petang)

(HARI BIASA)
WAKTU-WAKTU PENERIMAAN WANG BAYARAN YURAN / DOKUMEN TAWARAN
Isnin hingga Khamis
8.00 Pagi hingga 11.45 Pagi
1.45 Petang hingga 3.00 Petang
Sabtu
8.00 Pagi hingga 10.00 Pagi

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

TAWARAN

MINDEF/DFA/2016/TA/3005 LESEN BAGI PERISIAN FORTICARE - SATU (1) TAHUN

YURAN TAWARAN : BND30.00 (tidak dikembalikan)

SYARAT-SYARAT TAWARAN
a. TAWARAN-TAWARAN hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tawaran, Lembaga Tawaran Kecil, Bangunan Baharu Kementerian Pertahanan, Blok 'C', Jabatanarah Kewangan dan Perolehan, Bolkiah Garison, BB3510, Negara Brunei Darussalam, tidak lewat jam 2.00 Petang, Selasa, 26 JULAI 2016. Dokumen-dokumen tawaran bolehlah diperolehi dari Unit Tawaran (Blok 'D'), Jabatanarah Kewangan dan Perolehan, Kementerian Pertahanan pada hari-hari bekerja (Isnin hingga Jumaat) bermula pada 9 Julai 2016.
b. Bayaran yuran tawaran tender fee hendaklah dibayar di Unit Kaunter, Bahagian Kewangan, Blok 'C', Tingkat 1, Jabatanarah Kewangan dan Perolehan, Blok 'D', Kementerian Pertahanan, Bolkiah Garison, BB3510, Negara Brunei Darussalam.

Waktu bagi menerima bayaran :
Isnin hingga Khamis
8.00 Pagi hingga 12.00 Tengah Hari
2.00 Petang hingga 3.00 Petang
Jumaat
8.00 Pagi hingga 11.30 Pagi
2.30 Petang hingga 3.00 Petang

c. Pembekal adalah dikehendaki membayar semua yuran dokumen dan bayaran tawaran seperti yang diiklankan. Yuran tawaran adalah dikehendaki dan tidak akan dikembalikan kepada setiap pemborong sama ada yang berjaya atau yang tidak berjaya setelah menghantar tawaran yang jujur (bona-fide-tender). Kadar yuran tawaran adalah seperti yang ditetapkan dalam iklan tawaran.
d. Kerajaan tidak terikat untuk menerima sebarang tawaran yang paling rendah.
e. Tawaran-tawaran hendaklah dihantar dengan menggunakan borang-borang tawaran yang telah disediakan. Tawaran yang diterima lewat dari tarikh dan masa yang ditetapkan akan dikira sebagai tawaran tidak jujur (non-bona-fide-tender) dan tidak akan dilayan.
f. Salinan sijil pendaftaran perniagaan hendaklah disertakan bersama dengan menyenaraikan butir-butir syarikat berkenaan seperti nama, nombor kad pengenalan atau nombor pasport pemilik.
g. Penawar yang menolak atau membatalkan tawaran atau kontrak setelah kebenaran tawaran diperolehi atau setelah tutup tawaran akan dikenakan denda selaras dengan peraturan dan garis pandu yang diberikan oleh Lembaga Tawaran Negara.
h. Tawaran-tawaran hendaklah dihantar dalam sampul surat biasa dan hendaklah ditutup rapi. Pada bahagian atas sebelah kiri sampul surat, hendaklah dinyatakan rujukan dan tajuk tawaran serta catatan tarikh tutup tawaran ini.
i. Iklan-iklan tawaran bolehlah dilihat melalui laman sesawang : http://www.mindef.gov.bn.

----------**********----------

KEMENTERIAN PERTAHANAN

TAWARAN

MINDEF/DFA/RC/167 (2)
THE SUPPLY OF EXPANDABLE FOR THE ROYAL BRUNEI ARMED FORCES - THREE (3) YEARS CONTRACTS.

BAYARAN TAWARAN :
BND100.00 (tidak dikembalikan)

SYARAT-SYARAT TAWARAN
a. TAWARAN-TAWARAN hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tawaran, Lembaga Tawaran Kecil, Bangunan Baharu Kementerian Pertahanan, Blok 'C', Jabatanarah Kewangan dan Perolehan, Bolkiah Garison, BB3510, Negara Brunei Darussalam, tidak lewat jam 2.00 Petang, Selasa, 9 OGOS 2016. Dokumen-dokumen tawaran bolehlah diperolehi dari Unit Tawaran (Blok 'D'), Jabatanarah Kewangan dan Perolehan, Kementerian Pertahanan pada hari-hari bekerja (Isnin hingga Jumaat) bermula pada 18 JULAI 2016.
b. Bayaran yuran tawaran tender fee hendaklah dibayar di Unit Kaunter, Bahagian Kewangan, Blok 'C', Tingkat 1, Jabatanarah Kewangan dan Perolehan, Blok 'D', Kementerian Pertahanan, Bolkiah Garison, BB3510, Negara Brunei Darussalam.

Waktu bagi menerima bayaran :
Isnin hingga Khamis
8.00 Pagi hingga 12.00 Tengah Hari
2.00 Petang hingga 3.00 Petang
Jumaat
8.00 Pagi hingga 11.30 Pagi
2.30 Petang hingga 3.00 Petang

c. Pembekal adalah dikehendaki membayar semua yuran dokumen dan bayaran tawaran seperti yang diiklankan. Yuran tawaran adalah dikehendaki dan tidak akan dikembalikan kepada setiap pemborong sama ada yang berjaya atau yang tidak berjaya setelah menghantar tawaran yang jujur (bona-fide-tender). Kadar yuran tawaran adalah seperti yang ditetapkan dalam iklan tawaran.
d. Kerajaan tidak terikat untuk menerima sebarang tawaran yang paling rendah.
e. Tawaran-tawaran hendaklah dihantar dengan menggunakan borang-borang tawaran yang telah disediakan. Tawaran yang diterima lewat dari tarikh dan masa yang ditetapkan akan dikira sebagai tawaran tidak jujur (non-bona-fide-tender) dan tidak akan dilayan.
f. Salinan sijil pendaftaran perniagaan hendaklah disertakan bersama dengan menyenaraikan butir-butir syarikat berkenaan seperti nama, nombor kad pengenalan atau nombor pasport pemilik.
g. Penawar yang menolak atau membatalkan tawaran atau kontrak setelah kebenaran tawaran diperolehi atau setelah tutup tawaran akan dikenakan denda selaras dengan peraturan dan garis pandu yang diberikan oleh Lembaga Tawaran Negara.
h. Tawaran-tawaran hendaklah dihantar dalam sampul surat biasa dan hendaklah ditutup rapi. Pada bahagian atas sebelah kiri sampul surat, hendaklah dinyatakan rujukan dan tajuk tawaran serta catatan tarikh tutup tawaran ini.
i. Iklan-iklan tawaran bolehlah dilihat melalui laman sesawang: http://www.mindef.gov.bn.

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

JABATAN IMIGRESEN DAN PENDAFTARAN KEBANGSAAN
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

 

TAWARAN BAGI KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH
BANGUNAN POS KAWALAN IMIGRESEN SUNGAI TUJOH,
KUALA BELAIT

BILANGAN TAWARAN : 06/IMMB/07/2016

Seterusnya...

JABATAN PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEWANGAN

PEMBERITAHUAN SEBUT HARGA

Bilangan Sebut Harga :
JPKK/A/138 Q.11/2016

Tajuk Sebut Harga :
MEMBEKALKAN 500 BUAH BUKU RESIT JABATAN PERTANIAN

Tarikh Tutup / Jam :
25 Julai 2016 (Isnin), 9.00 Pagi

Tempat Menghantar Sebut Harga :
Peti Sebut Harga (Quotation Box)
Jabatan Perbendaharaan
Level 2, Tower Block
Bangunan Kementerian Kewangan
Commonwealth Drive
Negara Brunei Darussalam.

Seterusnya...

KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

DIBUKAKAN KEPADA
PEMBORONG-PEMBORONG
KELAS IV DAN KATEGORI E01 & P05

Bilangan Tawaran :
KHEU/BDP/LTK/011/2016

SEKOLAH MENENGAH ARAB
KAMPUNG KATOK
- Language Laboratory and Computer
Laboratory Equipment Installation

YURAN DOKUMEN :
BND100.00 (tidak dikembalikan)

Tarikh dan jam tutup mengambil
dokumen tawaran : 26 Julai 2016 (3.00 Petang)
Tarikh tutup : 2 Ogos Julai 2016 (2.00 Petang)

Seterusnya...

Ramalan Cuaca

Untuk maklumat lanjut Ramalan Cuaca bagi Negara Brunei Darussalam sila layari www.met.gov.bn

NOMBOR KECEMASAN

 • 991
 • 993
 • 995
 • 998

RADIO TELEVISYEN BRUNEI

 • RTB 1
 • RTB 2
 • RTB 3
 • RTB 4
 • RTB 5

Pautan ke akhbar-akhbar

 • borneoBulletin
 • sunday
 • weekEnd
 • mediaPermata
 • bt

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel