A+ A A-

PERATURAN PENGIKLANAN DALAM EDISI PELITA BRUNEI

 1. IKLAN hendaklah dialamatkan kepada : Penerbit Iklan Pelita Brunei, Bahagian Akhbar, Tingkat 2, Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri, Lapangan Terbang Lama Berakas BB3510, Negara Brunei Darussalam.
 2. Rang iklan hendaklah dimasukkan dalam disket menggunakan Microsoft Word dengan saiz font 11 ke 12 point, manakala persuratan mengenainya boleh dihantar dalam "hard copy".
 3. Iklan hendaklah sampai kepada penerbit dua (2) minggu sebelum tarikh terbit iklan yang dikehendaki.
 4. Rang iklan hendaklah dalam Bahasa Melayu menggunakan Sistem Ejaan Rumi baru. Bahasa Inggeris hanya boleh digunakan bagi deskripsi iklan yang dibukakan untuk penyertaan dari luar negeri atau perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan.
 5. Iklan-iklan hanya akan diterbitkan dua kali, itu pun jika belum sampai kepada tarikh tutup tawaran. Walau bagaimanapun pengeluaran iklan yang diterima adalah tertakluk kepada kekosongan ruangan.
 6. Jika perubahan mendadak pada iklan-iklan yang sudah dihantar hendaklah dimaklumkan kepada penerbit tidak lewat pada hari Sabtu sebelum jam 10.00 pagi bagi iklan yang akan diterbitkan pada minggu berikutnya.
 7. Sebarang iklan yang hendak ditarik balik (dibatalkan) hendaklah dimaklumkan tidak lewat dari hari Khamis 11.30 pagi iaitu bagi iklan yang akan diterbitkan pada hari Rabu akan datang.
 8. Hanya kementerian-kementerian, jabatan-jabatan kerajaan dan agensi-agensi separuh kerajaan sahaja yang diterima mengiklankan di PELITA BRUNEI.
 9. Hanya permohonan iklan-iklan yang mematuhi syarat-syarat dan peraturan ini sahaja yang akan dipertimbangkan.
 10. Iklan-iklan juga boleh di hantar terus melalui e-mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KEMENTERIAN PERTAHANAN
JPPK/LTN/01/2015
Tajuk Tawaran: SUPPLY AND INSTALLATION OF PERIMETER FENCE LIGHTING FOR EXPANSION OF AMMUNITION STORAGE AT KG KAPOK FASA 2.
BAYARAN TAWARAN: BND30.00 (tidak dikembalikan)
Kelas: II Dan KE ATAS
Kategori: E01, E02, E03 OR P05
Tempoh Penyiapan: EMPAT (4) BULAN

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

BADAN KEMAJUAN INDUSTRI BRUNEI
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

KENYATAAN TAWARAN

TAJUK TAWARAN:
1. MECHANICAL AND ELECTRICAL SERVICES FOR PROPOSED EXTENSION TO ELECTRICAL
INFRASTRUCTURE, KP MINERAL SDN. BHD., PLOT 59 & 60, SERASA
INDUSTRIAL AREA
BILANGAN TAWARAN: BINA / TDR / PE / 02 / 2015 - 2016

TAJUK TAWARAN:
2. MECHANICAL AND ELECTRICAL SERVICES FOR PROPOSED EXTENSION TO ELECTRICAL INFRASTRUCTURE,
KINGSTON AND BEVERAGES SDN. BHD., PLOT 69 B, TAPAK PERINDUSTRIAN BERIBI II

BILANGAN TAWARAN: BINA / TDR / PE / 03 / 2015 - 2016

Seterusnya...

JABATAN PERKHIDMATAN PENGURUSAN
JABATAN PERDANA MENTERI

BILANGAN TAWARAN:922-025/RKN/MSD
Tajuk Tawaran : " THE IMPLEMENTATION OF PROJECT 922-058/RKN/MSD- THE PROVISION OF PBD ISO 9001:2008
QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM IN THE CIVIL SERVICE BRUNEI DARUSSALAM"
Tarikh Tutup : 10 FEBRUARI 2015, HARI SELASA, PUKUL 2 PETANG.

Seterusnya...

JABATAN PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

IKLAN KEM PENDIDIKAN RABU 28012015

 

Seterusnya...

KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG - PEMBORONG KELAS II ATAU III KATEGORI B01

BIL: KHEU/BDP/LTK/004/2015
PEMBINAAN ATAP BAGI DUA (2) LALUAN PEJALAN KAKI KAWASAN LETAK KERETA BAWAH MENUJU  KE BANGUNAN KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA
YURAN DOKUMEN: $30.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)
Tarikh dan jam tutup mengambil dokumen tawaran : 12 Februari 2015 (3.00 Petang)
Tarikh Tutup: 19 Februari 2015 (2.00 Petang)

Seterusnya...

JABATAN KASTAM DAN EKSAIS DIRAJA
KEMENTERIAN KEWANGAN

1. TAWARAN KASTAM 38/2014

MEMBEKAL ALAT DOSIMETER PERIBADI SERTA MEMBERIKAN LATIHAN PENGUNAAN KEPADA
PEGAWAI-PEGAWAI DI JABATAN KASTAM DAN EKSAIS DIRAJA, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Seterusnya...

JABATAN PENERBANGAN AWAM
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Syarat-Syarat Tawaran:
1. TAWARAN adalah dipelawa untuk Projek E-Kerajaan "THE DESIGN, DEVELOP, SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, INTEGRATION, TESTING, TRAINING, COMMISSIONING AND MAINTENANCE OF AIRPORT WEB AND MANAGEMENT SERVICE (AWMS) FOR DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION, MINISTRY OF COMMUNICATIONS".

Seterusnya...

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN BELIA DAN SUKAN

QUOTATION NOTICE

QUOTATION NO: 01/2015/KKBS/PPB/02
QUOTATION TITLE: KONTRAK PENGGAL 12 BULAN BAKI PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN BAHAN-BAHAN LATIHAN PRAKTIKAL
BAGI KURSUS KULINARI DAN BANKUET (PROGRAM JANGKA PANJANG DAN PROGRAM JANGKA PENDEK) DI PUSAT PEMBANGUNAN BELIA,
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN, JALAN UTAMA TANAH JAMBU, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

Seterusnya...

JABATAN ALAM SEKITAR, TAMAN & REKREASI
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DI BUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM KELAS III, IV DAN V

KATEGORI KA0, B01
Tarikh Buka Tawaran Pada : 20 Januari 2015 (Selasa)
Tarikh Tutup Pada : 3 Februari 2015 (Selesa) Hingga Jam : 2.00 petang
(Ditutup di Pejabat Lembaga Tawaran Kecil, di Tingkat Bawah Bangunan Kementerian Pembangunan,
Lapangan Terbang Lama Berakas, Bandar Seri Begawan BB3510, Negara Brunei Darussalam)

Seterusnya...

JABATAN PERANCANGAN DAN KEMAJUAN EKONOMI
JABATAN PERDANA MENTERI

PENGAMBILAN PEGAWAI KAJIAN SEMENTARA SEBAGAI PENEMUDUGA

RAKYAT dan penduduk tetap negara ini dipelawa untuk memohon jawatan sebagai PEGAWAI KAJIAN SEMENTARA bagi Kajian Perbelanjaan Keluarga 2015 / 2016.

Seterusnya...

JABATAN KASTAM DAN EKSAIS DIRAJA

KEMENTERIAN KEWANGAN

1. TAWARAN KASTAM 34/2014

MEMBEKAL BENDERA JABATAN KASTAM DAN EKSAIS DIRAJA, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Seterusnya...

JABATAN PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN

SEBUTHARGA PERKHIDMATAN KANTIN

BILANGAN SEBUTHARGA : DA/JKSH/280/2014/2015 (BPPA-JAN-2015)

SEBUTHARGA PERKHIDMATAN KANTIN BAGI SEKOLAH RENDAH SERASA, KAMPUNG SERASA MUARA, BRUNEI IIB, DAERAH BRUNEI MUARA, JABATAN PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM. BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN.

BAYARAN YURAN/ DOKUMEN SEBUTHARGA: BND5.00 (Bayaran Dokumen Sebutharga tidak dikembalikan)

TARIKH TUTUP DAN WAKTU: 7 FEBRUARI 2015 (Tidak lewat jam 9.00 pagi)

TARIKH AKHIR MEMBELI BORANG : 2 FEBRUARI 2015

Seterusnya...

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

QUOTATION NOTICE

QUOTATION NO: 01/2015/KKBS/PPB/04

QUOTATION TITLE: PEMBEKALAN BAJU 'COVERALL', 'CHEF'S UNIFORM' DAN 'SAFETY SHOES' BAGI PROGRAM LATIHAN KEMAHIRAN DI PUSAT PEMBANGUNAN BELIA, KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN, JALAN UTAMA TANAH JAMBU, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

Seterusnya...

KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG- PEMBORONG KELAS II & III DAN KATEGORI E01 ATAU E02

BIL: KHEU/BDP/LTK/001/2015

MASJID BARU RANCANGAN PERUMAHAN TANAH JAMBU - NOMINATED SUB-CONTRACT FOR SOUND SYSTEMS

YURAN DOKUMEN: BND50.00 (TIDAK DI KEMBALIKAN)

Tarikh dan Jam tutup mengambil dokumen tawaran : 27 Januari 2015 (3.00 Petang)

Tarikh Tutup: 10 Februari 2015 (2.00 Petang)

Seterusnya...

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM

JABATAN PERDANA MENTERI

BILANGAN TAWARAN : SPA/PENT/TENDER/01/2015

KERJA-KERJA PEMELIHARAAN DALAM DAN LUAR BANGUNAN SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

1. TAWARAN-TAWARAN adalah dipelawa dari pemborong-pemborong yang berdaftar dan diluluskan oleh Kementerian Pembangunan dan kelas dan kategori-kategori kerja, kelas II (S02&S03) atau III (S02&S03).

Seterusnya...

JABATAN ALAM SEKITAR, TAMAN DAN REKREASI

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DI BUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM KELAS IV, V dan VI KATEGORI S01

Tarikh Buka Tawaran Pada : 6 Januari 2015 (Selasa)

Tarikh Tutup Pada : 10 Februari 2015 (Selasa) Hingga Jam : 2.00 petang

Seterusnya...

JABATAN PENERBANGAN AWAM

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Syarat-Syarat Tawaran:

1. TAWARAN adalah dipelawa untuk Projek E-Kerajaan "THE DESIGN, DEVELOP, SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, INTEGRATION, TESTING, TRAINING, COMMISSIONING AND MAINTENANCE OF AIRPORT WEB AND MANAGEMENT SERVICE (AWMS) FOR DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION, MINISTRY OF COMMUNICATIONS".

Seterusnya...

JABATAN BANDARAN

KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

KENYATAAN TAWARAN

1. TAWARAN-TAWARAN adalah dipelawa daripada Syarikat-Syarikat yang berdaftar di Negara Brunei Darussalam.

2. Tawaran-tawaran hendaklah dibuat dalam dua salinan dan di hantar dalam sampul surat tertutup. Pada bahagian atas sampul surat hendaklah ditulis Bilangan Tawaran serta Tarikh Tutup Tawaran itu tanpa menunjukan Identiti Pengirim.

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

TAWARAN NO. 1

MINDEF/DFA/RC/162(3)

HIRING OF 2 MEDIUM BUSES FOR GURKHA RESERVE UNIT (GRU) - THREE (3) YEARS CONTRACT

Bayaran Tawaran: BND30.00 (tidak dikembalikan)

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

JABATAN KASTAM DAN EKSAIS DIRAJA

KEMENTERIAN KEWANGAN

1. TAWARAN KASTAM 34/2014

MEMBEKAL BENDERA JABATAN KASTAM DAN EKSAIS DIRAJA, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Seterusnya...

JABATAN PENGANGKUTAN DARAT

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BILANGAN SEBUT HARGA: 14/JPD/JKSH/2014/2015

TAJUK SEBUT HARGA: TAWARAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN DALAM DAN LUAR BANGUNAN DAN PUSAT PEMERIKSAAN
KENDERAAN BERKOMPUTER, CAWANGAN IBU PEJABAT JABATAN PENGANGKUTAN DARAT NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Seterusnya...

JABATAN PERANCANG BANDAR DAN DESA

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

BILANGAN SEBUTHARGA : 22/2014/2015

MEMBEKALKAN DAN MEMASANG LAPAN (8) UNIT WALL TYPE HAWA DINGIN DI JABATAN PERANCANG BANDAR DAN DESA

Seterusnya...

JABATAN BELIA DAN SUKAN

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

JABATAN BELIA DAN SUKAN

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

BIL. TAWARAN : JBS/TDR/BPE/UP/68/2015

Seterusnya...

JABATAN PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN

SEBUTHARGA PERKHIDMATAN KANTIN

BILANGAN SEBUTHARGA : DA/JKSH/280/2014/2015 (BPPA-JAN-2015)

SEBUTHARGA PERKHIDMATAN KANTIN BAGI SEKOLAH RENDAH SERASA, KAMPUNG SERASA MUARA, BRUNEI IIB, DAERAH BRUNEI MUARA,
JABATAN PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN.

BAYARAN YURAN/ DOKUMEN SEBUTHARGA: BND5.00 (Bayaran Dokumen Sebutharga tidak dikembalikan)

TARIKH TUTUP DAN WAKTU: 7 FEBRUARI 2015 (Tidak lewat jam 9.00 pagi)

TARIKH AKHIR MEMBELI BORANG : 2 FEBRUARI 2015

Seterusnya...

JABATAN DAERAH BELAIT

KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

JAWATAN KOSONG SEBAGAI PENGHULU MUKIM SUKANG DAERAH BELAIT

ADALAH dimaklumkan bahawa Jabatan Daerah Belait dengan sukacitanya mempelawa / menjemput penduduk-penduduk yang bermastautin di kawasan Mukim Sukang untuk menghadapkan pencalonan bagi mengisi jawatan Penghulu Mukim Sukang, Daerah Belait.

Tanggagaji : C3 EB4, iaitu $1,990.00 hingga $2,620.00 (merujuk Surat Keliling Jabatan Perdana Menteri bil: 5/1999
Negara Brunei Darussalam bertarikh 13 Zulkaedah 1419 bersamaam 2 Mac 1999.

Seterusnya...

JABATAN PERANCANGAN DAN KEMAJUAN EKONOMI

JABATAN PERDANA MENTERI

PENGAMBILAN PEGAWAI KAJIAN SEMENTARA SEBAGAI PENEMUDUGA

RAKYAT dan penduduk tetap negara ini dipelawa untuk memohon jawatan sebagai PEGAWAI KAJIAN SEMENTARA bagi Kajian Perbelanjaan Keluarga 2015 / 2016.

Seterusnya...

JABATAN KASTAM DAN EKSAIS DIRAJA

NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

1. TAWARAN KASTAM 34/2014

MEMBEKAL BENDERA JABATAN KASTAM DAN EKSAIS DIRAJA, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Seterusnya...

JABATAN PERKHIDMATAN ELEKTRIK

JABATAN PERDANA MENTERI

JEMPUTAN UNTUK MEMBERI TAWARAN

JABATAN PERKHIDMATAN ELEKTRIK

Bilangan. Sebut harga : JPE / LTK / BP / 116/ 2014

Tajuk Tawaran : MEMBINA 3 BUAH FLAT (6 UNIT) BAGI JABATAN PERTANIAN DAN AGRIMAKANAN MULAUT, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Tarikh Tutup : 17 FEBRUARI 2015 (Hari Selasa) Jam 2.00 Petang

Yuran Tawaran : BND30.00 (tidak dikembalikan)

Tempat Tutup: "PETI TAWARAN"

LEMBAGA TAWARAN KECIL

Jabatan Perdana Menteri

Jalan Menteri Besar

Negara Brunei Darussalam

Seterusnya...

KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG KELAS III ATAU IV KATEGORI B01, KPB02, KA01 ATAU E01

BIL: KHEU/BDP/LTK/003/2015

MEMBAIKI KEROSAKAN-KEROSAKAN DAN MENCAT FLAT PULAU CHERMIN, JALAN TUTONG, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

YURAN DOKUMEN: BND100.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

Tarikh dan jam tutup mengambil dokumen tawaran : 3 Februari 2015 (3.00 petang)

Tarikh Tutup: 10 Februari 2015 (2.00 petang)

Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN

KEMENTERIAN KESIHATAN

NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

1. DOKUMEN-DOKUMEN tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi daripada Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan, semasa waktu-waktu bekerja, mulai Hari Rabu, 7 Januari 2015 (KK/01/2015 (HPC)(TC). Hari Sabtu, 10 Januari 2015 KK/02/2015 (HPC)(TC) KK/03/2015 (SSBH)(TC). Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn.

Seterusnya...

PAUTAN JABATAN

 • harikebangsaan
 • dailydairy
 • bruneigovernment
 • infofoto
 • pentarama
 • pressroom

NOMBOR KECEMASAN

 • 991
 • 993
 • 995
 • 998

RADIO TELEVISYEN BRUNEI

 • RTB 1
 • RTB 2
 • RTB 3
 • RTB 4
 • RTB 5

Pautan ke akhbar-akhbar

 • borneoBulletin
 • sunday
 • weekEnd
 • mediaPermata
 • bt

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel