A+ A A-
sabarina

sabarina

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONGPEMBORONG YANG BERDAFTAR DALAM KELAS II , III.I V DI BAWAH KATEGORI : B01
Tarikh akhir mengambil dokumen tawaran : Pada hari Selasa, 18 Jun 2013
Tarikh tutup pada : Hari Selasa, 02 Julai 2013, jam 2.00 petang

BILANGAN TAWARAN : JKR/DBSKB 020/2013
NAMA PROJEK : PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN TARAF INFRASTRUKTUR TAPAK - TAPAK INDUSTRI 2013/2014 - MENUKAR ATAP UNTUK BLOK 3 DAN 4, KOMPLEKS BELAIT.
PROJEK : 2013ADKB/BINA - 03
YURAN TAWARAN : BND50 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

JABATAN PENJARA
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

BILANGAN TAWARAN 13/JKSH/2013
KETERANGAN MEMBAIK PULIH GEBERATOR PENJARA MARABURONG
TARIKH TUTUP DAN WAKTU Hari Selasa, 18 Jun 2012 (tidak lewat dari jam 2.00 petang)

JABATAN PERTANIAN DAN AGRIMAKANAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

PEMBERITAHUAN TAWARAN

TAWARAN-TAWARANhendaklah dialamatkan kepada Pengerusi Lembaga Tawaran Kecil dan dimasukkan ke dalam Peti Lembaga Tawaran Kecil KPSU, Tingkat Bawah, Bangunan Kementerian Perindustrian dan Sumber- Sumber Utama, Jalan Menteri Besar BB 3910, Negara Brunei Darussalam.

1.1 Tidak lewat dari jam 2.00 petang pada hari Selasa, 25 Jun 2013.

i. JPt/TAW/04/2013-2014 :
PREPARATION OF A COMPLETE LEGAL DOCUMENT - “PLANT QUARANTINE ACT”
(Yuran Tawaran $50.00)

1.2 Tidak lewat dari jam 2.00 petang pada hari Selasa, 18 Jun 2013.

ii. JPt/TAW/05/2013-2014 :
KERJA-KERJA PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN DAN PENYUSUNAN GUNI-GUNI PADI DI STOR-STOR PADI EMPAT DAERAH JABATAN PERTANIAN DAN AGRIMAKANAN SECARA BERKONTRAK SELAMA SATU (1) TAHUN
(Yuran Tawaran $30.00)

ii. JPt/TAW/06/2013-2014 :
KERJA-KERJA PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN DAN PENYUSUNAN GUNI-GUNI PADI SERTA PEMPROSESAN PADI DI KILANG PADI LEKIUN, DAERAH TEMBURONG SECARA BERKONTRAK SELAMA ENAM (6) BULAN
(Yuran Tawaran $30.00)

PAUTAN JABATAN

 • harikebangsaan
 • dailydairy
 • bruneigovernment
 • infofoto
 • pentarama
 • pressroom

NOMBOR KECEMASAN

 • 991
 • 993
 • 995
 • 998

RADIO TELEVISYEN BRUNEI

 • RTB 1
 • RTB 2
 • RTB 3
 • RTB 4
 • RTB 5

Pautan ke akhbar-akhbar

 • borneoBulletin
 • sunday
 • weekEnd
 • mediaPermata
 • bt

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel