A+ A A-

PERATURAN PENGIKLANAN DALAM EDISI PELITA BRUNEI

 1. IKLAN hendaklah dialamatkan kepada : Penerbit Iklan Pelita Brunei, Bahagian Akhbar, Tingkat 2, Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri, Lapangan Terbang Lama Berakas BB3510, Negara Brunei Darussalam.
 2. Rang iklan hendaklah dimasukkan dalam disket menggunakan Microsoft Word dengan saiz font 11 ke 12 point, manakala persuratan mengenainya boleh dihantar dalam "hard copy".
 3. Iklan hendaklah sampai kepada penerbit dua (2) minggu sebelum tarikh terbit iklan yang dikehendaki.
 4. Rang iklan hendaklah dalam Bahasa Melayu menggunakan Sistem Ejaan Rumi baru. Bahasa Inggeris hanya boleh digunakan bagi deskripsi iklan yang dibukakan untuk penyertaan dari luar negeri atau perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan.
 5. Iklan-iklan hanya akan diterbitkan dua kali, itu pun jika belum sampai kepada tarikh tutup tawaran. Walau bagaimanapun pengeluaran iklan yang diterima adalah tertakluk kepada kekosongan ruangan.
 6. Jika perubahan mendadak pada iklan-iklan yang sudah dihantar hendaklah dimaklumkan kepada penerbit tidak lewat pada hari Sabtu sebelum jam 10.00 pagi bagi iklan yang akan diterbitkan pada minggu berikutnya.
 7. Sebarang iklan yang hendak ditarik balik (dibatalkan) hendaklah dimaklumkan tidak lewat dari hari Khamis 11.30 pagi iaitu bagi iklan yang akan diterbitkan pada hari Rabu akan datang.
 8. Hanya kementerian-kementerian, jabatan-jabatan kerajaan dan agensi-agensi separuh kerajaan sahaja yang diterima mengiklankan di PELITA BRUNEI.
 9. Hanya permohonan iklan-iklan yang mematuhi syarat-syarat dan peraturan ini sahaja yang akan dipertimbangkan.
 10. Iklan-iklan juga boleh di hantar terus melalui e-mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

POLITEKNIK BRUNEI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

PETI SEBUT HARGA
BAHAGIAN SEBUT HARGA
JABATAN PERKHIDMATAN KEWANGAN
POLITEKNIK BRUNEI
BLOK 2E, KONDOMINIUM ONG SUM PING, JALAN ONG SUM PING
BANDAR SERI BEGAWAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

TAWARAN

BILANGAN TAWARAN : PB/ESTATE/Q/2015-2016/03
KETERANGAN : TAWARAN PERKHIDMATAN KANTIN STALL 'A' BAGI SEKOLAH SAINS DAN KEJURUTERAAN, POLTITEKNIK BRUNEI, KAMPUNG LUMUT, DAERAH BELAIT, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN
TAWARAN : BND100.00 (Bayaran Yuran / Dokumen Tawaran (tidak dikembalikan)
TARIKH TUTUP DAN WAKTU : 11 Jun 2015 (Tidak lewat jam 2.00 Petang)

Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN
KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

1. DOKUMEN-DOKUMEN tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi daripada Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan, semasa waktu-waktu bekerja, mulai Hari Rabu, 6 Mei 2015. Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn.

Seterusnya...

JABATAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Seterusnya...

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

BILANGAN TAWARAN : KKBS/OBBD/F-004/01-2015/17
TAJUK TAWARAN : TERM CONTRACT (2 YEARS) CLEANING (BUILDING AND COMPOUND) AND GRASS CUTTING FOR OUTWARD BOUND
BRUNEI DARUSSALAM (BATANG DURI CAMP AND BELALONG CAMP) IN THE TEMBURONG DISTRICT, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Seterusnya...

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN
PUSAT UJIAN KEMAHIRAN KERJA DAN LATIHAN (MODTC)
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

TAJUK TAWARAN : PERKHIDMATAN MEMBEKAL JAMUAN DI PUSAT UJIAN KEMAHIRAN KERJA DAN LATIHAN (MODTC),
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM BAGI TIGA (03) TAHUN

BILANGAN TAWARAN : Q01/KPN/MODTC/2015-2016

Seterusnya...

JABATAN PERIKANAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

PEMBERITAHUAN TAWARAN
JABATAN PERIKANAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

BILANGAN TAWARAN : JPi/3/2015
TAJUK : INVITATION TO SUBMIT A TENDER PROPOSAL FOR THE DEVELOPMENT OF BRUNEI DARUSSALAM'S SHRIMP PASTE PACKAGING PROGRAM

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

TAWARAN
MINDEF/DFA/RC/234 (1)
WASTE OIL AND BILGE WATER DISPOSAL SERVICE AT THE ROYAL BRUNEI NAVAL BASE MUARA - THREE (3) YEARS CONTRACT
Bayaran Tawaran: BND30.00 (tidak dikembalikan)

Note: Pembekal hendaklah memiliki lesen/sijil yang berkaitan dengan peralatan dan sisa pembuangan (minyak/air) menurut undang-undang dan peraturan negara Brunei Darussalam.

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

KEMENTERIAN KEWANGAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN
KEMENTERIAN KEWANGAN

Bilangan Tawaran : MOF/ADM/UFB/CARPET/LVL 15 /A/2015
Tajuk Tawaran 1 : THE SUPPLY AND INSTALLATION OF NEW CARPET TILES FOR PERMANENT SECRETARY
OFFICE AT QUADRANT A, LEVEL 15, TOWER BLOCK MINISTRY OF FINANCE BUILDING COMMONWEALTH DRIVE

Seterusnya...

JABATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

BIL. TAWARAN : JAPEM/FLAT SENTOSA/2015 [P.SAMPAH]
PERKARA : PENGUTIPAN SAMPAH DI FLAT SENTOSA, BANDAR SERI BEGAWAN JABATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT [FOR 2 YEARS]

Seterusnya...

JABATAN PERCETAKAN KERAJAAN
JABATAN PERDANA MENTERI

PEMBEKAL-PEMBEKAL adalah dipelawa bagi menghantar tawaran mereka kepada Pengurusi Lembaga Tawaran Kecil, Jabatan Perdana Menteri, Jalan Menteri Besar, Bandar Seri Begawan BB3913, Negara Brunei Darussalam bagi projek-projek berikut :

Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN
PEMBERITAHUAN TAWARAN KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

1. DOKUMEN-DOKUMEN tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi daripada Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan, semasa waktu-waktu bekerja, mulai Hari Rabu 29 April 2015. Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn.

Seterusnya...

JABATAN PELABUHAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PORTS DEPARTMENT
MINISTRY OF COMMUNICATIONS
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

QUOTATION NOTICE NO. JP/SH9/2015-2016

1) Quotations are invited from Qualified Ports Consultancy Service for AUDITING, DEVELOPMENT, IMPLEMENTATION AND TRAINING FOR A SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT MANAGEMENT SYSTEM FOR PORTS.

Seterusnya...

JABATAN ADAT ISTIADAT NEGARA
JABATAN PERDANA MENTERI

NOTIS TAWARAN
JABATAN ADAT ISTIADAT NEGARA

TAWARAN-TAWARAN hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Jawatankuasa Sebut Harga, Jabatan Adat Istiadat Negara, Bandar Seri Begawan BS8610, Negara Brunei Darussalam tidak lewat 2.00 Petang hari Selasa, 19 Mei 2015 bagi :

''MEMBERSIHKAN BANGUNAN LAPAU, DEWAN PERSANTAPAN LAPAU, TANDAS-TANDAS DI TAMAN HAJI SIR MUDA OMAR 'ALI SAIFUDDIEN DAN JABATAN ADAT ISTIADAT NEGARA, BANDAR SERI BEGAWAN, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM SELAMA 2 TAHUN 2016 - 2017''.

Seterusnya...

JABATAN PENGAJIAN ISLAM
KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

BIL. SEBUT HARGA : KHEU / JPI / JKS / 04 / 2015 - 2016
KETERANGAN : Membekal Dan Menghantar Tambahan Buku-Buku Teks Bagi Keperluan Ma'had Islam Brunei,
Tutong, Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Tahun 1436H-1437H / 2015M - 2016M

BAYARAN DOKUMEN : Tidak dikenakan sebarang Bayaran

Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

MAKLUMAN

TARIKH TUTUP IKLAN DILANJUTKAN DAN PERUBAHAN YURAN TAWARAN KEMENTERIAN KESIHATAN SEPERTI TAWARAN-TAWARAN DI BAWAH INI

Seterusnya...

JABATAN BANDARAN TUTONG
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

PEMBERITAHUAN TAWARAN

TAJUK TAWARAN : MEMBEKAL DAN MEMASANG ALAT PENGHAWA DINGIN DI JABATAN BANDARAN TUTONG
BILANGAN TAWARAN : JBT/S/01/2015-2016
TARIKH TUTUP TAWARAN : RABU, 3 JUN 2015 JAM 2.00 PETANG

Seterusnya...

JABATAN ALAM SEKITAR, TAMAN DAN REKREASI
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
KELAS II, III, IV DAN V KATEGORI KPB 12 ATAU 5F (Landscaping Works)

Tarikh Buka Tawaran pada : 12 Mei 2015 (Selasa)
Tarikh Tutup pada : 26 Mei 2015 (Selasa) Jingga Jam : 2.00 Petang
(Ditutup di Pejabat Lembaga Tawaran Kecil, di Tingkat Bawah
Bangunan Kementerian Pembangunan
Lapangan Terbang Lama Berakas
Bandar Seri Begawan, BB3510
Negara Brunei Darussalam)

Seterusnya...

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

KENYATAAN TAWARAN
BILANGAN TAWARAN : 13/MAY/2015/KKBS/PJK/16.66
TAJUK TAWARAN : INSTALLATION OF NEW ANTI-CLIMB FENCE TO EXISTING FENCING AT
KOMPLEKS RUMAH KEBAJIKAN BELIMBING SUBOK, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

Seterusnya...

JABATAN PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEWANGAN

BILANGAN TAWARAN : JPKK/A/138Q.5/2015
TAJUK TAWARAN : KUPON $1.00 LETAK KERETA JABATAN BANDARAN KUALA BELAIT & SERIA

BILANGAN TAWARAN : JPKK/A/138Q.6/2015
TAJUK TAWARAN : KUPON $0.50 LETAK KERETA JABATAN BANDARAN KUALA BELAIT & SERIA

BILANGAN TAWARAN : JPKK/A/138Q.7/2015
TAJUK TAWARAN : KUPON $5.00, $10.00 & $80.00 LETAK KERETA JABATAN BANDARAN KUALA BELAIT & SERIA

Seterusnya...

DIBUKAKAN KEPADA
PEMBORONG- PEMBORONG YANG BERDAFTAR DI DALAM KELAS III & IV KATEGORI S01 SAHAJA

Seterusnya...

JABATAN PERCETAKAN KERAJAAN
JABATAN PERDANA MENTERI

PEMBEKAL-PEMBEKAL adalah dipelawa bagi menghantar tawaran mereka kepada Pengurusi Lembaga Tawaran Kecil, Jabatan Perdana Menteri, Jalan Menteri Besar, Bandar Seri Begawan BB3913, Negara Brunei Darussalam bagi projek-projek berikut :


TAJUK PROJEK :
1. SUPPLY, INSTALLATION, COMMISSIONING,
TESTING AND TRAINING OF ONE UNIT DIGITAL COLOUR PRINTING PRESS
FOR THE GOVERNMENT PRINTING DEPARTMENT,
PRIME MINISTER'S OFFICE, BRUNEI DARUSSALAM

Seterusnya...

JABATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

Seterusnya...

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

KENYATAAN TAWARAN
'TENDER NOTICE'
BILANGAN TAWARAN / TAWARAN
REFERENCE : 01/2015/KKBS/PPB/03
(RE-TENDER)

Seterusnya...

BAHAGIAN BANGUNAN DAN
PEMELIHARAAN
KEMENTERIAN HAL EHWAL
UGAMA
Application Requirements For
Site Staff Building and
Maintenance Section,
Ministry of Religious Affairs

Seterusnya...

PAUTAN JABATAN

 • harikebangsaan
 • dailydairy
 • bruneigovernment
 • infofoto
 • pentarama
 • pressroom

NOMBOR KECEMASAN

 • 991
 • 993
 • 995
 • 998

RADIO TELEVISYEN BRUNEI

 • RTB 1
 • RTB 2
 • RTB 3
 • RTB 4
 • RTB 5

Pautan ke akhbar-akhbar

 • borneoBulletin
 • sunday
 • weekEnd
 • mediaPermata
 • bt

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel