Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 451
A+ A A-

EDISI ISNIN 6 MEI 2013 : TAWARAN DI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

JABATAN PENERBANGAN AWAM
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN


1. Tawaran adalah dipelawa bagi : “THE SUPPLY AND DELIVERY OF METEOROLOGICAL UPPER AIR OBSERVATION BALLOONS AND KITS”

2. Tawaran hendaklah dihantar dalam sampul surat yang ditutup rapi tanpa menunjukkan identiti atau logo pembekal / pemborong, ditulis dengan:

 

TAWARAN BAGI “THE SUPPLY AND DELIVERY METEOROLOGICAL UPPERAIR OBSERVATION BALLOONS AND KITS”
Bilangan Tawaran : JPA/MET/2013/SH-01
Tarikh Tutup : RABU 22 MEI 2013

Kepada :

Pengerusi Jawatankuasa
Sebutharga
Jabatan Penerbangan Awam
Bangunan Terminal
Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei
Bandar Seri Begawan BC 2513
Negara Brunei Darussalam.

3. Sebutharga hendaklah sampai kepada Pengerusi Jawatankuasa Sebutharga yang beralamat di atas tidak lewat dari jam 2.00 petang pada hari Rabu 22 Mei 2013. Tawaran yang diterima lewat dari tarikh dan masa yang ditetapkan tidak akan dilayan.

4. Dokumen-dokumen dan borang-borang sebutharga boleh diperolehi dari Bahagian Kewangan, Jabatan Penerbangan Awam, Negara Brunei Darussalam semasa waktu-waktu bekerja dengan harga $5.00 senaskah (tidak dikembalikan). Untuk keterangan lanjut bolehlah menghubungi Jabatan Kajicuaca di talian 2381342.

5. Sebutharga mestilah dihantar dengan menggunakan borang BQ1 yang telah disediakan. Jumlah harga tawaran hendaklah dicatat / ditulis dengan betul dan jelas demi mengelakkan sebutharga tidak akan dilayan. Barang yang ditawarkan hendaklah menepati kehendak spesifikasi seperti dinyatakan didalam TS 1-3.

6. Sebutharga hendaklah sah sehingga 120 hari dari tarikh tutup sebutharga.

7. Penender hendaklah menyertakan Salinan Sijil Pendaftaran yang menyenaraikan butir-butir syarikat berkenaan berserta salinan Kad Pintar atau Paspot pemilik.

8. Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling rendah atau sebarang tawaran yang tidak munasabah.

Ramalan Cuaca

Untuk maklumat lanjut Ramalan Cuaca bagi Negara Brunei Darussalam sila layari www.met.gov.bn

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel