A+ A A-

PERATURAN PENGIKLANAN DALAM EDISI PELITA BRUNEI

 1. IKLAN hendaklah dialamatkan kepada : Penerbit Iklan Pelita Brunei, Bahagian Akhbar, Tingkat 2, Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri, Lapangan Terbang Lama Berakas BB3510, Negara Brunei Darussalam.
 2. Rang iklan hendaklah dimasukkan dalam disket menggunakan Microsoft Word dengan saiz font 11 ke 12 point, manakala persuratan mengenainya boleh dihantar dalam "hard copy".
 3. Iklan hendaklah sampai kepada penerbit dua (2) minggu sebelum tarikh terbit iklan yang dikehendaki.
 4. Rang iklan hendaklah dalam Bahasa Melayu menggunakan Sistem Ejaan Rumi baru. Bahasa Inggeris hanya boleh digunakan bagi deskripsi iklan yang dibukakan untuk penyertaan dari luar negeri atau perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan.
 5. Iklan-iklan hanya akan diterbitkan dua kali, itu pun jika belum sampai kepada tarikh tutup tawaran. Walau bagaimanapun pengeluaran iklan yang diterima adalah tertakluk kepada kekosongan ruangan.
 6. Jika perubahan mendadak pada iklan-iklan yang sudah dihantar hendaklah dimaklumkan kepada penerbit tidak lewat pada hari Sabtu sebelum jam 10.00 pagi bagi iklan yang akan diterbitkan pada minggu berikutnya.
 7. Sebarang iklan yang hendak ditarik balik (dibatalkan) hendaklah dimaklumkan tidak lewat dari hari Khamis 11.30 pagi iaitu bagi iklan yang akan diterbitkan pada hari Rabu akan datang.
 8. Hanya kementerian-kementerian, jabatan-jabatan kerajaan dan agensi-agensi separuh kerajaan sahaja yang diterima mengiklankan di PELITA BRUNEI.
 9. Hanya permohonan iklan-iklan yang mematuhi syarat-syarat dan peraturan ini sahaja yang akan dipertimbangkan.
 10. Iklan-iklan juga boleh di hantar terus melalui e-mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KEMENTERIAN KESIHATAN

ADALAH dimaklumkan bahawa perubahan ke atas tawaran Kementerian Kesihatan seperti di bawah ini :

 

Seterusnya...

KEMENTERIAN SUMBER-SUMBER UTAMA DAN PELANCONGAN

PUSAT PROMOSI DAN PEMASARANKEMENTERIAN SUMBER-SUMBER UTAMA & PELANCONGAN

BILANGAN TAWARAN : KSSUP/MPC/Q/2015 - 2016 [07]

TAJUK TAWARAN : DESIGNING, CONSTRUCTION, FURNISHING AND DISMANTLING OF BRUNEI DARUSSALAM PAVILION AT THE ASEAN TOURISM FORUM (ATF) TRAVEX, 20 - 22 JANUARY 2016, MANILA, PHILIPPINES
YURAN TAWARAN : BND5.00 (tidak dikembalikan)
TARIKH TUTUP TAWARAN : KHAMIS, 10 DISEMBER 2015 JAM 2.00 PETANG

Published in Tawaran
Seterusnya...

BIRO KAWALAN NARKOTIK
JABATAN PERDANA MENTERI

Bilangan Tawaran : (13) BKN(A)/PENT/55 PT.2

TAWARAN BAGI : ''MEMBEKALKAN CATUAN MAKANAN BAGI PUSAT AL-ISLAH, BIRO KAWALAN NARKOTIK,
JABATAN PERDANA MENTERI SELAMA DUA (2) TAHUN (24 BULAN)''

TAWARAN adalah dipelawa dari syarikat / pemborong berdaftar untuk membekalkan catuan makanan bagi Pusat Al-Islah,
Kampung Kupang, Biro Kawalan Narkotik, Jabatan Perdana Menteri.

Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DI DALAM KELAS III, IV & V
DI BAWAH KATEGORI : M01 SAHAJA

TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN PADA : 8 DISEMBER 2015 (Selasa)
TARIKH TUTUP PADA : 22 DISEMBER 2015 (Selasa) HINGGA JAM 2.00 PETANG

BIL. : JKR/DME/30/BPB/2015
TERM CONTRACT FOR OPERATION AND MAINTENANCE WORKS OF AIR-CONDITIONING SYSTEM
AT BANDAR SERI BEGAWAN (KUMPULAN 6B) FOR THREE (3) YEARS,

NO. PROJEK : AM-019/2015
JUMLAH YURAN TAWARAN : BND100.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

Seterusnya...

JABATAN PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

IKLAN KEM PENDIDIKAN JPPP 01 RABU 25112015

Seterusnya...

JABATAN BELIA DAN SUKAN
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

BIL. TAWARAN : (07) JBS/ADM/UP/2015

Peti Sebut Harga
Tingkat 4
Jabatan Belia dan Sukan
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
Bangunan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
Simpang 336 - 17, Jalan Kebangsaan
Bandar Seri Begawan, BA 1211
Negara Brunei Darussalam.

Seterusnya...

JABATAN PENERBANGAN AWAM
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

1. TAWARAN adalah dipelawa untuk

''SUPPLY AND DELIVERY OF FIRE-FIGHTING SUIT - PERSONAL PROTECTION EQUIPMENT (PPE) BAGI
PERKHIDMATAN BOMBA LAPANGAN TERBANG, JABATAN PENERBANGAN AWAM''

Seterusnya...

KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG KELAS I ATAU II DAN KATEGORI KPB07

Bil. : KHEU/BDP/LTK/025/2015
SEKOLAH MENENGAH ARAB KAMPUNG KATOK - Signages

Yuran dokumen : BND10.00 (Tidak dikembalikan)

Tarikh dan jam tutup mengambil dokumen tawaran : 8 Disember 2015, (3.00 Petang)
Tarikh tutup : 22 Disember 2015 (2.00 Petang)

Seterusnya...

JABATAN PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

IKLAN KEM PENDIDIKAN JPPP ISNIN 23112015

Seterusnya...

BIRO KAWALAN NARKOTIK
JABATAN PERDANA MENTERI

Bilangan Tawaran : (13) BKN(A)/PENT/55 PT.2

TAWARAN BAGI : ''MEMBEKALKAN CATUAN MAKANAN BAGI PUSAT AL-ISLAH, BIRO KAWALAN NARKOTIK,
JABATAN PERDANA MENTERI SELAMA DUA (2) TAHUN (24 BULAN)''

Seterusnya...

KEMENTERIAN SUMBER-SUMBER UTAMA DAN PELANCONGAN

PUSAT PROMOSI DAN PEMASARAN KEMENTERIAN SUMBER-SUMBER UTAMA & PELANCONGAN

BILANGAN TAWARAN : KSSUP/MPC/Q/2015 - 2016 [07]

TAJUK TAWARAN : DESIGNING, CONSTRUCTION, FURNISHING AND DISMANTLING OF BRUNEI DARUSSALAM PAVILION AT THE ASEAN TOURISM FORUM (ATF) TRAVEX, 20 - 22 JANUARY 2016, MANILA, PHILIPPINES

YURAN TAWARAN : BND5.00 (tidak dikembalikan)

TARIKH TUTUP TAWARAN : KHAMIS, 10 DISEMBER 2015 JAM 2.00 PETANG

Published in Tawaran
Seterusnya...

PROGRAM KHIDMAT BAKTI NEGARA
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

KENYATAAN TAWARAN

BILANGAN TAWARAN
11/NOVEMBER/2015/PKBN/1.41/15

TAJUK TAWARAN
PENYEDIAAN PEMBEKALAN KERETA 'BUGGY' (GOLF CART) BAGI PENGAMBILAN KELIMA, PROGRAM KHIDMAT BAKTI NEGARA (PKBN),
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

Seterusnya...

JABATAN PERKHIDMATAN POS
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SYARAT-SYARAT TAWARAN

The Supply and Install Stamp Cancelling Machine
Rujukan Tawaran : POS/T/25/JPP/2015 - 2016

Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN
DI DALAM KELAS III, IV & V DI BAWAH KATEGORI : M01 SAHAJA

TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN PADA : 1 DISEMBER 2015 (Selasa)
TARIKH TUTUP PADA : 15 DISEMBER 2015 (Selasa) HINGGA JAM 2.00 PETANG

BIL. : JKR/DME/29/BPB/2015
TERM CONTRACT FOR OPERATION AND MAINTENANCE WORKS
OF AIR-CONDITIONING UNITS FOR A PERIOD OF THREE (3) YEARS, FOR GROUP 9 (SERIA / SG. LIANG)
NO. PROJEK : AM-017/15
JUMLAH YURAN TAWARAN : BND50.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN
KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

1. DOKUMEN-DOKUMEN tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi dari Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah, Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan, semasa waktu-waktu bekerja, mulai hari Sabtu, 7 November 2015. Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn.

Seterusnya...

JABATAN PEGUAM NEGARA
JABATAN PERDANA MENTERI

TAWARAN SEBUT HARGA : JPN/K/1/11/TT/2015/12

TAWARAN KONTRAK PENYEWAAN KANTIN DI TINGKAT I, BANGUNAN UNDANG-UNDANG DAN MAHKAMAH-MAHKAMAH

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

JPPK/LTN/22/2015
THREE YEARS TERM CONTRACT FOR MAINTENANCE AND REPAIR OF CATERING EQUIPMENT, MAIN AIR CONDITINING PLANT, RAC, SPLIT UNIT, AIR CURTAIN AND REFRIGERATION EQUIPMENT FOR MILITARY ESTABLISHMENT WITHIN BRUNEI MUARA & TEMBURONG DISTRICT
Bayaran Tawaran : BND500.00 (tidak dikembalikan)
Kelas : IV DAN KE ATAS
Kategori : M01, E01 & E02
Tempoh Penyiapan : Tiga (3) TAHUN

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI

Tajuk Tawaran :
1. UNISSA/SB051/2015-2016
UPGRADING WIRELESS NETWORK INFRASTRUCTURE FOR UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI

2. UNISSA/SB052/2015-201
SUPPLY AND DELIVERY CARD PRINTER UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI

Published in Tawaran
Seterusnya...

JABATAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN SEBUT HARGA :
No.1.
Tajuk Sebut Harga : TO CONSTRUCT NEW STORE ROOM AT MARINE HQ BUILDING
Bilangan Sebut Harga : 010/JL/SH/2015/2016
Tarikh Tutup / Masa : 09 DISEMBER 2015 / 2.00 PM

Seterusnya...

PUSAT PEMBANGUNAN BELIA
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN BELIA DAN SUKAN

QUOTATION NOTICE

QUOTATION NO. : 11/2015/KKBS/PPB/19
QUOTATION TITLE : DESIGN, SUPPLY AND INSTALLATION OF KITCHEN HOOD AND EXHAUST DUCTING FOR PASTRY WORKSHOP AT PUSAT PEMBANGUNAN BELIA, KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN, JALAN UTAMA TANAH JAMBU, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Seterusnya...

DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN

BILANGAN TAWARAN : 17/DBP/SH2015-2016

TAJUK TAWARAN : TERM CONTRACT (24 MONTHS) FOR CLEANING WORKS TO LANGUAGE AND LITERATURE BUREAU BUILDING
(JKR No. 151 & JKR No. 152) JALAN PEMBANGUNAN, LAPANGAN TERBANG LAMA BERAKAS, BB3510 BRUNEI DARUSSALAM FOR 2016 - 2018

Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DI DALAM KELAS III, IV & V
DI BAWAH KATEGORI : M01 SAHAJA
TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN PADA : 1 DISEMBER 2015 (Selasa)
TARIKH TUTUP PADA : 15 DISEMBER 2015 (Selasa) HINGGA JAM 2.00 PETANG

BIL. : JKR/DME/29/BPB/2015
TERM CONTRACT FOR OPERATION AND MAINTENANCE WORKS
OF AIR-CONDITIONING UNITS FOR A PERIOD OF THREE (3) YEARS, FOR GROUP 9 (SERIA / SG. LIANG)
NO. PROJEK : AM-017/15
JUMLAH YURAN TAWARAN : BND50.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN
KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

1. DOKUMEN-DOKUMEN tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi dari Bahagian Pembelian dan Perbekalan,Tingkat Bawah, Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan, semasa waktu-waktu bekerja, mulai hari Sabtu, 7 November 2015. Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn.

Seterusnya...

JABATAN PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

IKLAN KEM PENDIDIKAN JPPP RABU 18112015

Seterusnya...

JABATAN PEGUAM NEGARA
JABATAN PERDANA MENTERI

TAWARAN SEBUT HARGA : JPN/K/1/11/TT/2015/12

TAWARAN KONTRAK PENYEWAAN KANTIN DI TINGKAT I, BANGUNAN UNDANG-UNDANG DAN MAHKAMAH-MAHKAMAH

Seterusnya...

JABATAN PERKHIDMATAN POS
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SYARAT-SYARAT TAWARAN

The Supply and Install Stamp Cancelling Machine
Rujukan Tawaran : POS/T/25/JPP/2015 - 2016

Seterusnya...

UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI

Tajuk Tawaran :
1. UNISSA/SB051/2015-2016
UPGRADING WIRELESS NETWORK INFRASTRUCTURE FOR UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI

2. UNISSA/SB052/2015-201
SUPPLY AND DELIVERY CARD PRINTER UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI

Published in Tawaran
Seterusnya...

JABATAN DAERAH BELAIT
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

JAWATAN KOSONG SEBAGAI PENGHULU MUKIM TINGKAT III - PMKK.4 ($3,880 - $4,240) bagi MUKIM LABI, DAERAH BELAIT.

ADALAH dimaklumkan bahawa Jabatan Daerah Belait dengan sukacitanya mempelawa dan menjemput penduduk-penduduk yang bermastautin di Mukim Labi Daerah Belait untuk menghadapkan pencalonan bagi mengisikan jawatan sebagai Penghulu Mukim Tingkat III bagi Mukim Labi Daerah Belait.

Seterusnya...

UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI

Tajuk Tawaran :
2. UNISSA/SB031/2015-2016
SUPPLY, DELIVERY, INSTALL AND COMMISSION LIGHTING FOR LIBRARY I UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI (RETENDER)

Published in Tawaran
Seterusnya...

NOMBOR KECEMASAN

 • 991
 • 993
 • 995
 • 998

RADIO TELEVISYEN BRUNEI

 • RTB 1
 • RTB 2
 • RTB 3
 • RTB 4
 • RTB 5

Pautan ke akhbar-akhbar

 • borneoBulletin
 • sunday
 • weekEnd
 • mediaPermata
 • bt

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel